Hotărârea nr. 199/2012

Hotărârea nr.199 din 29.08.2012 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 235/ 30.07.2009 prin care s-a aprobat Programul Local pe anul 2010, pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Bacău.

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 235/ 30.07.2009 prin care s-a aprobat Programul Local pe anul 2010, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

-Prevederile art. 1, alin. 1 și 2 și ale art. 19 din OUG nr. 18/ 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

-Referatul nr. 84254/ 20.08.2012 al Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-Prevederile HCL nr. 235/ 30.07.2009 privind aprobarea Programului Local pe anul 2010, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Bacău;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. - Se completează titlul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 235/ 30.07.2009, care va avea următorul conținut:

„ Hotărâre privind aprobarea Programului Local pentru perioada 2010 - 2013, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Bacău ”.

ART. 2. - Se completează Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 235/ 30.07.2009 cu un număr de 14 blocuri, conform Anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. - Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 235/ 30.07.2009 în sensul că la nr. crt. 218 - blocul situat pe str. Energiei nr. 30, va cuprinde scările A, B, C, iar la nr. crt. 225 - blocul situat pe str. Energiei, nr. 39 va cuprinde scările A, B, C.

ART. 4. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 235/ 2009 sunt și rămân în vigoare.

ART. 5. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Direcției Tehnice și Direcției Economice.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexă la HCL nr. M9 DIN       2012

LISTA BLOCURILOR de locuințe din municipiul Bacău cuprinse în Programul Local perioada 2010-2013 privind creșterea performanței energetice ale acestora

Nr.

STRADA

BL

SC

Reg. H

ANUL

Nr. ap.

ASOCIAȚIA

1

STRDANICOLAE TITULESCU

30

A

D+P+2

1968

16

ASOCIATIA”NICOLAE TITULESCU”

2

STRADA REPUBLICII

27

A

S+P+4

1980

15

ASOCIAȚIA de

PROPRIETARI nr.79

3

STRADA REPUBLICII

27

B

S+P+7

1980

28

ASOCIAȚIA de

PROPRIETARI nr.79

4

STRADA REPUBLICII

29

A-D

S+P+4

1980

80

ASOCIAȚIA de

PROPRIETARI nr.79

5

STRADA NICOLAE BALCESCU

1

A-C

S+P+10

1977

68

ASOCIAȚIA de

PROPRIETARI nr.68

6

STRADA NICOLAE BALCESCU

5

B

S+P+9

1983

35

ASOCIAȚIA de

PROPRIETARI „

BALCESCU 5B”

7

STRADA NICOLAE BALCESCU

5

A,C-G

S+P+9

1983

182

ASOCIAȚIA de PROPRIETARI „LUCEAFĂRUL 93”

8

STRADA NICOLAE BALCESCU

12

A-H

S+P+9

1980

244

ASOCIAȚIA de

PROPRIETARI „ CENTRAL

93”

9

STRADA REPUBLICII

76

A-C, E-G

S+P+4

1984

100

ASOCIAȚIA de

PROPRIETARI nr.90

10

STRADA REPUBLICII

76

D

S+P+7

1984

28

ASOCIAȚIA de PROPRIETAARI nr.90

11

STRADA CORNIȘEI BISTRIȚA

13

A-D

S+P+4

1966

80

ASOCIAȚIA de PROPRIETARI nr.31

12

STRADA MILCOV

12

A,B

S+P+4

1978

32

ASOCIAȚIA de PROPRIETARI „VIORELELOR50”

13

STRADA AVIATORI

32

A-C

S+P+4

1965

60

ASOCIAȚIA de

PROPRIETARI nr.34

14

STRADA AVIATORI

33

A-C

S+P+4

1965

60

ASOCIAȚIA de

PROPRIETARI nr.34

președint;

GHIORțr


:nță


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU