Hotărârea nr. 61/2012

Hotărârea nr.61 din 29.02.2012 Hotărârea nr.61 din 29.02.2012 privind aprobarea valorilor de inventar rezultate în urma reevaluării efectuate la bunurile ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău la data de 31.12.2010.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.