Hotărârea nr. 163/2012

Hotărârea nr.163 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 163 din 26.07.2012 - privind aprobarea delegării unei persoane din cadrul Compartimentului Evidenţă Încasări Debite în vederea reprezentării Municipiului Bacău la notariat.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea delegării unei persoane din cadrul Compartimentului Evidență

A

încasări Debite în vederea reprezentării Municipiului Bacău la notariat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

  • - Prevederile art. 885 (2) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil republicată și actualizată;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Referatul nr. 495118/ 16.07.2012 al Compartimentului Evidență încasări Debite;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

A

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (1) și (9) și art. 45(1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă delegarea d-nei Oana Țepeș, consilier superior în cadrul Compartimentului Evidență încasări Debite din Primăria Municipiului Bacău în vederea reprezentării Municipiului Bacău la notariat, în momentul în care locuințele construite din fondurile statului sunt achitate integral și se impune ridicarea ipotecii.

ART. 2 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Evidență încasări Debite și doamnei Oana Țepeș.