Hotărârea nr. 37/2012

Hotărârea nr.37 din 29.02.2012 Hotărârea nr.37 din 29.02.2012 privind modificarea HCL nr.105/15.04.2009 prin care au fost aprobaţi reprezentantii municipiului Bacau in CA al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bacau.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.