Proces verbal din 06.01.2012

Proces verbal - Sedință extraordinară a CLB din data de 6 Ianuarie 2012

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Al

încheiat astăzi 06.01.2012, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău. Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39 (2) și (4) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat de către Primarul Municipiului Bacău, prin Dispoziția nr. 2 din 04.01.2012, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință extraordinară.

Consilierii au fost convocați cu adresa nr.51 din 04.01.2012 și telefonic prin Nota Telefonică nr. 52 din 04.01.2012.

Sunt prezenți un număr de 19 consilieri și ședința își poate începe lucrările. Lipsesc: dl. consilier Ciubotariu Lucian (absent motivat - concediu de odihnă), dl. consilier Fechet Mircea, dl. consilier Curcă Liviu și d-ra consilier Adam Isabela (absent motivat -concediu de odihnă).

D-na Președinte de ședință - Pâduraru Ileana -Asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Invit pe dl. Primar Romeo Stavarache să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

D1. Primar Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței și dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

l.Proiect de hotărâre privind rețeaua școlară din Municipiul Bacău pentru anul școlar 2012-2013.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ? Supun la vot ordinea de zi prezentată.

Consilierii și-au exprimat votul direct în legătură cu ordinea de zi prezentată, după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

ABSENT

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

ABSENT

6.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

7.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

8.

ENASEL MĂRIA

X

9.

FECHET MIRCEA

ABSENT

10.

FLOREA IRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

DUNAVA COSTEL

X

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ZAHARIA GABRIELA

X

19.

ROTARUION

X

20.

TOMA FLORIN

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

STOICAN IULIAN

X

23.

MUNTEANU DUMITRU DORI

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „ pentru “a fost aprobată ordinea de zi prezentată.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță nici o situație de conflict de interese.

DL Primar - în primul rând - La Mulți ani! și un an bun pentru 2012, să dea Dumnezeu să avem un an cu satisfacții și bucurii, pentru toți cetățenii municipiului Bacău. Dragi colegi, avem la mapă acest proiect de hotărâre, pe care l-am inițiat în urma propunerilor făcute de către Inspectoratul școlar dar și de către o parte din cei care conduc astăzi destinele învățământului băcăuan și mă refer aici la directori de școli, inspectori și după o discuție avută cu domnișoara Viceprimar. în această dimineață, am primit un memoriu de la 8 grădinițe cu program prelungit, pe care vreau să-l dau publicității și vreau să vi-1 citesc, apoi vom avea o discuție foarte scurtă și dacă va trebui să mai analizăm acest proiect și va trebui să ne întâlnim cu grupurile politice, inspectoratul și Primăria Bacău și mi se pare corect acest lucru, atunci sunt de acord eventual dacă nu ajungem la o concluzie , să mai amânăm 2-3 zile și să mai facem o discuție în acest sens.

Dl. Primar dă citire memoriului înregistrat la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 16295/06.01.2012, care se află atașat la mapa cu documentele de ședință.

DL Primar _-este clar că cel mai bun lucru care se poate întâmpla acum este o discuție foarte scurtă pe baza celor primite la mapă și aș vrea să dau cuvântul celor două părți: inspectoratul prima dată - d-na Inspector Craus și apoi doamnelor de la grădinițe, semnatare al acestui memoriu și să facem o discuție foarte scurtă pe acest subiect. Oricum, este vorba de viitorul învățământului în municipiul Bacău și cred că trebuie să analizăm cu foarte mare atenție și să nu ne grăbim, chiar dacă pe 20 trebuie dată această rețea (eu credeam că până luni, pe data de 9 ) și să avem o discuție foarte transparentă și în grupurile politice, pentru că aici noi nu mai facem politică, facem administrație. Este vorba de politica administrației locale și când spun acest lucruri mă refer la toate grupurile politice care sunt în consiliul local. Cred că trebuie să avem o discuție pe această temă și aș vrea, dacă se poate, să ajungem să avem un punct comun toți , să nu vorbim despre lucruri care pot să dezavantajeze într-un fel sau altul viitorul copiilor noștri din municipiul Bacău.

D-na Inspector Școlar Craus Teodora- Bună dimineața. Mulțumesc pentru invitație. Vă doresc în primul rând un an bun, pentru că suntem la început de an. Din păcate dl. Inspector Școlar General Lazăr nu a putut participa la ședința de astăzi, având un deces în familie. își cere scuze. Am venit eu și sper să reușesc să vă lămuresc vis-a vis de toate întrebările pe care le veți pune. în momentul în care am gândit organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2012-2013 am ținut cont și de art.98 din Metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat, care prevede: „ Pentru optimizarea funcționării unităților de învățământ, se vor respecta prevederile hotărârii de guvern privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetele locale pe baza standardelor de cost / elev, preșcolar, pentru anul 2012 și trebuie avut în vedere următoarele:

  • 1. Organizarea unităților de învățământ pe verticala sistemului de educație și formarea profesională inițială cu o conducere unică și un număr mare de preșcolari/elevi cuprinzând mai multe niveluri de pregătire : preșcolar, primar, gimnazial, e.t.c. și nu pe orizontală sistemului de educație și formare profesională inițială având conducere separată pe un nivel de pregătire, adică mai multe grădinițe sau mai multe școli primare.”

Citesc doar art. 1 deoarece în municipiul Bacău nu ne-am confruntat cu clase/grupe care să funcționeze sub normă, deci practic celelalte puncte care erau prevăzute la acest articol nu se referă la unitățile de învățământ din municipiul Bacău. Nu am avut situații de genul acesta, de comasări de clase, sau unde au fost, ele au fost realizate.

Practic, avem două situații pe care trebuie să le gestionăm:

-ne dorim o rețea care să fie funcțională cel puțin 4 ani, asta înseamnă că trebuie să avem o privire de ansamblu foarte clară vis-a vis de ceea ce înseamnă evoluția demografică, evoluția populației școlare pe următorii 4 ani;

-în al doilea rând , din această toamnă se introduce „clasa 0” pentru învățământul primar;

-în al treilea rând și nu în ultimul rând, și cred că pe dumneavoastră vă interesează foarte A

mult acest lucru, este vorba de finanțarea/capita. începând din luna ianuarie, fiecare unitate de învățământ are alocat, pentru cheltuieli materiale separat și pentru cheltuieli de personal separat, o sumă care este proporțională cu numărul de elevi școlari/preșcolari, pe care îi are respectiva unitate de învățământ, numărul acesta înmulțindu-se cu costul standard

/ elev și rezultând practic această finanțare, această sumă pe care noi o putem folosi pentru finanțare. Ca atare, în momentul în care avem de-a face cu unități de învățământ cu efectiv mic, în momentul în care avem o fluctuație a populației școlare, pentru că toată lumea trebuie să recunoască faptul că un copil nu este legat de școala unde s-a înscris la început, există posibilitatea de fluctuație. Fluctuațiile acestea pot duce la diminuarea sumelor alocate școlii respective, deci, practic, o modificare a bugetului în timpul anului școlar, pentru că fiecare elev odată ce pleacă de la o unitate de învățământ, pleacă cu tot cu finanțarea aferentă.

Deci, în momentul în care am gândit această modificare pe verticală, am ținut cont de problemele legate de costul standard /elev, am ținut cont de implementarea clasei 0 și aici metodologia prevede: „clasa 0 se organizează și funcționează în unități de învățământ în școli și numai în cazuri excepționale , dacă nu poate fi realizată funcționarea în școli, clasa 0 poate fi organizată în incinta grădinițelor, acolo unde existau grupele pregătitoare”, deci clasa pregătitoare practic vine din grupa pregătitoare, anul acesta am avut grupe pregătitoare. Deci, numai în acest caz , în condițiile în care acea grădiniță este structură, adică face parte din unitatea de învățământ din școala respectivă. Dacă ea nu face parte din școală, deci nu este practic arondată acelei școli, evident că noi nu putem organiza în incinta acelei grădinițe, clasă 0.

Practic, noi am realizat o previzionare referitoare la această clasă 0. în general, școlile din municipiul Bacău au raportat că au spații suficiente pentru organizarea și a clasei 0. Doar dacă vor fi anumite probleme, eu știu, apare un număr mai mare de elevi care să dorească să se înscrie la clasa 0 și școala respectivă, care are arondată o anumită zonă din care trebuie să înscrie copiii, nu reușește să realizeze organizarea clasei 0 în incinta școlii, poate să facă acest lucru și în incinta grădiniței pe care o are arondată,

în rest, practic, dacă spațiul nu este necesar pentru organizarea clasei 0, acesta rămâne la latitudinea directorului de grădiniță, care noi am gândit că va deveni director adjunct, pentru că fiind coordonator de structură, poate fi asimilat și poate fi director adjunct. în condițiile în care unitățile de învățământ au efectiv mare, avem posibilitatea normării postului de director adjunct, deci nu se schimbă absolut nimic, iar în condițiile în care există spațiu, grădinițele vor putea organiza un număr mai mare de grupe, mă refer la grupa mică acolo unde era cerere, sau pot să micșoreze numărul de efective la grupă, pentru că o problemă pe care am avut-o , a fost că grupele formate aveau în general un efectiv mai mare decât cel admis și atunci putem să descongestionăm puțin situația.

Referitor la o întrebare pe care am primit-o și vreau să răspund, în ceea ce privește posturile de contabil și contabil șef, pentru că știți că anul acesta am desființat practic centrele bugetare, o altă hotărâre pe care am luat-o impusă și de Legea finanțelor publice și de faptul că începând cu luna septembrie, plata salariilor cadrelor didactice se face în mod unitar, la nivel național (există și un program de salarii care se numește RUS AL, unde fiecare unitate de învățământ trebuie să-și introducă codul propriu, deci trebuie să aibă obligatoriu cod fiscal și contabil). în momentul în care au fost înființate posturi de contabil la nivelul unităților de învățământ care fuseseră arondate unui centru bugetar, deci nu a avut contabil de la bun început, aceste posturi au fost normate, așa cum prevede legea, funcție de numărul de elevi/preșcolari existenți în unitatea respectivă. Deci, practic, în momentul în care, să zicem, o grădiniță este arondată unei unități de învățământ, contabilul 4

de la grădiniță, evident că vine și va face contabilitate împreună cu contabilul de la școală, pentru că pe normare nu avem probleme în ceea ce privește numărul total de elevi. Adunând, obținem tot același număr de posturi câte am avut și înainte. De asemenea, pentru administratori, este vorba de aceeași normare. Deci, atâta timp cât am avut suficienți preșcolari pentru a avea un post de administrator la grădiniță, ei vor fi preluați de unitățile de învățământ gimnazial, să spunem. Practic, postul rămâne.

Deci, din acest punct de vedere nu avem probleme în ceea ce privește personalul care deservește aceste unități de învățământ.

Practic, noi am luat în considerare și faptul că începând de anul acesta, dispozițiile de normare a cadrelor didactice, nu mai permit directorilor de grădinițe care sunt educatori, să fie degrevați de normă. Atunci, dumnealor trebuiau să-și facă și activitatea la grupă și trebuiau să realizeze și toate activitățile administrative.

în condițiile în care rămân ca directori adjuncți, coordonatori ai structurilor de care răspund dumnealor, practic partea administrativă revine consiliului de administrație și directorului școlii iar dumnealor pot să se ocupe foarte bine de partea educativă în continuare, ca și până acum, evident, colaborând și făcând parte din consiliul de administrație al unității de învățământ căreia îi este arondată grădinița respectivă.

Deci, din acest punct de vedere există o colaborare permanentă între directorul de grădiniță și directorul de școală.

Practic, avem experiențe, avem deja grădinițe care au fost arondate unităților de învățământ gimnazial sau liceal și unde lucrurile au funcționat bine.

Dumneavoatră dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție.

Dl. Primar - Mulțumim. Cine dorește să ia cuvântul dintre doamnele directoare?

D-na Director Mihâilâ de la Grădinița nr.18 - Mulțumim foarte mult că ați avut amabilitatea de a ne primi astăzi în ședința consiliului local și de a ne asculta. Aș vrea să spun înainte de toate, așa cum spuneau și antevorbitorii mei - copilul este cel mai important în acest moment.

Noi punem problema organizării învățământului preșcolar, un învățământ cu tradiție în municipiul Bacău, iar reorganizarea pe care noi azi am aflat că s-ar face, va duce, credem noi, un pic la disfuncționalitatea activității în grădinițe, în sensul că managementul învățământului preșcolar este un pic diferit de celălalt.

Este puțin probabil ca, în condițiile în care grădinița devine structură a unei școli, școala, de la distanță (deci copilul este în altă clădire decât cea a școlii) , să poată rezolva toate problemele zilnice care apar vis-a-vis de copilul de vârstă de 3-6 ani, având în vedere că în momentul de față, în grădinițele noastre am început să înscriem de câțiva ani chiar și copilul de vârstă antepreșcolară.

Deci, acest management presupune prezență permanentă. Mai mult, prin devenirea grădiniței structură a unei școli, pentru toate problemele grădiniței decizia o ia școala, chiar dacă va consulta și grădinița, sau poate nu. Depinde cu cine suntem arondați. Mai mult, am experiența ca fiind într-o grădiniță, structură a unei școli. De foarte multe ori decizia se ia în școală și mult mai târziu se află și în grădiniță despre ce este vorba. S-a întâmplat lucrul acesta și îl spun cu mâna pe inimă, m-a determinat să-mi iau pretransfer din grădinița respectivă în grădinița în care sunt astăzi, crezând că aici ne vom ocupa doar de învățământul preșcolar.

A

Mai este o problemă. In clipa în care grupa pregătitoare , va decide cineva din școală, să funcționeze în grădinițe, în spațiul nostru deja foarte limitat, unde grupele sunt deja supraaglomerate, asta presupune că noi nu vom mai avea posibilitatea să înscriem copiii de grupă mică pentru că trebuie să-i chinuim pe cei de clasa 0.

Este o teamă cumva a noii reorganizări și devenind structură, ne cam pierdem identitatea și puterea de decizie în unitățile noastre.

Acest fapt l-am discutat cu doamna Inspector General și ne-a asigurat că protocolul pe care-1 vor încheia, în conținut, va preciza în totalitate că grădinița rămâne cu organizarea de acum, doar că directorul va fi al școlii și că fiecare ne vom face treaba ca și până acum. Sperăm că acest conținut să mulțumească reorganizarea, dar rămânem cu teama.

Este faptul pentru care noi suntem azi, aici.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Dl. Primar - Vă mulțumesc și eu. Este clar că la ora actuală, o decizie pe care trebuie să o luăm, trebuie să fie o decizie în cunoștință de cauză. Pentru a ajunge să luăm o decizie foarte corectă, eu cred că trebuie să analizăm fiecare caz în parte și o să propunem inspectoratului, ținând cont că la ora actuală legea spune foarte clar că primarul și consiliul local sunt cei care propun și votează administrarea unităților școlare, iar contractele tuturor administratorilor vor fi făcute cu primăria, cu primarul, răspunderea ne aparține tuturor celor care votăm această nouă structură. Pentru că suntem într-un an, totuși de tranziție, eu o să vă propun două lucruri:

  • 1. amânăm această discuție și vom discuta cu grupurile politice, cu inspectoratul și cu persoanele implicate, atât juridice cât și cu directorii acestor instituții;

  • 2. să citim legea și să vedem dacă se poate, d-na inspector, ca această structură să fie pentru un an de zile, iar la sfârșitul anului viitor să avem posibilitatea , după ce vom trage concluzii, să facem o nouă structură sau să o păstrăm pe aceeași.

Deci, fiind inițiatorul acestui proiect, o să-1 retrag. O să avem discuții la primărie și până pe 20, când trebuie să dăm la București, la minister, soluția noastră, cred că e cea mai bună soluție asta pe care v-am propus-o.

Deci, vreau să ridicăm ședința. Nu are rost să mai discutăm. Orice discuție pe care o avem acum este o discuție tehnică, pe acest proiect, ținând cont că totuși suntem într-un an de tranziție.

Clasa 0 este prima dată când se face. Avem cca. 2400 de școlari și preșcolari care vor începe școala în toamnă și este clar că acești copii trebuie să aibă libertatea să aleagă instituția la care vor merge și să nu-i legăm de o școală anume, pentru că nu este corect. Eu vă mulțumesc și o să vă convoc la o nouă ședință.

D-na Președinte de ședință - Pâduraru Ileana — mulțumesc asistenței și declar închise lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

PĂDURARU ILEANA               NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

R.TJ Ds.I-A-4/ Ex.l