• Hotărârea 324/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.324 din 27.12.2012 Hotărâre privind prin care se ia act de încetarea functiei de consilier local si implicit de Viceprimar al Municipiului Bacău, a domnului Dragos Luchian, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.
 • Hotărârea 323/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.323 din 27.12.2012 Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 65749/20.11.2012.
 • Hotărârea 322/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.322 din 27.12.2012 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Bacău nr. 177/2012 la sectiunea "străzi" in sensul inscrierii suprafetei reale  a strazii Stefan cel Mare, ca urmare a noilor  masuratori.
 • Hotărârea 321/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.321 din 27.12.2012 Hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al S.C. CET S.A. Bacau.
 • Hotărârea 320/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.320 din 27.12.2012 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivele: Construire str. Liliacului, Construire str. Gloriei, Construire str. Dragoş Vodă, Construire str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Construire Fundătura Bogdan Petriceicu Haşdeu, Extindere canalizare str. Tineretului - Constanţei.
 • Hotărârea 319/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.319 din 27.12.2012 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivul"Reabilitare infrastructură urbană str. Ştefan cel Mare, municipiul Bacău".
 • Hotărârea 318/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.318 din 27.12.2012 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza S.F. la obiectivele "Construire strada Corbului, municipiul Bacău", "Construire strada Poet Cârlova, municipiul Bacău".
 • Hotărârea 317/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.317 din 27.12.2012 Hotărâre privind completarea HCL nr.286/23.11.2012 prin care a fost aprobat un schimb de teren intre dl. Cucu Ioan  din Bacău si Municipiul Bacău.
 • Hotărârea 316/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.316 din 27.12.2012 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 315/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.315 din 27.12.2012 Hotărâre privind alocarea suprafeţei de 8996 mp teren, din domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, str. Milcov, nr. 49, pentru construirea spaţiilor necesare funcţionării Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare, Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău, Dispeceratului Unic Integrat şi Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei al Judeţului Bacău.
 • Hotărârea 314/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.314 din 27.12.2012 Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către SC COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII S.A., pe durata construirii unei săli de sport, a terenului în suprafaţă de 900 mp situat în incinta Colegiului Economic "Ion Ghica" din Bacău, str. 9 Mai, nr. 104 şi abrogarea parţială a prevederilor HCL nr. 109/2004.
 • Hotărârea 313/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.313 din 27.12.2012 Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 224/ 2012 prin  care care s-a dat în folosinţă gratuită pe durata existenţei capacităţilor energetice terenul în suprafaţă de 4,5 mp  din municipiul Bacău, str. Ernest Târtescu, către EON MOLDOVA DISTRIBUŢIE SA.
 • Hotărârea 312/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.312 din 27.12.2012 Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, a terenului în suprafaţă de 314 mp, situat în Bacău, str. Bucium, nr. 12, către Biserica lui Dumnezeu Apostolică - Cultul Creştin Penticostal Bacău.
 • Hotărârea 311/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.311 din 27.12.2012 Hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci în Cimitirul Nou (Cimitirul Sărata), d-nei Pojoga Elisabeta din Bacău ca beneficiară a Legii nr. 189/ 2000, actualizată.
 • Hotărârea 310/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.310 din 27.12.2012 Hotărâre privind mandatarea Viceprimarului Municipiului Bacău şi desemnarea domnilor consilieri locali Bogatu George, Bîrzu Ilie şi Bujor Costel, de a negocia şi semna Acordul Colectiv de Muncă al funcţionarilor publici şi după caz Contractul Colectiv de Muncă al personalului contractual, cu reprezentanţii funcţionarilor publici şi reprezentanţii personalului contractual din compartimentele, agenţiile şi instituţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău, altele decât societăţile comerciale.
 • Hotărârea 309/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.309 din 27.12.2012 Hotărâre privind constituirea unei comisii pentru promovarea salariatilor Compartimentului "Aparatul Permanent de Analiză şi Elaborare a Documentelor Consiliului Local al Municipiului Bacau".
 • Hotărârea 308/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.308 din 27.12.2012 Hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a realiza şi intocmi Raportul de Evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2012.
 • Hotărârea 307/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.307 din 27.12.2012 Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2012, de către Primarul şi Viceprimarul Municipiului Bacău, în timpul anului 2013.
 • Hotărârea 306/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.306 din 27.12.2012 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui spatiu de depozitare aflat la subsolul Pieţei Centrale din municipiul Bacău, str. Pieţii nr. 1.
 • Hotărârea 305/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.305 din 27.12.2012 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind condiţiile de execuţie a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău si de interventie in caz de avarie la reţelele edilitare aprobat prin HCL nr. 253/25.10.2012.
 • Hotărârea 304/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.304 din 27.12.2012 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.165/1999 prin care a fost atribuit in folosinta gratuita un teren catre Parohia "Nasterea Maicii Domnului" din Bacău,in scopul actualizarii suprafetei de teren, ca urmare a unei noi masuratori cadastrale.
 • Hotărârea 303/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.303 din 27.12.2012 Hotărâre privind aprobarea proiectului "Reabilitare imobil str. Milcov cu destinatia de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau", a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei, a bugetului proiectului si a surselor de finantare.
 • Hotărârea 302/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.302 din 27.12.2012 Hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului cu "destinaţia de uscător" de către cei care deţin garsoniera învecinata cu acesta, în blocul A.N.L. din str. Depoului nr.86/A/9 din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 301/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.301 din 27.12.2012 Hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă socială în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 300/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.300 din 27.12.2012 Hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă  în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local  al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 299/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.299 din 27.12.2012 Hotărâre  privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 306/30.09.2011 modificată şi completată prin HCL nr. 82/30.03.2012.
 • Hotărârea 298/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.298 din 27.12.2012 Hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de prestări servicii juridice pentru anul 2013 în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 297/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.297 din 27.12.2012 Hotărâre privind suplimentarea parteneriatului « Anul Îmbătrânirii Active » încheiat între Municipiul Bacău şi Instituţia Prefectului - Judeţul Bacău,  cu evenimentul « Trecerea dintre ani »
 • Hotărârea 296/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.296 din 27.12.2012 Hotărâre privind plata cotizatiei de membru a Municipiului Bacau catre Asociatia Municipiilor din Romania pentru anii 2011 si 2012.
 • Hotărârea 295/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.295 din 27.12.2012 Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani de la bugetul Consiliului Local, pentru organizarea  "Sărbătorilor de Iarnă", în municipiul  Bacău în luna decembrie 2012.
 • Hotărârea 294/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.294 din 27.12.2012 Hotărâre privind completarea preambulului din HCL nr. 159/26.07.2012 cu prevederile legale în domeniu.
 • Hotărârea 293/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.293 din 27.12.2012 Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii   pe anul 2013, al Consiliului Local al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 292/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.292 din 27.12.2012 Hotărâre privind aprobarea contului de executie al Bugetului Local pe anul 2012 al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 291/2012 - Municipiul Bacău - 27.12.2012

  Hotărârea nr.291 din 27.12.2012 Hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2012  ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 290/2012 - Municipiul Bacău - 10.12.2012

  Hotărârea nr.290 din 10.12.2012 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociatia Eminenta Pro Vranceanu Bacau, la organizarea unui spectacol de binefacere, ce va avea loc în data de 19 decembrie 2012, la Teatrul de Vară din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 289/2012 - Municipiul Bacău - 10.12.2012

  Hotărârea nr.289 din 10.12.2012 Hotărâre privind completarea HCL nr.269/23.11.2012 si HCL nr.270/23.11.2012 prin care a fost aprobata premierea  unor elevi, studenti, cadre didactice, sportivi şi antrenori din Municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute în anul scolar/competitional 2011-2012.
 • Hotărârea 288/2012 - Municipiul Bacău - 10.12.2012

  Hotărârea nr.288 din 10.12.2012 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 287/2012 - Municipiul Bacău - 23.11.2012

  Hotărârea nr.287 din 23.11.2012 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţ în valoare de 16.500 lei d-nei DULHĂSCU AURICA domiciliată în Municipiul Bacău, str.22 Decembrie, nr.1, sc.C, ap.8
 • Hotărârea 286/2012 - Municipiul Bacău - 23.11.2012

  Hotărârea nr.286 din 23.11.2012 Hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren solicitat de dl. Cucu Ioan din Bacău, cu un teren echivalent, proprietatea municipiului Bacău.
 • Hotărârea 285/2012 - Municipiul Bacău - 23.11.2012

  Hotărârea nr.285 din 23.11.2012 Hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafaţă de 250-300 m.p. pentru desfăşurarea activităţii de stabilire şi încasare a impozitelor şi taxelor locale.
 • Hotărârea 284/2012 - Municipiul Bacău - 23.11.2012

  Hotărârea nr.284 din 23.11.2012 Hotărâre privind acordarea "Diplomei de onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 64 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere până la data de 12.11.2012.
 • Hotărârea 283/2012 - Municipiul Bacău - 23.11.2012

  Hotărârea nr.283 din 23.11.2012 Hotărâre privind modificarea HCL nr.189/30.06.2010 prin care S-A APROBAT PARTICIPAREA Agenţiei de Dezvoltare Locală Bacău la proiectul "Sustenabilitate  printr-un management integrat al patrimoniului cultural" - " Achieving SUSTainability trough an integrated approach to the management of CULTural heritage", modificată prin HCL 197/30.06.2011.
 • Hotărârea 282/2012 - Municipiul Bacău - 23.11.2012

  Hotărârea nr.282 din 23.11.2012 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile decembrie 2012-ianuarie 2013.
 • Hotărârea 281/2012 - Municipiul Bacău - 23.11.2012

  Hotărârea nr.281 din 23.11.2012 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/1996 precum şi scoaterea din inventarul domeniului public şi trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafaţă de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/ 2001.
 • Hotărârea 280/2012 - Municipiul Bacău - 23.11.2012

  Hotărârea nr.280 din 23.11.2012 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE SHOW ROOM TEXTILE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. PLOPILOR, NR.18, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.BENEFICIAR: S.C. ANCA-ROM S.R.L. , din Bacău.
 • Hotărârea 279/2012 - Municipiul Bacău - 23.11.2012

  Hotărârea nr.279 din 23.11.2012 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 278/2012 - Municipiul Bacău - 23.11.2012

  Hotărârea nr.278 din 23.11.2012 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 178/ 2012 prin care s-a aprobat declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenului în suprafaţă de 417,63 mp situat în Bacău, str. Mărăşeşti nr. 88, aparţinând numitului Budureanu Doru Ioan.
 • Hotărârea 277/2012 - Municipiul Bacău - 23.11.2012

  Hotărârea nr.277 din 23.11.2012 Hotărâre privind îndreptarea erorii strecurată în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 171/ 2012 prin care s-a închiriat spaţiul aflat în incinta PT nr. 4, situat în Bacău, str. Cremenea, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 276/2012 - Municipiul Bacău - 23.11.2012

  Hotărârea nr.276 din 23.11.2012 Hotărâre privind modificarea destinaţiei stabilită pentru construcţia realizată pe terenul concesionat către d-na Lupu Valeria, situat în Bacău, str. Miron Costin, nr.36, conform contractului de concesionare nr.100338/29.09.2008.
 • Hotărârea 275/2012 - Municipiul Bacău - 23.11.2012

  Hotărârea nr.275 din 23.11.2012 Hotărâre privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 2000 de unităţi de compostare.
 • Hotărârea 274/2012 - Municipiul Bacău - 23.11.2012

  Hotărârea nr.274 din 23.11.2012 Hotărâre privind aprobarea completării HCL nr. 252/25.10.2012 respectiv a listei nominale a proprietarilor - familii sau persoane singure - domiciliate în Municipiul Bacău care urmează a beneficia de un ajutor de urgenţă de până la 2500 lei în conformitate cu prevederile HCL nr.214 din 27.09.2012.
 • Hotărârea 273/2012 - Municipiul Bacău - 23.11.2012

  Hotărârea nr.273 din 23.11.2012 Hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei spaţiului verde, Parohiei Ortodoxe "Sf. Nicolae", a terenului în suprafaţă de 115 m.p. situat în vecinătatea bisericii din B-dul Unirii, potrivit planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate, bun aflat în domeniul privat al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 272/2012 - Municipiul Bacău - 23.11.2012

  Hotărârea nr.272 din 23.11.2012 Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului  Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 271/2012 - Municipiul Bacău - 23.11.2012

  Hotărârea nr.271 din 23.11.2012 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea unui spectacol de binefacere pentru copii şi tineri adulţi până în 25 de ani, diagnosticaţi cu o boală incurabilă, care va avea loc în data de 05 decembrie 2012, în Bacău.
 • Hotărârea 270/2012 - Municipiul Bacău - 23.11.2012

  Hotărârea nr.270 din 23.11.2012 Hotărâre privind aprobarea alocarii de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi şi antrenori legitimaţi la cluburi sportive din Municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive în anul competiţional 2011-2012.
 • Hotărârea 269/2012 - Municipiul Bacău - 23.11.2012

  Hotărârea nr.269 din 23.11.2012 Hotărâre privind premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ băcăuane, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2011 - 2012.
 • Hotărârea 268/2012 - Municipiul Bacău - 23.11.2012

  Hotărârea nr.268 din 23.11.2012 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 267/2012 - Municipiul Bacău - 12.11.2012

  Hotărârea nr.267 din 12.11.2012 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Liga Studenţească din Universitatea ,,Vasile Alecsandri" Bacău la organizarea Festivalului Naţional "Studenţiada 2012", care se va desfăşura în perioada 5 - 25 noiembrie 2012, în Bacău.
 • Hotărârea 266/2012 - Municipiul Bacău - 12.11.2012

  Hotărârea nr.266 din 12.11.2012 Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Hotărârea nr. 185/29.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei, unor familii din Municipiul Bacău.
 • Hotărârea 265/2012 - Municipiul Bacău - 12.11.2012

  Hotărârea nr.265 din 12.11.2012 Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 257/25.10.2012 prin care s-a aprobat PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND CU REGIM DE INALTIME PARTER, STAND DE VANZARE IMBISS, ORGANIZARE DE SANTIER, STR. MILCOV NR.3-5.
 • Hotărârea 264/2012 - Municipiul Bacău - 12.11.2012

  Hotărârea nr.264 din 12.11.2012 Hotărâre privind aprobarea Preacordului de finantare intre BERD, Municipiul Bacau, Consiliul Judetean Bacau si S.C. CRAB S.A.
 • Hotărârea 263/2012 - Municipiul Bacău - 12.11.2012

  Hotărârea nr.263 din 12.11.2012 Hotărâre privind stabilirea provizorie a modalităţii de gestiune directă pentru activitatea de "înfiinţare a depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora" din cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Bacau si aprobarea darii in administrare a acestei activitati.
 • Hotărârea 262/2012 - Municipiul Bacău - 12.11.2012

  Hotărârea nr.262 din 12.11.2012 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici şi a Politicii de tarifare pentru Proiectul "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău", modificata si completata prin HCL nr.73/07.03.2011.
 • Hotărârea 261/2012 - Municipiul Bacău - 12.11.2012

  Hotărârea nr.261 din 12.11.2012 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 428/ 29.12.2011 in sensul aprobarii noii denumiri a proiectului "Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips SOFERT Bacau" si aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF, bugetului si cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 260/2012 - Municipiul Bacău - 12.11.2012

  Hotărârea nr.260 din 12.11.2012 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 152/26.07.2012 - privind aprobarea modelului cadru al protocolului de colaborare intre MUNICIPIUL BACAU si SC AMURCO SRL privind proiectul "Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips SOFERT Bacau", din  municipiul Bacau str. Chimiei nr. 1.
 • Hotărârea 259/2012 - Municipiul Bacău - 12.11.2012

  Hotărârea nr.259 din 12.11.2012 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 258/2012 - Municipiul Bacău - 25.10.2012

  Hotărârea nr.258 din 25.10.2012 Hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Parohia Romano Catolica "Sfantul Nicolae" din Bacău, a unei suprafete de teren aflata in incinta Cimitirului Central din Bacau in vederea realizarii unui edificiu funerar.
 • Hotărârea 257/2012 - Municipiul Bacău - 25.10.2012

  Hotărârea nr.257 din 25.10.2012 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND CU REGIM DE INALTIME PARTER, STAND DE VANZARE IMBISS, ORGANIZARE DE SANTIER, GARD DE IMPREJMUIRE, RACORD STRADAL, AMENAJARE ACCES PARCARI, DRUMURI DE CIRCULATIE INCINTA, PILON PUBLICITAR, PANOURI PUBLICITARE DE INCINTA SI FATADE, STR. MILCOV, NR. 3 - 5, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. SUBEX S.A., din Bacau.
 • Hotărârea 256/2012 - Municipiul Bacău - 25.10.2012

  Hotărârea nr.256 din 25.10.2012 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza SF- pentru obiectivul de investitii: "Desfiinţare clădire centrală termică, coş de fum şi construire Clubul Pensionarilor II, str. Şoimului, nr.14D",   din Municipiul Bacau".
 • Hotărârea 255/2012 - Municipiul Bacău - 25.10.2012

  Hotărârea nr.255 din 25.10.2012 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici prevazuti in documentatiile tehnico-economice, faza, documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I) necesare cresterii performantelor energetice a blocurilor de locuinte, pentru obiectivul  de investitii: "Reabilitare termica a blocurilor de locuinte din Municipiul Bacau".
 • Hotărârea 254/2012 - Municipiul Bacău - 25.10.2012

  Hotărârea nr.254 din 25.10.2012 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun -  mijloc fix (magazie) aflat în administrarea Colegiului Tehnic "Anghel Saligny" din municipiul Bacău, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, casare şi valorificarea acestuia în condiţiile legii.
 • Hotărârea 253/2012 - Municipiul Bacău - 25.10.2012

  Hotărârea nr.253 din 25.10.2012 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile de execuţie a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău şi de intervenţie în caz de avarie la reţelele edilitare.
 • Hotărârea 252/2012 - Municipiul Bacău - 25.10.2012

  Hotărârea nr.252 din 25.10.2012 Hotărâre privind aprobarea listei nominale a proprietarilor - familii sau persoane singure - domiciliate în Municipiul Bacău care urmează a beneficia de un ajutor de urgenţă de până la 2500 lei în conformitate cu prevederile HCL  nr. 214 din 27.09.2012.
 • Hotărârea 251/2012 - Municipiul Bacău - 25.10.2012

  Hotărârea nr.251 din 25.10.2012 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2013 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si Directia publica de evidenta a Persoanelor a Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 250/2012 - Municipiul Bacău - 25.10.2012

  Hotărârea nr.250 din 25.10.2012 Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Căminului pentru persoane vârstnice Bacău în vederea respectării condiţiilor impuse prin proiectul de finanţare externă privind reabilitarea acestuia.
 • Hotărârea 249/2012 - Municipiul Bacău - 25.10.2012

  Hotărârea nr.249 din 25.10.2012 Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipiului Bacău  începând cu data de 01.11.2012 prin transformarea unui post studii medii în post studii superioare, ca urmare a absolvirii studiilor superioare.
 • Hotărârea 248/2012 - Municipiul Bacău - 25.10.2012

  Hotărârea nr.248 din 25.10.2012 Hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.263/06.08.2010, privind aprobarea funcţiilor publice, Organigramei, numărului de personal şi Statul de funcţii  pentru  Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău, modificată  prin H.C.L. nr.236/29.07.2011, ca urmare a promovării în grad şi clasă.
 • Hotărârea 247/2012 - Municipiul Bacău - 25.10.2012

  Hotărârea nr.247 din 25.10.2012 Hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.265/06.08.2010, privind aprobarea funcţiilor publice, Organigramei, numărului de personal şi Statului de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificată şi completată, ca urmare a promovării în grad, treaptă şi clasă.
 • Hotărârea 246/2012 - Municipiul Bacău - 25.10.2012

  Hotărârea nr.246 din 25.10.2012 Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.144/18.06.2012 prin care a fost aprobată constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în sensul unui schimb între membrii acestora.
 • Hotărârea 245/2012 - Municipiul Bacău - 25.10.2012

  Hotărârea nr.245 din 25.10.2012 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacau, în vederea organizării celei de a II- a ediţii a concursului"Cupa Bacăului la Înot", ce se va desfăşura în perioada 03-04 noiembrie 2012.
 • Hotărârea 244/2012 - Municipiul Bacău - 25.10.2012

  Hotărârea nr.244 din 25.10.2012 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Universitatea George Bacovia  din Bacău şi Centrul de Cultură George Apostu din Bacău - în vederea organizării  celei de-a XVIII-a ediţii a Simpozionului Naţional de Estetică care va avea loc în perioada 21-23 noiembrie 2012.
 • Hotărârea 243/2012 - Municipiul Bacău - 25.10.2012

  Hotărârea nr.243 din 25.10.2012 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău şi Societatea de Ştiinţe Matematice - Filiala Bacău - în vederea organizării evenimentului "Zilele Matematicii Bacăuane", care se va desfăşura la Bacău în perioada 26-28 octombrie 2012.
 • Hotărârea 242/2012 - Municipiul Bacău - 25.10.2012

  Hotărârea nr.242 din 25.10.2012 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 241/2012 - Municipiul Bacău - 25.10.2012

  Hotărârea nr.241 din 25.10.2012 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local la data de 30.09.2012 al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 240/2012 - Municipiul Bacău - 19.10.2012

  Hotărârea nr.240 din 19.10.2012 Hotărâre privind incheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Institutia Prefectului - Judetul Bacau,  în vederea organizării in comun a unor evenimente culturale, ce vor avea loc la Bacau in perioada  octombrie - decembrie 2012.
 • Hotărârea 239/2012 - Municipiul Bacău - 19.10.2012

  Hotărârea nr.239 din 19.10.2012 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener al Acţiunii Catolice " Sf. Iosif", în vederea organizării evenimentului "Jubileul de 20 de ani al Acţiunii Catolice Sf. Iosif" care va avea loc la Bacău în data de 20 octombrie 2012.
 • Hotărârea 238/2012 - Municipiul Bacău - 19.10.2012

  Hotărârea nr.238 din 19.10.2012 Hotărâre privind modificarea HCL nr.223 din 27.09.2012 prin care s-a aprobat documentaţia  tehnico - economică  (faza S.F.),  a proiectului "Creare şi modernizare spaţii verzi în municipiul Bacău" - POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea Dezvoltării Durabile a Oraşelor - Poli Urbani de Creştere"; Domeniul de Intervenţie 1.1. "Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană"; sub-domeniul: Poli de Dezvoltare Urbană - şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 237/2012 - Municipiul Bacău - 19.10.2012

  Hotărârea nr.237 din 19.10.2012 Hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în municipiul Bacău beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat şi stabilirea gradului de compensare procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2012-31 martie 2013.
 • Hotărârea 236/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.236 din 27.09.2012 Hotărâre privind aprobarea "Mandatului de Reprezentare" în baza căruia reprezentanţii Municipiului Bacău în organele de conducere ale societăţilor comerciale la care municipiul Bacău este acţionar/asociat îşi vor desfăşura activitatea.
 • Hotărârea 235/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.235 din 27.09.2012 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile octombrie-noiembrie 2012.
 • Hotărârea 234/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.234 din 27.09.2012 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 233/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.233 din 27.09.2012 Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.135/2012 prin care a fost aprobată trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe aflate în administrarea Grupului Şcolar "Petru Rareş" din municipiul Bacău, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, casare şi valorificarea acestora în condiţiile legii.
 • Hotărârea 232/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.232 din 27.09.2012 Hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului cu "destinaţia de uscător" de către cei care deţin garsoniera învecinată cu acesta, în blocul A.N.L. din str. Depoului nr.86/B din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 231/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.231 din 27.09.2012 Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judetean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010.
 • Hotărârea 230/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.230 din 27.09.2012 Hotărâre privind completarea profilului de activitate pentru constructia realizata pe terenul concesionat catre  DL. BAHRIM DANUT-GHEORGHE, situat in Bacau, Str. Mioritei, nr. 78, conform contractului de concesionare nr. 2199/21.02.2008.
 • Hotărârea 229/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.229 din 27.09.2012 Hotărâre privind aprobarea inchirierii pentru un an a unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfasurarii de activitati comerciale, ca urmare a expirării contractului de concesionare.
 • Hotărârea 228/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.228 din 27.09.2012 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.148/2012 prin care a fost aprobată trecerea în administrarea Municipiului Bacău, începând cu data de 01.06.2012 a spaţiilor comerciale din Bacău str. Mărăşeşti nr.80 şi din str. Pieţii nr.1.
 • Hotărârea 227/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.227 din 27.09.2012 Hotărâre privind prelungirea termenului de atribuire în folosinţă gratuită către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Bacău, a spaţiului cu o suprafaţă de 163 m.p., aferent unei părţi din imobilul P.T. nr.58 din Bacău, str. Ştefan cel Mare.
 • Hotărârea 226/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.226 din 27.09.2012 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui spaţiu  de 7 m2 situat in str. Aleea Ghioceilor nr.12 din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 225/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.225 din 27.09.2012 Hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în incinta P.T. nr.32 din Bacău, str. Cornişa Bistriţa prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii şi abrogarea H.C.L. nr.173 din 26.07.2012.
 • Hotărârea 224/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.224 din 27.09.2012 Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită pe durata existenţei capacităţilor energetice a terenului în suprafaţă de 4,5 m.p. din municipiul Bacău, str. Ernest Târţescu, către EON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A.
 • Hotărârea 223/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.223 din 27.09.2012 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei  tehnico - economice  (faza S.F.),  a proiectului "Creare şi modernizare spaţii verzi în municipiul Bacău" - POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea Dezvoltării Durabile a Oraşelor - Poli Urbani de Creştere"; Domeniul de Intervenţie 1.1. "Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană"; sub-domeniul: Poli de Dezvoltare Urbană - şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 222/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.222 din 27.09.2012 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei  tehnico - economice  faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "REALIZAREA DE NOI SISTEME DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ A CONSUMATORILOR RACORDAŢI LA 6 CT EXISTENTE ÎN MUNICIPIUL BACĂU".
 • Hotărârea 221/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.221 din 27.09.2012 Hotărâre privind acordarea în mod gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Sarata I (fost Cimitir Nou), domnului Grigore Alecsandru din Bacău, ca beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată.
 • Hotărârea 220/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.220 din 27.09.2012 Hotărâre privind alocarea suprafeţei de 159.463 m.p. teren, din domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, str. Chimiei nr.1, pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare sit poluat istoric Halda de Fosfogips Sofert Bacău".
 • Hotărârea 219/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.219 din 27.09.2012 Hotărâre privind darea în administrare a unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, către Tribunalul Bacău în scopul amenajării unei arhive.
 • Hotărârea 218/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.218 din 27.09.2012 Hotărâre privind aprobarea listelor nominale cu persoanele şi familiile din municipiul Bacău beneficiare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.198/2012.
 • Hotărârea 217/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.217 din 27.09.2012 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii juridice pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de achiziţii publice.
 • Hotărârea 216/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.216 din 27.09.2012 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Bacău şi Liceul cu Program Sportiv Bacău, în vederea finanţării unor activităţi sportive.
 • Hotărârea 215/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.215 din 27.09.2012 Hotărâre privind modificarea Statului de Functii - Anexa nr.2 la H.C.L nr.11/31.01.2011 privind organizarea si functionarea Politiei Locale a Municipiului Bacau, ca urmare a promovarii in grad a d-lui Podoleanu Florin Costel.
 • Hotărârea 214/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.214 din 27.09.2012 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 2 500 lei pentru familii sau persoane singure domiciliate în Municipiul Bacău, pentru cheltuielile cu schimbarea sursei de căldură, acolo unde  S.C.CET S.A. Bacău se află în imposibilitatea tehnică de a furniza energie termică conform adresei emise de S.C. CET S.A Bacău.
 • Hotărârea 213/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.213 din 27.09.2012 Hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului "Zilele Bacăului" în perioada 5 - 7 octombrie 2012, cu finantare de la bugetul local si din sponsorizari, organizatorii actiunii fiind Consiliul Local Bacau, in parteneriat cu alte institutii, asociatii si organizatii locale.
 • Hotărârea 212/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.212 din 27.09.2012 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea "Vasile Alecsandri" la finalizarea proiectului "Şcoala Internaţională de Vară" cu titlul " Valea Bistriţei - Materia ce naşte energie", ediţia a II-a.
 • Hotărârea 211/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.211 din 27.09.2012 Hotărâre privind schimbarea denumirii Bazei Sportive "Letea" din Bacău str. Letea nr.17, în Complexul Sportiv "Profesor Constantin Anghelache".
 • Hotărârea 210/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.210 din 27.09.2012 Hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului şi Urbanism pentru analizarea  solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentaţiilor de urbanism de tip PUD şi PUZ şi a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice şi juridice pentru realizarea unor obiective de investiţii în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 209/2012 - Municipiul Bacău - 27.09.2012

  Hotărârea nr.209 din 27.09.2012 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 208/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.208 din 29.08.2012 Hotărâre privind completarea profilului de activitate pentru constructia realizata pe terenul concesionat catre  S.C. ROMIX GROUP S.R.L., situat in Bacau, Str. Miron Costin, nr. 4, sc. B, conform contractului de concesionare nr. 100574/24.09.2009.
 • Hotărârea 207/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.207 din 29.08.2012 Hotărâre privind aprobarea inchirierii unor terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfasurarii de activitati comerciale.
 • Hotărârea 206/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.206 din 29.08.2012 Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei capelei, a terenului aferent în suprafaţă de 98,05 mp, situat în Bacău, str. Mărăşeşti, nr. 161, către Parohia Ortodoxă "Sfânta Treime" din Bacău şi modificarea HCL nr. 13/ 2002.
 • Hotărârea 205/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.205 din 29.08.2012 Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiilor, a capelei şi a terenului aferent în suprafaţă de 168 mp, situat în Bacău, str. Liniştii, către Parohia Ortodoxă "Sfântul Dumitru - Gherăieşti" din Bacău şi modificarea HCL nr. 13/ 2002.
 • Hotărârea 204/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.204 din 29.08.2012 Hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al Municipiului Bacău, situat în incinta P.T. nr. 27 din Bacău, strada Cornişa Bistriţei prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii şi abrogarea HCL nr. 21/31.01.2012.
 • Hotărârea 203/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.203 din 29.08.2012 Hotărâre privind închirierea spaţiului aflat în domeniul public al municipiului Bacău, în incinta PT nr. 7, în suprafaţă utilă de 130,5 mp, situat în Bacău, str. Stadionului, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, în vederea amenajării şi folosirii lui ca sediu de către asociaţiile de proprietari din zonă.
 • Hotărârea 202/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.202 din 29.08.2012 Hotărâre privind închirierea suprafeţei de teren aflată în incinta PT nr. 4 din Bacău, str. Cremenea, în condiţiile legii, în vederea amenajării unui sediu pentru asociaţie de proprietari.
 • Hotărârea 201/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.201 din 29.08.2012 Hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a recursului împotriva Sentinţei Civile nr. 2582/CA din 20.04.2012 pronunţată de către Tribunalul Braşov, în dosarul civil nr. 3926/110/2010.
 • Hotărârea 200/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.200 din 29.08.2012 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 178/ 2012 prin care s-a aprobat declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenului în suprafaţă de 417,63 mp situat în Bacău, str. Mărăşeşti nr. 88, aparţinând numitului Budureanu Doru Ioan.
 • Hotărârea 199/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.199 din 29.08.2012 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 235/ 30.07.2009 prin care s-a aprobat Programul Local pe anul 2010, pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 198/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.198 din 29.08.2012 Hotărâre prin care se aprobă Regulamentul Cadru privind instituirea măsurilor de creştere a eficienţei energetice a blocurilor şi abrogarea HCL nr. 257/ 2008.
 • Hotărârea 197/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.197 din 29.08.2012 Hotărâre privind abrogarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 390/2003 şi 443/2003 ca rămase fără obiect.
 • Hotărârea 196/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.196 din 29.08.2012 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 133 din 31.05.2012.
 • Hotărârea 195/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.195 din 29.08.2012 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 148 din 16.07.2012.
 • Hotărârea 194/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.194 din 29.08.2012 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 1/ 2012 prin care s-a aprobat reţeaua şcolară din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2012 - 2013.
 • Hotărârea 193/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.193 din 29.08.2012 Hotărâre privind închirierea spaţiului aflat în incinta clădirii Spălătoriei ce deserveşte Spitalul de Pneumoftiziologie din Bacău, str. Oituz, nr. 72, Bacău, în condiţiile legii.
 • Hotărârea 192/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.192 din 29.08.2012 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Pth, pentru obiectivul de investiţii,, Extinderea pe verticală a capacităţii de depozitare a zgurii şi cenuşii în compartimentul II, în vederea funcţionării depozitului de zgură şi cenuşă CET Bacău în iarna 2012-2013.
 • Hotărârea 191/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.191 din 29.08.2012 Hotărâre privind atribuirea denumirii de stradă unei suprafeţe de teren, reprezentand cale de acces, din cartierul Serbăneşti al municipiului Bacău, care incepe din str.Muncii şi se infundă.
 • Hotărârea 190/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.190 din 29.08.2012 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al Municipiului Bacău însuşit prin HCL nr.199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 189/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.189 din 29.08.2012 Hotărâre privind mandatarea unei persoane în calitate de reprezentant al Unităţii Administrativ - Teritoriale a municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău  - ADIB
 • Hotărârea 188/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.188 din 29.08.2012 Hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr.84/27.03.2008 prin care au fost aprobate serviciile publice de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice auto din Municipiul Bacău şi regimul contravenţiilor în folosirea acestor parcări, modificata si completata.
 • Hotărârea 187/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.187 din 29.08.2012 Hotărâre privind alocarea fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de organizarea proiectului cultural "Toamna Bacoviană", ediţia a II-a, conform contractului de asociere încheiat cu Consiliul Judeţean Bacău.
 • Hotărârea 186/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.186 din 29.08.2012 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Creştină de Caritate şi Ajutor "Ovidenia Bacău 2005" la Campania "Ajută! Bucură! Mulţumeşte!", care se desfăşoară în perioada 15 mai - 15 octombrie 2012, în Bacău.
 • Hotărârea 185/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.185 din 29.08.2012 Hotărâre privind acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 58 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere până la data de 02.07.2012
 • Hotărârea 184/2012 - Municipiul Bacău - 29.08.2012

  Hotărârea nr.184 din 29.08.2012 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 183/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.183 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 183 din 26.07.2012 - privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii, în formă unificată a Teatrului Municipal Bacovia şi a Teatrului pentru Copii şi Tineret " Vasile Alecsandri" din Bacău.
 • Hotărârea 182/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.182 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 182 din 26.07.2012 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2012 Semestrul I al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 181/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.181 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 181 din 26.07.2012 - privind alegerea "Preşedintelui  de şedinţă"  al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile august - septembrie 2012.
 • Hotărârea 180/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.180 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 180 din 26.07.2012 - privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 65487/09.07.2012.
 • Hotărârea 179/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.179 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 179 din 26.07.2012 - privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 65351/11.05.2012.
 • Hotărârea 178/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.178 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 178 din 26.07.2012 - privind aprobarea declansării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica a terenului in suprafata de 417.63 mp, situati in Bacau, str. Marasesti nr. 88, apartinand numitului Budureanu Doru Ioan.
 • Hotărârea 177/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.177 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 177 din 26.07.2012 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/ 1999 prin care s-a  însuşit inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 176/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.176 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 176 din 26.07.2012 - privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secţiunea "Case naţionalizate".
 • Hotărârea 175/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.175 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 175 din 26.07.2012 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău,  a  unor bunuri - mijloace fixe date in concesiune catre SC Compania Regionala de Apa Bacau SA , în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, casarea şi valorificarea acestora în condiţiile legii.
 • Hotărârea 174/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.174 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 174 din 26.07.2012 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 347/ 2011 prin care s-au însuşit modificările intervenite în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, atestat prin HGR nr. 1347/ 2001.
 • Hotărârea 173/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.173 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 173 din 26.07.2012 - privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău,  situat in incinta P.T. nr.32  din Bacău str. Cornisa Bistrita prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 172/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.172 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 172 din 26.07.2012 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui teren in suprafata de 12 mp situat in str. Henri Coanda nr.2 din municipiul Bacău,  in vederea montarii unui modul (constructie provizorie) pentru prestari servicii si activitati de secretariat.
 • Hotărârea 171/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.171 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 171 din 26.07.2012 - privind închirierea spaţiului aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, în incinta PT nr. 4, în suprafaţă de 18,2 mp, situat în Bacău, str. Cremenea, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, în vederea amenajării unui sediu pentru asociaţie de proprietari.
 • Hotărârea 170/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.170 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 170 din 26.07.2012 - privind aprobarea inchirierii unor terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfasurarii de activitati comerciale.
 • Hotărârea 169/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.169 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 169 din 26.07.2012 - privind darea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiilor, a terenului în suprafaţă de 3761 mp, situat în Bacău, str. Mărăşeşti nr. 100 bis şi a construcţiilor edificate pe acest teren, către Parohia Ortodoxă "Sfântul Gheorghe" din Bacău.
 • Hotărârea 168/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.168 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 168 din 26.07.2012 - privind darea în administrare către Şcoala Gimnazială nr. 10 Bacău a unui spaţiu situat în incinta imobilului din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, în vederea amenajării a două săli pentru clasa pregătitoare.
 • Hotărârea 167/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.167 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 167 din 26.07.2012 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza SF -  la  obiectivul ‚, CONSTRUIRE STRADA SIRETULUI " etapa a II-a , municipiul  Bacau".
 • Hotărârea 166/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.166 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 166 din 26.07.2012 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza SF -  pentru obiectivul de investitii  ‚, CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT SI TURISM  PADUREA TAMASI " din  judetul Bacau.
 • Hotărârea 165/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.165 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 165 din 26.07.2012 - privind scutirea integrala de la plata contributiei lunare de intretinere a  beneficiarilor  care nu locuiesc in unitate pe perioada reabilitarii Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau.
 • Hotărârea 164/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.164 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 164 din 26.07.2012 - privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci în Cimitirul Central, d-nei Rotaru Rariţa din Bacău ca beneficiară a Legii nr. 189/ 2000, actualizată.
 • Hotărârea 163/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.163 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 163 din 26.07.2012 - privind aprobarea delegării unei persoane din cadrul Compartimentului Evidenţă Încasări Debite în vederea reprezentării Municipiului Bacău la notariat.
 • Hotărârea 162/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.162 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 162 din 26.07.2012 - privind modificarea HCL nr. 3/25.01.2007, modificata si completata prin HCL nr.377/31.10.2008, în sensul reorganizării "comisiei municipale" aprobata la art.4 din hotărâre.
 • Hotărârea 161/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.161 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 161 din 26.07.2012 - privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău si abrogarea HCL nr. 244/ 2008.
 • Hotărârea 160/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.160 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 160 din 26.07.2012 - privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru populaţia municipiului Bacău reprezentând distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administraţia Naţională de Meteorologie.
 • Hotărârea 159/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.159 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 159 din 26.07.2012 - privind aprobarea contractării unei/ unor finanţări rambursabile interne sau externe în valoare de până la 60.000.000 lei (echivalent euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiţii de interes public local.
 • Hotărârea 158/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.158 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 158 din 26.07.2012 - privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Arhiepiscopia Romanului la editarea volumului cu titlul «Teologia mistică - poetică - 1000 de ani de la compunerea Imnelor iubirii dumnezeieşti ale Sfântului Simeon Noul Teolog».
 • Hotărârea 157/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.157 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 157 din 26.07.2012 - privind aprobarea organizării celei de a VI a ediţii a premiilor muzicale româneşti "Romanian Top Hits" ce se vor desfăşura la Bacău, în perioada 3 - 4 august 2012 cu finantare de la bugetul local.
 • Hotărârea 156/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.156 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 156 din 26.07.2012 - privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Filarmonica «Mihail Jora» Bacău şi Ministerul Culturii şi Cultelor Bucureşti la organizarea celei de a XXV-a ediţie a Festivalului Internaţional «Zilele Muzicii Contemporane» ce se va desfăşura în perioada 1 - 4 octombrie 2012 la Bacău.
 • Hotărârea 155/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.155 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 155 din 26.07.2012 - privind modificarea si completarea HCL Bacau nr.439/22.12. 2008 si HCL Bacau  nr.4/19.01.2011 prin care au fost aprobate unele taxe speciale incasate de catre Serviciul Stare Civila din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Bacau.
 • Hotărârea 154/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.154 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 154 din 26.07.2012 -privind modificarea H.C.L. nr. 235/29.07.2011 prin care au fost aprobate functiile publice, organigrama, numarul de personal si Statul de Functii pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata si completata.
 • Hotărârea 153/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.153 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 153 din 26.07.2012 - privind aprobarea reprezentantilor Municipiului Bacau in organele de conducere ale societatilor comerciale la care Municipiul Bacau  este actionar/asociat.
 • Hotărârea 152/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.152 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 152 din 26.07.2012 - privind aprobarea modelului cadru al protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Bacău şi SC AMURCO SRL privind proiectul "reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips SOFERT Bacău" din municipiul Bacău str. Chimiei nr.1.
 • Hotărârea 151/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.151 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 151 din 26.07.2012 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.139 din 06.05.2010 privind aprobarea Planului de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău", modificată şi completată prin H.C.L. nr. 112 din 08.04.2011.
 • Hotărârea 150/2012 - Municipiul Bacău - 26.07.2012

  Hotărârea nr.150 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 150 din 26.07.2012 -privind acordarea unor premii în sumă de 5000 lei fiecare, domnului Lovin Gheorghe din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani la data de 12.06.2012 şi domnului Niţă Jănică din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani la data de  17.07.2012.
 • Hotărârea 149/2012 - Municipiul Bacău - 16.07.2012

  Hotărârea nr.149 din 16.07.2012 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu SC Compania Artistică Mix Music Show SRL la organizarea evenimentului "Mix Music Evo" ce se va desfăşura la Bacău.
 • Hotărârea 148/2012 - Municipiul Bacău - 16.07.2012

  Hotărârea nr.148 din 16.07.2012 Hotărâre privind aprobarea trecerii în administrarea Municipiului Bacau, începând cu data de 01.06.2012 a spatiilor comerciale din Bacau str. Marasesti nr.80 in suprafata de 55,12 mp si din str. Pietii nr.1 (Piaţa Centrală), ce au facut obiectul contractului încheiat între Municipiul Bacău şi Asociaţia FCM Bacău.
 • Hotărârea 147/2012 - Municipiul Bacău - 05.07.2012

  Hotărârea nr.147 din 5.07.2012 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener alaturi de Asociaţia Surf the Earth Project (S.T.E.P.) din Bacău, în vederea organizării  proiectului "Streetball Challenge 2012" ce va avea loc la Bacău în perioada 14-15.07.2012.
 • Hotărârea 146/2012 - Municipiul Bacău - 05.07.2012

  Hotărârea nr.146 din 5.07.2012 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Parohia Romano Catolică "Sf. Nicolae" din Bacău, în vederea organizării unui campus formativ şi recreativ pentru tinerii din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 145/2012 - Municipiul Bacău - 05.07.2012

  Hotărârea nr.145 din 5.07.2012 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 144/2012 - Municipiul Bacău - 18.06.2012

  Hotărârea nr.144 din 18.06.2012 Hotărâre privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 143/2012 - Municipiul Bacău - 18.06.2012

  Hotărârea nr.143 din 18.06.2012 Hotărâre privind alegerea viceprimarilor municipiului Bacău.
 • Hotărârea 142/2012 - Municipiul Bacău - 18.06.2012

  Hotărârea nr.142 din 18.06.2012 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă după declararea ca legal constituit a Consiliului Local al  Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 141/2012 - Municipiul Bacău - 18.06.2012

  Hotărârea nr.141 din 18.06.2012 Hotărâre privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 140/2012 - Municipiul Bacău - 18.06.2012

  Hotărârea nr.140 din 18.06.2012 Hotărâre privind validarea mandatelor de consilieri în Consiliului Local al Municipiului Bacău, aleşi la data de 10.06.2012.
 • Hotărârea 139/2012 - Municipiul Bacău - 18.06.2012

  Hotărârea nr.139 din 18.06.2012 Hotărâre privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 138/2012 - Municipiul Bacău - 05.06.2012

  Hotărârea nr.138 din 05.06.2012 Hotărârea nr.138 din 05.06.2012 - privind completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 133 și 134 din 31.05.2012.
 • Hotărârea 137/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.137 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 137 din 31.05.2012 - privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 136/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.136 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 136 din 31.05.2012 - privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată la nr. 26903/26.04.2012.
 • Hotărârea 135/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.135 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 135 din 31.05.2012 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri -  mijloace fixe aflate în administrarea Grupului Scolar "Petru Rares" din municipiul Bacău, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, casare şi valorificarea acestora în condiţiile legii.
 • Hotărârea 134/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.134 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 134 din 31.05.2012 - privind aprobarea trecerii în administrarea Direcţiei Administrare, începând cu data de 01.06.2012 a suprafeţei de teren aflată  la Piaţa Centrală pe terasa "Ferometal" ce face obiectul contractului încheiat între Municipiul Bacău şi Asociaţia FCM Bacău.
 • Hotărârea 133/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.133 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 133 din 31.05.2012 - privind aprobarea trecerii în administrarea Direcţiei Administrare, începând cu data de 01.07.2012 a suprafeţei de teren pietonal amplasată la Piaţa Centrală, ce a facut obiectul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 102/ 1997.
 • Hotărârea 132/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.132 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 132 din 31.05.2012 - privind darea în folosinţă gratuită a unui bun - imobil, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, către Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala Judeţeană Bacău.
 • Hotărârea 131/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.131 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 131 din 31.05.2012 - privind aprobarea executării de către SC CAVA IMPEX SRL Bacău, pe domeniul public al municipiului Bacău, a unor lucrări de construire (parcare ineierbată) în Bacău str. 9 Mai prin care se va asigura siguranţa traficului rutier în zonă.
 • Hotărârea 130/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.130 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 130 din 31.05.2012 - privind modificarea inventarului domeniului public al municipiului Bacău, însuşit prin HCL nr. 111/ 2007 şi a HCL nr. 110/ 2006 referitoare la unele bunuri aflate în administrarea SC CET SA.
 • Hotărârea 129/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.129 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 129 din 31.05.2012 - privind modificarea HCL nr.95 din 2011, prin care s-a aprobat  documentaţia tehnico-economică (faza DALI +PTh) a proiectului "Reabilitare infrastructură urbană zona I.L. Caragiale - Milcov - Intersecţie Str.Letea" din municipiul Bacău - POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere"; Domeniul de intervenţie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbană"; Subdomeniul: Poli de dezvoltare urbană - şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect şi abrogarea HCL nr.390/2011.
 • Hotărârea 128/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.128 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 128 din 31.05.2012 - privind modificarea Hotărârii nr.378/29.10.2009 a Consiliului Local al Municipiului Bacău prin care s-a aprobat  PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru construire "extindere locuinţă de serviciu şi racorduri utilităţi" în strada Calea Oneşti, nr.32 (actual Calea Dr. Alexandru Şafran, nr.6), din Municipiul Bacău.
 • Hotărârea 127/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.127 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 127 din 31.05.2012 - privind aprobarea listelor nominale cu persoanele şi familiile din municipiul Bacău beneficiare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 257/2008, ulterior modificată şi completată.
 • Hotărârea 126/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.126 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 126 din 31.05.2012 - privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă socială în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 125/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.125 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 125 din 31.05.2012 - privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 124/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.124 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 124 din 31.05.2012 - privind aprobarea închirierii spaţiului cu "destinaţia de uscător" de către cei care deţin garsoniera învecinata cu acesta, în blocul A.N.L. din str. Depoului nr.86/A/14 din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 123/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.123 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 123 din 31.05.2012 - privind modificarea si completarea HCL nr.241/29.07.2011 prin care a fost aprobată Lista Nominală cu solicitantii de locuinte ANL si repartitia acestora, conform HG 962/2001.
 • Hotărârea 122/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.122 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 122 din 31.05.2012 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 7 000 lei d-lui IONICĂ DAN IRINEL cu domiciliul în Bacău.
 • Hotărârea 121/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.121 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 121 din 31.05.2012 - privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani in vederea sustinerii financiare a deplasarii unei delegatii a Municipiului Bacău, la Festivalul "Performing Now" care va avea loc in perioada 17-24 iunie 2012 la Torino-Italia.
 • Hotărârea 120/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.120 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 120 din 31.05.2012 - privind plata cotizatiei pe anul 2011 a Municipiului Bacau, ca membru in Asociatia Municipiilor din Romania.
 • Hotărârea 119/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.119 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 119 din 31.05.2012 - privind organizarea festivalului "Arlekin" şi a "Hramului Bacăului".
 • Hotărârea 118/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.118 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 118 din 31.05.2012 - privind incheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Clubul Sportiv Moldova Motors Sport Bacau, în vederea organizării evenimentului "Motor Bikers Fest Bacau 2012" ce se va desfăşura la Bacău în perioada 08-10 iunie 2012.
 • Hotărârea 117/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.117 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 117 din 31.05.2012 - privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federaţia Română de Handbal, în vederea organizării Turneului Final al Campionatului Naţional de Juniori I  - masculin - editia 2011-2012, care se va desfăşura la Bacău în perioada 03-07 iunie 2012.
 • Hotărârea 116/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.116 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 116 din 31.05.2012 - privind completarea HCL nr.88/27.04.2012 prin care a fost aprobata participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federaţia Română de Tenis, si Sport Club Municipal Bacau,  în vederea organizării "Trofeului Municipiului Bacau",  ce se va desfăşura la Bacau în perioada 25 mai 2012 - 3 iunie 2012.
 • Hotărârea 115/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.115 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 115 din 31.05.2012 - privind acordarea unui premiu în sumă de 5000 lei doamnei POPOVICI NATALIA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani  la data de 18.05.2012.
 • Hotărârea 114/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.114 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 114 din 31.05.2012 - privind aprobarea contului de execuţie a exerciţiului bugetar pe anul 2011 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 113/2012 - Municipiul Bacău - 31.05.2012

  Hotărârea nr.113 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 113 din 31.05.2012 - privind atribuirea denumirii Radu Beligan, Teatrului de Vară situat în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 112/2012 - Municipiul Bacău - 10.05.2012

  Hotărârea nr.112 din 10.05.2012 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.111/2007, modificată şi completată.
 • Hotărârea 111/2012 - Municipiul Bacău - 10.05.2012

  Hotărârea nr.111 din 10.05.2012 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza -D.A.L.I pentru obiectivul de investiţii «  CONSOLIDARE BLOC DE LOCUINŢE DIN STRADA MARTIR HORIA NR.22- Municipiul Bacău.
 • Hotărârea 110/2012 - Municipiul Bacău - 10.05.2012

  Hotărârea nr.110 din 10.05.2012 Hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.100/27.04.2012.
 • Hotărârea 109/2012 - Municipiul Bacău - 10.05.2012

  Hotărârea nr.109 din 10.05.2012 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism în Municipiul Bacău.
 • Hotărârea 108/2012 - Municipiul Bacău - 10.05.2012

  Hotărârea nr.108 din 10.05.2012 Hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice fazele DALI şi SF la patru obiective de investiţii din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 107/2012 - Municipiul Bacău - 10.05.2012

  Hotărârea nr.107 din 10.05.2012 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 322/ 2009 prin care s-a actualizat Nomenclatorul Stradal al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 106/2012 - Municipiul Bacău - 10.05.2012

  Hotărârea nr.106 din 10.05.2012 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 63/ 2012 prin care s-a aprobat Lista sesiunii de selecţie din anul 2012 a proiectelor/programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/ 2005.
 • Hotărârea 105/2012 - Municipiul Bacău - 10.05.2012

  Hotărârea nr.105 din 10.05.2012 Hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a unui set de analize de bază pentru cetăţenii municipiului, ce vor fi efectuate gratuit la Spitalul Municipal Bacău (Spital public al municipiului).
 • Hotărârea 104/2012 - Municipiul Bacău - 10.05.2012

  Hotărârea nr.104 din 10.05.2012 Hotărâre privind aprobarea Protocolului - Cadru între Consiliul Local al Municipiului Bacău şi Instituţia Prefectului - judeţul Bacău, care are ca obiect stabilirea categoriilor de cheltuieli care se vor efectua cu ocazia desfăşurării alegerilor locale din data de 10.06.2012.
 • Hotărârea 103/2012 - Municipiul Bacău - 10.05.2012

  Hotărârea nr.103 din 10.05.2012 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 102/2012 - Municipiul Bacău - 27.04.2012

  Hotărârea nr.102 din 27.04.2012 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile mai - iunie 2012.
 • Hotărârea 101/2012 - Municipiul Bacău - 27.04.2012

  Hotărârea nr.101 din 27.04.2012 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SUPERMAGAZIN, RACORDURI UTILITĂŢI ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. CONSTANTIN PLATON NR.10 din municipiul  BACĂU, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.BENEFICIARI:SAFTIUC CORNELIU şi ŞLIC MIHAI IULIAN din Bacău.
 • Hotărârea 100/2012 - Municipiul Bacău - 27.04.2012

  Hotărârea nr.100 din 27.04.2012 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii şi amplasamente situate în incinta Insulei de Agrement din  Bacău, în scopul desfăşurării activităţii de alimentaţie publică,  în sezonul estival 2012.
 • Hotărârea 99/2012 - Municipiul Bacău - 27.04.2012

  Hotărârea nr.99 din 27.04.2012 Hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 98/2012 - Municipiul Bacău - 27.04.2012

  Hotărârea nr.98 din 27.04.2012 Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită pe durata existenţei capacităţilor energetice a unor terenuri din municipiul  Bacău, către EON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A.
 • Hotărârea 97/2012 - Municipiul Bacău - 27.04.2012

  Hotărârea nr.97 din 27.04.2012 Hotărâre privind darea în administrare către Teatrul Municipal "Bacovia" Bacău a unui bun imobil situat în incinta punctului termic nr.41 din Bacău, str. Valea Albă, precum şi abrogarea HCL nr.383/2011.
 • Hotărârea 96/2012 - Municipiul Bacău - 27.04.2012

  Hotărârea nr.96 din 27.04.2012 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 3 000 lei d-nei COMORAŞU MARIANA cu domiciliul în Bacău.
 • Hotărârea 95/2012 - Municipiul Bacău - 27.04.2012

  Hotărârea nr.95 din 27.04.2012 Hotărâre privind acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 39 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere până la data de 11.04.2012.
 • Hotărârea 94/2012 - Municipiul Bacău - 27.04.2012

  Hotărârea nr.94 din 27.04.2012 Hotărâre prin care se aprobă Normele privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în municipiul Bacău, reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale.
 • Hotărârea 93/2012 - Municipiul Bacău - 27.04.2012

  Hotărârea nr.93 din 27.04.2012 Hotărâre privind indreptarea unei erori materiale din titlul si dispozitivul Hotararii Consiliului Local Bacau nr.288/31.08.2010.
 • Hotărârea 92/2012 - Municipiul Bacău - 27.04.2012

  Hotărârea nr.92 din 27.04.2012 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu  Asociatia LIONS Club   Moldova Bacau, în vederea sprijinirii activităţilor sociale şi de întrajutorare a oamenilor nevoiaşi şi cu probleme din România.
 • Hotărârea 91/2012 - Municipiul Bacău - 27.04.2012

  Hotărârea nr.91 din 27.04.2012 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din M.Ap.N. a "Zilei Rezervistului Militar", eveniment ce se va desfăşura în data de 19 mai 2012 la Bacău.
 • Hotărârea 90/2012 - Municipiul Bacău - 27.04.2012

  Hotărârea nr.90 din 27.04.2012 Hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani, catre Asociatia Nationala "Cultul Eroilor", Filiala "col. Corneliu Chiries" a Judetului Bacău, pentru publicarea revistei "Bacaul Eroic".
 • Hotărârea 89/2012 - Municipiul Bacău - 27.04.2012

  Hotărârea nr.89 din 27.04.2012 Hotărâre privind incheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Clubul Sportiv X-cape Bacau,  în vederea organizării etapei de Campionat Est-European de Enduro, ce se va desfăşura la Bacău în perioada 01-03 iunie 2012.
 • Hotărârea 88/2012 - Municipiul Bacău - 27.04.2012

  Hotărârea nr.88 din 27.04.2012 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federaţia Română de Tenis si Sport Club Municipal Bacau,  în vederea organizării "Trofeului Municipiului Bacau",  ce se va desfăşura la Bacau în perioada 25 mai 2012 - 3 iunie 2012.
 • Hotărârea 87/2012 - Municipiul Bacău - 27.04.2012

  Hotărârea nr.87 din 27.04.2012 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener impreuna cu Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacau si Uniunea Artistilor Plastici din Republica Moldova,  în vederea organizării celei de a XXII-a editii a expozitiei-concurs de arta plastica contemporana "Saloanele Moldovei".
 • Hotărârea 86/2012 - Municipiul Bacău - 27.04.2012

  Hotărârea nr.86 din 27.04.2012 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 31.03.2012, al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 85/2012 - Municipiul Bacău - 13.04.2012

  Hotărârea nr.85 din 13.04.2012 Hotărâre privind îndreptarea unei erori material din HCL nr.429/29.12.2011 prin care au fost aprobate pentru anul 2012  taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizată.
 • Hotărârea 84/2012 - Municipiul Bacău - 13.04.2012

  Hotărârea nr.84 din 13.04.2012 - 0 Hotărâre privind reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacău şi a Regulamentului Local de Urbanism.
 • Hotărârea 83/2012 - Municipiul Bacău - 13.04.2012

  Hotărârea nr.83 din 13.04.2012 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 82/2012 - Municipiul Bacău - 30.03.2012

  Hotărârea nr.82 din 30.03.2012 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 306/30.09.2011 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei, în vederea achiziţionării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/lună.
 • Hotărârea 81/2012 - Municipiul Bacău - 30.03.2012

  Hotărârea nr.81 din 30.03.2012 Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 23254/19.03.2012. şi a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 23632/22.03.2012.
 • Hotărârea 80/2012 - Municipiul Bacău - 30.03.2012

  Hotărârea nr.80 din 30.03.2012 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unor spaţii situate in str. Aleea Ghioceilor nr.12 din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 79/2012 - Municipiul Bacău - 30.03.2012

  Hotărârea nr.79 din 30.03.2012 Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publica a terenurilor situate în intravilanul Municipiului Bacău,  prevazute in ANEXA NR. 1, parte integranta din prezenta hotarare.
 • Hotărârea 78/2012 - Municipiul Bacău - 30.03.2012

  Hotărârea nr.78 din 30.03.2012 Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 294/15.09.2011 prin care a fost aprobată completarea H.C.L. nr. 199/2003 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, în sensul înscrierii unor bunuri în domeniul privat al Municipiului Bacău, modificată şi completată, la secţiunea "Alte terenuri".
 • Hotărârea 77/2012 - Municipiul Bacău - 30.03.2012

  Hotărârea nr.77 din 30.03.2012 Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui teren, aflat în municipiul Bacău, Calea Moineşti nr. 28, către EON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A.
 • Hotărârea 76/2012 - Municipiul Bacău - 30.03.2012

  Hotărârea nr.76 din 30.03.2012 Hotărâre privind completarea H.C.L. Bacău nr. 111/2007 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Bacău, modificată şi completată.
 • Hotărârea 75/2012 - Municipiul Bacău - 30.03.2012

  Hotărârea nr.75 din 30.03.2012 Hotarare privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipiului Bacău începând cu data de 01.04.2012.
 • Hotărârea 74/2012 - Municipiul Bacău - 30.03.2012

  Hotărârea nr.74 din 30.03.2012 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL Bacau nr. 265/06.08.2010 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru  aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata si completata.
 • Hotărârea 73/2012 - Municipiul Bacău - 30.03.2012

  Hotărârea nr.73 din 30.03.2012 Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al S.C. CET S.A. Bacau.
 • Hotărârea 72/2012 - Municipiul Bacău - 30.03.2012

  Hotărârea nr.72 din 30.03.2012 Hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate închirierii, în  municipiul Bacau, conform Adresei Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.10760/E.C./23.02.2012.
 • Hotărârea 71/2012 - Municipiul Bacău - 30.03.2012

  Hotărârea nr.71 din 30.03.2012 Hotarare privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Bacău si Clubul ACS Rally Spirit Onesti,  în vederea organizării editiei a II a a evenimentului  sportiv "Raliul Moldovei", ce se va desfăşura la Bacău în perioada 25-26 mai 2012.
 • Hotărârea 70/2012 - Municipiul Bacău - 30.03.2012

  Hotărârea nr.70 din 30.03.2012 Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.64/16.03.2012 privind premierea elevilor, studentilor si cadrelor didactice din unitatile de invatamant bacauane, care au obtinut rezultate deosebite in anul scolar 2010-2011.
 • Hotărârea 69/2012 - Municipiul Bacău - 30.03.2012

  Hotărârea nr.69 din 30.03.2012 Hotărâre privind conferirea Titlului de "Cetăţean de Onoare" al municipiului Bacău, doamnei Diana Lupescu, domnilor Radu Beligan si Paul Grigoriu.
 • Hotărârea 68/2012 - Municipiul Bacău - 16.03.2012

  Hotărârea nr.68 din 16.03.2012 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.428/29.12.2011 prin care a fost acceptata donaţia făcută de către S.C. AMURCO SRL Bacau, reprezentand un teren si constructiile aflate pe acesta, situate în str. Chimiei nr. 1 din municipiul Bacău, modificata prin HCL nr.16/31.01.2012.
 • Hotărârea 67/2012 - Municipiul Bacău - 16.03.2012

  Hotărârea nr.67 din 16.03.2012 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 264/ 2011 prin care s-a completat HCL nr. 199/ 2003 privind însuşirea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 66/2012 - Municipiul Bacău - 16.03.2012

  Hotărârea nr.66 din 16.03.2012 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 383 din 19.11.2009, prin care s-a aprobat documentaţia tehnico-economică faza S.F. pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi modernizare Insula de Agrement" din municipiul Bacău şi cofinanţarea din bugetul local al Municipiului Bacău a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente proiectului şi abrogarea HCL nr. 393/ 2011.
 • Hotărârea 65/2012 - Municipiul Bacău - 16.03.2012

  Hotărârea nr.65 din 16.03.2012 Hotărâre prin care se aproba "Raportul anual  privind stadiul realizarii masurilor prevazute in Planul de calitate a aerului pentru pulberi PM 10 in municipiul Bacău si comuna Letea Veche".
 • Hotărârea 64/2012 - Municipiul Bacău - 16.03.2012

  Hotărârea nr.64 din 16.03.2012 Hotărâre privind premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ băcăuane, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2010 - 2011.
 • Hotărârea 63/2012 - Municipiul Bacău - 16.03.2012

  Hotărârea nr.63 din 16.03.2012 Hotărâre privind aprobarea Listei sesiunii de selecţie din anul 2012 a proiectelor/ programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/ 2005.
 • Hotărârea 62/2012 - Municipiul Bacău - 16.03.2012

  Hotărârea nr.62 din 16.03.2012 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 61/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.61 din 29.02.2012 Hotărârea nr.61 din 29.02.2012 privind aprobarea valorilor de inventar rezultate în urma reevaluării efectuate la bunurile ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău la data de 31.12.2010.
 • Hotărârea 60/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.60 din 29.02.2012 Hotărârea nr.60 din 29.02.2012 privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu  Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacău, în vederea organizării celei de a treia ediţii a concursului «Cupa Bistriţei la Înot», ce se va desfăşura la Bacău în perioada 2-4 martie 2012.
 • Hotărârea 59/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.59 din 29.02.2012 Hotărârea nr.59 din 29.02.2012 privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău, în vederea organizării «Conferinţei Internaţionale de Ştiinţe Aplicate» din cadrul Catedrei de Inginerie a Produselor Alimentare, ce se va desfăşura la Bacău în perioada 24-27.04.2012.
 • Hotărârea 58/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.58 din 29.02.2012 Hotărârea nr.58 din 29.02.2012 privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile martie - aprilie 2012.
 • Hotărârea 57/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.57 din 29.02.2012 Hotărârea nr.57 din 29.02.2012 privind solutionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plangerii prealabile inaintata de Gradinita cu program prelungit "Dumbrava minunata" din Bacău, transmisă prin adresa nr.20072/16.02.2012 a Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău.
 • Hotărârea 56/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.56 din 29.02.2012 Hotărârea nr.56 din 29.02.2012 privind prelungirea duratei prevazuta in contractele de concesionare incheiate intre Municipiul Bacau si  persoane fizice si juridice, beneficiari ai constructiilor realizate pe terenuri concesionate in Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 55/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.55 din 29.02.2012 Hotărârea nr.55 din 29.02.2012 privind aprobarea inchirierii unor terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfasurarii de activitati comerciale.
 • Hotărârea 54/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.54 din 29.02.2012 Hotărârea nr.54 din 29.02.2012 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/2009 la  secţiunile "Alte terenuri" şi "Case naţionalizate".
 • Hotărârea 53/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.53 din 29.02.2012 Hotărârea nr.53 din 29.02.2012 privind schimbul de teren solicitat de dl. Muscalu Gheorghe din Bacău cu un teren proprietatea municipiului Bacău.
 • Hotărârea 52/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.52 din 29.02.2012 Hotărârea nr.52 din 29.02.2012 privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Bacău însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/1999.
 • Hotărârea 51/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.51 din 29.02.2012 Hotărârea nr.51 din 29.02.2012 privind modificarea  HCL nr.22/2012 prin care a fost aprobată închirierierea bunului imobil-teren în suprafaţă de 35,98 mp din Bacău, str.Oituz nr.1, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 50/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.50 din 29.02.2012 Hotărârea nr.50 din 29.02.2012 privind aprobarea noilor valori a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul "Pasaj rutier subteran str. Oituz - str. Ştefan Guşe".
 • Hotărârea 49/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.49 din 29.02.2012 Hotărârea nr.49 din 29.02.2012 privind aprobarea documentatiei tehnico - economice faza, D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii "EXTINDERE HALA LACTATE - PIATA CENTRALA", din Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 48/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.48 din 29.02.2012 Hotărârea nr.48 din 29.02.2012 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul "Amenajare trotuare Calea Bârladului, în municipiul Bacău".
 • Hotărârea 47/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.47 din 29.02.2012 Hotărârea nr.47 din 29.02.2012 privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 3 500 lei d-lui BARAN MIHNEA cu domiciliul în Bacău, str. Miron Costin.
 • Hotărârea 46/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.46 din 29.02.2012 Hotărârea nr.46 din 29.02.2012 privind acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 53 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere până la data de 13.02.2012.
 • Hotărârea 45/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.45 din 29.02.2012 Hotărârea nr.45 din 29.02.2012 privind modificarea si completarea HCL nr.349/24.10.2011 prin care a fost  aprobat Regulamentul cadru de evacuare a celor care ocupa in mod abuziv locuinte proprietate a municipiului Bacau precum şi evacuarea unor persoane care ocupă astfel de locuinţe.
 • Hotărârea 44/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.44 din 29.02.2012 Hotărârea nr.44 din 29.02.2012 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al municipiului Bacau aprobat prin H.C.L. nr.38/31.03.2000 pana la intrarea in vigoare a noului Plan Urbanistic General.
 • Hotărârea 43/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.43 din 29.02.2012 Hotărârea nr.43 din 29.02.2012 privind modificarea şi completarea H.C.L. Bacău nr.11/31.01.2011 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, modificată prin H.C.L nr.238/29.07.2011 şi H.C.L nr.301/30.09.2011.
 • Hotărârea 42/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.42 din 29.02.2012 Hotărârea nr.42 din 29.02.2012 privind modificarea şi completarea HCL nr. 50/ 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul de acordare a burselor municipale, elevilor din şcolile şi liceele din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 41/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.41 din 29.02.2012 Hotărârea nr.41 din 29.02.2012 privind modificarea HCL nr. 365/2010 prin care s-a aprobat transmiterea de către Guvernul României a unor bunuri- imobile  din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Maior Constantin Ene" al Judeţului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău şi administrarea Consiliului Local al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 40/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.40 din 29.02.2012 Hotărârea nr.40 din 29.02.2012 pentru aprobarea cotizatiei pe anul 2012 la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacau - ADIS.
 • Hotărârea 39/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.39 din 29.02.2012 Hotărârea nr.39 din 29.02.2012 pentru aprobarea cotizatiei pe anul 2012 la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare  Bacau - ADIB.
 • Hotărârea 38/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.38 din 29.02.2012 Hotărârea nr.38 din 29.02.2012 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.291/31.08.2010 prin care a fost aprobat Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.
 • Hotărârea 37/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.37 din 29.02.2012 Hotărârea nr.37 din 29.02.2012 privind modificarea HCL nr.105/15.04.2009 prin care au fost aprobaţi reprezentantii municipiului Bacau in CA al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bacau.
 • Hotărârea 36/2012 - Municipiul Bacău - 29.02.2012

  Hotărârea nr.36 din 29.02.2012 Hotărârea nr.36 din 29.02.2012 privind conferirea post mortem a Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, d-lui MIRCEA CANCICOV şi d-nei ELENA CANCICOV.
 • Hotărârea 35/2012 - Municipiul Bacău - 14.02.2012

  Hotărârea nr.35 din 14.02.2012 Hotărârea nr.35 din 14.02.2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bacău în Dosar 3343/110/2011 şi însuşirea recursului formulat în acest dosar.
 • Hotărârea 34/2012 - Municipiul Bacău - 14.02.2012

  Hotărârea nr.34 din 14.02.2012 Hotărârea nr.34 din 14.02.2012 pentru completarea Hotărârii nr.4/31.01.2012 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Programul de investiţii pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău şi a prognozei pe următorii trei ani.
 • Hotărârea 33/2012 - Municipiul Bacău - 03.02.2012

  Hotărârea nr.33 din 03.02.2012 Hotărârea nr.33 din 03.02.2012 privind aprobarea executarii de către S.C. Arcvia Minerva S.A. Arad pe domeniul public al Municipiului Bacau, a unor lucrari de construire (parcare inierbate) in Bacau str. Mircea Eliade nr.3, prin care se va asigura fluenta si siguranta traficului rutier in zona.
 • Hotărârea 32/2012 - Municipiul Bacău - 03.02.2012

  Hotărârea nr.32 din 03.02.2012 Hotărârea nr.32 din 03.02.2012 privind completarea HCL nr.87/31.03.2011 prin care a fost aprobata organizarea unui concurs de idei cu temă «Semnale de intrare in municipiul Bacau».
 • Hotărârea 31/2012 - Municipiul Bacău - 03.02.2012

  Hotărârea nr.31 din 03.02.2012 Hotărârea nr.31 din 03.02.2012 privind identificarea, inventarierea clădirilor şi a deţinătorilor acestora pentru a fi stabilite zonele de acţiune prioritară din municipiul Bacău precum şi elaborarea măsurilor de creştere a calităţii arhitectural - ambientale a acestora în conformitate cu prevederile HCL nr. 421/ 2011.
 • Hotărârea 30/2012 - Municipiul Bacău - 03.02.2012

  Hotărârea nr.30 din 03.02.2012 Hotărârea nr.30 din 03.02.2012 privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău,  situat in incinta P.T. nr.12  din Bacău str. Pictor Ion Andreescu, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 29/2012 - Municipiul Bacău - 03.02.2012

  Hotărârea nr.29 din 03.02.2012 Hotărârea nr.29 din 03.02.2012 privind neexercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 10 - Casa arh. George Sterian.
 • Hotărârea 28/2012 - Municipiul Bacău - 03.02.2012

  Hotărârea nr.28 din 03.02.2012 Hotărârea nr.28 din 03.02.2012 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2012.
 • Hotărârea 27/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.27 din 31.01.2012 Hotărârea nr.27 din 31.01.2012 privind prelungirea duratei prevazuta in contractele de concesionare incheiate intre Municipiul Bacau si  persoane fizice si juridice, beneficiari ai constructiilor realizate pe terenuri concesionate in Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 26/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.26 din 31.01.2012 Hotărârea nr.26 din 31.01.2012 privind aprobarea inchirierii unor terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfasurarii de activitati comerciale.
 • Hotărârea 25/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.25 din 31.01.2012 Hotărârea nr.25 din 31.01.2012 privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secţiunea "Alte terenuri".
 • Hotărârea 24/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.24 din 31.01.2012 Hotărârea nr.24 din 31.01.2012 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 111/ 2007 la capitolul "Terenuri şi clădiri proprietatea Consiliului Local Bacău precum şi instituţii publice de interes local".
 • Hotărârea 23/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.23 din 31.01.2012 Hotărârea nr.23 din 31.01.2012 privind închirierea terenului aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, în suprafaţă de 22 mp, situat în Bacău, str. George Bacovia, lângă blocul nr. 68, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 22/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.22 din 31.01.2012 Hotărârea nr.22 din 31.01.2012 privind aprobarea închirierii bunului imobil - teren- in suprafata de 35,98 mp din Bacau str. Oituz nr.1, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău,  prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 21/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.21 din 31.01.2012 Hotărârea nr.21 din 31.01.2012 privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău,  situat in incinta P.T. nr.27 din Bacău str.Cornisa Bistritei prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 20/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.20 din 31.01.2012 Hotărârea nr.20 din 19.01.2012  privind completarea HCL nr.242/29.07.2011 prin care a fost aprobata Metodologia-cadru de închiriere a spatiilor disponibile din unitatile de invatamant  preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativa a Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 19/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.19 din 31.01.2012 Hotărârea nr.19 din 31.01.2012 privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza S.F. pentru obiectivul de investitii "Amenajare sens giratoriu - str. Arcadie Septilici - str. General Stefan Guse -str. Dr. Alexandru Safran - amplasare avion MIG 21 US'', din  Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 18/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.18 din 31.01.2012 Hotărârea nr.18 din 31.01.2012 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul "Construire parcări, în municipiul Bacău".
 • Hotărârea 17/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.17 din 31.01.2012 Hotărârea nr.17 din 31.01.2012 privind acceptarea donaţiei reprezentând contravaloarea lucrărilor de amenajare a unei alei de acces, în suprafaţă de 180 mp, teren ce aparţine domeniului public al municipiului Bacău, situat pe str. Oituz, nr. 59.
 • Hotărârea 16/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.16 din 31.01.2012 Hotărârea nr.16 din 31.01.2012 privind modificarea HCL nr.428/29.12.2011 prin care a fost acceptata donaţia făcută de către S.C. AMURCO SRL Bacau, a terenului în suprafaţă de 62.185 mp si a constructiilor aflate pe acesta, situate în str. Chimiei nr. 1 din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 15/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.15 din 31.01.2012 Hotărârea nr.15 din 31.01.2012 privind completarea HCL nr.429/29.12.2011 prin care au fost aprobate  pentru anul 2012 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata.
 • Hotărârea 14/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.14 din 31.01.2012 Hotărârea nr.14 din 31.01.2012 privind completarea HCL nr.400/23.12.2011 prin care au fost stabilite impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2012, în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 13/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.13 din 31.01.2012 Hotărârea nr.13 din 31.01.2012 privind aprobarea unor propuneri de modificare şi completare a  criteriilor de acces la o locuinţă pentru tineri destinată închirierii, în  municipiul Bacau,  criterii ce vor fi înaintate Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.
 • Hotărârea 12/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.12 din 31.01.2012 Hotărârea nr.12 din 31.01.2012 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2012 în Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si a grilei de calcul a contributiei de intretinere  datorata  de  sustinatorii   legali ai persoanelor varstnice ingrijite in aceasta institutie.
 • Hotărârea 11/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.11 din 31.01.2012 Hotărârea nr.11 din 31.01.2012 privind modificarea şi completarea HCL nr. 383/2010 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a municipiului Bacău şi a Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi  de canalizare.
 • Hotărârea 10/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.10 din 31.01.2012 Hotărârea nr.10 din 31.01.2012 privind aprobarea primirii comunelor Cleja şi Tamaşi în calitate de membri la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB  şi modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului acesteia.
 • Hotărârea 9/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.9 din 31.01.2012 Hotărârea nr.9 din 31.01.2012 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne sau externe in valoare de pana la 150.000.000 lei (echivalent euro) pentru refinantarea imprumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (DM nr.54/09.09.2009) si finantarea Spitalului Municipal Bacau.
 • Hotărârea 8/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.8 din 31.01.2012 Hotărârea nr.8 din 31.01.2012 privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. SPORT CLUB BACĂU S.A.
 • Hotărârea 7/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.7 din 31.01.2012 Hotărârea nr.7 din 31.01.2012 privind aprobarea de către Consiliul Local Bacău a  majorării capitalului social la S.C. ARTBACĂU S.R.L.
 • Hotărârea 6/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.6 din 31.01.2012 Hotărârea nr.6 din 31.01.2012 privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea lucrării "Opere - George Bacovia", un volum, în colecţia "Opere fundamentale".
 • Hotărârea 5/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.5 din 31.01.2012 Hotărârea nr.5 din 31.01.2012 privind acordarea unui premiu în sumă de 5000 ron domnului COTÂRLICI IOAN din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani  la data de 25.12.2011.
 • Hotărârea 4/2012 - Municipiul Bacău - 31.01.2012

  Hotărârea nr.4 din 31.01.2012 Hotărârea nr.4 din 31.01.2012 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a  Programului de investiţii  pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacau şi a prognozei pe următorii 3 ani.
 • Hotărârea 3/2012 - Municipiul Bacău - 19.01.2012

  Hotărârea nr.3 din 19.01.2012 Hotărârea nr.3 din 19.01.2012 privind completarea H.C.L. nr.199/2003 prin care s-a însuşit inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, în sensul înscrierii unor bunuri în domeniul privat al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 2/2012 - Municipiul Bacău - 19.01.2012

  Hotărârea nr.2 din 19.01.2012 Hotărârea nr.2 din 19.01.2012 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 30.12.2011, al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 1/2012 - Municipiul Bacău - 19.01.2012

  Hotărârea nr.1 din 19.01.2012 Hotărârea nr.1 din 19.01.2012 privind reţeaua şcolară din Municipiul Bacău pentru anul şcolar 2012-2013.