Hotărârea nr. 218/2012

Hotărârea nr.218 din 27.09.2012 Hotărâre privind aprobarea listelor nominale cu persoanele şi familiile din municipiul Bacău beneficiare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.198/2012.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listelor nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău beneficiare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 198/2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

-Prevederile OUG nr. 18 privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor;

-Prevederile Ordinului nr. 23/ 540/ 163/ 2009 pentru aprobarea normelor metodologice a OUG nr. 18/2009;

-Prevederile art. 14 alin. (1) lit. „b” din OUG nr. 18/ 2009, actualizată, privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Referatul nr. 6439/  18.09.2012 al Serviciului Administrarea și Inventarierea

Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 198/ 2012 prin care se aprobă Regulamentul Cadru privind instituirea măsurilor de creștere a eficienței energetice a blocurilor și abrogarea HCL nr. 257/ 2008;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

A

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și alin. (6) lit. “a”, punctul 14 și art.45(2) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă listele nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău beneficiare a prevederilor art. 7 din Regulamentul cadru privind instituirea măsurilor de reabilitare termică, Anexă a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 198/ 2012, ce constituie Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5, părți integrante din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Direcției Economice și


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


romania

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU

TABEL NOMINAL

cu proprietarii din Asociația de Proprietari nr.22, Bl nr.5, Sc.A,B> care se încadrează în prevederile HCL nr. 198/29.08.2012, art.7, art.8.


Nr. crt.

Numele și Prenumele

Adresa

Veniturile pe membru de familie conform declarației pe proprie răspundere

1

PARVU ILEANA

Str.Aviatori nr.5, Sc.A, Ap.l

416,68 lei

2

PAPUC MARIA

Str.Aviatori nr.5, Sc.A, Ap.2

763,00 lei

3

LUPU MARIEA

Str.Aviatori nr.5, Sc.A, Ap.3

883,00 lei

4

BALTATESCU ION

Str.Aviatori nr.5, Sc.A, Ap.5

313,75 lei

5

CIOBANU PETRU

Str.Aviatori nr.5, Sc.A, Ap.6

973,33 lei

6

TOLICA EMILIA

Str.Aviatori nr.5, Sc.B, Ap.7

736,00 lei

7

BARBUNECULAI

Str.Aviatori nr.5, Sc.B, Ap.8

862,50 lei

8

BIGHESCU DANIEL

Str.Aviatori nr.5, Sc.B, Ap.9

556,50 lei

9

DRAGOMIR ANICA

Str.Aviatori nr.5, Sc.B, Ap. 10

1100,00 lei

10

NEGULESCU MARGARETA

Str.Aviatori nr.5, Sc.B, Ap. 11

1000,00 lei

11

CHERCIU EMITĂ

Str.Aviatori nr.5, Sc.B, Ap. 12

1521,00 lei

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


TABEL NOMINAL

cu proprietarii din Asociația de Proprietari nr.22, Bl nr.6, Sc.A,B, care se încadrează în prevederile HCL nr. 198/29.08.2012, art.7, art.8.Nr. crt.

Numele și Prenumele

Adresa

Veniturile pe membru de familie conform declarației pe proprie răspundere

1

DABIJA COTEA MARIA

Str. Aviatori nr.6, Sc.A, Ap.l

620,00 lei

2

MAGDAS VASILE

Str. Aviatori nr.6, Sc.A, Ap.2

603,40 lei

3

TOFAN PUIU

Str. Aviatori nr.6, Sc.A, Ap.3

900,00 lei

4

BLEOJLJ MARIA

Str. Aviatori nr.6, Sc.A, Ap.4

1381,00 lei

5

PRICOPE ILIE

Str. Aviatori nr.6, Sc.A, Ap.5

636,20 lei

6

RUSU VASILE

Str. Aviatori nr.6, Sc.B, Ap.6

1514,00 lei

7

GHICEA ANA

Str. Aviatori nr.6, Sc.B, Ap.7

365,00 lei

8

CRIVAT VASILICA

Str. Aviatori nr.6, Sc.B, Ap.8

939,00 lei

9

CHELARU IOJA

Str. Aviatori nr.6, Sc.B, Ap.9

772,00 lei

10

ARH1P DAMIANU

Str. Aviatori nr.6, Sc.B, Ap. 10

704,00 lei

11

OLTEANU CONSTANTIN

Str. Aviatori nr.6, Sc.B, Ap. 11

596,30 lei

12

CHIRIAC VALERIA

Str. Aviatori nr.6, Sc.B, Ap. 12

832,00 leiCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

NICOLAE-OVID1U POPOVICITABEL NOMINAL

cu proprietarii din Asociația de Proprietari nr.22, Bl nr.Cl, Sc.A, care se încadrează în prevederile HCL nr. 198/29.08.2012, art.7, art.8.


Nr. crt.

Numele și Prenumele

Adresa

Veniturile pe membru de familie conform declarației pe proprie răspundere

1

AVRAMUT VERONICA

Str. Aviatori nr.Cl, Sc.A, Ap.l

720,00 lei

2

MORARASU IOAN

Str. Aviatori nr.Cl, Sc.A, Ap.2

961,00 lei

3

CUTE DOMNICA

Str. Aviatori nr.Cl, Sc.A, Ap.3

783,00 lei

4

PRUTEANU COCA

Str. Aviatori nr.Cl, Sc.A, Ap.4

945,00 lei

5

SAMOILA FLORIN

Str. Aviatori nr.Cl Sc.A, Ap.5

935,50 lei

6

BOLDEANU DANIEL

Str. Aviatori nr.Cl, Sc.A, Ap.6

1014,00 lei

7

CUCU LIDIA

Str. Aviatori nr.Cl, Sc.A, Ap.7

875,00 lei

8

COMARLA PROFIRA

Str. Aviatori nr.Cl, Sc.A, Ap.8

500,00 lei

9

STOICA CLAUDIA

Str. Aviatori nr.Cl, Sc.A, Ap.9

Fara venituri

10

MORARU IOAN

Str. Aviatori nr.Cl, Sc.A, Ap. 10

1195,50 lei

11

PAIU VANDA CARMEN

Str. Aviatori nr.Cl, Sc.A, Ap.l 1

1230,00 lei

12

CURPAN CONSTANTIN

Str. Aviatori nr.Cl, Sc.A, Ap. 13

945,00 lei

13

DINU CONSTANTIN

Str. Aviatori nr.Cl, Sc.A, Ap. 14

1229,50 lei

14

MUNTEANU IOAN

Str. Aviatori nr.Cl, Sc.A, Ap. 15

1468,00 lei

15

STOICA COSTACHE

Str. Aviatori nr.Cl, Sc.A, Ap. 16

1293,50 lei

16

COSA MIHAI

Str. Aviatori nr.Cl, Sc.A, Ap. 17

850,50 lei

17

BRUMEA CATRINA

Str. Aviatori nr.Cl, Sc.A, Ap. 18

740,00 lei

18

FLOARIA MARIA

Str. Aviatori nr.Cl, Sc.A, Ap. 19

875,00 lei

19

LUNGU TEODORA

Str. Aviatori nr.Cl, Sc.A, Ap.20

Fără venituri

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

TABEL NOMINAL

cu proprietarii din Asociația de Proprietari nr.22, Bl nr.C2, Sc.A, care se încadrează în prevederile HCL nr. 198/29.08.2012, art.7, art.8.


Nr. crt.

Numele și Prenumele

Adresa

Veniturile pe membru de familie conform declarației pe proprie răspundere

1

LACATUSU IOAN

Str. Aviatori nr.C2, Sc.A, Ap.l

1122,00 lei

2

BOIAN MARIA

Str. Aviatori nr.C2, Sc.A, Ap.2

826,00 lei

3

PRUTEANU CONSTANTIN

Str. Aviatori nr.C2, Sc.A, Ap.3

1184,50 lei

4

COMAN ANA

Str. Aviatori nr.C2, Sc.A, Ap.4

580,00 lei

5

MIL1TARU VIRGINIA

Str. Aviatori nr.C2 Sc.A, Ap.5

883,00 lei

6

CHIPĂRUȘ LENUTA

Str. Aviatori nr.C2, Sc.A, Ap.6

144,66 lei

7

POPA IOAN

Str. Aviatori nr.C2, Sc.A, Ap.7

1533,50 lei

8

MACARU GHEORGHE

Str. Aviatori nr.C2, Sc.A, Ap.8

1061,50 lei

9

MARIN NECULAI

Str. Aviatori nr.C2, Sc.A, Ap.9

1239,00 lei

10

FERARU MIHAI

Str. Aviatori nr.C2, Sc.A, Ap. 10

1277,00 lei

11

LUPU STANA

Str. Aviatori nr.C2, Sc.A, Ap.l 1

1073,00 lei

12

GHERGHELESCU CONSTANTIN

Str. Aviatori nr.C2, Sc.A, Ap. 12

971,50 lei

13

NEAGU NATALIA

Str. Aviatori nr.C2 Sc.A, Ap. 13

1148,00 lei

14

CANDEA COZMIN

Str. Aviatori nr.C2, Sc.A, Ap. 14

84,00 lei

15

CICEU ANTAL

Str. Aviatori nr.C2, Sc.A, Ap. 15

910,00 lei

16

CIOBANU VÂSILE

Str. Aviatori nr.C2, Sc.A, Ap. 16

1332,00 lei

17

DASCALU IOSIF

Str. Aviatori nr.C2, Sc.A, Ap. 17

1282,00 lei

18

CIURARU TEODORA

Str. Aviatori nr.C2, Sc.A, Ap. 18

604,00 lei

19

RAILEANU VÂSILICA

Str. Aviatori nr.C2, Sc.A, Ap. 19

505,00 lei

20

zlavog mihat;

J--------tOTMa-tiX-------

Str. Aviatori nr.C2, Sc.A, Ap.20

1110,50 lei

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU PO VICI

PRESEDJNTȚ DEȘEDINȚA

GHIO * "          £
-Orit -TABEL NOMINAL

cu proprietarii din Asociația de Proprietari nr.22, Bl nr.C3 Sc.A, care se încadrează în prevederile

HCL nr. 198/29.08.2012, art.7, art.8.

PREȘEDINTEJÎE SȘDIN^TA \

GHIORGJIE WULWă \  \

|7Ș| /AWS k, '


Nr. ort.

Numele și Prenumele

Adresa

Veniturile pe membru de familie conform declarației pe proprie răspundere

1

FARCAS CORNEL

Str. Aviatori nr.C3, Sc.A, Ap.l

350,00 lei

2

BUDAU CĂTĂLIN MARCELIN

Str. Aviatori nr.C3, Sc.A, Ap.2

1212,00 lei

3

AXINIE ȘTEFAN RADU

Str. Aviatori nr.C3, Sc.A, Ap.4

Fara venituri

4

SANDU COSTACHE

Str. Aviatori nr.C3, Sc.A, Ap.5

950,00 lei

5

AGACHE EMANUEL C-TIN

Str. Aviatori nr.C3, Sc.A, Ap.6

1500,00 lei

6

SOSU LACRAMIOARA

Str. Aviatori nr.C3, Sc.A, Ap.7

1001,00 lei

7

HONEA VASILE

Str. Aviatori nr.C3, Sc.A, Ap.8

446,00 lei

8

NEGREA COSTICA

Str. Aviatori nr.C3, Sc.A, Ap.9

1135,50 lei

9

MOTORGA DANIEL

Str. Aviatori nr.C3, Sc.A, Ap. 10

1247,00 lei

10

BLEORT TAVINEL

Str. Aviatori nr.C3, Sc.A, Ap. 11

507,66 lei

11

PETRACHE MARIA

Str. Aviatori nr.C3 Sc.A, Ap. 13

645,50 lei

12

TATARU ADRIAN

Str. Aviatori nr.C3, Sc.A, Ap. 14

560,00 lei

13

ENE EUGEN

Str. Aviatori nr.C3, Sc.A, Ap. 15

637,00 lei

14

CURELARU ELENA

Str. Aviatori nr.C3, Sc.A, Ap. 16

1045,00 lei

15

NEATU CARMEN MARIOARA

Str. Aviatori nr.C3, Sc.A, Ap. 17

1070,00 lei

16

1CHIM PETRU

Str. Aviatori nr.C3, Sc.A, Ap. 18

474,00 lei

17

NASTAC DANIEL OCTAVIAN

Str. Aviatori nr.C3, Sc.A, Ap. 19

770,00 lei

18

IORGA ELENA

Str. Aviatori nr.C3, Sc.A, Ap.20

338,50 lei

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI