Hotărârea nr. 35/2012

Hotărârea nr.35 din 14.02.2012 Hotărârea nr.35 din 14.02.2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bacău în Dosar 3343/110/2011 şi însuşirea recursului formulat în acest dosar.


/S.                 , a-cău


HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bacău în Dosarul nr. 3343/110/2011 și însușirea recursului formulat în acest dosar

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile art 85 din Codul de Procedură Civilă aprobat prin Legea nr.l 34/2010;

-Prevederile art.21 alin.(2)(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

-Prevederile art.47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

-Referatul nr.65021/10.02.2012 al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății -Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36(9) și art.45 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se însușește recursul formulat și depus în Dosarul nr.3343/110/2011 aflat pe rolul Curții de Apel Bacău.

Art.2. - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău, să împuternicească o persoană, ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Bacău în Dosarul nr.3343/110/2011 aflat pe rolul Curții de Apel Bacau, pe tot parcursul derulării procesului până la soluționarea definitivă și irevocabilă a acestui litigiu.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPQVICI

NR. 35

DIN 14.02.2012

N.O.P..C.FIJ R.T./Ex.l/Ds.l-A-2