Hotărârea nr. 136/2013

Hotărârea nr.136 din 18.04.2013 Hotarare privind aprobarea alocarii de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii Clubului  Sportiv "Ştiinţa" Bacău, pentru castigarea titlului de Campiona Nationala a Romaniei la Volei Feminin editia 2013 si calificarea in Liga Campionilor.

HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii Clubului Sportiv „Știința” Bacău, pentru castigarea titlului de Campioana Naționala a României la Volei Feminin ediția 2013 si calificarea in Liga Campionilor

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

J Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

J Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

•/ Prevederile H.G.R. nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

J Prevederile art.47 și art.117 lit „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

J Prevederile HCL nr.147/17.04.2008, modificată și completată prin HCL 232/15.05.2008 și Nr. 204/30.06.2011 prin care s-a aprobat sistemul de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice;

J Adresa nr.113/17.04.2013 înaintate de Clubul Sportiv Știința Bacău înregistrata la Primăria Bacău sub nr.25808/17.04.2013;

J Referatul nr.25808/18.04.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

✓ Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit. „a” punctul 6 și art. 45(2) și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a sumei de 87.340 lei(echivalentul a 20.000 euro) în vederea premierii unor sportivi, antrenori si membri ai statului tehnic la Clubul Sportiv Știința Bacău, pentru castigarea titlului de Campiona Naționala a României la Volei Feminin, ediția 2013 si calificarea în Liga Campionilor.

(2) - Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Hotărârea va_fi comunicată Direcției Sport Cultura Sanatate, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și                 Știința” Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 136

DIN 18.04.2013

N.OJ»., C.FV A.MJEk.I/DiU-A-2

n_ANEXA .

LA H.C.L. NRJ.&>..... DIN J&91M3 ROMÂNIA                     f

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Lista cu sportivi, antrenori si staf tehnic legitimați Ia Clubul Sportiv Știința Bacău pentru castigarea titlului de Campioana Naționala a României la Volei ediția 2013 si calificarea in Liga Campionilor

CLUB SPORTIV ȘTIINȚA BACĂU


Nr. crt.

Nume/prenume

Funcția

Suma propusa(euro)

1.

Herlea Mihaela

Sportiva

1.200

2.

Sobo Alexandra

Sportiva

1.200

3.

Rogojinara Denisa

Sportiva

1.200

4.

Staelens Kim

Sportiva

1.200

5.

Kamenova Kremena

Sportiva

1.200

6.

Sosa Emilce

Sportiva

1.200

7.

Gaido Lucia

Sportiva

1.200

8.

Miclea Sabina

Sportiva

900

9.

Iosef Roxana

Sportiva

900

10.

Baltatu Crina

Sportiva

800

11.

Breban Ramona

Sportiva

600

12.

Trata Mihaela

Sportiva

600

13.

Grapa Florin ......

Antrenor principal

2.400

14*

Salahorii Cristina

Manager

1.000

15.

Cazacu Aurel

Antrenor

1.000

16.

Manta Melu

Antrenor

700

17.

Stan Constantin

Masseur            -

700

18.------

Rata Bogdan

Preparator fizic

500

19.

Voinea Lucian

Statistician

- 500

20.

Dobreci Lucian

Kinetoterapeut

- 500

21.

Ghenadi Vasile

Consilier tehnic

508

TOTAL

20.000-

TOTAL 20.000 euro 87.340 lei

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI