Hotărârea nr. 276/2012

Hotărârea nr.276 din 23.11.2012 Hotărâre privind modificarea destinaţiei stabilită pentru construcţia realizată pe terenul concesionat către d-na Lupu Valeria, situat în Bacău, str. Miron Costin, nr.36, conform contractului de concesionare nr.100338/29.09.2008.

HOTĂRÂRE

privind modificarea destinației stabilita pentru construcția realizata pe terenul concesionat către D-NA LUPU VALERIA, situat in Bacau, Str. Miron Costin, nr. 36, conform contractului de concesionare nr. 100338/29.09.2008

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • - Cererea înregistrata sub nr. 41547/19.10.2012 a D-NEI LUPU VALERIA, prin care solicita modificarea destinației stabilita pentru construcția realizata pe terenul concesionat in intravilanul Municipiului Bacau, Str. Miron Costin, nr. 36, conform Contractului de concesionare nr. 100338/29.09.2008;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. «a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau;

In baza prevederilor art. 36 (9) si ale art. 45 (2) și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba modificarea destinației stabilita pentru construcția realizata pe terenul in suprafața de 176,00 m.p. concesionat către D-NA LUPU VALERIA, situat in intravilanul Municipiului Bacau, STR. MIRON COSTIN, NR. 36, din SEDIU FIRMA - CABINET DE AVOCATURA SI ALIMENTAȚIE PUBLICA in LOCUINȚA.

Art. 2 - Taxa de concesionare anuala/m.p., prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 100338/29.09.2008, se stabilește conform obiectului de activitate prevăzut la ART 1, la suma de 5.151 leiRON/an, indexata la nivelul anului fiscal 2012.

Art. 3 - Celelalte prevederi ale contractului de concesionare nr. 100338/29.09.2008, sunt si raman in vigoare.

Art. 4 - Prezenta hotarare va fî comunicata beneficiarului, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite din cadrul Direcției Economice.NR. 276

DIN 23.11.2012

N.O.P/I.M./A.M./Ex.l/Ds.I-A-2