Hotărârea nr. 265/2012

Hotărârea nr.265 din 12.11.2012 Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 257/25.10.2012 prin care s-a aprobat PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND CU REGIM DE INALTIME PARTER, STAND DE VANZARE IMBISS, ORGANIZARE DE SANTIER, STR. MILCOV NR.3-5.

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 257/25.10.2012 prin care s-a aprobat PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND CU REGIM DE

ÎNĂLȚIME PARTER, STAND DE VANZARE IMBISS, ORGANIZARE DE ȘANTIER, STR. MILCOV NR.3-5.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

- Hotararea nr. 257/25.10.2012 a Consiliului Local al Municipiului Bacau privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire complex comercial KAUFLAND cu regim de inaltime parter, stand de vanzare IMBISS, organizare de șantier, gard de împrejmuire, racord stradal, amenajare acces parcari, drumuri de circulație incinta, pilon publicitar, panouri publicitare de incinta si fațade, str. Milcov, nr. 3 - 5 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, Beneficiar S.C. SUBEX S.A., din Bacau ;

-Prevederile art. 47 si art. 117, lit. «a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

-Referatul nr. 7749/07.11.2012 al Arhitectului sef al Municipiului Bacau ;

-Vazand Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau ;

In baza dispozițiilor art. 36 (9) si ale art. 45 (2), lit. «e» si (5), din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba modificarea H.C.L. nr. 257/25.10.2012 prin care s-a aprobat PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND CU REGIM DE INALTIME PARTER, STAND DE VANZARE IMBISS, ORGANIZARE DE ȘANTIER, GARD DE ÎMPREJMUIRE, RACORD STRADAL, AMENAJARE ACCES PARCARI, DRUMURI DE CIRCULAȚIE INCINTA, PILON PUBLICITAR, PANOURI PUBLICITARE DE INCINTA SI FAȚADE, STR. MILCOV, NR. 3-5, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. SUBEX S.A., din Bacau, in sensul înlocuirii ANEXEI NR. 1 la H.C.L. NR. 257/25.10.2012 cu noua ANEXA NR. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. NR. 257/25.10.2012 sunt si raman in vigoare.

ART.3 - Prezenta Hotarare va fi comunicata beneficiarului si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NR. 265

DIN 12.11.2012

N.O.P.,V.A.G./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2ROMAN IA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA NR. 1 la HCL. NR.265" OEM


12.11.201210 ’

’j59E>

!0,J5

‘3.0

‘8,50


1

.1

I i i H

11

1

1

fi I

1

V

2 j

L


ItMUTMA

tfiWrtA

HrtMT f DH*TW M J feTA

!kS#!r. ARTjtA S.R.L, Ls'r«M«H   /  rv*»uw

3 C SU0EX 3 A.

M Mt |U»G

KAM

f.U.I,

T\ .

HWrnpMcvKU

\< /

>r* ML «U

•.«—reglementari urbanistice zonificare

RjWfct

PI

xjm țnfrtMi» n<i>


/ *

/             ' .\’y \

PRESE&fNȚE^E5EmNÎ'.

DTW‘'‘

\ TAC5'

Wv


"niC^Î țz''


CONTRASEMNEAZĂ»

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU


NICOLAE-OVIDIU POPOVICI