Hotărârea nr. 286/2012

Hotărârea nr.286 din 23.11.2012 Hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren solicitat de dl. Cucu Ioan din Bacău, cu un teren echivalent, proprietatea municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui schimb de teren solicitat de d-1 Cucu Ioan din Bacău, cu un teren echivalent, proprietatea municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere :

 • -  Prevederile art. 47, art. 117 lit. „a” si art. 121 (4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

 • -  Dispoziția Primarului Municipiului Bacau nr.1909/18.10.2011 privind soluționarea notificării d-lui Cucu Ioan cu domiciliul in Bacau str.Lalelelor nr.lO/A/14;

 • -  Referatul nr.78308/29.06.2011 al Serviciului Administrarea și Inventarierea

A

Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

 • -  Adresa nr.44224/19.11.2012 a d-lui Cucu Ioan cu domiciliul in Bacau str.Lalelelor nr.lO/A/14 prin care își exprimă acordul pentru schimbul de teren;

 • -  Adresa nr.4445/21.11.2012 inaintata de dl. consilier local Birzu Ilie;

 • -  Expunerea de motive a consilierului local inițiator al proiectului;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizata,

HOTĂRA STE

ART. 1 - Se aprobă schimbul de teren solicitat de d-1 Cucu Ioan din Bacău, cu un teren echivalent, proprietatea municipiului Bacău, după cum urmeaza:

 • -  Dl. Cucu Ioan oferă la schimb Municipiului Bacau un teren in suprafața de 651 mp situat in intravilanul Municipiului Bacau pe Calea Republicii nr.2 cu o valoare de 321.800 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 326/06.08.2012 întocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.l parte intergranta din prezenta hotarare.

 • -  Municipiul Bacau oferă la schimb 16 loturi de teren in suprafața cumulata de 620,47 mp, cu o valoare totata de 297.350 lei după cum urmeaza :

1- 79,15 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr.94, cu o valoare de 44.400 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 313/06.09.2012 întocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2A parte intergranta din prezenta hotarare.

 • 2. - 43,55 mp situat în Bacău, str.Valea Albă nr.5 cu o valoare de 26.400 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 314/06.09.2012 întocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2B parte intergranta din prezenta hotarare.

 • 3. - 42,90 mp situat în Bacău, str.Mioriței nr.74, cu o valoare de 19.300 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 315/06.08.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2C parte intergranta din prezenta hotarare.

 • 4. - 46,14 mp situat în Bacău, str.Milcov nr.53, cu o valoare de 16.600 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 316/06.08.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2 D parte intergranta din prezenta hotarare.

 • 5. - 63,62 mp situat în Bacău, str.Alecu Russo nr.48, cu o valoare de 22.900 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 317/06.08.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2 E parte intergranta din prezenta hotarare.

 • 6. - 12,47 mp situat în Bacău, str.Mihai Viteazu nr.3, cu o valoare de 10.100 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 318/06.08.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2 F parte intergranta din prezenta hotarare.

 • 7. - 39 mp situat în Bacău, B-dul Unirii nr.2, cu o valoare de 23.700 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 319/06.08.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2G parte intergranta din prezenta hotarare.

 • 8. - 45 mp situat în Bacău, str.22 Decembrie nr.15, cu o valoare de 20.200 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 320/06.08.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2 H parte intergranta din prezenta hotarare.

 • 9. - 50,13 mp situat în Bacău, str.M.Eminescu nr.l, bl. A2, cu o valoare de 27.100 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 321/06.08.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2 I parte intergranta din prezenta hotarare.

 • 10. - 18,40 mp situat în Bacău, str.Bucium nr.4 poz.4 cu o valoare de 6.600 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 322/06.08.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2 J parte intergranta din prezenta hotarare.

 • 11. - 19 mp situat în Bacău, str.Bucium nr.4 poz.3 cu o valoare de 6.800 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 323/06.08.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2 K parte intergranta din prezenta hotarare.

 • 12. - 43,11 mp situat în Bacău, str.Alecu Russo nr.48 garajele 569 si 570, cu o valoare de 15.500 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 325/06.08.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2 L parte intergranta din prezenta hotarare.

 • 13. - 21 mp situat în Bacău, str.Alecu Russo nr.48 garaj 571, cu o valoare de 7.550 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 326/06.04.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2 M parte intergranta din prezenta hotarare.

 • 14. - 12 mp situat în Bacău, str.Carpați nr.l3, cu o valoare de 5.800 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 412/19.10.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2 N parte intergranta din prezenta hotarare.

 • 15. - 50 mp situat în Bacău, str.Aprodu Purice nr.l 1, cu o valoare de 22.900 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 413/19.10.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2 O parte intergranta din prezenta hotarare.

 • 16. - 35 mp situat în Bacău, B-dul Unirii nr.2 cu o valoare de 21.500 lei, conform Raportului de evaluare nr.F22-Nr.SQCG 442/31.09.2012 intocmit de Sierra Quadrant Consulting Grup S.A, conform Anexei nr.2 P parte intergranta din prezenta hotarare.

ART. 2 - Se însușeșc Rapoartele de evaluare întocmite de către SC Sierra Quadrant Consulting Grup SA, prin care se estimează un schimb corect între cele două suprafețe de teren, cu valoare aproximativ egală, ce reprezintă Anexa nr.l si Anexele 2A-2P, parti integrante din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se împuternicește, în baza acestei hotărâri, domnul Pădureanu Leonard Stelian-Administratorul Public al Municipiului Bacău, să reprezinte Municipiul Bacău la Notarul Public, în vederea semnării contractului de schimb.

Art.4. - Serviciul Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, în baza contractului de schimb, autentificat, va proceda la predarea-primirea terenurilor, cu proces-verbal, după care va efectua operațiunile de actualizare a datelor privind domeniul privat al municipiului Bacău.

Art.5. Hotărârea va fi comunicată, Primarului Municipiului Bacau, Serviciului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari si Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății din cadrul Primăriei Municipiului Bacau, precum și d-lui Cucu Ioan cu domiciliul in Bacau str.Lalelelor nr.lO/A/14.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 286

DIN 23.11.2012

N.O.P/C.Fl./A.M./Ex.l/Ds.I-A-2