Hotărârea nr. 215/2012

Hotărârea nr.215 din 27.09.2012 Hotărâre privind modificarea Statului de Functii - Anexa nr.2 la H.C.L nr.11/31.01.2011 privind organizarea si functionarea Politiei Locale a Municipiului Bacau, ca urmare a promovarii in grad a d-lui Podoleanu Florin Costel.

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de Funcții - Anexa nr.2 la H.C.L nr.l 1/31.01.2011 privind organizarea si funcționarea Politiei Locale a Municipiului Bacau, ca urmare a promovării in grad a d-lui Podoleanu Florin Costel

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU Având in vedere:

  • - Prevederile HCL nr.l 1/2011 privind organizarea si funcționarea Politiei Locale a Municipiului Bacau, modificata prin H.C.L nr.238/29.07.2011, H.C.L nr.301/30.09.2011 si H.C.L nr.43/29.02.2012;

  • - Prevederile Legii nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

  • - Prevederile art. 125 din HG.nr.611/2008 actualizata, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

  • - Prevederile art.65 din Legea nr.l88/1999 (r2), privind Statutul funcționarilor publici;

  • - Referatul nr.1690/27.03.2012 privind aprobarea Primarului Municipiului Bacau;

  • - Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1632141/11.05.2012, inregistrata sub nr.2687/12.05.2012;

  • - Raportul nr.2848/18.05.2012 al comisiei de examen de promovare in grad profesional;

  • - Referatul nr.2852/21.05.2012 al Politiei Locale a Municipiului Bacau privind aprobarea proiectului de hotarare;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.”b” și art.45(2) și (5) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aproba modificarea Statului de Funcții - Anexa nr.2 la H.C.L.Bacau nr.l 1/2011 privind organizarea si funcționarea Politiei Locale a Municipiului Bacau, modificata si completata prin H.C.L. Bacau nr.238/29.07.2011, H.C.L Bacau nr.301/30.09.2011 si H.C.L. Bacau nr.43/29.02.2012 in sensul inlocuirii acesteia cu o Anexa noua, parte integranta din prezenta hotarare, ca urmare a promovării in grad a d-lui Podoleanu Florin Costel.


Direcției economice si Politiei Locale a Municipiului

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

7       /

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA LA H.C.L. NR. DIN 27.09.2012

STAT DE FUNCȚII

Marca

Nr. crt.

Structura / Nume Prenume

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Clasa de salarizare

4J ’O

ed £

IE o a. E 0

5 J

> T

E ;

Funcția contractuala

Treapta

Grad

Gradația de vechime

Clasa de salarizare

Nivelul studiilor

” e

U

ha

S. .

Gr.Vech.

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

I

M ARD ARE RELU

Director executiv

l

II

80

5

s

1 SERVICIU DE ORDINE PUBLICA, SIGURANȚA RUTIERA SI EVIDENTA PERSOANEI

1 [TOCILA BENONE-VASILE jSefSetviciu [               | I | II | 76 [ 5 | S |


1.1 BIROUL DE ORDINE PUBLICA NR. 1

1

ATANASOAIEIGHEORGHE |Sef Birou

1

1!

74

5

S

2

PODOLEANU FLORIN COSTEL

Polițist Local

1

Principal

47

2

s

39

3

5

3

AXINTE PETRU

Polițist Local

I

Asistent

46

5

s

34

3

9

4

ZAHARIA OVIDIU

Polițist Local

I

Asistent

46

5

s

34

3

9

5

CA DAR PETRICA

Polițist Local

III

Superior

35

5

M

23

3

9

6

LEAHU VICTOR

Polițist Local

1

Asistent

46

5

S

34

<3

9

7

ADAM EUSEBIU

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

:-Ț3

9

8

ANDRISOAIE LIVIU

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

3

9

9

ANTAL CIONTĂ LUCIAN

Polițist Local

1

Asistent

46

5

S

.34

3

9

10

ARDELEANU MIHA1

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

3

9

11

BABALIC NICUSOR

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

3

9

12

BALAN CĂTĂLIN

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

3

9

13

BALAN CERASELA

Polițist Local

III

Principal

'31

5

M

19

3

9

14

BALAN DORrNEL

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

3

9

15

BALAN MIHAI

Polițist Local

IH

Principal

30

4

M

1?

, 3

8

16

BERTEA VASILICA-MARIA

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

3

9

17

BIRJOVANU CONSTANTIN

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

3

9

18

BOGIRGEANU DAN

Polițist Local

III

Principal

29

3

M

19

3

7

19

BOTEZATU PETRU

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

3

9

20

BRANDUS VASILE

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

3

9

21

BRÂNZEI MAR1A-M1RABELA

Polițist Local

III

Asistent

23

2

M

15

3

5

22

BUCUR N. CONSTANTIN

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

3

9

23

CERNAT CRISTIAN

Polițist Local

HI

Principal

31

5

M

19

3

9

24

CHELI MARIAN

Polițist liceal

III

Principal

29

3

M

19

3

7

Marca

Nr. cri.

Structura/Nume Prenume

Funcția publica

Gradul profesional

Clasa de salarizare

4 ci E * f 3 >

T

3 J u ::

> -r z -c

Funcția contractuala

Gradația de vechime

Clasa de salarizare

Nivelul studiilor

*

g -a

1 9 u

© p.

Gr.Vech.

de conducere

de execuție

Clasa

de conducere

de execuție

Treaptr

Grad

25

Polițist Local

III

Asistent

25

3

M

15

3

7

26

Polițist Local

HI

Asistent

23

2

M

15

3

5

27

COHILTIR IONUT

Polițist Local

III

Principal

27

2

M

19

3

5

28

DASCALU DUMITRU

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

3

9

29

DUMBRAVA ADRIANA

Polițist Local

III

Asistent

23

2

M

as

3

5

30

FLOREA FLORINEL

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

3

9

31

FLOREA MARCEL

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

3

9

32

GALAN CALAPOD DANIELA IONELA

Polițist Local

III

Principal

29

3

M

19

3

7

33

GAȘCA OVIDIU-CONSTANTIN

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

14

;<3

9

34

GHERMAN ROMEO

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

,;C3

9

35

GRADINARIU COSTEL

Polițist Local

111

Principal

30

4

M

<19

8

36

GROSU DANIELA

Polițist Local

I

Asistent

46

5

S

:'34

.7/3

9

37

HARABAGIU IOAN

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

&

'-.3

9

38

HARTAN CIPR1AN-CONSTANTIN

Politîst Local

III

Principal

30

4

M

19

.3

8

39

ICH1M GELU

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

14

.-.3

9

40

IFRIM PETRU

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

3

9

41

IONESCU ADRIAN FLORIN

Polițist Local

1

Asistent

44

3

S

.34

3

7

42

ROȘU ANA CLAUDIA

Polițist Local

III

Principal

27

2

M

19

■ .3

S

43

LUNGU DANIEL

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

3

9

44

MAFTEI VASILE

Polițist Local

III

Principal

30

4

M

19

"73

8

Polițist Local

I

Asistent

42

2

S

34

3

5

46

MARANGOCI CONSTANTIN

Polițist Local

III

Principal

30

4

M

19

8

47

Polițist Local

111

Principal

30

4

M

19

3

8

48

MARIAN IOAN

Polițist Local

1

Asistent

45

4

S

34

;>'3

8

49

MIRONESCU MARIUS-C1PRIAN

Polițist Local

I

Asistent

44

3

S

34

.7'3

7

50

NAUMCEF ADRIAN-CEZAR |

Polițist Local

III

Asistent

26

4

M

15

-7.3

8

51

NECHIFOR ANDREEA-LUMINITA

Polițist Local

1

Asistent

42

2

S

34

3

5

52

OJOG CRISTINEL

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

‘73

9

53

ONET RELU

Polițist Local

HI

Principal

31

5

M

19

•••3

9

54

PAIU DANUT

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

3

9

55

PALADE GABRIEL

Politîst Local

1

Asistent

45

4

S

34

7;3

7 8

56

PANTARU GHEORGHE

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

7', 3

9

57

PARFENI CIRPIAN

Politîst Local

III

Principal

27

2

M

19

.73

5

58

PASCARU DUMITRU

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

7 .3

9

1.2 BIROUL DE ORDINE PUBLICA NR. 2

Funcția publica

Gradul profesional

O -o

S E 'S x s >

CLI

x

WT    1-

3  c

i

o

Funcția contractuala

Gradația de vechime

O

73 Q

— >-

£

A

§

0

Marca

Nr. crt.

Structura / Nume Prenume

de conducere

de execuție

Clasa

^Clasa salariza

de conducere

de execuție

Treapt;

Grad

Clasa salarizai

Nivelu studiile

li

u

'Im-'

1

I

11

s

2

PĂUN GAVR1EL

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

3

9

3

PLESUVU LUCIAN

Polițist Local

III

Principal

29

3

M

19

3

7

4

PLOP CLAUDIU PAUL

Polițist Local

III

Principal

30

4

M

19

3

8

5

POPA DIANA

Polițist Local

I

Asistent

42

2

S

34

3

5

6

Polițist Local

III

Asistent

21

1

M

15

. 3

3

7

RUSUIONEL

Politîst Local

III

Principal

29

3

M

19

3

7

8

SA VA MARIUS-VIRGIL

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

-3

9

9

SIPOS IULIAN

Polițist Local

III

Principal

3!

5

M

19

<3

9

10

SPATARU DANIEL

Polițist Local

I

Asistent

42

2

S

34

.-■3

5

11

STELEA MARIA LILIANA

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

.'-3

9

12

TOMA IOAN

Polițist Local

I

Asistent

44

3

S

34

:-3

7

13

URDA ANCA ELENA

Polițist Local

I

Asistent

42

2

s

34

3

- 5

14

VIERU LAURENTIU

Polițist Local

III

Principal

30

4

M

19

3

8

15

VIRLAN STEFAN-EUGEN

Polițist Local

III

Principal

29

3

M

19

3

7

16

VIRNAV GHEORGHE

Polițist Local

III

Principal

31

5

M

19

3

9

17

VIZITIU DAN-TANASE

Polițist Local

HI

Principal

31

5

M

19

3

9

18

BARCAN ION-IULIAN

Polițist Local

111

Asistent

26

4

M

15

3

8

19

BEJAN MĂRICEL

Polițist Local

III

Asistent

23

2

M

15

3

5

20

OJOG CONSTANTIN

Polițist Local

III

Asistent

26

4

M

15

3

8

21

PA IU SILVIU

Polițist Local

1

Asistent

46

5

S

34

<3

9

22

STANCIU BOGDAN

Polițist Local

I

Asistent

42

2

s

34

3

5

23

Polițist Local

III

Asistent

24

CORCIU SILVIU-CATAL1N

Agent de securitate

4

20

G

12

0

8

25

LUCACI STELIAN

Agent de securitate

4

20

G

12

0

8

26

TUDOR ION

Agent de securitate

5

21

G

12

0

9

13 BIROU SIGURANȚA RUTIERA

Funcția publica

Gradul profesional

O T3 P

Gradația de vehime

I’unctia contractuala

Gradația de vechime

■8 o

cu s

VJ CU u

a

43

$

c

Marca

Nr. crt.

Structura / Nume Prenume

de conducere

de execuție

Clasa

Clasa salarizai

□ j:

> T

de conducere

de execuție

Treapti

Grad

Nivelu studiile

1

I

II

S

2

C1AUSU CONSTANTIN

Polițist Local

III

Superior

35

5

M

13

3

9

3

DABIJA DANUT

Polițist Local

III

Superior

35

5

M

23

3

9

4

1FTODI ȘTEFAN

Polițist Local

IU

Superior

31

2

M

23

3

5

5

ILIES AUREL

Polițist Local

III

Superior

35

5

M

23

3

9

6

ISTRATE ADRIAN

Polițist Local

III

Superior

35

5

M

23

3

9

7

JITEA VIOREL

Polițist Local

I

Asistent

46

5

S

34

3

9

8

MARIAN CORNELIU

Polițist Local

III

Superior

35

5

M

23

..<3

9

9

MICU M1HAI ADRIAN

Polițist Local

III

Superior

35

5

M

23

3

9

10

NOVACOSCHI CONSTANTIN

Polițist Local

III

Superior

35

5

M

23

3

9

11

PRISTAVU IOAN LEONARD

Polițist Local

III

Superior

35

5

M

23

3

9

12

TODERITA IONEL-DAN

Polițist Local

111

Superior

34

4

M

23

3

8

13

TUDUREANU CONSTANTIN

Polițist Local

III

Superior

35

5

M

23

3

9

1.4 BIROU INFORMATIZARE, EVIDENTA PERSOANEI SI PROCEDURI

Funcția publica

Clasa

cU — c

O "O (D

O ■O

3

>

Funcția contractuala

cU

Clasa de salarizare

1 Nivelul studiilor

Â'

>

• iî.

Marca

Nr. crt.

Structura / Nume Prenume

de conducere

de execuție

Gradu profesio

Clasa salariza

Gradația

vehim

de conducere

de execuție

Treapt

Grad

Gradația vechirr

i'i

. . ■ Sw’ -

I

I

II

S

2

Polițist Local

I

Asistent

44

3

s

34

3

.7

3

Polițist Local

1

Asistent

42

2

s

34

3

. 5

4

ANCH1DIN GEORGETA

Polițist Local

I

Asistent

42

2

s

34

3

5

5

DIACONU MARINELA

Polițist Local

I

Asistent

44

3

s

34

3

7

6

SAMSON MARIUS LIVIU

Polițist Local

I

Asistent

44

3

s

34

3

7

7

CHIRIAC LILIANA

Polițist Local

1

Asistent

46

5

s

34

3

9

8

Polițist Local

III

Asistent

21

I

M

15

3

3

L5COMPARTIMENT INTERVENȚIE

Marca

Nr. crt.

Structura / Nume Prenume

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Clasa    de

salarizare

■O

ce E

i

>

5

> 7

Funcția contractuala

Treapta

Grad

Gradația de vechime

Clasa    de

salarizare

Nivelul studiilor

o» ••

■O : • •

£

J

a ’

7.'W

-8.

1

$

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

SA VA 1ONEL-RADU

Polițist Local

I

Asistent

46

5

s

34

3

9

2

DIACONU EUSEBIU-IANCU

Polițist Local

III

Principal

27

2

M

19

3

"5

3

ANGHEL COSTEL

Polițist Local

III

Asistent

25

3

M

15

3

7

4

BULAI EMANUEL

Polițist Local

III

Asistent

23

2

M

15

- 3

rs

5

ENACHE OVIDIU

Polițist Local

III

Asistent

23

2

M

15

—3

-•5

Polițist Local

III

Asistent

M

7

IONESCUGABRIEL-CONSTAF

ITIN

Polițist Local

III

Asistent

23

2

M

15

,.'•3

.."5

8

Polițist Local

III

Asistent

23

2

M

15

: '3

• "5

9

MARCHIDAN DRAGOS-ANDREI

Polițist Local

III

Asistent

23

2

M

15

■\3

'■ 5

10

PASCU TATIAN

Polițist Local

III

Asistent

27

5

M

15

3

9

11

PUSCASU EUGEN

Polițist Local

III

Asistent

26

4

M

15

3

8

12

APETRE SORIN-LUIGI

Agent de intervenție paza si ordine

3

19

G

12

0

7

13

BALAȘ ION

Agent de intervenție paza si ordine

4

20

G

. 12

0

8

14

BURCA CRISTIAN

Agent de intervenție paza si ordine

4

20

G

12

0

8

15

CHIRIBAU DORIN-MARIAN

Agent de intervenție paza si ordine

3

19

G

12

0

7

16

MOTRICALA CONSTANTIN

Agent de intervenție paza si ordine

3

19

G

12

0

7

17

ONOFREI CIPRIAN

Agent de intervenție paza si ordine

4

20

G

12

0

8

18

TOFAN CONSTANTIN

Agent de intervenție paza si ordine

5

21

G

12

0

9

19

VARGAU GABRIEL-IOAN

Agent de intervenție paza si ordine

3

19

G

12

0

7

1.6 COMPARTIMENT DISPECERAT, ARHIVA, ARME SI MUNIȚII

Marca

Nr, crt.

Structura/Nume Prenume

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Clasa de salarizare

Gradația de vehime

—1 J □ c

Funcția contractuala

Treapta

Grad

Gradația de vechime

Clasa de salarizare

Nivelul studiilor

Is o,

■ JS4-

4

-.î>.

■o

de conducere

de execuție

u ::

> t

z î

de conducere

de execuție

1

IORDACHENECULAI

Polițist Local

III

Asistent

27

5

M

15

.3

9

2

TUTU OVIDIU-DUMITRU

Polițist Local

III

Asistent

27

5

M

15

3

9

3

ABABEI CONSTANTIN

Agent dc securitate

5

21

G

12

0

9

4

JUGANARU SORIN

Agent de securitate

4

20

G

12

0

81.7 COMPARTIMENT ADMINISTRARE OBIECTIVE SI PARCAR1

Marca

Nr. ort.

Structura / Nume Prenume

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Clasa    de

| salarizare

■o g £ ■o ¥

C3 >

5

_ k

3 -=

> T ? £ -<   a

Funcția contractuala

Treapta

Grad

Gradația de vechime

Clasa de salarizare

Nivelul studiilor

7?-..

£

1

Spor,

1.

o

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

VANTU OVIDIU-PETRU

Sef Formație Paza si ordine

4

23

M

15

0

8

2

ANDREI CONSTANTIN-OVIDIU

Agent de securitate

3

19

G

12

3

DOLCOS NARCIS-CORNELIU

Agent de securitate

5

21

G

A

s

4

EVU MARIUS

Agent de securitate

3

19

G

.12

5

FODOR MIHAI-GABRIEL

Agent de securitate

4

20

G

6

LEHACIANU VALERICA

Agent de securitate

5

21

G

12

:+9.

7

LUPU IULIAN

Agent de securitate

3

19

G

12

9

■■7

8

MIFTODE DANUT

Agent de securitate

5

21

G

12

0

9

9

RADUCANU PETRACHE

Agent de securitate

5

21

G

12,

9

10

ROTARU VASILE

Agent de securitate

5

21

G

12

9

11

TATARU M1HAI

Agent de securitate

5

21

G

12

0

9

12

VOROTIC 1ON-SOR1N

Agent de securitate

3

19

G

12

■7

13

BOGHITOIU MARIANA

Casier

3

19

G

12

0

7

14

SENCHEA NECULAI

Agent de securitate

5

21

M

12

0

9

II CABINETRELATII CUPUBLICULSISECRETARIAT

Marca

Nr. crt.

Structura/Nume Prenume

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Clasa de salarizare

1 Gradația de __vehime__

5 J

£ f

Funcția contractuala

Treapta

Grad

Gradația de vechime

Clasa de salarizare

Nivelul studiilor

Clasa     de

L salarizare

1

e

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

SIM1ON FELICIA

Insp. de spec.

11

5

42

S

33

9

9

2

BANU LOREDANA

Secretar-Dacti Iograf

IA

3

22

M

15

0

7

III BIROU FINANCIAR-CONTABIL, RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIV

Marca,

Nr. crt.

Structura / Nume Prenume

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Clasa de salarizare

Gradația de vehime

-rt q

Funcția contractuala

Treapta

Grad

Gradația de vechime

Clasa de salarizare

Nivelul studiilor

■b |

u

Im g.

J?

o

de conducere

de execuție

> 3

- f

de conducere

de execuție

1

SOLOTCRISTINA    -

Sef Birou

I

II

74

s

2

GODEA VASILE

Referent

III

Superior

32

5

M

23

0

9

3

BUTNARU ANICA

Referent

HI

Superior

36

5

M

23

9

4

MITROFAN LUCIAN

Magaziner

5

22

M

13

9

9

5

BOGDAN TEREZA

îngrijitor

5

21

G

12

0

9

IV COMPARTIMENT ORGANIZARE, INSTRUIRE, PROTECȚIA MUNCII SI P.S.I.

Marca

Nr. crt.

Structura / Nume Prenume

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Clasa de salarizare

Gradația _vehime

3 J

s

> T

Z *

Funcția contractuala

Treapta

Grad

Gradația de vechime

Clasa de salarizare

Nivelul studiilor

ii

$

u

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

FLORESCU ADRIAN

Inspector

IA

5

46

SSD

37,

9

2

CHIRIAC PAUL

Inspector

IA

5

46

SSD

37

0

9

V OFICIUL JURIDIC CONTENCIOS

Marca

Nr. crt.

Structura / Nume Prenume

Funcția publica

Clasa

Gradul profesiona

1

Clasa de salarizare

c cd g KJ Ic •o cd z 1—1 □

t:

3 j:

> T

Funcția contractuala

Treapta

Grad

Gradația

de

Clasa de salarizare

Nivelul studiilor

4*-

1 0

£

de conducere

de execuție

dc conducere

de execuție

Consilier juridic

I

Asistent

39

2

s

34

0

' 5

2[hrib mihaela doina    1

Consilier juridic

I

Superior

59

5

s

50

9

VI SERVICIU DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII, INSPECȚIE COMERCIALA SI PROTECȚIA MEDIULUI

Marca

Nr. crt.

Structura / Nume Prenume

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Clasa de salarizare

r Gradația Ide vehime

Funcția contractuala

Treapta

Grad

Gradația de vechime

Clasa de salarizare

Nivelul studiilor

Ai ■° £

s -g

3 5

. U • o ' Q*

t

c 0

de conducere

de execuție

5 3

> 3

de conducere

de execuție

1

IONESCU CATALIN-MIHAI

Sef Serviciu

I

11

76

S

VI.I BIROU DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII

Marca

Nr. crt.

Structura / Nume Prenume

Funcția publica

1 Clasa

Gradul profesional

Clasa de salarizare

l Gradația de vehime

= J

> 3

7 £

- o

Funcția contractuala

Treapta

Grad

Gradația de vechime

Clasa de salarizare

Nivelul studiilor

îl

a

■. 05 ..

â ■

£

■9.

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

I

II

s

2

BOGDAN ELENA

Polițist Local

HI

Superior

35

5

M

23

<3

9

3

OJOG MARILENA

Polițist Local

I

Superior

62

5

S

9

4

DA VID GHEORGHE

Polițist Local

I

Asistent

46

5

s

34

3

9

5

POPESCU ANCA

Polițist Local

I

Principal

49

3

s

,3!»

' 'r3

7

6

TOMA DRAGOS

Polițist Local

1

Asistent

46

5

M

34

3

9

7

CUTE IOAN

Polițist Local

III

Superior

35

5

M

23

3

9

VL2 BIROU INSPECȚIE COMERCIALA

Marca

Nr. crt.

Structura / Nume Prenume

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Clasa de salarizare

i Gradația de vehime

Funcția contractuala

Treapta

Grad

Gradația

de

Clasa de salarizare

Nivelul studiilor

•O fi!

-.1

«r

■ oâ ■

.■U . o

de conducere

de execuție

>

de conducere

de execuție

I

II

s

2

BRANISTEANU DANIEL-IULIAN

Polițist Local

I

Superior

60

3

s

50

3

7

3

DUMBRAVA MIHAI

Polițist Local

I

Superior

60

3

s

50

3

7

4

POPA IOAN-BOGDAN

Polițist Local

1

Superior

61

4

s

50

3

8

5

TATARU ADELUTA

Polițist Local

I

Principal

51

5

s

39

3

9

Polițist Local

III

Asistent

M

VI.3 BIROU PROTECȚIA MEDIULUI

Marca

Nr. crt.

Structura/Nume Prenume

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Clasa de salarizare

Gradația de vehime

_ L

D J

> T

Z î

Funcția contractuala

Treapta

Grad

Gradația de vechime

Clasa de salarizare

Nivelul studiilor

’ 8

li

U’

> ta Q-

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

I

11

S

2

GENES LUCIAN-MIHAITA

Polițist Local

I

Superior

61

4

s

50

3

8

3

GRIGORE MIHAELA

Polițist Local

I

Superior

62

5

s

50

"3

9

4

PETREA IONUT

Polițist Local

I

Principal

47

2

s

39

3

. 5

5

Polițist Local

III

Principal

25

1

M

19

3

3

6

Polițist Local

III

Asistent

MSTRUCTURA PERSONAL

CATEGORIE

tCUPAT

VACANTE

TOTAL

PERSONAL DE CONDUCERE

a) FUNCȚIONARI PUBLICI

5

6

11

b) PERSONAL CONTRACTUAL

0

0

PERSONAL DE EXECUȚIE

a) FUNCȚIONARI PUBLICI

116

15

164

b) PERSONAL CONTRACTUAL

33

0

TOTAL GENERAL

a) FUNCȚIONARI PUBLICI

. -.121

21

175

b) PERSONAL CONTRACTUAL

.33

0

/■' ^dTPIAL          ■  ..

154

21DINȚA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI