Hotărârea nr. 182/2012

Hotărârea nr.182 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 182 din 26.07.2012 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2012 Semestrul I al municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2012 Semestrul I, al Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • -  Legea bugetului de stat nr.293/2011 pentru anul 2012;

Prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

  • -  Legea nr.294/2011 privind asigurările sociale de stat pentru anul 2012;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor articolului 36(4) litera “a“ si articolului 45(2) litera “a“ din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată ,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic : Se aproba contul de execuție al bugetului local pe anul 2012 Semestrul I, al Municipiului Bacau , conform Anexelor nr.l, 2 și 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

NR. 182

DIN 26.07.2012
N.O.P.,V.C., T.A./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

ta data de; 29-JUN-12

Page 1 of 4


MUNICIPIUL BACAU

An :   2012 Trezoreria Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuieli

Cod

Veniturile bugetelor locale impozit tansf prop

0302

imp ven tansf prop imob pers

030218

Cote si sume def.din imp, pe v

0402

Cote defal.din imp.pe venit

040201

sume def CJ pt echilibrare BL

040204

Ate imp.pe venit,profit si cas

0502

Alte impozite pe venit,profit

050250

IMP.SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

Impozit si taxa pe clădiri

070201

Impozit pe clădiri pers.fizice

07020101

Imp si tx pe clădiri pers.jur.

07020102

3

imp si taxa pe teren

070202

Impozit pe terenuri pers.fiz.

07020201

Imp si txpe teren pers.jur.

07020202

impozit teren extravilan

07020203

Tx.jud.timbru, si alte tx timb

070203

Alte imp.si taxe pe proprietat

070250

Sume defalcate din TVA (se sca

1102

Sume def TAV descentr municip

110202

Alte imp.si taxe generale

1202

Taxe hoteliere

120207

TAXE PE SERV,SPECIFICE

1502

Impozit pe spectacole

150201

Alte taxe pe servicii specif.

150250

TAXE PE UTILIZ.BUNURILOR

1602

Impozit asupra mijl.de transp.

160202

impozit miji.transp.pers.fiz.

16020201

impozit miji.transp.pers.jur.

16020202

Taxe si tarife pt.elib.de lic.

160203

3

ALTE IMPOZITE SI TAXE

1802

Alte impozite si taxe

180250

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

Venituri din concesiuni

300205

VENIT.DIN PRESTĂRI DE SERVICII

3302

Venit.din prestări de servicii

330208

Contribuția părinților

330210

Venit.din recuperarea cheltuia

330228

Alte venit.din prestări de ser

330250

VENIT.DIN TAXE ADMIN..ELIBERAR

3402

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

AMENZI,PENALITATI SI CONFISCAR

3502

Venit.din amenzi si alte sanct

350201

Alte amenzi,penal.si confiscar

350250

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

.00

177,454,690.39

.00

.00

1,050,831.00 "

.00

.00

1,050.831.00

.00

.00

44,652,082.24

.00

.00

43,611,269.38

.00

.00

1,040,812.86

.00

.00

70.00 ,z

.00

.00

70.00

.00

.00

20,268,493.11

.00

.00

15,686,451.30

.00

.00

6,139,417.12

.00

.00

9.547,034.18

.00

.00

2,297,424.86

.00

.00

1,001,456.10

.00

.00

1,290,663.09

.00

.00

5,305.67

.00

.00

1,574,284.84

.00

.00

710,332.11

.00

.00

43,766,886.00'

.00

.00

43,766,886.00

.00

.00

84,202.77 '

.00

.00

84,202.77

.00

.00

88,102.00

.00

.00

56.902.00

.00

.00

31,200.00

.00

.00

6,601,012.58

.00

.00

5,941,911.58

.00

.00

2,953,730.71

.00

.00

2,988,180.87

.00

.00

659,101.00

.00

.00

948,602.50

.00

,00

948,602.50

.00

.00

3,626,112.71

.00

.00

3,626,112.71

.00

.00

1,827,737.93

.00

.00

1,395,504.00 ■

.00

.00

175,650.00

.00

.00

16,692.93

.00

.00

239,891.00

.00

.00

772,557.43

.00

.00

772,557.43 ,

.00

.00

1,769,000.19

.00

.00

372,067.30

.00

.00

1,396,932.89

.00

Contul de execuție al bugetului local

la data de: 29-JUN-12

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

DIVERSE VENITURI

taxe speciale, i

3602

.00

8,329,989.53

.00

360206

.00

7,040,083.39

.00

Alte venituri

360250

.00

1,289,906.14

.00

TRANSF.VOLUNT.,ALTELE DECÂT

3702

.00

30,470.00

.00

Donații si sponsorizări

370201

.00

30,470.00

.00

varsaminte sec funct pt sec de

370203

.00

13,600,000.00

.00

varsaminte din sect de funct

370204

.00

13,600,000.00

.00

VENIT.DIN VALORIF.UNOR BUNURI

3902

.00

276,808.00

.00

Venit.din vanzarea locuintejor

390203

.00

1,521.00

.00

depozit spec contract loc              •' ,

ț

(390210

.00

275,287.00

.00

INCAȘ.DIN RAMB.IMPRUMUT.ACORDA

■4002

.00

28,082,135.55

.00

sume exed bug loc fin sec dez

400214

.00

28.082,135.55

.00

SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT

4202

.00

10,492,421.96

.00

subv bug stat proiecte FEN

420220

.00

10,324,816.11

.00

subv incalzire loc cu lemne

420234

.00

22,698.00

.00

subv pt constr de locuințe

420254

.00

144,907.85

.00

Fd European de Dezv Reg

4502

.00

4,787,174.89

.00

Fond European de Dezv Reg

450201

00

2,138,015.70

.00

FEDR sume plăti ani anteriori

45020102

.00

2,138,015.70

.00

Fd Social European

450202

.00

149,426.99

.00

FSE Sume in ct plăti ani anter

45020202

.00

149,426.99

.00

Fondul de Coeziune

450203

.00

2,499,732.20

.00

FC Sume in ct plăti an crt

45020301

.00

2,450,896.30

.00

FC Sume in ct plăti ani anteri

45020302

.00

48,835.90

.00

Cheltuielile bugetelor locale

181,829,898.00

167,994,762.34

13,835,135.66

AUTOR.PUBLICE SI ACT.EXT.

5102

7,789,000.00

7,210,756.11

578,243.89

TITL.I.Cheltuieli de personal

510210

2,700,000.00

2,606,948.00

93,052.00

TITL.II.Bunuri si servicii

510220

1,675,000.00

1,567,183.66

107,816.34

TITL.X. Active nefinanciare

510271

180,000.00

75,020.45

104.979.55

TITL.XIII.Rambursări de credit

510281

3,234,000.00

3,234,000.00

.00

ramb de credite

51028196

3,234,000.00

3,234,000.00

.00

plăti ani prec si rec an crt

510285

.00

272,396.00

.00

plăti ani prec

51028596

.00

272,396.00

.00

ALTE SERV.PUBLICE GENERALE

5402

2,450,000.00

1,793,675.60

656,324.40

TITL.I.Cheltuieli de personal

540210

940,000.00

843,626.00

96,374.00

TITL.II.Bunuri si servicii

540220

1,284,000.00

843,317.13

440,682.87

TITL.VII.Alte transferuri

540255

100,000.00

71,000.00

29,000.00

alte transf

54025596

100,000.00

71,000.00

29,000.00

TITL.X. Active nefinanciare

540271

51,000.00

11,423.37

39,576.63

TITL.XIH.Rambursări de credit

540281

75,000.00

60,734.10

14,265.90

ramb credit

54028196

75,000.00

60,734.10

14,265.90

plăti ani prec si rec an crt

540285

.00

36,425.00

.00

plăti ani prec

54028596

.00

36,425.00

.00

Dobânzi

5502

9,037,200.00

8.036,629.47

1,000.570.53

la data de:

29-JUN-12

Page 3 of 4

MUNICIPIUL BACAU

An:   2012 Trezoreria Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

comisioane împrumuturi

550220

187,200.00

114,638.50

72,561.50

TITL.III. Dobânzi

550230

8,850,000.00

7.921,990.97

928,009.03

ORDINE PUB.SI SIGURANȚA NATION

6102

2,628,100.00

2,319,338.26

308,761.74

TITL.I.Cheltuieli de personal

610210

42,000.00

37,214.00

4,786.00

TITL.ILBunuri si servicii

610220

56,100.00

38,586.26

17,513.74

TITL.VI.Transf.intre unitati

610251

2,500,000.00

2,251,981.00

248,019.00

transf intre unit

61025196

2,500,000.00

2,251,981.00

248,019.00

TITL.X. Active nefinanciare

610271

30,000.00

.00

30,000.00

plăti ani prec si rec an crt

610285

.00

8,443.00

.00

plăti ani preced

61028596

.00

8,443.00

.00

INVAT AMANT

6502

49.131,000.00

48,540,319.68

590,680.32

TITL.I.Cheltuieli de personal

650210

37.385,000.00

36,864,274.00 -

520,726.00

TITL.II.Bunuri si servicii

650220

9,466,000.00

9,447,872.84 —

18,127.16

TITL.IX. Alte cheltuieli

650259

2,180,000.00

2,174,958.00

5,042.00

TITL.X. Active nefinanciare

650271

100,000.00

81,474.20

18,525.80

plăti ani prec si rec an crt

650285

.00

28.259.36

.00

plăti ani preced

65028596

.00

28.259.36

.00

SANATATE

6602

16,645,000.00

15,606,381.96

1,038,618.04

TITL.I.Cheltuieli de personal

660210

1,200,000.00

1,169,281.00

30,719.00

TITL.ILBunuri si servicii

660220

25,000.00

.00

25.000.00

TITL.VI.Transf.intre unitati

660251

320,000.00

319,999.89

.11

transf intre unit

66025196

320,000.00

319,999.89

.11

TITL.X. Active nefinanciare

660271

15,100,000.00

14,117,101.07

982,898.93

CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

6702

22.477,141.00

19,700,000.47

2.777,140.53

TITL.I.Cheltuieli de personal

670210

896,000.00

785,496.00

110,504.00

TITL.II.Bunuri si servicii

670220

2,593,141.00

2,141,124.77

■ 452,016.23

TITL.VI.Transf.intre unitati

670251

2,201,000.00

1,620,435.85

580,564.15

transf intre unit

67025196

2,201.000.00

1.620,435.85

580,564.15

cult recreere rel FEN postader

670256

1,087,000.00

638,752.99i

448,247.01

TITL.IX. Alte cheltuieli

670259

6,500,000.00

6.384,438.21

115,561.79

TITL.X. Active nefinanciare

670271

6,900,000.00

5,947,305.65

952,694.35

TITL.XI. Active financiare

670272

2,300,000.00

2,300,000.00

.00

plăti ani prec si rec an crt

670285

.00

117,553.00

.00

plăti ani preced

67028596

.00

117,553.00

.00

ASIG.S1 ASISTENTA SOCIALA

6802

13,350,500.00

11,460,095.94

1,890,404.06

TITL.I.Cheltuieli de personal

680210

3,610,000.00

3,181,612.00

428,388.00

TITL.ILBunuri si servicii

680220

3,480,000.00

3,186,571.20

293,428.80

asig si asist soc - pr fd ext

680256

100,000.00

19,990.39

80,009.61

TITL.VIII. Asistenta sociala

680257

6,050,000.00

5,097,704.46 '

952,295.54

TITL.IX. Alte cheltuieli

680259

60,500.00

27,705.18

32,794.82

TITL.X. Active nefinanciare

680271

50,000.00

1,276.71

48.723.29

plăti ani prec si rec an crt

680285

.00

54.764.00

.00

plăti ani preced

68028596

.00

54,764.00

.00

LOCUINȚE,SERV.SI DEZV.PUBLICA

7002

7,612,920.00

5,089,332.98

2,523,587.02

la data de; 29-JUN-12                              „ A t Ă

Page 4 of 4

Venituri/Cheltuieli

Cod

TITL.I.Cheltuieli de personal

700210

T1TL,II.Bunuri si servicii

700220

locuințe pr fin fd neramb post

700256

TITL.IX. Alte cheltuieli

700259

TITL.X. Active nefinanciare

700271

TITL.XI. Active financiare

700272

plăti ani prec si rec an crt

700285

plăti ani preced

70028596

plăti ani preced

70028597

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

TITL.I.Cheltuieli de personal

740210

TITL.I1.Bunuri si servicii

740220

TITL.X. Active nefinanciare

740271

TITL.XIH.Rambursări de credit

740281

ramb de credite

74028196

plăti ani prec si rec an crt

740285

plat) ani preced

74028596

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

TITL.IV. Subvenții

810240

TITL.VII.AIte transferuri

810255

alte transf

81025596

comb si en * fd neramb postade

810256

TITL.X. Active nefinanciare

810271

TRANSPORTURI

8402

TITL.I.Cheltuieli de personal

840210

TITL.II.Bunuri si servicii

840220

prfd externe neramb

840256

TITL.X. Active nefinanciare

840271

plăti ani prec si rec an crt

840285

plăti ani preced

84028596

o

EXCEDENT/DEFICIT

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

718,000.00

538,888.00

179.112.00

3,769,000.00

3,029,645.39 '

739,354.61

50,000.00

51.22

49,948.78

150,000.00

144,907.85

5,092.15

1,900,000.00

1,210,462.80

689,537.20

1,025,920.00

300,000.00

725.920.00

.00

134,622.28

.00

.00

83,017.72

.00

.00

51,604.56 ,

.00

11,964,000.00

10,803,501.46

1,160.498.54

1,400,000.00

1,292,792.00

107,208.00

8,500,000.00

8.213,416.99 1

286,583.01

600,000.00

69,098.47

530.901.53

1,464,000.00

1,424,229.00

39,771.00

1,464,000.00

1,424,229.00

39,771.00

.00

196,035.00

.00

.00

196,035.00

.00

27.106,083.00

26,608,727.44

497,355.56

4.900,000.00

4,885,884.05

14,115.95

374,770.00

374,762.00

8.00

374,770.00

374,762.00

8.00

21.321.313.00

21.229,072.43

92,240.57

510.000.00

119,008.96

390.991.04

11,638,954.00

10,826,002.97

812,951.03

200,000.00

148,212.00

51,788.00

8,536.450.00

8,430,495.53

105,954.47

1,602,504.00

1,314,833,42.

287,670.58

1,300,000.00

972,557.02

327,442.98

.00

40,095.00

.00

.00

40,095.00

.00

.00

9,459,928.05

.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU


.'ANtĂA NR.2) LA HCL NR./^DIN 26.07.2012


Contul de execuție al bugetului local-functionare

la data de: 29-JUN-12                              „    „ ..

Page 1 of 4MUNICIPIUL BACAU

An:   2012 Trezoreria Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

120.383,755.84

.00

impozit tansf prop

0302

.00

1,050,831.00

.00

imp ven tansf prop imob pers

030218

.00

1,050,831.00

.00

Cote si sume def.din imp. pe v

0402

.00

44,652,082.24

.00

Cote defat.din imp.pe venit

040201

.00

43.611,269.38

.00

sume def CJ pt echilibrare BL

040204

.00

1,040,812.86

.00

Ate imp.pe venit.profit si cas

0502

.00

70.00

.00

Alte impozite pe venit,profit

050250

.00

70.00

.00

IMP.SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

.00

20,268,493.11

.00

Impozit si taxa pe clădiri

070201

.00

15.686,451.30

.00

Impozit pe clădiri pers.fizice

07020101

.00

6,139,417.12

.00

Imp si tx pe clădiri pers.jur.

07020102

.00

9,547,034.18

.00

imp si taxa pe teren

070202

.00

2,297,424.86

.00

Impozit pe terenuri pers.fiz.

07020201

.00

1,001,456.10

.00

Imp si txpe teren pers.jur.

07020202

.00

1,290,663.09

.00

impozit teren extravilan

07020203

.00

5,305.67

.00

Tx.jud.timbru. si alte tx timb

070203

.00

1,574,284.84

.00

Alte imp.si taxe pe proprietat

070250

.00

710,332.11

.00Sume defalcate din TVA (se sca

1102

00

43,766,886.00

.00

Sume def TAV descentr municip

110202

.00

43,766,886.00

.00

Alte imp.si taxe generale

1202

.00

84,202.77

.00

Taxe hoteliere

120207

.00

84.202.77

.00

TAXE PE SERV.SPECIFICE

1502

.00

88,102.00

.00

Impozit pe spectacole

150201

.00

56,902.00

.00

Alte taxe pe servicii specif.

150250

.00

31,200.00

.00

TAXE PE UTILIZ.BUNURILOR

1602

.00

6,601,012.58

.00

Impozit asupra mijl.de transp.

160202

.00

5,941,911.58

.00

impozit miji.transp.pers.fiz.

16020201

.00

2,953,730.71

.00

impozit mijl.transp.pers.jur.

16020202

.00

2,988,180.87

.00

Taxe si tarife pt.elib.de lic.

160203

.00

659,101.00

.00

ALTE IMPOZITE SI TAXE

1802

.00

948,602.50

.00

Alte impozite si taxe

180250

.00

948,602.50

.00

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

.00

3,626,112.71

.00

Venituri din concesiuni

300205

.00

3,626,112.71

.00

VENIT.DIN PRESTĂRI DE SERVICII

3302

.00

1,827,737.93

.00

Venît.din prestări de servicii

330208

.00

1,395,504.00

.00

Contribuția părinților

330210

.00

175,650.00

.00

Venit.din recuperarea cheltuie

330228

.00

16,692.93

.00

Alte venit.din prestări de ser

330250

.oo

239,891.00

.00

VENÎT.DIN TAXE ADMIN..ELIBERAR

3402

.00

772,557.43

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

.00

772,557.43

.00

AMENZI,PENALITATI SI CONFISCAR

3502

.00

1,769,000.19

.00

Venit.din amenzi si alte sanct

350201

.00

372,067.30

.00

Alte amenzi,penal.si confiscar

350250

.00

1.396,932.89

.00


Contul de execuție al bugetului local-functionare

la data de: 29-JUN-12

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

DIVERSE VENITURI

3602

.00

8,329,989.53

.00

taxe speciale

360206

.00

7,040,083.39

.00

Alte venituri

360250

,00

1,289,906.14

.00

TRANSF.VOLUNT..ALTELE DECÂT

3702

.00

13,569,530.00

.00

Donații si sponsorizări

370201

.00

30,470.00

.00

varsaminte sec funct pt sec de

370203

.00

13,600,000.00

.00

SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT

4202

.00

167,605.85

.00

subv încălzire loc cu lemne

420234

.00

22,698.00

.00

subv pt constr de locuințe

420254

.00

144,907.85

.00

Cheltuielile bugetelor locale

127,622,161.00

119,638,937.75

7,983,223.25

AUTOR.PUBLICE SI ACT.EXT.

5102

7,609,000.00

7,135,735.66

473,264.34

TITL.I.Cheltuieli de personal

510210

2,700,000.00

2,606,948.00

93,052.00

TITL.II.Bunuri si servicii

510220

1,675,000.00

1,567,183.66

107,816.34

TITL.XIII.Rambursări de credit

510281

3,234,000.00

3,234,000.00

.00

ramb de credite

51028196

3.234,000.00

3,234,000.00

.00

plăti ani prec si rec an crt

510285

.00

272,396.00

.00

plăti ani prec

51028596

.00

272,396.00

.00

ALTE SERV.PUBLICE GENERALE

5402

2,399,000.00

1,782.252.23

616,747.77

TITL.I.Cheltuieli de personal

540210

940.000.00

843,626.00

96,374.00

TITL.II.Bunuri si servicii

540220

1,284,000.00

843,317.13

440,682.87

TITL.VII.AIte transferuri

540255

100,000.00

71,000.00

29,000.00

alte transf

54025596

100,000.00

71,000.00

29,000.00

TITL.XIII.Rambursări de credit

540281

75,000.00

60,734.10

14,265.90

ramb credit

54028196

75,000.00

60,734.10

14,265.90

plăti ani prec si rec an crt

540285

.00

36,425.00

.00

plăti ani prec

54028596

.00

36,425.00

.00

Dobânzi

5502

9,037,200.00

8,036,629.47

1,000,570.53

comisioane împrumuturi

550220

187,200.00

114,638.50

72,561.50

TITL.III. Dobânzi

550230

8,850,000.00

7,921,990.97

928,009.03

ORDINE PUB.SI SIGURANȚA NATION

6102

2,598,100.00

2,319,338.26

278,761.74

TITL.I.Cheltuieli de personal

610210

42,000.00

37,214.00

4,786.00

TiTL.II.Bunuri si servicii

610220

56,100.00

38,586.26

17,513.74

TITL.VI.Transf.intre unitati

610251

2,500,000.00

2,251,981.00

248,019.00

transf intre unit

61025196

2,500,000.00

2,251,981.00

248,019.00

plăti ani prec si rec an crt

610285

.00

8,443.00

.00

plăti ani preced

61028596

.00

8,443.00

.00

INVATAMANT

6502

49,031,000.00

48,458,845.48

572,154.52

TITL.I.Cheltuieli de personal

650210

37,385.000.00

36,864,274.00

520,726.00

TITL.II.Bunuri si servicii

650220

9,466,000.00

9,447,872.84

18,127.16

TITL.IX. Alte cheltuieli

650259

2,180,000.00

2,174,958.00

5,042.00

plăti ani prec si rec an crt

650285

.00

28,259.36

.00

plăti ani preced

65028596

.00

28,259.36

.00

SANATATE

6602

1,545,000.00

1,489,280.89

55,719.11

TITL.I,Cheltuieli de personal

660210

1.200,000.00

1,169,281.00

30,719.00

Contul de execuție al bugetului local-functionare

/•<vO” f

PREȘEDINTELE ȘEpINȚA


J *■/ /     / .L

/Ir' /•■■<:


la data de:

29-JUN-12

Page 3 of 4

MUNICIPIUL BACAU

An: 2012 Trezoreria Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

TITL.il.Bunuri si servicii

660220

25,000.00

.00

25,000.00

TITL.VI.Transf.intre unitati

660251

320,000.00

319,999.89

.11

transf intre unit

66025196

320,000.00

319,999.89

.11

CULTURA.RECREERE SI RELIGIE

6702

12.190,141,00

10,813,941.83

1,376,199.17

TITL.I.Cheltuieli de personal

670210

896,000.00

785,496.00

110,504.00

TITL.II.Bunuri si servicii

670220

2,593,141.00

2,141,124.77

452,016.23

TITL.VI.Transf.intre unitati

670251

2,201,000.00

1,620,435.85

580,564.15

transf intre unit

67025196

2,201,000.00

1,620,435.85

580,564.15

TITL.IX. Alte cheltuieli

670259

6,500,000.00

6,384,438.21

115,561.79

plăti ani prec si rec an cri

670285

.00

117,553.00

.00

plăti ani preced

67028596

.00

117,553.00

00

ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA

6802

13,200,500.00

11,438.828.84

1,761,671.16

TITL.I.Cheltuieli de personal

680210

3,610,000.00

3,181,612.00

428,388.00

TITL.II.Bunuri si servicii

680220

3.480,000.00

3,186,571.20

293,428.80

TITL.VIII. Asistenta sociala

680257

6.050,000.00

5,097,704.46

952,295.54

TITL.IX. Alte cheltuieli

680259

60,500.00

27,705.18

32,794.82

plăti ani prec si rec an cri

680285

.00

54,764.00

.00

plăti ani preced

68028596

.00

54,764.00

.00

LOCUINȚE,SERV.SI DEZV.PUBLICA

7002

4,637,000.00

3,630,423.52

1,006,576.48

TITL.I.Cheltuieli de personal

700210

718.000.00

538,888.00

179,112.00

TITL.II.Bunuri si servicii

700220

3,769,000.00

3,029,645.39

739,354.61

TITL.IX. Alte cheltuieli

700259

150,000,00

144,907.85

5,092.15

plăti ani prec si rec an cri

700285

.00

83,017.72

.00

plăti ani preced

70028596

.00

83,017.72

.00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

11,364,000.00

10,734,402.99

629,597.01

TITL.I.Cheltuieli de personal

740210

1.400,000.00

1,292,792.00

107,208.00

TITL.il.Bunuri si servicii

740220

8.500,000.00

8,213,416.99

286,583.01

TITL.XIII.Rambursări de credit

740281

1,464,000.00

1,424,229.00

39,771.00

ramb de credite

74028196

1,464,000.00

1,424,229.00

39,771.00

plăti ani prec si rec an crt

740285

.00

196,035.00

.00

plăti ani preced

74028596

.00

196,035.00

.00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

5,274,770.00

5,260,646.05

14,123.95

TITL.IV. Subvenții

810240

4,900,000.00

4,885,884.05

14,115.95

TITL.VII.Alte transferuri

810255

374,770.00

374,762.00

8.00

alte transf

81025596

374,770.00

374,762.00

8.00

TRANSPORTURI

8402

8,736,450.00

8,538,612.53

197,837.47

TITL.I.Cheltuieli de personal

840210

200,000.00

148,212.00

51,788.00

TITL.11.Bunuri si servicii

840220

8,536,450,00

8,430,495.53

105,954.47

plăti ani prec si rec an crt

840285

.00

40,095.00

.00

plăti ani preced

84028596

.00

40,095.00

.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

744,818.09

.00

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVmiU POPOVICI

ROMÂNIA                                 ANEXA NR 3 LA HCL NR./Ă2> DIN 26.07.2012

JUDEȚUL BACĂU                      A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU


Contul de execuție al bugetului local-dezvoltare


la data de: 29-JUN-12


Page 1 of 2MUNICIPIUL BACAU

An:   2012 Trezoreria Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuiell


Veniturile bugetelor locale TRANSF.VOLUNT..ALTELE DECÂT varsaminte din sect de funct


VENIT.DIN VALORIF.UNOR BUNURI


Vanit.din vanzarea locuințelor


depozit spec contract loc

INCAS.DIN RAMB.IMPRUMUT.ACORDA sume exed bug loc fin sec dez

SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT


subv bug stat proiecte FEN Fd European de Dezv Reg Fond European de Dezv Reg FEDR sume plăti ani anteriori Fd Social European

FSE Sume in ct plăti ani anter Fondul de Coeziune


FC Sume in ct plăti an crt FC Sume in ct plăti ani anteri Cheltuielile bugetelor locale AUTOR.PUBLICE SI ACT.EXT.


TITL.X. Active nefinanciare

ALTE SERV.PUBLICE GENERALE


TITL.X. Active nefinanciare


ORDINE PUB.SI SIGURANȚA NATION


TITL.X. Active nefinanciare

INVATAMANT


TITL.X. Active nefinanciare

SANATATE


TITL.X. Active nefinanciare


CULTURA,RECREERE SI RELIGIE cult recreere rel FEN postader TITL.X. Active nefinanciare


TITL.XI. Active financiare


ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA


asig si asist soc - pr fd ext TITL.X. Active nefinanciare


LOCUINTE.SERV.SI DEZV.PUBLICA locuințe pr fin fd neramb post TITL.X. Active nefinanciare


TITL.XI. Active financiare


plăti ani prec si rec an crt plăti ani preced PROTECȚIA MEDIULUI


TITL.X. Active nefinanciare


Cod


3702


370204


3902


390203


390210


4002


400214


4202


420220


4502


450201


45020102


450202


45020202


450203


45020301


45020302


5102


510271


5402


540271


6102


610271


6502


650271


6602


660271


6702


670256


670271


670272


6802


680256


680271


7002


700256


700271


700272


700285


70028597


7402


740271


Credite

IncasarVPIati

Disponibil

.00

57,070,934.55

.00

.00

13,600.000.00

.00

.00

13,600,000.00

.00

.00

276,808.00

.00

.00

1,521.00

.00

.00

275,287.00

.00

.00

28,082,135.55

.00

00

28,082.135.55

.00

.00

10,324.816.11

.00

.00

10,324,816.11

.00

.00

4,787,174.89

.00

.00

2,138.015.70

.00

.00

2,138,015.70

.00

.00

149,426.99

00

.00

149.426.99

.00

.00

2,499,732.20

.00

.00

2,450,896.30

00

.00

48,835.90

.00

54,207,737.00

48,355,824.59

5,851,912.41

180,000.00

75.020.45

104,979.55

180,000.00

75,020.45

104,979.55

51,000.00

11,423.37

39,576.63

51,000.00

11,423.37

39.576.63

30,000.00

.00

30,000.00

30.000.00

.00

30,000.00

100,000.00

81,474.20

18,525.80

100,000.00

81,474.20

18,525.80

15.100,000.00

14.117,101.07

982,898.93

15,100,000.00

14,117,101.07

982,898.93

10,287,000.00

8,886,058.64

1,400,941.36

1,087,000.00

638,752.99

448,247.01

6,900,000.00

5.947,305.65

952,694.35

2,300,000.00

2,300,000.00

.00

150,000.00

21,267.10

128,732.90

100,000.00

19,990.39

80,009.61

50,000.00

1,276.71

48,723.29

2,975,920.00

1,458,909.46

1,517,010.54

50,000 00

51.22

49,948.78

1.900,000.00

1,210,462.80

689,537.20

1.025,920.00

300,000.00

725.920.00

.00

51.604.56

.00

.00

51,604.56

00

600,000.00

69.098.47

530,901.53

600,000.00

69.098.47

530,901.53


Contul de execuție al bugetului Io cal "dezvoltare

la data de: 29-JUN-12

Page 2 of 2


Venituri/Cheituiell

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

21,831,313.00

21,348,081.39

483.231.61

comb si en - fd neramb postade

810256

21,321,313.00

21,229,072.43

92,240 57

TITL.X. Active nefinanciare

810271

510,000.00

119,008.96

390,991.04

TRANSPORTURI

8402

2,902,504.00

2,287,390.44

615,113.56

pr fd externe neramb

840256

1,602,504.00

1,314,833.42

287,670.58

TITL.X. Active nefinanciare

840271

1,300,000.00

972,557.02

327,442.98

EXCEDENT/DEF1CIT

.00

8,715,109.96

00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI