Hotărârea nr. 149/2013

Hotărârea nr.149 din 26.04.2013 Hotarare privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, impreuna cu Arhiepiscopia Romanului si Bacaului la organizarea unui concert caritabil, care va avea loc în data de 07 mai 2013, în Bacău.

HOTĂRÂRE privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului la organizarea unui concert caritabil, care va avea loc în data de 07 mai 2013, în Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Avârid în vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 5/ 2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile HCL nr. 78/ 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani;

  • - Adresa nr. 114/ 08.04.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 24827/ 08.04.2013 înaintată de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului;

  • - Referatul nr. 2550/ 10.04.2013 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. ,3” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualiazată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

-Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.l, 4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « a », punctele 4 și 5 și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizata.

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului la organizarea unui concert caritabil, care va avea loc în data de 07 mai 2013, în Bacău.

ART, 2. Se aprobă contribuția municipiului Bacău constând în punerea la dispoziție gratuit a «a Iii Teatrului de Vară « Radu Beligan » din Bacău, pentru desfățurarea evenimentului prezentat la art. 1.

ART, 3. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar și Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NR. 149

DIN 26.04.2013

N.O.P..I.D. /R.T./EX.1/DS.I-A-2

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI