Hotărârea nr. 298/2012

Hotărârea nr.298 din 27.12.2012 Hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de prestări servicii juridice pentru anul 2013 în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

HOTARARE privind aprobarea încheierii unor contracte de prestări servicii juridice pentru anul 2013 în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Primăriei Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 293/ 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Hotărârea Consiliului Local nr. 4/ 2012 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani;

  • - Prevederile art. 1 alin. (2) lit. “b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/ 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, actualizată;

  • - Referatul nr. 8813/ 19.12.2012 înaintat de Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (1) și (9) și art. 45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată :

HOTĂRĂȘTE

9

ART. 1. Se aprobă încheierea unor contracte de prestări servicii juridice pentru anul 2013, în valoare de 300000 lei (fără TVA), în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

ART. 2. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

NR. 298

DIN 27.12.2biiCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIUzPOPOVICI