Hotărârea nr. 125/2012

Hotărârea nr.125 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 125 din 31.05.2012 - privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

-Prevederile art.15 (1)(2) din H.G.R. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

-Prevederile art. 47 și art.117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizata;

-Prevederile Dispoziției Primarului Municipiului Bacau nr.331/25.01.2010, modificata prin Dispoziția nr.238/15.02.2011 prin care s-a numit Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri;

  • - Procesul Verbal nr.3139/09.05.2012 al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri;

  • - Referatul nr.3169/10.05.2012 al Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. d), (6) lit.”a” punctul „17" si ale art.45 (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale , republicată și actualizata

HOTĂRĂȘTE :

9

Art.l. - Se aprobă „ Lista Nominală” cu propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, cu solicitanții din municipiul Bacău, îndreptățiți să primească o locuință pentru tineri, în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău, potrivit Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.


______ - Prezcnta -.hptărârc va fi comunicată Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniukjip Fohd'/Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, care vor duce la Îndeplini^e;pr6vederflkprdzentei hotărâri.

! 'V


PRE^DÎNtE Sț'lftCEA'F

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA

LA HCL NR.      DIN 31.05.2012

TABEL NOMINAL CU DOSARE ANL SUPUSE SPRE APROBARE

NR.crt

NUME PRENUME

NUMĂR DOSAR

OBSERVAȚII

1

ACSINTE LIVIA MIHAELA

22424/12.03.2012

2

AGACHE TOMIȚÂ LIVIU'

41141/26.09.2011

3

AHOLTOAIE MIRCEA GABRIEL

24561/30.03.2012

4

AMARANDI MARIAN

18428/30.01.2012

5

APOSTU MIHAELA

22944/15.03.2012

6

ARHIP RALUCA DANIELA

29405/13.05.2011

7

BĂDIȚĂ MIHAELA PETRONELA

48781/20.12.2011

8

BLAGA ANA MARIA

48648/19.12.2011

9

BONDAR MARIUS LUCIAN

26999/27.04.2012

10

BRĂ1LOIU M1RCEA CONSTANTIN

49026/22.12.2011

11

BUCĂTARU VIRG1NIA MIHAELA

48458/15.12.2011

12

BUCHET SIMONA MARIA

17813/23.01.2012

13

BURCĂ ALINA CRISTINA

46732/24.11.2011

14

BUSUIOC ELENA LOREDȚiNA

46174/18.11.2011

15

BUTNĂRAȘU ROXANA MARIA

17614/20.01.2012

16

CĂUȘ COSTEL

67622/01.12.2003

17

CAZACOVSCHI CRISTINA

21096/27.02.2012

18

CHIR1CIA ALINA

45619/14.11.2011

19

•CIOLOCA ADRIANA

36057/27.07.2011

20

CIORCILÂ OANA LAURA,

23173/11.03.2010

21

CIUBĂREANU MIHAELA.MARCELA

17166/17.01.2012

22

COSTEA LAR1SA IONELA

45792/15.11.2QH

23

COTEANU SEBASTIAN ANDREI

7351/22.02.2006

24

CURCUDEL ELENA VIOLETĂ

46584/23.11.2011

25

DUROC ADRIANA

23404/20.03.2012

26

ENEA DANIEL FLORIN

47200/30.11.2011

27

ENEA DUMITRU MIHĂIȚĂ

48256/13.12.2011

28

FOȘĂLĂU CRISTINA

46807/25.11.2011

29

GĂLĂȚANU FLORIN IONÎJȚ

43999/26.10.2011

30

GEMENE IONEL NARCIS

48925/21.12.2011

31

GHEȚOIU CARMEN IRINA

18577/30.01.2012

32

GORGAN RALUCA ELENA

55466/17.11.2008

JJ

HUȚU DRAGOȘ CONSTANTIN

37072/09.08.2011

34

HUȚANU MON1CA ELENA

28981/10.05.2011

35

IFTIMI ANA CRISTINA

48856/20.12.2011

36

ION ADINA VIOLETĂ

21807/05.03.2012

37

KIRILÂ IOANA ANDREEA

178691/24.01.2012

38

LOVIN ADRIAN

20273/20.02.2012

39

LUNGANU MIHAELA

44228/28.10.2011

40

MIHAILĂ ELENA ALINA

447/94/30.11.2011

41

MIRON ANDREEA RODICA

16488/10.01.2012

42

MIUNTEANU VALENTIN MARIAN

43607/21.10.2011

43

NASTASĂ FLORIN '

20119/17.02.2012


44

NEGRUȚ TUDORIȚA

42187/06.10.2011

45

PÂNTEA ȘTEFAN

4293/03.02.2006

4($

PĂUN OANA LUCIANA |

24729/02.04.2012

47

POPA ANDREI        '

49027/22.12.2011

48

POPA TINCUȚA EUGENIA

49221/28.12.2011

49

PREOTU MARIANA ANCA

56721/21.11.2008

50

RUGINOSU ELENA ALINĂ

58857/19.12.2007

51

RUSCIOR DIANA NICOLETA

45850/16.11.2011

52

SCÂRLAT MIHAI      /

46109/19.08.2008

53

SERGH1UȚĂ LENUȚA ■;

22220/09.03.2012

54

SIMION MIHAELA

41136/26.09.2011

55

SOLOMON CRISTIAN

23026/16.03.2012

56

ȘTIUCÂ VLAD        :

17232/17.01.2012

57

TĂTĂRĂȘANU IOANA ‘

23146/02.02.2009

58

ȚURCANU VASILE DANIEL

17599/19.01.2012

59

VÂNTU VASILE

38736/06.07.2009

60

VAȘLOVANU ȘTEFAN !

48659/19.12.2011

61

VICOL ANDREI LUIGI

35237/28.05.2009

62

VIPEL ROMEO MIHAI

18575/30.01.2012

63

V1S.CREANU IONELĂ ROMANA

17920/24.01.2012

I1

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI