Hotărârea nr. 142/2012

Hotărârea nr.142 din 18.06.2012 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă după declararea ca legal constituit a Consiliului Local al  Municipiului Bacău.


HOTĂRÂRE


privind alegerea președintelui de ședință după declararea ca legal constituit


a Consiliului Local al Municipiului Bacău


Consiliul Local al Municipiului Bacău


Având în vedere:

  • - Prevederile art.9(l) din O.G. nr.35/2002, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată și modificată prin Legea nr.673/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

  • - Prevederile art.35 (1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicata și actualizată;

în baza prevederilor art. 36 și 45(2), din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicata și actualizată


HOTĂRĂȘTE


Articol unic» — Dl. consilier Bîrzu Ilie se alege ca președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru ședințele care se vor


desfășura în


PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ


COSMA ELENA _    '                SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

<<«*0*/    'x                      i r AvrnTrT nzM.nvTr.f


CONSILIERI ASISTENȚI, x NOVAC -DIACONU LAURENȚIU STANCIU ȘTEFAN BOGDAN


Nr. 142

Din 18.06.2012