Hotărârea nr. 64/2012

Hotărârea nr.64 din 16.03.2012 Hotărâre privind premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ băcăuane, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2010 - 2011.

HOTĂRÂRE

privind premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2010 - 2011

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

 • - Prevederile Legii nr. 293/ 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

 • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 4/ 2012 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 318/ 2005 prin care s-a aprobat instituirea “Premiului de Excelență” primului elev din fiecare liceu și primului student din universitățile băcăuane;

 • - Referatul nr. 1651/ 09.03.2012 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

 • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « a », punctul 1 și art.45(2) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată ;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a sumei de 390.000 lei în vederea premierii elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2010 - 2011, după cum urmează:

 • 1. suma de 125.100 lei în vederea premierii elevilor și profesorilor îndrumători care au obținut premii și mențiuni la olimpiadele și concursurile naționale și internaționale, în anul școlar 2010-2011.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. suma de 48.500 lei în vederea premierii elevilor absolvenți ai clasei a VUI-a care au terminat anul școlar 2010-2011 cu media generală 10 (zece).

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 3. suma de 15.700 lei în vederea premierii celor mai buni elevi în anul școlar 2010-2011 din fiecare colegiu/ liceu din municipiul Bacău.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 4. suma de 23.200 lei în vederea premierii directorilor și directorilor adjuncți de colegii / licee din municipiul Bacău care s-au evidențiat în managementul educațional și dezvoltare instituțională în anul școlar 2010-2011.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 5. suma de 14.900 lei în vederea premierii directorilor și directorilor adjuncți de școli cu clasele I-VIII din municipiul Bacău care s-au evidențiat în managementul educațional și dezvoltare instituțională în anul școlar 2010-2011.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 6. suma de 10.000 lei în vederea premierii directorilor de grădinițe din municipiul Bacău care s-au evidențiat în managementul educațional și dezvoltare instituțională în anul școlar 2010-2011.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 7. suma de 8.300 lei în vederea premierii profesorilor de colegii/ licee din municipiul Bacău care au obținut cele mai bune rezultate în promovarea proiectelor și parteneriatelor educaționale în folosul comunității băcăuane în anul școlar 2010-2011.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 8. suma de 9.600 lei în vederea premierii profesorilor din școlile cu clasele I-VIII din municipiul Bacău care au obținut cele mai bune rezultate în promovarea proiectelor și parteneriatelor educaționale în folosul comunității băcăuane în anul școlar 2010-2011.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 9. suma de 8.850 lei în vederea premierii elevilor și profesorilor îndrumători de la Palatul Copiilor Bacău care au obținut premii la nivel național și internațional în anul școlar 2010-2011.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 9, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 10. suma de 6.000 lei în vederea premierii studenților de la Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău și de la Universitatea “George Bacovia” Bacău care au obținut cele mai bune rezultate în anul universitar 2010-2011.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 10, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Suma va fi suportată de la Capitolul bugetar 65.02 „învățământ”.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratulujxf^^j^Khidețului Bacău, Universității „George Bacovia” din Bacău și Universității^, Văsilej


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂUANEXA NR. 1

la HCL nr. £>4 din Ă?■


Elevii și profesorii care au obținut premii și mențiuni la Olimpiadele și Concursurile Naționale și Internaționale

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Elev

Clasa

Olimpiada i Concursul

Premiul

Profesor coordonator

Sumă elev

Sumă profesor

1

Covaci Vlad Alexandru

VI A

Religie Catolică

I

Bejenariu Maricica

1500

1500

2

Pâslaru Georgiana Gabriela

XII D

Limba Germană

II

Bălinișteanu Constantin

1200

1200

3

Nechifor Ana Maria

XII E

Filosof ie

Mențiune

Chelaru Mihai

500

500

4

Popa Vlad

VIII B

Fizică

Mențiune

Vascan Nicoleta

500

500

5

Colegiul Național "Ferdinand I"

Mocanu Alexandru

IX E

Fizică

Mențiune

Florescu Dragoș Decebal

500

500

6

Fînaru Andrei Emanuel

X D

Informatică

Mențiune

Sichim Cristina

500

500

7

Popa Ștefan Adrian

IX E

Informatică

Mențiune

Muraru Crina

500

500

8

Marcoci Alexandra

IX E

Limba Franceză

Mențiune

Grozav Nicoleta

500

500

9

Andrieș Maria Claudia

XII A

Istorie

Mențiune

Horodnic Adrian

500

500

10

Vrabie Cătălina

XI B

Istorie

Mențiune

Zărnescu Nicoleta Simona

500

500

11

Stănoi Ovidia

XII H

Internațională - Limba Latină

III

Neculau Florentina

2000

2000

12

Vasilache Simona

XII G

Internațională - Limba Latină

Mențiune

Neculau Florentina

1500

NU

13

Mare Ioana

IX E

Istorie

I

Berceanu Maria

1500

1500

14

Bacoiu Mădălina

X H

Religie

I

Grosu Agneza

1500

1500

15

Andrei Raluca

XI E

Limba Engleză

1

Anca Rafiroiu

1500

750

1

Diana Popa

750

16

Rujan Anca

XH

Limba Latină

1

Neculau Florentina

1500

NU

17

Stănoi Ovidia

XII H

Limba Latină

II

Neculau Florentina

NU

NU

18

Colegiul Național "Gheorghe Vrănceanu"

Bujor Oana

IX H

Limba Latină

II

Neculau Florentina

1200

NU

19

Săndulache Larisa

XII G

Muzică

II

Rădăcină Teodora

1200

1200

20

Vasilache Simona

XI! G

Limba Latină

Mențiune

Neculau Florentina

NU

NU

21

Vîrlan Alexandra

XH

Limba Latină

Mențiune

Neculau Florentina

500

NU

22

Agop Diana

XG

Limba Latină

Mențiune

Neculau Florentina

500

NU

23

Pleșca Ioana

XI A

Fizică .

Mențiune

Curbat Florin

500

500

24

Stoian Marius

IX C

Chimie

Mențiune

Rosenschein Mariana

500

500

25

Anghel Cătălin

XI F

Chimie

Mențiune

Rosenschein Mariana

500

NU

26

Dănilă Delia

XG

Limba Latină

Premiu sp.

Neculau Florentina

500

NU

27

Costea Teodora

IX A

Chimie

Mențiune

Onică Stela

500

500

28

Simionescu Codrina

X E

Chimie

Mențiune

Onică Stela

500

NU

29

Ghicajanu Daniela

XII D

Istorie

1

Cruceanu Viorel

1500

1500

30

Antuca Andreea

XII G

Religie Catolică

1

Cojan Loredana

1500

1500

31

Colegiul Național "Vasile Alecsandri"

Perju Dragoș

XG

Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor

II

Lazăr Ingrid

1200

1200

32

Fercu Gabriela

IX E

Religie Catolică

Mențiune

Cojan Loredana

500

NU

33

Câdă Ioana

IX A

Limba Latină

Mențiune

Ifrim Adrian

500

500

34

Colegiul Național "Vasile Alecsandri"

Nuțu Georgiana

X B

Limba Latină

Mențiune

Ifrim Adrian

500

NU

35

Anei Andrei

IX C

Geografie

Mențiune

Badiu Marcel

500

500

36

Biliuță Anca

X E

Geografie

Mențiune

Badiu Marcel

500

NU

37

Cenușă Carmen

XI A

Limba Latină

Mențiune

Ifrim Adrian

500

NU

38

Bibire Radu

Xli G

Astronomie și Astrofizică

Mențiune

Gireadă Anamia

500

500

 • 39

 • 40

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

Bejan Paul Marian

XII B

Discipline Tehnice

l

Du rac Lucia

1500

500

Croitoru Dorina

500

Bejan Georgeta

500

Munteanu Paula Mădâhna

XI

Discipline Tehnice

Mențiune

Vlad Violeta

500

200

Goean Tania

200

Banu Mariana

200

41

Stârpu Iulian

XI

Discipline Tehnice

Mențiune

Inmia Nona

500

200

Gălățanu Dănuța

200

Coman Jana

200

42 ■

Benchea Joca Valerian

XI

Discipline Tehnice

Mențiune

Tănasă Gabriela

500

200

Ungureanu Adrian

200

Stan ci u Mircea

200

Savin Mihai

200

_J3__

44

Colegiul Economic "Ion Ghica"

Silea Sergiu Gabriel

X A

Concurs național - Informatică

I

Marciuc Stela

600

600

Boacă Răzvan Constantin

Xli A

Concurs național - Informatică

I

Marciuc Stela

600

NU

45

Butnaru Andrei Mădălin

XII A

Concurs național - Informatică

I

Marciuc Stela

600

NU

46

Boghian Maria

X J

Concurs național -Informatică -T.I.C.

III

Bostan Mihaela

400

400

47

Anghel Ioana

XII A

Concurs național -T.I.C.

III

Marciuc Stela

400

NU

48

Spâtaru Cezar

Xli B

Concurs național -T.I.C.

III

Marciuc Stela

400

NU

49

Cioca Georgiana

XII B

Concurs național -T.I.C.

III

Marciuc Stela

400

NU

50

Ciuche Alexandra

XII B

Concurs național -T.I.C.

III

Marciuc Stela

400

NU

51

Hermeziu Oana Gabriela

XII I

Concurs național -Matematică

Mențiune

Bazu Dana

300

300

52

Onodie Marcelin loan

X

Concurs național -Chimie

Mențiune

Pruteanu Laura

300

300

53

Sârghie Răzvan

X

Concurs național -Chimie

Mențiune

Radu Angeia

300

300

54

Cristofor Lenuța

XI

Concurs național de calificări profesionale

Mențiune

Delia Zaharioaia

300

200

Savu Octavian

200

Vasilica Cartas

200

Daniela Marcoci

200

55

Colegiul Național de Artă "George Apostu"

lorga Doris Andreea

VIII

Oboi

I

Stancu Emil

1500

1500

56

Cinpoeșu Raymond

XII

Oboi

l

Stancu Emil

1500

NU

57

Jora Mădălina Alexandra

XII

Grafică

I

Radu Luminița

1500

1500

58

Metu Loredana

XII

Istoria Artelor

I

Bucur Iulian

1500

1500

59

Chirilă Octavian

VIII

Flaut

II

Baicu Simon Dorel

1200

1200

60

Cojan Rebecca Antonia

V

Pian

II

Pascu Angeia

1200

1200

61

Sava loan Alin

IX

Nai

ll

Drăghici Constantin

1200

1200

62

Cobuz Adelina Paula

XI

Sculptură

II

Lăzureanu Ionela

1200

1200

63

Budăeș-Tânăru Emanuei

XI

Arhitectură

II

Geliman luliana

1200

1200

64

Baciu Ana-Maria

XII

Muzică vocală tradițională românească

III

Blaj Florin

1000

1000

65

Dragomir Maria Andreea

XI

Oboi

III

Stancu Emil

I      1000

NU

66

lacob Matei

XI

Grafică

III

Radu Luminița

1000

NU

67

Colegiul Național de Artă

Farcaș Viviana

IX

Teone-solfegiu-dicteu

Mențiune

lordăchiță luliana

500

500

68

"George Apostu"

Duțu Orlando Marian

XII

Arhitectură

Mențiune

Geliman luliana

500

NU

69

Jora Mădălina Alexandra

XII

Grafică

Premiu sp.

Radu Luminița

NU

NU

70

Metu Loredana

XII

Istoria Artelor

Premiu sp

Bucur Iulian

NU

NU

71

Liceul cu Program Sportiv

Benchea Marius Cătălin

XII C

Pregătire Sportivă Teoretică

IU

Mihalcea Mihai

1000

1000

Cenușe Lavineta

200

Bujor Gabriela

200

Colegiul Tehnic de Comunicații "N V. Karpen"

Balan Lidia

200

72

Dumitrescu Robert

XI

Discipline Tehnice

Mențiune

Popa Virgil

500

200

Baciu Gheorghiță

200

Dumitrescu Dănuț

200

lordache Florin

200

73

Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron

Țurcanu Mihaela

IX

Concurs național - Chimie

III

■ Șulea Luciana

400

400

74

Cernică Cătălin-Teofir

XII

Religie Catolică

I

Cristian Ignat

1500

1500

75

Albert Fabian-Costel

X

Religie Catolică

II

ioan Balan

1200

1200

76

Colegiul Național Catolic ”Sf.

Cochiorcă Gabriel

XI

Religie Catolică

III

Anton Săboanu

1000

1000

77

losif"

Antili Liviu-Leonard

IX

Limba Latină

Mențiune

Elena Doina Pașcu

500

500

78

David Eduard-Cristian

IX

Limba Latină

Mențiune

Elena Doina Pașcu

500

NU

79

Susanu Denisia-Mariana

XI

Sociologie

Mențiune

Mirela Sandu

500

500

80

Școala Nr. 10

Dumitru Alexandru

VI C

Limba Română

Mențiune

Manolaci Ionela

500

500

81

Dumitru Alexandru

VI c

Limba Română

Premiu sp.

Manolaci Ionela

NU

NU

82

Benchea Mara

VIII

Istorie

Mențiune

Alistar Didi

500

500

83

Grigore Iulian

VIII

200

84

Grigore Ciprian

VIII

200

85

Prajisteanu Ciprian

VIII

200

86

Școala "Mihai Drăgan"

Cernov Codrin

VIII

Educație Fizică - Volei

Mențiune

Chirilescu Mariana

200

500

87

Bichescu Costel

VIU

200

88

Munteanu Andrei

VII

200

89

Ciubotaru loan

VIII

200

90

Pantea Cosmin

VIII

200

91

Școala "Ion Creangă"

Țifrea Ștefan

V

Matematică

Mențiune

Asiminoaei Petrică

500

500

92

Grosu Iustina

VII

Matematică

II

Popica Elena

1200

1200

93

Adam Codrina

VI

Religie Catolică

II

Bejenaru Maricica

1200

1200

94

Dărăuță Raluca

VII

Matematică

Mențiune

Vlad Ida

500

500

95

Sîrbu Iustin

VIII

Matematică

Mențiune

Țornghibel Liviu

500

500

96

Școala "Alexandru loan Cuza"

Spiță Mateea

V

Educație Tehnologică

Mențiune

Manea Elena

500

500

97

Rotariu Radu

VIII

Păduraru Costel

200

250

98

Roncea Ciprian

VIII

Educație Fizică - Handbal

Mențiune

Ghica Bogdan

200

250

99

Ungureanu Bogdan

VIII

200

100

Ceparu Ștefan

VII

200

e           •

101

Aris Mircea

VIII

200

102

Murgu Răzvan

VIII

200

103

Școala "Alexandru loan Cuza"

Poleac Radu

VII

Educație Fizică - Handbal

Mențiune

200

104

Dorneanu Vlad

VII

200

105

Barbu Alexandru

VIII

200

106

Bulmoagă Ștefan

VIII

200

107

Școala "Nicolae lorga"

Matei Dănuț

VIII c

Biologie

Mențiune

Delia Elena Stanciu

500

500

TOTAL ELEVI:    70,900

TOTAL PROFESORI.    54.200

TOTAL GENERAL: 125.100 lei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI


ROMANIA

ANEXA NR. 2

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

IaHCLnr. 64 din 16.03.2012

Elevii absolvenți ai clasei a Vlll-a care au terminat anul școlar 2010-2011 cu media generală 10 (zece)

Nr.

fțrf

Unitatea de învățământ

Elev

Clasa

Suma

1

Hanu I. Andreea

VIII A

500

2

Tăbăcaru D. Radu George

VIII A

500

3

Țibu C. Patricia Andreea

VIII A

500

4

Bălan O.G. Anastasia Georgiana

VIII B

500

5

Cornescu F. Ioana Alexandra

VIII B

500

6

Colegiul Național "Ferdinand I"

Dănilă N. Irina Maria

VIII B

500

7

Hogea V. Teodora Valentina

VIII B

500

8

Popa M.S. Vlad

VIII B

500

9

Rusu M. Bianca

VIII B

500

10

Solomon C. Georgiana Elena

VIII B

500

11

Șobea V. Diana Ioana

VIII B

500

12

Ursinschi A. Eduard

VIII B

500

13

Hodoroabă Diana

VIII B

500

14

Colegiul Național "Vasile Alecsandri"

Oiegar Vlad-Florin

VIII B

500

15

Umbrărescu Cosmin-Ștefan

VIII B

500

16

Șova Luca

VIII B

500

17

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

Rotaru Alina

VIII

500

18

Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare"

Lupu C. Elena-Claudia

VIII A

500

19

Dobândă Lavinia

VIII A

500

20

Colegiul Național de Artă "George Apostu"

Panaite Silvia Cristina

VIII A

500

21

Vraciu Paula Elena

VIII A

500

22

Școala "G.M. Cancicov"

Lazăr Florin-Emanuel

VIII

500

23

Dascălu Daniela Elena

VIII B

500

24

Școala "Alexandru cel Bun"

Negulescu Irina

VIII B

500

25

Stoian Cătălina Ioana

VIII B

500

26

Școala "Domnița Maria"

Marian Cătălin

VIII

500

27

Bălăiță Elena Beatrice

VIII c

500

28

Școala Nr. 10

Găitan Cristiana-Maria

VIII B

500

29

lavorschi Mihai

VIII D

500

30

Benchea Mara

VIII D

500

31

Caldare Anda Maria

VIII A

500

32

Drăghici Maria Bianca

VIII D

500

33

Farcaș Luiza Maria

VIII E

500

34.

Palade Oana Maria

VIII D

500

35.

Elisei Veronica

VIII D

500

36.

Sandu Roxana

VIII D

500

37.

Școala "Mihai Drăgan"

Vicu Roxana

VIII D

500

38.

Manea Gabriela

VIII B

500

39.

Naforeanu Ana Maria

VIII A

500

40.

Aldea Elena

VIII E

500

41.

Andries Bianca

VIII E

500

42.

Cavaleru Ioana

VIII E

500

43.

Ursu Andra

VIII c

500

44.

Palaghiu Oana Bianca

VIII c

500

45

Pocovnicu Gabriela

VIII A

500

46

Școala "Mihail Sadoveanu"

Cornovac Alexandra

VIII B

500

47

Panaite Simona

VIII B

500

48

Sasu Irena

VIII B

500

49

Cristea Diana

VIII c

500

50

Ciobanu Georgiana

VIII c

500

51

Școala "Ion Creangă"

Hozu-Vlad Crina Ionela

VIII B

500

52

Pușcașu Andreea Miruna

VIII B

500

53

Nuță Răzvan

VIII B

500

54

Dragomirescu Sabina

VIII A

500

55

Școala "Miron Costin"

Neguriță Teodora

VIII A

500

56

Colos Diana

VIII A

500

57

Școala "Alecu Russo"

Avasilcăi George Alin

VIII A

500

58

Comorașu Georgiana Mădâlina

VIII B

500

59

Paloșanu Dragoș Constantin

VIII B

500

60

Școala '‘George Bacovia"

Lăcătușii Diana Larisa

VIII B

500

61

Școala "Spiru Haret"

Andronic Teodora

VIII A

500

62

Lazăr Cezara Maria

VIII A

500

63

Lazăr Beatrice Ioana

VIII B

500

64

Pușcuță Andrei Florin

VIII B

500

65

Blaga Ioana Alexandra

VIII D

500

66

Popa loan Dragoș

VIII D

500

67

Școala "Alexandru loan Cuza"

llie Lorena-lrina

VIII A

500

68

Marin Georgiana

VIII A

500

69

Sîrbu Iustin

VIII A

500

70

Tudureanu Raluca

VIII A

500

71

Burciu llinca Ștefana

VIII B

500

72

Coșa Eva

VIII B

500

73

Daniliuc Elena

VIII B

500

74

Panait Bianca-Cezara

VIII B

500

75

Popa Cătălina-Maria

VIII B

500

76

Popica Mara-Andreea

VIII B

500

77

Popovici loana-lrina

VIII B

500

78

Roatiș Vlad Alexandru

VIII B

500

79

Zavorodnic Diana

VIII B

500

80

Lungu Alexandra-Elena

VIII c

500

81

Moroz-Dubenco Cristiana

VIII c

500

82

Vlasie Mădălina

VIII c

500

83

Brașoveanu Oana-Narcisa

VIII E

500

84

Bujor Raluca

VIII E

500

85

Stoleru Alina-Nicoleta

VIII E

500

86

Vîrlan Doina

VIII E

500

87

Școala "Ion Luca"

Terinte Alin Vasile

VIII A

500

88

Școala "Nicolae lorga"

Ababei Vlad

VIII D

500

89

Burlacu Diana Maria

VIII D

500

90

Gherase Raluca

VIII B

500

91

Schifirneț Cosmin lonuț

VIII c

500

92

Agrigoroae Lavinia Ioana

VIII c

500

93

Coman Diana Ramona

VIII D

500

94

Ciocănaș Mihnea Andrei

VIII D

500

95

llinca Diana Andreea

VIII B

500

96

Tudor George

VIII B

500

97

Bujor Alexandru lonuț

VIII B

500


TOTAL: 48.500 lei

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU                            ANEXA NR. 3

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU       la HCL nr      d,n '

Cei mai buni elevi în anul școlar 2010-2011 din fiecare colegiu / liceu din Municipiul Bacău

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Elev

Clasa

Suma

1

Colegiul Național "Gheorghe Vrânceanu"

Rujan Anca

X H

1500

2

Colegiul Național de Artă "George Apostu"

Gherghel Ioana

XC

1400

3

Colegiul Național "Vasile Alecsandri"

Mitrea Oana

XII C

1300

4

Colegiul Național "Ferdinand I"

Manoliu E L. Laura

XII D

1200

5

Colegiul Economic "Ion Ghica"

Hermeziu Oana Gabriela

XII I

1100

6

Colegiul Național Catolic "Sf. losif"

Crețu Cristina

XI

1000

7

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

Ganea Roxana Ioana

XII B

1000

8

Liceul cu Program Sportiv

Mîță T. Raluca Elena

XI A

1000

9

Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare"

lliev Anastasia

XI G

1000

10

Colegiul "Mihai Eminescu"

Liulceac Domnița

XI B

1000

11

Colegiul "Henri Coandă"

Tirdea Mihail

XI D

700

12

Grupul Școlar "Petru Rareș"

Ciuche Constantin

IX A

700

13

Colegiul Tehnic de Comunicații "NA/. Karpen"

Peredelcu Petru

XI A

700

14

Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron"

Paraschiv Nicoleta

IX B

700

15

Colegiul "Grigore Antipa"

Spătaru Maria

XII D

700

16

Colegiul Tehnic "Letea"

Țugui Alina

XI C

700

TOTAL: 15.700 lei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI


Directorii și directorii adjuncți de colegii / licee din Municipiul Bacău care s-au evidențiat în managementul educațional și dezvoltare instituțională în anul școlar 2010-2011

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Director

Suma

1

Colegiul Național "Gheorghe Vrânceană"

Andrei Gabriel

1500

Doina Marinov

500

2

Colegiul Național de Artă "George Apostu”

Bîrzu Daniela-Silvia

1400

Leahu Antonela

500

3

Colegiul Național "Vasile Alecsandri"

Cautiș Vasile

1300

Aflorei Liliana

500

4

Colegiul Național "Ferdinand I"

Mariana Gigliola Ceunaș

1200

Dragoș Decebal Florescu

500

5

Colegiul Economic "Ion Ghica"

Terente Neculai

550

Enache Dana

550

Chiticaru Benone

500

Pruteanu Mioara

500

6

Colegiul Național Catolic “Sf. losif'

Săboanu Anton

1000

7

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

Adrian Fuioagă

1000

Rodica Munteanu

400

Gabriela Pădure-Todiriță

400

8

Liceul cu Program Sportiv

Mihai Ion

1000

Cautiș Claudia

400

9

Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare"

Bejan Daniela

1000

Ofelia Enache

400

Cora-Mariana Nechita

400

10

Colegiul "Mihai Eminescu"

Hulea Constantina

1000

Andrioaie Ana-Maria

400

11

Colegiul "Henri Coandâ"

Popa Carmen

700

Comandașu Gabriela

300

12

Grupul Școlar "Petru Rareș"

Vieru Costică

700

Stan loan

300

13

Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. Karpen"

Cazacu Emanoil Remus

700

llcoș Gheorghe

300

Mojzi Mihai Atila

300

14

Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron"

Balcan Ion

700

Gurămultă Mihai

300

15

.Colegiul "Grigore Antipa"

Larger Mircea

700

Cociorvă Georgeta

300

16

Colegiul Tehnic "Letea”

Viorel Coșeraru

700

Tania Radu

300

TOTAL:   23.200 leiCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE OVIDIU POPOVICIDirectorii și directorii adjuncți de școli cu clasele l-VIII din Municipiul Bacău care s-au evidențiat în managementul educațional și dezvoltare instituțională în anul școlar 2010-2011

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Director

Suma

1

Școala "Alexandru loan Cuza"

Sîrbu Doinița

1000

Păduraru Costel

400

2

Școala "Mihai Drăgan"

Nediță Victor

900

Toma Magdalena

400

3

Școala Nr. 10

Rotariu Elena

800

Cosma Elena

400

4

Școala "Nicolae lorga"

Mariana Umbrărescu

700

Oltea Cristina Costea

400

5

Școala "Ion Creangă’’

Vieru Florentina

600

Petrescu Daniela

400

6

Școala "Ion Luca"

Lucreția-Cornelia Târâlă

500

7

Școala "Alexandru cel Bun"

Sta mate Camelia

500

lancu Eugenia

300

8

Școala "Dr. Alexandru Șafran"

Creangă Maria

500

Bărbuț Oana Andreea

300

9

Școala "Mihail Sadoveanu"

Dumea Danisia

500

Potîrniche Marinela

300

10

Școala "Spiru Haret"

Lîvia Liliana Sibișteanu

500

Constantin Codrin Ciuchi

300

11

Școala "Domnița Maria"

Deaconu Elisabeta-Cecilia

500

Gora Maria Narcisa

300

12

Școala "Nicu Enea"

Mariana Ifrim

500

13

Școala "George Bacovia"

Juncu Constantin

500

14

Școala "Constantin Platon"

Bostan Mircea

500

Neculcea Maria Manuela

300

15

Școala "Miron Costin"

Herghea Anca Ștefan ia

500

Patriche Nicolaie

300

16

Școala "Alecu Russo"

Savin Mihaela

500

17

Școala "G.M. Cancicov"

Bondalici Tincuța

250

Melincianu Gabriela

250

18

Școala "Octavian Voicu"

Adriana Vrabie

500

Ștefan Dincă

300

TOTAL:       14.900 lei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI


ll


Directorii de grădinițe din Municipiul Bacău care s-au evidențiat în managementul educațional și dezvoltare instituțională în anul școlar 2010-2011

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Director

Suma

1

Grădinița cu program săptămânal "Agricola"

Ciurea Eliza Marga

500

2

Grădinița cu program prelungit nr. 12

Doina Chiriac

500

3

Grădinița cu program prelungit nr. 17

Popa Maria

500

4

Grădinița cu program prelungit nr. 18

Drăghici Gabriela

500

5

Grădinița cu program prelungit nr. 21

Bostan Elena-Mihaela

500

6

Grădinița cu program prelungit nr. 24

Zatu Maria

500

7

Grădinița cu program prelungit nr. 28

Vițălaru Lăcrămioara-Nicoleta

500

8

Grădinița cu program prelungit nr. 29

Mariana Ștefan

500

9

Grădinița cu program prelungit "Dumbrava Minunată"

lulia Lefter

500

10

Grădinița cu program prelungit nr. 33

Maftei Veluța

500

11

Grădinița cu program prelungit "Rază de Soare"

Florentina Mănăilă

500

12

Grădinița cu program prelungit "Lizuca"

Moraru Petronela

500

13

Grădinița cu program prelungit "Crai Nou"

Mitruț Mariana

500

14

Grădinița cu program normal nr. 8

loniță Mina

500

15

Grădinița cu program prelungit nr. 30

Țărucă Neaga

500

16

Grădinița cu program prelungit nr. 31

Zota Dorina

500

17

Grădinița "Florița"

Adam Aurelia Crina

500

18

Grădinița cu program normal "Spiru Haret"

Tamaș Maria

500

19

Grădinița cu program prelungit nr. 27

Scarlat Maria

500

20

Grădinița cu program prelungit nr. 23

Savastin Zenovia

500

TOTAL: 10.000 lei


DINȚA        CONTRASEMNEAZĂ

■       SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

L-        NICOLAE OVIDIU POPOVICI

/6.od.20/£

Profesorii de colegii / licee din Municipiul Bacău care au obținut cele mai bune rezultate în promovarea proiectelor și parteneriatelor educaționale în folosul comunității băcăuane în anul școlar 2010-2011

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Profesor

Suma

1

Colegiul "Ferdinand I”

Chiribău-Albu Mihaela Alina

500

2

Colegiul Național "Gheorghe Vrânceană"

Popa Oiana

500

3

Colegiul Național "Vasile Alecsandri"

Stroe Călina

250

Mocanu Ramona

250

4

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

Irimia Crisalinda Nona

250

Cenușa Gabriela Carmen

250

5

Colegiul Economic "Ion Ghica"

Filipoaia Cristina lolanda

500

6

Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare"

Ghioc Jeny

500

7

Colegiul Național de Artă "George Apostu"

Cojocaru Mihaela

500

8

Liceul cu Program Sportiv

Bibire Mihaela

500

9

Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. Karpen"

Gînță Angela

200

Crețu Rodica

200

Cucu Paul

200

Cazacu Diana

200

10

Colegiul "Henri Coandă"

Rotilă Maria

500

11

Colegiul Tehnic "Letea"

Maria Toderiță

500

12

Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron"

Adriana Măcincă

500

13

Colegiul "Grigore Antipa"

Nicodim Elena

500

14

Colegiul "Mihai Eminescu"

Andrioaie Ana-Maria

500

15

Colegiul Național Catolic "Sf. losif"

Daniela Floareș

250

Irina Ștefură

250

16

Grupul Școlar "Petru Rareș"

Țîrcă Laura

500

TOTAL:    8.300 lei

PREȘEDIN ION/RI

I


,VAÂ


|INȚA

.p, \


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI


Profesorii din școlile cu clasele l-VIII din Municipiul Bacău care au obținut cele mai bune rezultate în promovarea proiectelor șl parteneriatelor educaționale în folosul comunității băcăuane în anul școlar 2010-2011

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Profesor

Suma

1

Școala "Octavian Voicu

Nichifor Mirela

500

2

Școala Constantin Platon

Condruc Angelica

500

3

Școala "G.M. Cancicov"

Moroi Grety-lrina

250

Melincianu Gabriela

250

4

Școala "Alexandru cel Bun"

Alexoae Cristîna Mădălina

500

5

Școala "Nicu Enea"

Roșu Lucia-Cerasela

500

6

Școala "Domnița Maria"

Gora Maria Narcisa

200

Boghiu Geta

200

Soțu Roxana

200

Moisă Ana Luisa

200

Diaconu Tamara

200

7

Școala Nr. 10

Neagu Nicoleta-Mihaela

250

Boca Luminița

250

8

Școala "Mihai Drăgan"

Alistar Didi

500

9

Școala "Mihail Sadoveanu"

Dumea Danisia

500

10

Școala "Ion Creangă"

Spiriduș Geanina

500

11

Școala "Miron Costin"

Herghea Anca Ștefania

250

Vîrlan Ileana

250

12

Școala "Dr. Alexandru Șafran"

Creangă Maria

500

13

Școala "Alecu Russo"

Moroșanu Luminița

500

14

Școala "George Bacovia"

Sturzu Dana Elena

500

15

Școala “Spiru Haret"

Cioarec Ramona

500

16

Școala "Alexandru loan Cuza"

Popa Floarea

200

Sîrbu Doinița

200

Dimitriu Doina

200

17

Școala "Ion Luca"

David Luiza Monica

500

18

Școala "Nicolae lorga"

Cezarica Meșniță

500

PREȘED IONTOTAL:    9.600 lei

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI


Elevii și profesorii îndrumători de la Palatul Copiilor Bacău care au obținut premii la nivel național și internațional în anul școlar 2010-2011

Nr. crt.

Elev

Premiul

Denumire concurs

Disciplina

Profesor coordonator

Sumă elev

Sumă profesor

1

Ștefan Liche

I

Festivalul "Ghiocelul de argint"

Muzică folk

Filip Claudiu

400

400

2

Doroftei Andreea

I

Concursul Național "Primăvara Artelor"

Design Vestimentar

Gârbea Oana

400

400

3

Cârlan Teofana

I

Concursul Național "Primăvara Artelor"

Design Vestimentar

Gârbea Oana

400

NU

4

Spătaru Alexandra

I

Concursul Național "Viceversa"

Teatru

Balint Gheorghe

400

400

5

Buta Ana Maria

I

Concursul Național "Icoana din sufletul meu"

Pictură pe șevalet

Făcăoaru Dorel

400

400

6

Cojocarii Diana

I

Concursul Internațional "Nicolaie Tonitza"

Pictură pe șevalet

Făcăoaru Dorel

400

NU

7

Preser Alexandra

I

Concursul Național de Dans și Muzică "Fantezii de Vară"

Muzică populară

Bârjoveanu Mihai

400

400

8

Rotaru Miruna

I

Concursul Național de Dans și Muzică "Fantezii de Vară"

Muzică populară

Bârjoveanu Mihai

400

NU

9

Rotafiu Daniel

I

Festivalul Național de Muzică și Dans "Bâtca -2011"

Muzică populară

Bârjoveanu Mihai

400

NU

10

Clamba Victoria Tatiana

I

Concurs Național "Avem un singur pământ"

Protecția mediului / Ecologie

Dumea Nela

400

400

11

Bujor Maria

I

Concursul Național "Mesaj de prietenie"

Artă textilă

Emma Camelia Grecia

400

400

12

Maekawa Yuna

I

Concursul Național "Tradițiile Japoniei"

Artă textilă

Emma Camelia Grecia

400

NU

13

Demșa Larisa

II

Concurs Național "Topul bunelor practici"

Protecția mediului / Ecologie

Dumea Nela

350

NU

14

Făiniță Alice

II

Concursul Național "Camena"

Muzică folk

Filip Claudiu

350

NU

15

Stoica Radu

III

Festivalul Național de Teatru "Teatru-Fest"

Teatru

Balint Gheorghe

300

NU

16

Luca Ambra Maria

Mențiune

Festivalul Național "Așchiuță"

Muzică folk

Filip Claudiu

250

NU

TOTAL ELEVI:   6.050

TOTAL PROFESORI:   2.800

TOTAL GENERAL: 8.850 lei

/ *

PREȘEDțNT/t ION R(|T

\Q


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI

Studenții de la Universitatea "Vasile Alecsandri” Bacău și de la Universitate "George Bacovia" Bacău care au obținut cele mai bune rezultate in anul universitar 2010-2011

Se acordă < Premiul de excelență > în valoare de 1.500 lei pentru fiecare din următorii studenți:

Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău

 • 1. Belciu T. Mîhai-Cosmin, specializarea Managementul protecției mediului în industrie -

Mașter - anul I, media generală 10 (zece) - 1.500 lei

 • 2. Olariu G. Alisa-Cătălina, specializarea Limba și literatura engleză - Limba și literatura

franceză - anul III. media generală 10 (zece) - 1.500 lei

Universitatea "George Bacovia" Bacău

 • 1. Tincu Simona-Mihaela, Facultatea de Drept și Administrație, specializarea Drept, anul III ■ 1.500 lei

 • 2. Roman Paula-Luminița, Facultatea de Finanțe și Contabilitate, specializarea Finanțe și Bănci, anul III - 1.500 lei

TOTAL:   6.000 lei


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI