Hotărârea nr. 187/2012

Hotărârea nr.187 din 29.08.2012 Hotărâre privind alocarea fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de organizarea proiectului cultural "Toamna Bacoviană", ediţia a II-a, conform contractului de asociere încheiat cu Consiliul Judeţean Bacău.

HOTĂRÂRE privind alocarea fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de organizarea proiectului cultural „Toamna Bacoviană”, ediția a II-a, conform contractului de asociere încheiat cu Consiliul Județean Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 293/ 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Hotărârea Consiliului Local nr. 4/ 2012 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani;

  • - Referatul nr. 5805/ 24.08.2012 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Adresa nr. 10883/ 24.08.2012 înaintată de Consiliul Județean Bacău și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 36441/ 24.08.2012;

  • - Contractul de asociere nr. 6057 — 68797/ 14.05.2012 încheiat între Județul Bacău și Municipiul Bacău în vederea organizării și desfășurării proiectului „Toamna Bacoviană”;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » , ale art. 36 (6) lit. « a », punctele 4 și 5 și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor generate de organizarea proiectului cultural „Toamna Bacoviană”, ediția a II-a, ce se va desfășura în perioada 19-21 septembrie la Bacău, conform contractului de asociere încheiat cu Consiliul Județean Bacău.

ART. 2, Alocarea celor 5000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va fiice pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Consiliului Județean Bacău, Direcției Economice și


Serviciului Cabinet Primar^ ...

NR. 187

DIN 29.08.2012

N.O.P^l.DJ R.TjTx.I/Du.I-A-2CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVIC1