Hotărârea nr. 230/2012

Hotărârea nr.230 din 27.09.2012 Hotărâre privind completarea profilului de activitate pentru constructia realizata pe terenul concesionat catre  DL. BAHRIM DANUT-GHEORGHE, situat in Bacau, Str. Mioritei, nr. 78, conform contractului de concesionare nr. 2199/21.02.2008.


<c-mâ/nia-/</«{(</acăa ria/a/ Q

HOTĂRÂRE privind completarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat către DL. BAHRIM DANUT-GHEORGHE, situat in Bacau, Str.

Mioriței, nr. 78, conform contractului de concesionare nr. 2199/21.02.2008

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

Având in vedere:

  • - Cererea înregistrata sub nr. 35152/07.08.2012 a D-LUI BAHRIM DANUT-GHEORGHE, prin care solicita completarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat in intravilanul Municipiului Bacau, Str. Mioriței, nr. 78, conform Contractului de concesionare nr. 2199/21.02.2008;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. « a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza prevederilor art. 36 (9) si ale art. 45 (3) șî (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba completarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat către DL. BAHRIM DANUT-GHEORGHE, situat in intravilanul Municipiului Bacau, STR. MIORIȚEI, NR. 78, cu activitatea de COMERȚ.

Art. 2 - Taxa de concesionare anuala/m.p., prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 2199/21.02.2008, se stabilește conform obiectului de activitate prevăzut la ART 1, la suma de 67,311 leiRON/m.p./an, indexata la nivelul anului fiscal 2012.

Art. 3 - Celelalte prevederi ale contractului de concesionare nr. 2199/21.02.2008, sunt si raman in vigoare.

Art. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata Compartimentului Autorizare Activitate Economica si Transport, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului


Direcției Economice.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI