Hotărârea nr. 95/2012

Hotărârea nr.95 din 27.04.2012 Hotărâre privind acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 39 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere până la data de 11.04.2012.


i/Xcmâ/iu^a

judeltf,/acău

•a/, a/ &/wa'Wci/iMdta-acău

HOTĂRÂRE

privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 39 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la

căsătorie și care au depus cerere până la data de 11.04.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere

-Prevederile art. 1 din Codul Familiei adoptat prin Legea nr. 4 din 4 ianuarie 1953, modificat si completat prin Legea nr. 4 din 4 aprilie 1956 si republicat;

-Hotărârea nr. 205/2006, modificată și completată prin Hotărârea nr. 280/2006, a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Referatul nr.2674/19.04.2012 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Locală -Compartimentul Informare Cetățeni;

-Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza prevederilor art. 36 (9) și ale art. 45 (2) lit. „a” , ale art. 45 (2) și (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE

9

Art.l. - Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 39 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie până la data de 11.04.2012.

Acestea au depus cerere până la data de de 11.04.2012, potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției Economice va efectua plata familiilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Hotărârea, va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului


și celor prevăzuți de lege.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

ANEXA NR .1

LA HOTĂRÂREA NR. 95 DIN 27.04.2012


CONSILIULUI LOCAL BACĂU

LISTĂ NOMINALĂ

cu familiile din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 11.04.2012

Nr. crt.

Numele și prenumele soț + soție

1.

DORNEANU VASILE și ELVIRA

2.

BULCIU NECULAI și MARIA

3.

TÂNJALĂ IO AN și EUGENIA

4.

MUNTEANU PETRU și ADELA

5.

BIȚA VASILE și MARIA

6.

OBREJA NECULAI și MARIA

7.

DURAC GRIGORE și DORINA

8.

BERTOK ANDOR și PARASCHIVA

9.

UNGUREANU IOAN și ELENA

10.

CHIFU PETRU și MARIA

11.

GRIGORAȘ VASILE și MARJA

12.

FLOAREȘ VASILE și ELENA

13.

CAPRIȘ ENUȚĂ și MARIA

14.

URSAN CONSTANTIN și VOCHIȚA

15.

RADU ION și ANA

16.

ARDELEANU DUMITRU și ANICA

17.

NICA ADRIEAN și VALER1A

18.

VĂDĂNUȚĂ VASILE și MARGARETA

19.

SA VIN FLORIN ION și ECATERINA

20.

PALAGHIU IOAN și ZENOVIA

21.

NĂSTAC CONSTANTIN și MARIA

22.

CIOSU DUMITRU și VICTORIA

23.

IORDACHE CONSTANTIN și EUFROSINA CLEOPATRA

24.

SĂNDUC DUMITRU și ANICA

25.

IACOB COSTICĂ și NÂSTICA

26.

STOIAN CRISTACHI și MARIA

27.

PĂDURARU GHEORGHE și VICTORIA

28.

wr

GRIGORAȘ CONSTANTIN și ANICA

29.

FIRICI PETRU și MARIA

30.

POPA MĂRICEL și ECATERINA

31.

UNGUREANU IOAN și MARGARETA

32.

TĂRASĂ ION și ELENA

33.

SIREȚCHI GHEORGHE și PARASCHIVA

34.

STAN SEVERIAN și LUCIA

35.

HOFMAN TULICÂ și MARIA

36.

SOITUZU ION și ELISAVETA

37.

NANTU PETRU și REASILVIA

38.

BUTNĂRESCU MIMAI și HARETA

39.

VECHI UGELU și MARIA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA