Hotărârea nr. 46/2012

Hotărârea nr.46 din 29.02.2012 Hotărârea nr.46 din 29.02.2012 privind acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 53 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere până la data de 13.02.2012.

HOTĂRÂRE

privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 53 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 13.02.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile art. 1 din Codul Familiei adoptat prin Legea nr. 4 din 1953, republicată, ulterior modificată și completată;

-Hotărârea nr. 205/ 2006, modificată și completată prin Hotărârea nr. 280/ 2006, a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Referatul nr. 9176/ 17.11.2011 al Direcției Juridice și Administrație Locală, Compartimentul Informare Cetățeni;

-Cererile celor 53 de familii care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, cu actele doveditoare;

-Adresa nr. 223534/ 14.02.2012 înaintată de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Prsoanelor Bacău - Serviciul de Evidentă a Persoanelor;

-Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza prevederilor art. 36 (9) și art.45(2) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 53 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 13.02.2012, potrivit Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Informare Cetățeni, precum și celor prevăzuți în Anexă.

PREȘEDINTE PĂDU
ROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR.       DIN /,_9 Qg . -jp/C

LISTĂ NOMINALĂ

cu familiile din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 13.02.2012

Nr. crt.

Numele și prenumele so( + soție

1.

TOPALĂ PETRU și MARIA

2.

f.

DOBOȘ ȘTEFAN și ANETA

3.

HEISU PA VEL și ELENA

4.

VRABIE COSTICĂ și ELENA

5.

SUMÂNARU LUȚÂ și AGLAIA

6.

RADOVICI ȘTEFAN și MIOARA

7,

UDREA ION și TATIANA

8.

STANCIU IOAN și ELENA

9.

DRĂGHIGI GHEORGHE și TATIANA

10.

MANOLICÂ GHEORHE și CĂIMET

11.

ANDRONIC LASCÂR și MARIA '

12.

: BLAGA SIMIONși SILVIA

13.

PRISACARU CONSTANTIN și VIORICA

14.

OPRIȘAN PAUL și ANA

15.

PORCARU VASILE și ELENA

16.

PÎRVU GHEORGHE și BARNAVETA

17.

CREȚU IULIAN și ECATERINA

18.

1ACOB ROMEU și RODICA

19.

ȚURCAN COSTICĂ și VICTORIA

20.

OPRIȘAN CONSTANTIN și ELENA

21.

TIMARU NECULAI și IULIANA

22.

ȘOVA CONSTANTIN și AURICA

23.

MANOLACHE VASILE și MARIEA

24.

POPA CONSTANTIN și ELENA

25.

UNGUREANU COSTACHE și MARIA

26.

l

SOLOMON VASILE și GABRIELA

27.

CĂLIN ALEXANDRU și MARIA

28.

GAVRILIU VASILE și SPERANȚA

29.

CRISTEA MIRON și MARGARETA

30.

i )

AIRINEI DUMITRU și GEORGETA

31.

HLANDAN PETRU și MARIA ’

32.

GRIGORAȘ VICTOR și FREVONIEA

33.

[

BOSTAN IOAN și MARIA

34.

REBEGEA DUMITRU și ELENA

35.

DURAC IOAN și ILEANA

36.

MAFTEI RADU VICTOR și CLARA

37.

CAZACU ANTON și MARIA

38.

PASAT VASILE și ELENA

39.

UNGURIANU GHEORGHE și LINA

40.

CHELARIU DUMITRU și MARIA i.

41.

CONDUR REMUS si MARIA

42.

DRAGOMIR PA VEL și MARGARETA

43.

CALINCIUC CONSTANTIN și CRISTINA

44.

ANGHELACHE CONSTANTIN și VERONICA

45.

ISTRATE CONSTANTIN și TATIANA

46.

SÂRBU IOAN și GEORGETA

47.

GĂLÂȚANU ELENA și GHEORGHE

48.

LUNGU VASILE și AURELIA

49.

LUPEȘ CONSTANTIN și ANICA

50.

HORCHIDAN CONSTANTIN și TINCA

51.

COJOCARI VASILE și MARIA

52.

PREDA STELIAN și ELENA

53.

TĂTARUNECULAI și AURELIA 'CONTRASE

SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE-OVTDIU POPO