Hotărârea nr. 48/2012

Hotărârea nr.48 din 29.02.2012 Hotărârea nr.48 din 29.02.2012 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul "Amenajare trotuare Calea Bârladului, în municipiul Bacău".

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.