• Hotărârea 430/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr. 430 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 430 din 29.12.2011-privind includerea bunurilor de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău şi darea acestora în administrarea şi exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA
 • Hotărârea 429/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr. 429 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 429 din 29.12.2011-privind aprobarea pentru anul 2012 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, actualizata.
 • Hotărârea 428/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr. 428 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 428 din 29.12.2011-privind acceptarea donaţiei făcută de către S.C. AMURCO SRL Bacau, a terenului în suprafaţă de 62.185 mp si a constructiilor aflate pe acesta, situate în str. Chimiei nr. 1 din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 427/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr. 427 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 427 din 29.12.2011-privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secţiunea „Parcări”.
 • Hotărârea 426/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr. 426 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 426 din 29.12.2011-privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2012, al Consiliului Local al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 425/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr. 425 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 425 din 23.12.2011 –privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor personalităţi sportive, pentru rezultatele deosebite obţinute în slujba sportului băcăuan.
 • Hotărârea 424/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr. 424 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 424 din 23.12.2011 –privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 66039/24.11.2011 înaintată de S.C. Transport Public S.A Bacău.
 • Hotărârea 423/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr. 423 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 423 din 23.12.2011 –privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile ianuarie – februarie 2012.
 • Hotărârea 422/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr. 422 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 422 din 23.12.2011 –privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SUPERMARKET, ÎMPREJMUIRE ŞI AMPLASARE SEMNAL LUMINOS, STR. VADUL BISTRIŢEI, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR : S.C. TRANSPORT BISTRIŢA S.A. , din Bacău.
 • Hotărârea 421/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr. 421 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 421 din 23.12.2011 –privind aprobarea REGULAMENTULUI privind masurile de crestere a calitatii architectural-ambientale a cladirilor in MUNICIPIUL BACAU.
 • Hotărârea 420/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr. 420 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 420 din 23.12.2011 –privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Bacău însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/ 1999.
 • Hotărârea 419/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr. 419 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 419 din 23.12.2011 –privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 prin care s-a actualizat inventarul domeniului privat, la secţiunea „Terenuri închiriate”.
 • Hotărârea 418/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr. 418 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 418 din 23.12.2011 –privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a cladirii fostei centrale termice din Pepiniera Gheraiesti, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, casare şi valorificarea acesteia în condiţiile legii.
 • Hotărârea 417/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr.417 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 417 din 23.12.2011 –privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Asociaţia Sprijin pentru Părinţi – Centrul de zi „Norocel”, a spaţiului în suprafaţă de 100,77 mp situat în incinta Grădiniţei nr. 23 (fosta Creşă nr. 6) din Bacău, str. Mircea Eliade nr. 6.
 • Hotărârea 416/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr.416 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 416 din 23.12.2011 - privind atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de veci deţinut cu titlu gratuit în Cimitirul Sărata, d-lui Mititelu Mircea din Bacău, ca beneficiar al Legii nr. 341/2004.
 • Hotărârea 415/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr.415 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 415 din 23.12.2011 -privind acceptarea transmiterii în folosinţă gratuită către Municipiul Bacău, a unui autovehicul ce aparţine Serviciului Public de Asistentă Socială al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 414/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr.414 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 414 din 23.12.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul "Reabilitare Pasaj Letea - pasarelă pietonală, în municipiul Bacău".
 • Hotărârea 413/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr.413 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 413 din 23.12.2011 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivul "Extindere retea de iluminat public calea Dr. Alexandru Safran, str. C-tin Musat, str.C-tin Platon si str. Vasile Merica ".
 • Hotărârea 412/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr.412 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 412 din 23.12.2011 - privind aprobarea închirierii spaţiului cu "destinaţia de uscător" de către cei care deţin garsoniera învecinata cu acesta, în blocul A.N.L. din str. Depoului nr.84/B/7 din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 411/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr.411 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 411 din 23.12.2011 - privind modificarea si completarea HCL nr.241/29.07.2011 prin care au fost aprobate Lista Nominale cu solicitantii de locuinte ANL si repartitia acestora, conform HG 962/2001.
 • Hotărârea 410/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr.410 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 410 din 23.12.2011 - privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a realiza şi intocmi Raportul de Evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2011.
 • Hotărârea 409/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr.409 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 409 din 23.12.2011 -privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2011, de către Primarul şi Viceprimarii Municipiului Bacău, în timpul anului 2012.
 • Hotărârea 408/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr.408 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 408 din 23.12.2011 - privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2012.
 • Hotărârea 407/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr.407 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 407 din 23.12.2011 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 10 874,25 lei d-lui CURBAT LAURENTIU cu domiciliul în Bacău, str. Ale. Metalurgiei, nr. 14, sc. C, ap. 16 pentru fiica CURBAT STEFANIA.
 • Hotărârea 406/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr.406 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 406 din 23.12.2011 - privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi non-profit de interes general.
 • Hotărârea 405/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr.405 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 405 din 23.12.2011 - privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani în vederea susţinerii financiare a deplasării unei delegaţii a municipiului Bacău în luna ianuarie 2012 la Petah Tickva - Israel.
 • Hotărârea 404/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr.404 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 404 din 23.12.2011 - privind alocarea unei sume de bani de la bugetul consiliului local pentru organizarea sărbătorilor de iarnă în municipiul Bacău în luna decembrie 2011.
 • Hotărârea 403/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr.403 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 403 din 23.12.2011 - privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani, catre Asociatia Culturala "Octavian Voicu" Bacău, pentru editarea si publicarea Revistei "Plumb"revista de cultura si atitudine.
 • Hotărârea 402/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr.402 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 402 din 23.12.2011 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 329/ 2011 prin care s-a aprobat participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la publicarea lucrării biografice "Elena Cancicov - o eroină băcăuană din Primul Război Mondial".
 • Hotărârea 401/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr.401 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 401 din 23.12.2011 - privind scutirea pe o perioada de 7 ani de la plata impozitului pe cladiri, pentru proprietarii apartamentelor din fle de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari de reabilitare termica pe cheltuiala proprie, pe baza procesului - verbal de recepţie la terminarea lurărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în O.U.G. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.158/2011 .
 • Hotărârea 400/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr.400 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 400 din 23.12.2011 -privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2012, în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 399/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr.399 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 399 din 23.12.2011 - privind acordarea unui premiu în sumă de 5000 ron doamnei LICIU ZOITA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani la data de 25.11.2011.
 • Hotărârea 398/2011 - Municipiul Bacău - 23.12.2011

  Hotărârea nr.398 din 23.12.2011 Hotărârea nr. 398 din 23.12.2011 - privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investitii pe anul 2011, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 397/2011 - Municipiul Bacău - 20.12.2011

  Hotărârea nr.397 din 20.12.2011 Hotărârea nr. 397 din 20.12.2011-privind aprobarea alocarii de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi şi antrenori legitimaţi la cluburi sportive din Municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive în anul competiţional 2010-2011.
 • Hotărârea 396/2011 - Municipiul Bacău - 14.12.2011

  Hotărârea nr.396 din 14.12.2011 Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, a terenului aferent depozitului de carte, situat în Bacău, str. Oituz nr. 42, către Biserica Creştin Baptistă "BETEL" Bacău.
 • Hotărârea 395/2011 - Municipiul Bacău - 14.12.2011

  Hotărârea nr.395 din 14.12.2011 Hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/2009 la secţiunea "Alte terenuri".
 • Hotărârea 394/2011 - Municipiul Bacău - 14.12.2011

  Hotărârea nr.394 din 14.12.2011 Hotărâre privind stabilirea provizorie a modalitatii de gestiune directa pentru activitatea de "infiintare a depozitelor de deseuri si administrarea acestora" din cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Bacau si aprobarea darii in administrare a acestei activitati.
 • Hotărârea 393/2011 - Municipiul Bacău - 09.12.2011

  Hotărârea nr.393 din 09.12.2011 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 383 din 19.11.2009, prin care s-a aprobat documentaţia tehnico-economică faza S.F. pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi modernizare Insula de Agrement" din municipiul Bacău şi cofinanţarea din bugetul local al Municipiului Bacău a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente proiectului.
 • Hotărârea 392/2011 - Municipiul Bacău - 09.12.2011

  Hotărârea nr.392 din 09.12.2011 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investitii pe anul 2011, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 391/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.391 din 30.11.2011 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice şi cu Asociaţia Creştină de Caritate si Ajutor "Ovidenia Bacău 2005" a evenimentelor "Trecerii dintre ani".
 • Hotărârea 390/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.390 din 30.11.2011 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 95 din 31.03.2011 prin care s-a aprobat documentaţia tehnico - economică pentru proiectul "Reabilitare infrastructură urbană zona I.L.Caragiale-Milcov-Intersecţie str.Letea" din municipiul Bacău - POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere"; Domeniul de intervenţie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbană"; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană.
 • Hotărârea 389/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.389 din 30.11.2011 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, GARAJ P ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ P, STRADA TRIUMFULUI, NR.9B, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.BENEFICIARI: FANARU DĂNUŢ ŞI ARVA CRISTIAN, din Bacău.
 • Hotărârea 388/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.388 din 30.11.2011 Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Bacău.
 • Hotărârea 387/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.387 din 30.11.2011 Hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului cu "destinaţia de uscător" de către cei care deţin garsoniera învecinata cu acesta, în blocul A.N.L. din str. Făgăraş nr.4A din municipiul Bacău si modificarea H.C.L. Bacau nr.166/27.05.2010.
 • Hotărârea 386/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.386 din 30.11.2011 Hotărâre privind atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de veci deţinut cu titlu gratuit în Cimitirul Sarata, domnului Olindaru Mircea din Bacău, ca beneficiar al Legii nr.341/2004.
 • Hotărârea 385/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.385 din 30.11.2011 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui numar de 2 (doua) amplasamente aflate în Piaţa Centrală din municipiul Bacău str. Pieţii nr. 1.
 • Hotărârea 384/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.384 din 30.11.2011 Hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr.13 din Bacău str.Cornisa Bistritei prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 383/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.383 din 30.11.2011 Hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr.41 din Bacău str.Valea Alba prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 382/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.382 din 30.11.2011 Hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr.44 din Bacău str.Lucretiu Patrascanu prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 381/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.381 din 30.11.2011 Hotărâre privind completarea H.C.L. nr.199/2003 prin care s-a însuşit inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, în sensul înscrierii unor bunuri în domeniul privat al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 380/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.380 din 30.11.2011 Hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 29 şi nr. 30 din 28.02.2008, completate, prin care s-au transmis fără plată şi cu titlu gratuit, în baza Legii nr. 239/ 2007, în proprietatea Parohiei Romano - Catolice "Sfantul Nicolae" din Bacău a unor terenuri situate în Bacău.
 • Hotărârea 379/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.379 din 30.11.2011 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I. - la obiectivul "Conductă de legătură Dn 700 mm între conducta Dn 700 mm str. Ştefan cel Mare şi conducta Dn 800 mm str. Digu Bârnat, municipiul Bacău".
 • Hotărârea 378/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.378 din 30.11.2011 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice -faza D.A.L.I. - la obiectivul "Înlocuire conductă de apă Dn 600 mm str. Frunzei, din staţia de pompare Gherăieşti până la Calea Moldovei, cu conductă Fgn cu Dn 700 mm- municipiul Bacău".
 • Hotărârea 377/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.377 din 30.11.2011 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Proiect Tehnic - la obiectivul "Conductă de legătură între plecare II Gherăieşti şi plecare II Mărgineni pentru transportul apei de la staţia de pompe Gherăieşti la rezervoarele de la Baraţi - municipiul Bacău״.
 • Hotărârea 376/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.376 din 30.11.2011 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I. - la obiectivul "R.K. trotuare aferente drumurilor naţionale, din municipiul Bacău".
 • Hotărârea 375/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.375 din 30.11.2011 Hotărâre privind îndreptarea erorii produsă în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 341/2011 prin care s-a aprobat documentaţia tehnico-economică - faza Proiect Tehnic - la obiectivul "Reparaţii trotuare, în municipiul Bacău".
 • Hotărârea 374/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.374 din 30.11.2011 Hotărâre privind aprobarea modalităţii de gestiune şi darea în administrare a activităţii de depozitare controlată a deşeurilor municipale din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 373/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.373 din 30.11.2011 Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Bacău nr. 348/2007 prin care au fost aprobate Regulamentele de organizare si functionare ale pietelor din Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 372/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.372 din 30.11.2011 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 101/2011 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe date în administrare către SC Compania Regională de Apă Bacău SA.
 • Hotărârea 371/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.371 din 30.11.2011 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.241/29.07.2011 prin care au fost aprobate Lista Nominale cu solicitantii de locuinte ANL si repartitia acestora, conform HG 962/2001.
 • Hotărârea 370/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.370 din 30.11.2011 Hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 369/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.369 din 30.11.2011 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la realizarea împreună cu Parohia Ortodoxă Lazaret a "ASEZĂMÂNTULUI SOCIAL FILANTROPIC LAZARET".
 • Hotărârea 368/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.368 din 30.11.2011 Hotărâre privind aprobarea preluarii temporare de catre Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau, a activitatilor financiar-contabile ale cabinetelor medicale scolare din Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 367/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.367 din 30.11.2011 Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcţii şi al Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipiului Bacău, începând cu data de 01.01.2012.
 • Hotărârea 366/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.366 din 30.11.2011 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, la organizarea concertului de binefacere intitulat "Sus la înaltul cerului", care va avea loc în data de 6 decembrie 2011, la Teatrul de Vară din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 365/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.365 din 30.11.2011 Hotărâre privind acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 45 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere până la data de 14.11.2011.
 • Hotărârea 364/2011 - Municipiul Bacău - 30.11.2011

  Hotărârea nr.364 din 30.11.2011 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investitii pe anul 2011, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 363/2011 - Municipiul Bacău - 09.11.2011

  Hotărârea nr.363 din 09.11.2011 Hotărârea nr. 363 din 09.11.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul "Modernizare str.G-ral Ştefan Guşe, municipiul Bacău".
 • Hotărârea 362/2011 - Municipiul Bacău - 09.11.2011

  Hotărârea nr.362 din 09.11.2011 Hotărârea nr. 362 din 09.11.2011 - privind preluarea cheltuielilor aferente lucrarilor suplimentare corespunzator cotei de 50% ce revine Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si finantarea acestora de la bugetul local, pentru obiectivul de investitii "REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE-STRADA AVIATORILOR, BLOC 13 SI STRADA MARASESTI, BLOC 11", din Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 361/2011 - Municipiul Bacău - 09.11.2011

  Hotărârea nr.361 din 09.11.2011 Hotărârea nr. 361 din 09.11.2011 - privind plata cotizatiei de membru a Municipiului Bacau, catre Asociatia Municipiilor din Romania pentru anii 2008, 2009 si 2010.
 • Hotărârea 360/2011 - Municipiul Bacău - 09.11.2011

  Hotărârea nr.360 din 09.11.2011 Hotărârea nr. 360 din 09.11.2011 - privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2011 al Consiliului Local al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 359/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.359 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 359 din 24.10.2011 - privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener impreuna cu Colegiul Naţional Ferdinand I în vederea organizării Concursului Naţional Vrânceanu Procopiu, care se va desfăşura la Bacau.
 • Hotărârea 358/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.358 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 358 din 24.10.2011 - privind aprobarea finantarii nerambursabile potrivit Legii nr.215/2001 pentru Centrul de Cultura "George Apostu" Bacau.
 • Hotărârea 357/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.357 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 357 din 24.10.2011 - privind acordul de principiu în vederea realizării unui parteneriat între municipiul Bacău, prin una dintre societăţile la care Municipiul Bacău este acţionar şi Institutul de Studii pentru Ordine Publică.
 • Hotărârea 356/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.356 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 356 din 24.10.2011 -privind reglementarea amplasării reţelelor de telecomunicaţii în sistem aerian pe stâlpii de pe domeniul public al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 355/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.355 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 355 din 24.10.2011 - privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile noiembrie - decembrie 2011.
 • Hotărârea 354/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.354 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 354 din 24.10.2011 -privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE DE SERVICIU SI PROTOCOL, STR. IZVOARE, NR. 1 BIS, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A., din Bacau.
 • Hotărârea 353/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.353 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 353 din 24.10.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SPATIU PRESTARI SERVICII SI INTRETINERE ECHIPAMENTE AUTO, STR. IZVOARE, NR. 35 - 37, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: BORONEA CATALINA, din Bacau.
 • Hotărârea 352/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.352 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 352 din 24.10.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE EXTINDERE SI MANSARDARE LOCUINTA EXISTENTA SI CONSTRUIRE GARAJ, STR. CIRESOAIA, NR. 41, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIARI: BARNEA GEORGEL SI GOLOGAN MILUTA, din Bacau.
 • Hotărârea 351/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.351 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 351 din 24.10.2011 - privind modificarea HCL nr.3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău, preluate de la Consiliul Judeţean Bacău în baza Protocolului nr.12590 din 28.12.2010.
 • Hotărârea 350/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.350 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 350 din 24.10.2011 -privind modificarea si completarea H.C.L. nr.84/27.03.2008 prin care au fost aprobate serviciile publice de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice auto din Municipiul Bacău şi regimul contravenţiilor în folosirea acestor parcări, modificata si completata.
 • Hotărârea 349/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.349 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 349 din 24.10.2011 -privind aprobarea unui Regulament cadru de evacuare a celor care ocupa in mod abuziv locuinte proprietate a Municipiului Bacau, precum si evacuarea unor persoane care ocupa astfel de locuinte.
 • Hotărârea 348/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.348 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 348 din 24.10.2011 - privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secţiunea "Alte terenuri"
 • Hotărârea 347/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.347 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 347 din 24.10.2011 -privind insusirea modificarilor intervenite in inventarul domeniului public al municipiului Bacau, atestat prin H.G.R. nr.1347/2001.
 • Hotărârea 346/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.346 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 346 din 24.10.2011 - privind modificarea si completarea H.C.L. 233/2006 prin care a fost aprobata blocarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău, ridicarea, transportul, depozitarea în spaţii special amenajate şi modalitatea de restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 345/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.345 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 345 din 24.10.2011 -privind completarea HCL nr.28/28.02.2008 prin care a fost aprobata transmiterea fără plată şi cu titlul gratuit în baza Legii nr.239/2007, în proprietatea Parohiei Ortodoxe «Izvorul Tămăduirii» din Bacău a unor bunuri imobile, clădire şi teren, situate în Bacău str.Alexei Tolstoi nr.18, în incinta Cimitirului Sărata I.
 • Hotărârea 344/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.344 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 344 din 24.10.2011 - privind completarea HCL nr. 441/2010 prin care a fost aprobata înfiinţarea "Club Sportiv Municipal Bacau 2010" sub autoritatea Consiliul Local al Municipiului Bacău, in sensul infiintari unor noi ramuri sportive.
 • Hotărârea 343/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.343 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 343 din 24.10.2011 -privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr.64 din Bacău, str.Stefan cel Mare, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 342/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.342 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 342 din 24.10.2011 - privind închirierea imobilului - clădire PT 37 Victor Babeş, cu o suprafaţă de 289 mp, situat în Bacău, str. Victor Babeş, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 341/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.341 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 341 din 24.10.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Proiect Tehnic - la obiectivul "Reparaţii trotuare, în municipiul Bacău".
 • Hotărârea 340/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.340 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 340 din 24.10.2011 - privind modificarea si completarea HCL nr. 346/26.09.2008 in sensul actualizarii principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii, "SPITAL MUNICIPAL Bacau", faza PTh.
 • Hotărârea 339/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.339 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 339 din 24.10.2011 -privind aprobarea executarii de către S.C. Magenta Rezidenţial Patru S.R.L. Bucuresti, pe domeniul public al Municipiului Bacau, a unor lucrari de construire (alee acces carosabila si parcare in sistem ecoraster) in str. Pictor Aman, prin care se va asigura fluenta si siguranta traficului rutier in zona.
 • Hotărârea 338/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.338 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 338 din 24.10.2011 - privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii, în formă unificată a Teatrului Municipal Bacovia şi a Teatrului pentru Copii şi Tineret "Vasile Alecsandri" din Bacău, pentru anul 2011.
 • Hotărârea 337/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.337 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 337 din 24.10.2011 - privind stabilirea alocatiei zilnice de hrana pentru consumul colectiv la Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si abrogarea H.C.L. nr.16/31.01.2011.
 • Hotărârea 336/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.336 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 336 din 24.10.2011 -privind acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 38 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere până la data de 04.10.2011.
 • Hotărârea 335/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.335 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 335 din 24.10.2011 -privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 443,58 m.p., situat în Bacău, str.Mărăşeşti nr.161, către Parohia ,,Sfânta Treime" din Bacau.
 • Hotărârea 334/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.334 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 334 din 24.10.2011 -privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener impreuna cu Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau si Societatea de Stiinte Matematice - filiala Bacau, în vederea organizării "Concursului elevilor de matematica S.I.M.", care se va desfasura la Bacau in perioada 28-30 octombrie 2011.
 • Hotărârea 333/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.333 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 333 din 24.10.2011 -privind Participarea Municipiului Bacau la organizarea Editiei a VIII-a (2011) a FORUMULUI REGIONAL DE INVESTITII NORD-EST ROMANIA.
 • Hotărârea 332/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.332 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 332 din 24.10.2011 - privind acordarea unui premiu în sumă de 5000 ron domnului IONESCU M.ERNEST din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 ani la data de 23.09.2011.
 • Hotărârea 331/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.331 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 331 din 24.10.2011 - privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacau, în vederea organizării celei de a IV- a ediţii a concursului"Cupa Bacăului la Înot", ce se va desfăşura în perioada 29-30 octombrie 2011.
 • Hotărârea 330/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.330 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 330 din 24.10.2011 -privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, la tipărirea Calendarului Creştin Ortodox pentru anul 2012.
 • Hotărârea 329/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.329 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 329 din 24.10.2011 - privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la publicarea lucrării biografice "Elena Cancicov - o eroină băcăuană din Primul Război Mondial".
 • Hotărârea 328/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.328 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 328 din 24.10.2011 - privind aprobarea contului de executie al Bugetului Local la data de 30.09.2011 al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 327/2011 - Municipiul Bacău - 24.10.2011

  Hotărârea nr.327 din 24.10.2011 Hotărârea nr. 327 din 24.10.2011 - privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investitii pe anul 2011, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 326/2011 - Municipiul Bacău - 07.10.2011

  Hotărârea nr.326 din 07.10.2011 Hotărârea nr. 326 din 07.10.2011 - privind modificarea si completarea HCL nr.84/31.03.2011 prin care s-a aprobat asocierea dintre Municipiul Bacău si Clubul ACS Rally Spirit Onesti, în vederea organizării evenimentului sportiv " Raliul Moldovei Bacau 2011", ce se va desfăşura la Bacău în perioada 14-15 octombrie 2011.
 • Hotărârea 325/2011 - Municipiul Bacău - 07.10.2011

  Hotărârea nr.325 din 07.10.2011 Hotărârea nr. 325 din 07.10.2011 - privind completarea H.C.L. nr.199/2003 prin care s-a însuşit inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, în sensul înscrierii unui bun în domeniul privat al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 324/2011 - Municipiul Bacău - 07.10.2011

  Hotărârea nr.324 din 07.10.2011 Hotărârea nr. 324 din 07.10.2011 - privind aprobarea incheierii unui Act Aditional la Contractul de concesionare nr.33423/2092/2006 a serviciului de producere, transport si distributie a energiei termice si a bunurilor aferente, incheiat intre Municipiul Bacau si SC CET SA Bacau.
 • Hotărârea 323/2011 - Municipiul Bacău - 07.10.2011

  Hotărârea nr.323 din 07.10.2011 Hotărârea nr. 323 din 07.10.2011 - privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat şi stabilirea gradului de compensare procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2011 - 31 martie 2012.
 • Hotărârea 322/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.322 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 322 din 30.09.2011 -privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani, în vederea organizării la Bacău în perioada 4-6 octombrie 2011, de către Filarmonica « Mihail Jora » din Bacău a celei de a XXV-a ediţii a Festivalului Internaţional « Zilele Muzicii Contemporane » în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi Primăria Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 321/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.321 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 321 din 30.09.2011 - privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenului în suprafaţă de 70 m.p. aparţinând CNCF CFR SA situat în zona pachetului de 6 linii în Cap Y a staţiei Bacău, în dreptul km CF 302+886,76.
 • Hotărârea 320/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.320 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 320 din 30.09.2011 - privind facturarea/încasarea contravalorii energiei termice furnizată consumatorilor din municipiul Bacău în sistem centralizat.
 • Hotărârea 319/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.319 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 319 din 30.09.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + M, STR. SIRETULUI, NR. 108 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIARI: SOVA CRISTINEL-CLAUDIU, SOVA CARMEN-CRISTINA, din Bacau.
 • Hotărârea 318/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.318 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 318 din 30.09.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+ 1 SI ANEXA GOSPODAREASCA P, STR. COSTACHE RADU, NR. 18, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIARI: PANAINTE GHEORGHE SI PANAINTE ANGELICA, din Bacau.
 • Hotărârea 317/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.317 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 317 din 30.09.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SHOWROOM - DEPOZITARE - BIROURI, CALEA DR. ALEXANDRU SAFRAN, NR. 113, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. MELINDA IMPEX INSTAL S.A., din Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita.
 • Hotărârea 316/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.316 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 316 din 30.09.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. SIRETULUI, NR.71 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIARI: JUNCU DORINEL SI JUNCU LENUTA, din Bacau.
 • Hotărârea 315/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.315 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 315 din 30.09.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE CLADIRE CU SPATII COMERCIALE, SEDII DE FIRMA SI SERVICII, APARTAMENTE, IMPREJMUIRE TEREN, PARCARE SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE, STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 5 SI NR. 6, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. FLOAREA DE COLT S.R.L., din Bacau.
 • Hotărârea 314/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.314 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 314 din 30.09.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE MODERNIZARE UNITATI DE PANIFICATIE S.C. DUNICEC COM S.R.L. PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE STAT N578/2009 AFERENTA MASURII 123, STR. ARCADIE SEPTILICI, NR. 58, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. DUNICEC COM S.R.L., din Bacau.
 • Hotărârea 313/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.313 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 313 din 30.09.2011 -privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 146/2011 prin care s-a aprobat concesionarea directă a unor loturi de teren situate în intravilanul municipiului Bacău.
 • Hotărârea 312/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.312 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 312 din 30.09.2011 - privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în incinta P.T. nr.95 din Bacău str. Apusului, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 311/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.311 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 311 din 30.09.2011 - privind modificarea H.C.L. nr.121/29.04.2010 prin care a fost aprobata de principiu închirierea spaţiilor cu "destinaţia de uscător" de către cei care deţin garsoniere învecinate cu acestea, în blocurile A.N.L. pentru tineri precum şi în cele sociale din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 310/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.310 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 310 din 30.09.2011 - privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/2009 la secţiunea "Locuinţe din fondul locativ de stat" şi la secţiunea "Alte terenuri".
 • Hotărârea 309/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.309 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 309 din 30.09.2011 - privind atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de veci deţinut cu titlu gratuit în Cimitirul Sărata, d-lui Dorobăţ Vasile din Bacău, ca beneficiar al Legii nr. 341/2004.
 • Hotărârea 308/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.308 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 308 din 30.09.2011 - privind atribuirea în folosinţă gratuită Serviciului Public de Asistenţă Socială Bacău a bunurilor mobile - 2( două) containere ISO, tip dormitor, proprietate publică a municipiului Bacău, aflate în incinta "Centrului municipal de pregătire pentru Protecţie Civilă" din Calea Moldovei nr.96-98, Bacău, până la finalizarea obiectivului de investiţii ,,Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor Fără Adăpost din Municipiul Bacău".
 • Hotărârea 307/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.307 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 307 din 30.09.2011 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 5 850 lei d-nei IAUT DOINITA cu domiciliul în Bacău, str. Letea, nr. 32, sc.A, ap.108 asistent maternal profesionist pentru minora Popa Andreea Simona aflata in plasament la aceasta.
 • Hotărârea 306/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.306 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 306 din 30.09.2011 -privind acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei, în vederea achiziţionării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/lună.
 • Hotărârea 305/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.305 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 305 din 30.09.2011 - privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr.265/06.08.2010 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata si completata.
 • Hotărârea 304/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.304 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 304 din 30.09.2011 - privind aprobarea Regulamentului intern pentru salariaţii Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 303/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.303 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 303 din 30.09.2011 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 350 din 22.10.2010.
 • Hotărârea 302/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.302 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 302 din 30.09.2011 - privind împuternicirea d-lui Romeo Stavarache - Primarul municipiului Bacău, să semneze Pactul Primarilor, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 301/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.301 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 301 din 30.09.2011 - privind modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. Bacău nr.11/31.01.2011 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, modificată prin H.C.L. nr.238/2011.
 • Hotărârea 300/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.300 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 300 din 30.09.2011 - privind aprobarea organizării Festivalului "Zilele Bacăului" în perioada 6 - 9 octombrie 2011, cu finantare de la bugetul local si din sponsorizari, organizatorii actiunii fiind Consiliul Local Bacau, in parteneriat cu alte institutii, asociatii si organizatii locale.
 • Hotărârea 299/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.299 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 299 din 30.09.2011 -privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu "Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice" şi Fundaţia "VITA PRO VITA" a "Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice". Iniţiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
 • Hotărârea 298/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.298 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 298 din 30.09.2011 - privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 270/ 2011 prin care municipiului Bacău a fost partener la organizarea celei de-a VI-a ediţii a Simpozionului Internaţional "Cucuteni 5000 Redivivus", ce s-a desfăşurat în perioada 08 - 10.09.2011, la Iaşi şi Bacău.
 • Hotărârea 297/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.297 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 297 din 30.09.2011 - privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investitii pe anul 2011, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 296/2011 - Municipiul Bacău - 30.09.2011

  Hotărârea nr.296 din 30.09.2011 Hotărârea nr. 296 din 30.09.2011 -privind validarea mandatului de Consilier în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a doamnei Enăşel Maria, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Naţional Liberal - Filiala Bacău.
 • Hotărârea 295/2011 - Municipiul Bacău - 15.09.2011

  Hotărârea nr.295 din 15.09.2011 H.C.L. nr. 295 din 15.09.2011- privind aprobarea amplasamentului obiectivului de investitie «Pasaj rutier subteran str.Oituz-str.Stefan Guse» din Municipiul Bacau, judetul Bacau, stabilit pe baza documentatiei topo-cadastrale.
 • Hotărârea 294/2011 - Municipiul Bacău - 15.09.2011

  Hotărârea nr.294 din 15.09.2011 H.C.L. nr. 294 din 15.09.2011- privind completarea H.C.L. nr.199/2003 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, în sensul înscrierii unor bunuri în domeniul privat al Municipiului Bacău, modificata si completata, la sectiunea "Alte terenuri".
 • Hotărârea 293/2011 - Municipiul Bacău - 15.09.2011

  Hotărârea nr.293 din 15.09.2011 H.C.L. nr. 293 din 15.09.2011 - privind aprobarea executarii de către S.C. BACĂU ESTATE S.R.L. Bucureşti, pe domeniul public al Municipiului Bacău, a unor lucrări la nivelul carosabilului existent în zona str. Alexandru cel Bun - str. Mircea Eliade prin care se va asigura fluenţa şi siguranţa traficului rutier in zonă.
 • Hotărârea 292/2011 - Municipiul Bacău - 15.09.2011

  Hotărârea nr.292 din 15.09.2011 H.C.L. nr. 292 din 15.09.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţie ,,EXTINDERE REŢELE TERMICE SECUNDARE AFERENTE PT 31-BACĂU.
 • Hotărârea 291/2011 - Municipiul Bacău - 15.09.2011

  Hotărârea nr.291 din 15.09.2011 H.C.L. nr. 291 din 15.09.2011 - privind abrobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţie ,,AMENAJARE CENTRALĂ TERMICĂ ALTERNATIVĂ LA BAZINUL DE ÎNOT- BACĂU".
 • Hotărârea 290/2011 - Municipiul Bacău - 15.09.2011

  Hotărârea nr.290 din 15.09.2011 H.C.L. nr. 290 din 15.09.2011- privind modificarea HCL nr.140/06.05.2010 prin care a fost aprobat proiectul ,,Reabilitarea şi dotarea cu echipamente a Centrului Social pentru Îngrijire Persoane Vârstnice " POR 2007-2013, Axa Prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere"; Domeniul de Intervenţie 1.1. ,,Planuri integrate de dezvoltare urbană"; Sub-domeniul:Poli de dezvoltare urbană şi cheltuielile legate de proiect.
 • Hotărârea 289/2011 - Municipiul Bacău - 15.09.2011

  Hotărârea nr.289 din 15.09.2011 H.C.L. nr. 289 din 15.09.2011 - privind solicitarea transmiterii de către Guvernul României a unui bun imobil - drum forestier- si terenul aferent acestuia, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Nationale a Padurilor Romsilva, în domeniul public al municipiului Bacău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 288/2011 - Municipiul Bacău - 15.09.2011

  Hotărârea nr.288 din 15.09.2011 H.C.L. nr. 288 din 15.09.2011 - privind aprobarea deplasării unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Bacău la Conferinţa Internaţională care va avea loc în perioada 22-25.09.2011 la Kielce-Polonia.
 • Hotărârea 287/2011 - Municipiul Bacău - 15.09.2011

  Hotărârea nr.287 din 15.09.2011 H.C.L. nr. 287 din 15.09.2011 - privind angajamentul Municipiului Bacău de a aloca resursele financiare pentru consultanţi şi pentru proiectele pentru care se solicită finanţare, sub rezerva selectării candidaturii, conform Ghidului Candidatului pentru Programul de Cooperare Elveţiano-Română vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse - Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 - Îmbunătăţirea mediului înconjurător.
 • Hotărârea 286/2011 - Municipiul Bacău - 15.09.2011

  Hotărârea nr.286 din 15.09.2011 H.C.L. nr. 286 din 15.09.2011 - privind angajamentul Municipiului Bacău de a susţine parcurgerea etapelor conform Ghidului Candidatului pentru Programul de Cooperare Elveţiano-Română vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse - Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 - Îmbunătăţirea mediului înconjurător.
 • Hotărârea 285/2011 - Municipiul Bacău - 15.09.2011

  Hotărârea nr.285 din 15.09.2011 H.C.L. nr. 285 din 15.09.2011 - privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investitii pe anul 2011, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 284/2011 - Municipiul Bacău - 31.08.2011

  Hotărârea nr.284 din 31.08.2011 Hotărârea nr. 284 din 31.08.2011 - privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 36762/04.08.2011.
 • Hotărârea 283/2011 - Municipiul Bacău - 31.08.2011

  Hotărârea nr.283 din 31.08.2011 Hotărârea nr. 283 din 31.08.2011 - privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile septembrie - octombrie 2011.
 • Hotărârea 282/2011 - Municipiul Bacău - 31.08.2011

  Hotărârea nr.282 din 31.08.2011 Hotărârea nr. 282 din 31.08.2011 -privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE EXTINDERE HALA CONFECTII OTEL-CARBON, CALEA REPUBLICII, NR.157C, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particularaBENEFICIAR: S.C.SUDOMETAL S.R.L., din Bacau.
 • Hotărârea 281/2011 - Municipiul Bacău - 31.08.2011

  Hotărârea nr.281 din 31.08.2011 Hotărârea nr. 281 din 31.08.2011 - privind modificarea H.C.L. nr.254/29.07.2011.
 • Hotărârea 280/2011 - Municipiul Bacău - 31.08.2011

  Hotărârea nr.280 din 31.08.2011 Hotărârea nr. 280 din 31.08.2011 - privind stabilirea perioadei de valabilitate a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism.
 • Hotărârea 279/2011 - Municipiul Bacău - 31.08.2011

  Hotărârea nr.279 din 31.08.2011 Hotărârea nr. 279 din 31.08.2011 -privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti, pe durata construirii locuinţelor, a terenului în suprafaţă de 8984 mp situat în Bacău, str. Constanţei şi abrogarea HCL nr. 74/2010.
 • Hotărârea 278/2011 - Municipiul Bacău - 31.08.2011

  Hotărârea nr.278 din 31.08.2011 Hotărârea nr. 278 din 31.08.2011 - privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în incinta P.T. nr.40 din Bacău str. Valea Albă, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 277/2011 - Municipiul Bacău - 31.08.2011

  Hotărârea nr.277 din 31.08.2011 Hotărârea nr. 277 din 31.08.2011 - privind modificarea H.C.L. nr. 235/29.07.2011 prin care au fost aprobate functiile publice, organigrama, numarul de personal si Statul de Functii pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 276/2011 - Municipiul Bacău - 31.08.2011

  Hotărârea nr.276 din 31.08.2011 Hotărârea nr. 276 din 31.08.2011 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 74/ 2008 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe - disponibilizate prin dezafectarea şi modernizarea a 29 "Staţii de hidrofor", aflate în administrarea S.C. CET S.A. Bacău în scopul scoaterii acestora din funcţiune, casarea şi valorificarea prin licitaţie publică în condiţiile legii.
 • Hotărârea 275/2011 - Municipiul Bacău - 31.08.2011

  Hotărârea nr.275 din 31.08.2011 Hotărârea nr. 275 din 31.08.2011 - prin care se aproba actualizarea situatiei patrimoniale a S.C. CET S.A. in concordanta cu prevederile OUG 78 din 13.06.2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a unor centrale termice si electrice de termoficare aflate in proprietatea consiliilor județene sau locale.
 • Hotărârea 274/2011 - Municipiul Bacău - 31.08.2011

  Hotărârea nr.274 din 31.08.2011 Hotărârea nr. 274 din 31.08.2011 -privind completarea H.C.L. nr.199/2003 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, în sensul înscrierii unor bunuri în domeniul privat al Municipiului Bacău, modificata si completata.
 • Hotărârea 273/2011 - Municipiul Bacău - 31.08.2011

  Hotărârea nr.273 din 31.08.2011 Hotărârea nr. 273 din 31.08.2011 - privind modificarea si completarea HCL nr.184/10.06.2009 privind aprobarea înfiinţării S.C. "Fotbal Club Municipal" Bacau S.A.
 • Hotărârea 272/2011 - Municipiul Bacău - 31.08.2011

  Hotărârea nr.272 din 31.08.2011 Hotărârea nr. 272 din 31.08.2011 - privind modificarea HCL nr. 141 din 06.05.2010 în sensul aprobării noilor valori a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul "Modernizare Calea Moineşti" - POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere"; Domeniul de intervenţie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbană"; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană.
 • Hotărârea 271/2011 - Municipiul Bacău - 31.08.2011

  Hotărârea nr.271 din 31.08.2011 Hotărârea nr. 271 din 31.08.2011 -privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 34/ 2011 prin care s-a aprobat "Ghidul Solicitantului" şi documentele procedurale, pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, din fondurile bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/ 2001, a administraţiei publice locale, republicată, ulterior modificată şi completată.
 • Hotărârea 270/2011 - Municipiul Bacău - 31.08.2011

  Hotărârea nr.270 din 31.08.2011 Hotărârea nr. 270 din 31.08.2011 - privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea "Vasile Alecsandri" şi Centrul Internaţional de Cultură şi Arte "George Apostu", la organizarea celei de-a VI-a ediţii a Simpozionului Internaţional "Cucuteni 5000 Redivivus", ce se va desfăşura în perioada 08 - 10.09.2011, la Iaşi şi Bacău.
 • Hotărârea 269/2011 - Municipiul Bacău - 31.08.2011

  Hotărârea nr.269 din 31.08.2011 Hotărârea nr. 269 din 31.08.2011 -privind acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 47 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere până la data de 08.08.2011.
 • Hotărârea 268/2011 - Municipiul Bacău - 31.08.2011

  Hotărârea nr.268 din 31.08.2011 Hotărârea nr. 268 din 31.08.2011 - privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investitii pe anul 2011, al Consiliului Local al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 267/2011 - Municipiul Bacău - 12.08.2011

  Hotărârea nr.267 din 12.08.2011 Hotărârea nr. 267 din 12.08.2011 - privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 307/ 03.09.2010 in sensul actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici, prevazuti in studiul de fezabilitate, aferenti obiectivului de investitii "Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacau in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana".
 • Hotărârea 266/2011 - Municipiul Bacău - 12.08.2011

  Hotărârea nr.266 din 12.08.2011 Hotărârea nr. 266 din 12.08.2011 - privind transmiterea în folosinţă gratuită pe durata realizării investiţiei, a terenului în suprafaţă de 1.500 mp situat în Bacău, str. Teiului f.n. către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în vederea construirii unei creşe şi modificarea HCL nr. 170/ 2009.
 • Hotărârea 265/2011 - Municipiul Bacău - 05.08.2011

  Hotărârea nr.265 din 05.08.2011 Hotărârea nr. 265 din 05.08.2011 -privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani, pentru suportarea cheltuielilor de transport, membrilor trupei de teatru "Among Crazy Thoughts" din cadrul Asociatiei "Ingenious Drama" din Bacau, ce vor participa la Festivalul de Teatru "Theatre for teenagers", ce se va desfasura la Timisoara,în perioada 24-31 august 2011.
 • Hotărârea 264/2011 - Municipiul Bacău - 05.08.2011

  Hotărârea nr.264 din 05.08.2011 Hotărârea nr. 264 din 05.08.2011 - privind completarea H.C.L. nr.199/2003 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, în sensul înscrierii unor bunuri în domeniul privat al Municipiului Bacău, modificata si completata.
 • Hotărârea 263/2011 - Municipiul Bacău - 05.08.2011

  Hotărârea nr.263 din 05.08.2011 Hotărârea nr. 263 din 05.08.2011 - privind aprobarea documentului denumit "Strategia de Dezvoltare Durabila a Municipiului Bacau", realizat in cadrul proiectului "Politici Publice de Dezvoltare Locala - planificare strategica pe termen mediu si lung", finantat prin Fondul Social European, Programul Operational "Dezvoltarea Capacitatii Administrative".
 • Hotărârea 262/2011 - Municipiul Bacău - 05.08.2011

  Hotărârea nr.262 din 05.08.2011 Hotărârea nr. 262 din 05.08.2011 -privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2011 al Consiliului Local al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 261/2011 - Municipiul Bacău - 05.08.2011

  Hotărârea nr.261 din 05.08.2011 Hotărârea nr. 261 din 05.08.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Amenajarea piste pentru biciclisti pe strazile: Calea Republicii, str.Marasesti, Bulevardul 9 Mai, Bulevardul Stefan cel Mare, Calea Moldovei" din Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 260/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.260 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 260 din 29.07.2011-privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.219/2011 prin care s-a declanşat procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unui teren situat în Bacău, strada Oituz şi str. Ioniţă Sandu Sturza.
 • Hotărârea 259/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.259 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 259 din 29.07.2011-privind desemnarea domnului Viceprimar al municipiului Bacău, Dragoş Luchian, să facă parte din Comisia Locală de Fond Funciar.
 • Hotărârea 258/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.258 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 258 din 29.07.2011-privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe Semestrul I anul 2011, al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 257/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.257 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 257 din 29.07.2011-privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 5.000 lei d-lui CIUCHI CONSTANTIN CODRIN cu domiciliul în Bacău , str. Republicii, nr.44, sc.A, ap.27 pentru soţia CIUCHI MARIA LOREDANA cu domiciliul în Bacău, str. Narciselor, nr.2, sc.B, ap.22.
 • Hotărârea 256/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.256 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 256 din 29.07.2011-privind închirierea terenului în suprafaţă de 45 m.p. şi a celor două garaje amplasate pe acesta, în suprafaţă construită de 45 m.p., situate în Bacău, str. Mărăşeşti nr.165, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 255/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.255 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 255 din 29.07.2011-privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA D + P + 2, STR. CREMENEA, NR. 16 BIS, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIARI: IUGA FLORINEL SI IUGA IOANA-BRINDUSA, din Bacau.
 • Hotărârea 254/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.254 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 254 din 29.07.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL - BLOCURI DE LOCUINTE D + P + 5, SPATII COMERCIALE, PARCAJE, DRUMURI SI PLATFORME, SPATII VERZI, AMENAJARE ACCESE, RACORDURI LA UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER, STR. ORIZONTULUI, NR. 44, STR. LETEA, NR. 17, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. DEDEMAN S.R.L., din Bacau.
 • Hotărârea 253/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.253 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 253 din 29.07.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + 1 SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. TOPORASI, NR. 2 F, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: CIUBOTARU GHEORGHITA-ADRIAN, din Bacau.
 • Hotărârea 252/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.252 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 252 din 29.07.2011-privind închirierea terenului aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, în suprafaţă de 610 mp, situat în Bacău, B-dul Unirii nr. 39, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 251/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.251 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 251 din 29.07.2011-privind stabilirea redeventei prevazuta in Contractul de Concesionare nr. 68535/05.04.2011 incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA MIHOC ELENA, reprezentant legal al C.M.I. DR. MIHOC ELENA.
 • Hotărârea 250/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.250 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 250 din 29.07.2011-privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 222/ 2011 prin care s-a aprobat un schimb de teren cu SC Termoport SRL.
 • Hotărârea 249/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.249 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 249 din 29.07.2011-privind închirierea imobilului - clădire anexă a PT 96, cu o suprafaţă utilă de 46,89 mp, situat în Bacău, str. George Bacovia nr. 70, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 248/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.248 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 248 din 29.07.2011-privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere aferente locuinţelor ANL situate în Bacău, str. Făgăraş nr. 6, sc. A, str. Făgăraş nr. 8, sc. A şi sc. B.
 • Hotărârea 247/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.247 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 247 din 29.07.2011-privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr.1 din Bacău str. Pictor Aman, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 246/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.246 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 246 din 29.07.2011-privind aprobarea vânzării unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Bacău către persoane care au calitatea de chiriaş în acest imobil.
 • Hotărârea 245/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.245 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 245 din 29.07.2011-privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţii "Mărire capacitate depozit de zgură şi cenuşă aferent CET Bacău, prin supraînălţarea compartimentului II", din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 244/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.244 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 244 din 29.07.2011-privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Alarmarea populaţiei Municipiului Bacău, amplasarea de sirene electronice".
 • Hotărârea 243/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.243 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 243 din 29.07.2011-privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 394/ 2008 prin care s-a transmis un drum forestier din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA în domeniul public al Municipiului Bacău şi în administrarea Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 242/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.242 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 242 din 29.07.2011-privind aprobarea Metodologiei-cadru de închiriere a spatiilor disponibile din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativa a Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 241/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.241 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 241 din 29.07.2011-privind aprobarea Listei Nominale cu solicitantii de locuinte ANL si repartitia acestora, conform HG 962/2001.
 • Hotărârea 240/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.240 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 240 din 29.07.2011-privind atribuirea în folosinţă gratuită către Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău, a unui autovehicul ce face parte din domeniul privat al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 239/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.239 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 239 din 29.07.2011-privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 3 600 lei d-lui IANCU ION cu domiciliul în Bacău, str. 22 Decembrie, nr.20, sc.B, ap.5.
 • Hotărârea 238/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.238 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 238 din 29.07.2011-privind modificarea Anexei nr. 2 - Statul de Funcţii - la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 11/ 2011 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 237/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.237 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 237 din 29.07.2011-privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei Publice de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 236/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.236 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 236 din 29.07.2011 - privind modificarea HCL nr.263/06.08.2010 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru Directia Publica de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 235/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.235 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 235 din 29.07.2011-privind modificarea HCL nr.265/06.08.2010 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 234/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.234 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 234 din 29.07.2011-privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener impreuna cu Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacau si Uniunea Artistilor Plastici din Republica Moldova, în vederea organizării celei de a XXI-a editii a expozitiei-concurs de arta plastica contemporana "Saloanele Moldovei".
 • Hotărârea 233/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.233 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 233 din 29.07.2011 - privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea "Vasile Alecsandri" la organizarea proiectului "Şcoala Internaţională de Vară" cu titlul "Valea Bistriţei - Materia ce naşte energie. Mediu. Inginerie. Istorie", ce se va desfăşura în perioada 25 - 30.07.2011, la Bacău.
 • Hotărârea 232/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.232 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 232 din 29.07.2011 - privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne sau externe în valoare de pana la 83.043.040 lei (echivalent euro) pentru refinanţarea împrumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (DM nr. 54/ 09.09.2009).
 • Hotărârea 231/2011 - Municipiul Bacău - 29.07.2011

  Hotărârea nr.231 din 29.07.2011 Hotărârea nr. 231 din 29.07.2011 - privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, profesorului Avram Sorin Aristotel.
 • Hotărârea 230/2011 - Municipiul Bacău - 19.07.2011

  Hotărârea nr.230 din 19.07.2011 Hotărârea nr. 230 din 19.07.2011 - privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009, la secţiunea "Clădiri şi terenuri".
 • Hotărârea 229/2011 - Municipiul Bacău - 19.07.2011

  Hotărârea nr.229 din 19.07.2011 Hotărârea nr. 229 din 19.07.2011 - privind privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI + PTh), a proiectului "Reabilitare şi modernizare imobil strada Henri Coandă nr.9 cu destinaţia de locuinţe sociale" din municipiul Bacău - POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere"; Domeniul de intervenţie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbană"; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 228/2011 - Municipiul Bacău - 19.07.2011

  Hotărârea nr.228 din 19.07.2011 Hotărârea nr. 228 din 19.07.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Proiect Tehnic - la obiectivul "Conductă alimentare cu apă şi branşamente str. I. S. Sturza, municipiul Bacău".
 • Hotărârea 227/2011 - Municipiul Bacău - 19.07.2011

  Hotărârea nr.227 din 19.07.2011 Hotărârea nr. 227 din 19.07.2011 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.87/2011 referitor la concursul de proiecte "Semnale de intrare în municipiul Bacău".
 • Hotărârea 226/2011 - Municipiul Bacău - 19.07.2011

  Hotărârea nr.226 din 19.07.2011 Hotărârea nr. 226 din 19.07.2011 - privind completarea HCL nr.114/08.04.2011 prin care a fost aprobata Lista sesiunii de selecţie din 2011 a proiectelor/programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005.
 • Hotărârea 225/2011 - Municipiul Bacău - 19.07.2011

  Hotărârea nr.225 din 19.07.2011 Hotărârea nr. 225 din 19.07.2011 - privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea Finalei Campionatului Naţional de Box - Seniori alături de Federaţia Română de Box şi C.S.M. Bacău 2010.
 • Hotărârea 224/2011 - Municipiul Bacău - 19.07.2011

  Hotărârea nr.224 din 19.07.2011 Hotărârea nr. 224 din 19.07.2011 - privind aprobarea plăţii onorariului cuvenit membrilor CECCAR ce au efectuat expertize contabile la asociaţii de proprietari din municipiul Bacău, în urma ordonanţelor dispuse de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău.
 • Hotărârea 223/2011 - Municipiul Bacău - 19.07.2011

  Hotărârea nr.223 din 19.07.2011 Hotărârea nr. 223 din 19.07.2011 - privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2011 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 222/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.222 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 222 din 30.06.2011 - privind schimbul de teren solicitat de municipiul Bacău, cu un teren proprietatea SC TERMOPORT SRL.
 • Hotărârea 221/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.221 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 221 din 30.06.2011 - privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de "Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău".
 • Hotărârea 220/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.220 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 220 din 30.06.2011 - privind aprobarea proiectului "Implementarea unui Sistem Informatic Integrat în vederea gestionării activităţii medicale şi administrative la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău", a indicatorilor tehnico-economici şi a depunerii acestuia spre finanţare.
 • Hotărârea 219/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.219 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 219 din 30.06.2011 - privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenului în suprafaţă de 1249 mp situat în Bacău, str. Oituz, str. Oituz nr.113, str. Ioniţă Sandu Sturza nr.112 şi str. Ioniţă Sandu Sturza nr.116.
 • Hotărârea 218/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.218 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 218 din 30.06.2011 -privind alegerea «Preşedintelui de şedinţă» a Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile iulie - august 2011.
 • Hotărârea 217/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.217 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 217 din 30.06.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTE SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR. CADASTRAL 66200, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIARI: ZAHARIA CONSTANTIN-CATALIN, ZAHARIA IRINA-ANIELA, FARTADE-SCURTU ALEXANDRU, BEJAN CLAUDIU, BEJAN CARMEN-MIHAELA, din Bacau.
 • Hotărârea 216/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.216 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 216 din 30.06.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. PRELUNGIREA BRADULUI, NR. 93 SI 95, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: TRISCARU SIMONA-ELENA, din Bacau.
 • Hotărârea 215/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.215 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 215 din 30.06.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. GENERAL EREMIA GRIGORESCU, NR. 56 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: TELEMAN CONSTANTIN, din Bacau.
 • Hotărârea 214/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.214 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 214 din 30.06.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA, GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. COSTACHE RADU, SOLA 20, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIARI: TABACARU OVIDIU-IONEL, TABACARU NICOLETA, GIOSA CATALIN, GIOSA CRISTINA, din Bacau.
 • Hotărârea 213/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.213 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 213 din 30.06.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + 2 SI IMPREJMUIRE TEREN, CALEA REPUBLICII, NR. 326, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: PERJU IULIA-MAGDALENA, din Bacau.
 • Hotărârea 212/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.212 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 212 din 30.06.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTE P + M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. CIRESOAIA, NR. 51 C SI 51 D, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIARI: NEGRU IONEL din sat Slobozia, com. Stanisesti, jud. Bacau si NEGRU LAURENTIU, NEGRU NICOLETA, din Bacau.
 • Hotărârea 211/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.211 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 211 din 30.06.2011 - privind prelungirea duratei prevazuta in contractele de concesionare incheiate intre Municipiul Bacau si persoane fizice si juridice, beneficiari ai constructiilor realizate pe terenuri concesionate in Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 210/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.210 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 210 din 30.06.2011 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 322/ 2009 prin care s-a actualizat Nomenclatorul Stradal al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 209/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.209 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 209 din 30.06.2011 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 161/ 2008 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a bunului reprezentând construcţie şi teren aferent C.T. - Piaţa Centrală - din municipiul Bacău, disponibilizată în urma lucrărilor de modernizare, în vederea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare, în condiţiile legii.
 • Hotărârea 208/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.208 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 208 din 30.06.2011 - privind completarea H.C.L. nr.199/2003 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, în sensul înscrierii unui bun în domeniul privat al Municipiului Bacău, modificata si completata.
 • Hotărârea 207/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.207 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 207 din 30.06.2011 - privind actualizarea valorii contractului de concesionare a serviciului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice nr. 33423/ 2092/ 2006, încheiat cu SC CET SA Bacău.
 • Hotărârea 206/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.206 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 206 din 30.06.2011 - privind înfiinţarea unei comisii pentru a analiza modalitatea optimă şi procedura pentru înfiinţarea în municipiul Bacău a unor pieţe volante.
 • Hotărârea 205/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.205 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 205 din 30.06.2011 - privind unele condiţii de execuţie a lucrărilor pe domeniul public şi privat al municipiului Bacău la reţelele tehnico-edilitare.
 • Hotărârea 204/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.204 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 204 din 30.06.2011 - privind modificarea şi completarea HCL nr. 147/17.04.2008 prin care s-a aprobat sistemul de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimaţi la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile şi competitiile sportive naţionale, europene, mondiale şi olimpice.
 • Hotărârea 203/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.203 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 203 din 30.06.2011 - privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local Bacau in comisia mixta pentru stabilirea zonelor/localitatilor deficitare din punct de vedere al existentei medicilor de o anumita specialitate in cadrul unitatilor sanitare cu paturi.
 • Hotărârea 202/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.202 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 202 din 30.06.2011 - privind acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 36 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere până la data de 08.06.2011.
 • Hotărârea 201/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.201 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 201 din 30.06.2011 - privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.154/2011 privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la Ziua Rezervistului Militar.
 • Hotărârea 200/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.200 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 200 din 30.06.2011 - privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru populaţia municipiului Bacău reprezentând distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administraţia Naţională de Meteorologie.
 • Hotărârea 199/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.199 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 199 din 30.06.2011 - privind aprobarea organizării celei de a V-a ediţii a premiilor muzicale româneşti ,,Romanian Top Hits"ce se vor desfăşura la Bacău, în perioada 5-6 august 2011 cu finantare de la bugetul local.
 • Hotărârea 198/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.198 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 198 din 30.06.2011 - privind suportarea de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Bacău a comisionului aferent efectuării plăţii electronice prin "Sistemul Naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar".
 • Hotărârea 197/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.197 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 197 din 30.06.2011 - privind modificarea HCL nr. 189/2010 privind participarea Agenţiei de Dezvoltare Locală Bacău la proiectul "Sustenabilitate printr-un management integrat al patrimoniului cultural" - "Achieving SUSTainability through an integrated approach to the management of CULTural heritage".
 • Hotărârea 196/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.196 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 196 din 30.06.2011 - privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la susţinerea împreună cu Colegiul Naţional Ferdinand I a programului de training "Dezvoltarea personală, cetăţenie activă şi leadership".
 • Hotărârea 195/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.195 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 195 din 30.06.2011 - privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener alaturi de Asociaţia Surf the Earth Project (S.T.E.P.) şi Asociaţia "Divanul - AdBlog"din Bacău, în vederea organizării proiectului "Streetball Challenge 2011" ce va avea loc la Bacău în perioada 06-07.08.2011.
 • Hotărârea 194/2011 - Municipiul Bacău - 30.06.2011

  Hotărârea nr.194 din 30.06.2011 Hotărârea nr. 194 din 30.06.2011 - privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener alaturi de Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog din Bacău, în vederea organizării concursului "Mesajul meu antidrog".
 • Hotărârea 193/2011 - Municipiul Bacău - 24.06.2011

  Hotărârea nr.193 din 24.06.2011 Hotărârea nr. 193 din 24.06.2011 - privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 140/ 2011 prin care s-a aprobat declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unui teren situat pe str. Mihai Viteazu, nr. 9 A.
 • Hotărârea 192/2011 - Municipiul Bacău - 24.06.2011

  Hotărârea nr.192 din 24.06.2011 Hotărârea nr. 192 din 24.06.2011 - privind completarea H.C.L. nr.199/2003 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, în sensul înscrierii unor bunuri în domeniul privat al Municipiului Bacău, modificata si completata.
 • Hotărârea 191/2011 - Municipiul Bacău - 24.06.2011

  Hotărârea nr.191 din 24.06.2011 Hotărârea nr. 191 din 24.06.2011 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.111/2007 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Bacău, modificată şi completată.
 • Hotărârea 190/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.190 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 190 din 30.05.2011 - privind alocarea sumei de 300.000 lei pentru plata facturilor emise pentru repararea sistemului de transport şi distribuţie, care fac obiectul contractului de concesiune.
 • Hotărârea 189/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.189 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 189 din 30.05.2011 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui număr de 3 (trei) amplasamente aflate în Piaţa centrală din municipiul Bacău, str.Pieţii nr.1.
 • Hotărârea 188/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.188 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 188 din 30.05.2011 - privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 28155/02.05.2011.
 • Hotărârea 187/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.187 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 187 din 30.05.2011 - privind aprobarea PUZ pentru CONSTRUIRE CAPELĂ CIMITIR, CASĂ PRAZNICALĂ ŞI EXTINDERE CIMITIR, STR. TRIUMFULUI, NR. 17 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată a municipiului Bacău, transmis cu titlu gratuit conform Contractului de Transmitere a Dreptului de Proprietate cu Titlu Gratuit nr. 387/2010.BENEFICIAR: PAROHIA ORTODOXĂ «SFINŢII VOIEVOZI» DIN ŞERBĂNEŞTI, BACĂU.
 • Hotărârea 186/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.186 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 186 din 30.05.2011 - privind aprobarea PUZ pentru CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D + P + M ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. LUPENI, NR. 60, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.BENEFICIAR: PÎRVU LUCICA, din Bacău.
 • Hotărârea 185/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.185 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 185 din 30.05.2011 - privind aprobarea PUZ pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU SOCIAL CARE CUPRINDE: BISERICĂ ORTODOXĂ, CANTINĂ SOCIALĂ, CAPELĂ MORTUARĂ, AŞEZĂMÂNT SOCIAL, CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ (ADMINISTRAŢIE ŞI DEPOZITARE), DRUM ACCES, CURTE INTERIOARĂ, SPAŢII VERZI, TROTUARE, str. Poligonului - punct Fântâna lui Dancuţa, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate publică a municipiului Bacău, conform Actului de Dezlipire nr. 911/ 2010, dat în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei conform HCL nr. 52/2010 şi Procesului - verbal de predare - primire din 07.04.2010.BENEFICIARI: ASOCIAŢIA CREŞTINĂ DE CARITATE ŞI AJUTOR "OVIDENIA BACĂU 2005", din Bacău.
 • Hotărârea 184/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.184 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 184 din 30.05.2011 - privind aprobarea PUZ pentru CONSTRUIRE CELULA 2 A DEPOZITULUI CONFORM DE DEŞEURI ÎN CADRUL PROIECTULUI «SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL BACĂU», din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren ce aparţine domeniului public al municipiului Bacău, situat în intravilanul şi extravilanul acestuia, dat în administrare Consiliului Judeţean Bacău, conform HCL Bacău nr. 348/ 2010 şi HCL Bacău nr. 375/ 2010.BENEFICIAR: JUDETUL BACAU prin DRAGOS-ADRIAN BENEA - PRESEDINTE
 • Hotărârea 183/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.183 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 183 din 30.05.2011 - privind modificarea Hotărârii nr.151/31.05.2006 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construire "Ansamblu de locuinţe şi club" în str. Ştefan cel Mare nr.28, din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 182/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.182 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 182 din 30.05.2011 - privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau a unor locuri de joaca pentru copii.
 • Hotărârea 181/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.181 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 181 din 30.05.2011 - privind darea în folosinţă gratuită a unui teren, aflat în incinta Staţiei de Epurare şi Tratare a Apelor Uzate din municipiul Bacău, Cartier Izvoare, către EON MOLDOVA DISTRIBUŢIE SA.
 • Hotărârea 180/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.180 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 180 din 30.05.2011 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a terenului în suprafaţă de 145 m2 situat în str. 9 Mai, nr. 13.
 • Hotărârea 179/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.179 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 179 din 30.05.2011 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun - mijloc fix aflat în administrarea Colegiului "Henri Coanda" din municipiul Bacău, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, casare şi valorificarea acestuia în condiţiile legii.
 • Hotărârea 178/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.178 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 178 din 30.05.2011 - privind stabilirea redevenţei prevăzută în Contractul de Concesionare nr. 68762/ 11.04.2011 încheiat între municipiul Bacău şi SC Medisense SRL.
 • Hotărârea 177/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.177 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 177 din 30.05.2011 - privind prelungirea duratei prevăzută de contractele de concesionare încheiate între Municipiul Bacău şi persoane fizice şi juridice, beneficiari ai construcţiilor realizate pe terenuri concesionate în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 176/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.176 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 176 din 30.05.2011 - privind acceptarea amenajării unei căi de acces, în suprafaţă de 42,46 mp, teren ce aparţine domeniului public al municipiului Bacău, situat pe Calea Moldovei, nr. 209, pe cheltuiala solicitantului.
 • Hotărârea 175/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.175 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 175 din 30.05.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Construire tronson suplimentar str. Teiului, municipiul Bacău".
 • Hotărârea 174/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.174 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 174 din 30.05.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Construire Strada Tisei, municipiul Bacău".
 • Hotărârea 173/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.173 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 173 din 30.05.2011 - privind aprobarea cererii d-nei Curcan Mariana de extindere a spaţiului de locuit în imobilul situat în Bacău, str. Traian, nr. 18 şi aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 172/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.172 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 172 din 30.05.2011 - privind stabilirea cuantumului chiriei lunare aferenta locuintelor ANL pentru titularii de contracte de inchiriere care au implinit varsta de 35 de ani conform prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte.
 • Hotărârea 171/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.171 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 171 din 30.05.2011 - privind completarea HCL 84 din 27.03.2008 prin care au fost aprobate serviciile publice de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice auto din municipiul Bacău şi regimul contravenţiilor în folosirea acestor parcări.
 • Hotărârea 170/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.170 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 170 din 30.05.2011 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 20 527 lei d-lui VRÂNCEANU MARIUS COSTINEL cu domiciliul în Bacău, str. Bicaz, nr. 13, sc. B, ap. 10.
 • Hotărârea 169/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.169 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 169 din 30.05.2011 - privind aprobarea de către Consiliul Local Bacău a majorarii capitalului social la S.C. "Fotbal Club Municipal" Bacau S.A. - şi mandatarea A.G.A. să îndeplinească procedurile prevăzute de lege.
 • Hotărârea 168/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.168 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 168 din 30.05.2011 - privind completarea HCL nr.114/08.04.2011 prin care a fost aprobata Lista sesiunii de selecţie din 2011 a proiectelor/programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005.
 • Hotărârea 167/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.167 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 167 din 30.05.2011 - privind completarea HCL nr 123/29.04.2011 prin care a fost încheiat un parteneriat între Municipiul Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Uniunea Scriitorilor din România, filiala Bacau, în vederea organizării proiectului cultural " Toamna Bacoviana - 130 de ani de la naşterea poetului George Bacovia".
 • Hotărârea 166/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.166 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 166 din 30.05.2011 - privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacau, în vederea organizării "Crosului 1 iunie - Crosul Olimpic", ce se va desfăşura la Bacau în data 05.06.2011.
 • Hotărârea 165/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.165 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 165 din 30.05.2011 - privind organizarea festivalului "Arlekin" şi a "Hramului Bacăului".
 • Hotărârea 164/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.164 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 164 din 30.05.2011 - privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener alaturi de Colegiul "Anghel Saligny" din Bacău, în vederea organizării proiectului educational"Planuri de afaceri, planuri de viitor", ce se va desfăşura la Bacău in data de 02.06.2011.
 • Hotărârea 163/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.163 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 163 din 30.05.2011 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2010 al Consiliului Local al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 162/2011 - Municipiul Bacău - 30.05.2011

  Hotărârea nr.162 din 30.05.2011 Hotărârea nr. 162 din 30.05.2011 - privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2011 al Consiliului Local al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 161/2011 - Municipiul Bacău - 12.05.2011

  Hotărârea nr.161 din 12.05.2011 Hotărârea nr. 161 din 12.05.2011 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 27/ 2010 prin care s-a suplimentat cantitatea de deşeuri la Rampa "Nicolae Bălcescu".
 • Hotărârea 160/2011 - Municipiul Bacău - 12.05.2011

  Hotărârea nr.160 din 12.05.2011 Hotărârea nr. 160 din 12.05.2011 - privind darea în folosinţă gratuită a unui teren, aflat în municipiul Bacău, str. Făgăraş, către EON MOLDOVA DISTRIBUŢIE SA.
 • Hotărârea 159/2011 - Municipiul Bacău - 12.05.2011

  Hotărârea nr.159 din 12.05.2011 Hotărârea nr. 159 din 12.05.2011 - privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza PTh, pentru obiectivul de investitii "Amenajare Piata Centrala, etapa a-II-a - inchidere perimetrala zona producatori, Municipiul Bacau".
 • Hotărârea 158/2011 - Municipiul Bacău - 12.05.2011

  Hotărârea nr.158 din 12.05.2011 Hotărârea nr. 158 din 12.05.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI + PTh), a proiectului "Reabilitare infrastructură urbană zona Mioriţei - 9 Mai - Vîntului - Vadu Bistriţei" din municipiul Bacău - POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere"; Domeniul de intervenţie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbană" Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 157/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.157 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 157 din 29.04.2011 - privind acceptarea, fără sarcini, a donaţiei terenului în suprafaţă de 879 mp, situat în municipiul Bacău, str. Vadul Bistriţei, nr. 4, cu scopul amenajării străzii Vântului.
 • Hotărârea 156/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.156 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 156 din 29.04.2011 - privind înfiinţarea S.C. "Spital Municipal Bacau" S.R.L.având ca asociat unic Municipiul Bacău.
 • Hotărârea 155/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.155 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 155 din 29.04.2011 - privind renunţarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău la exercitarea dreptului de preemţiune, în vederea achizitionării imobilului situat în Bacău, str. Vasile Alecsandri nr.7, ca urmare a intentiei de vânzare înaintată de către proprietar.
 • Hotărârea 154/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.154 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 154 din 29.04.2011 - privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere a "Zilei Rezervistului Militar", eveniment ce se va desfăşura în data de 18 mai 2011, la Bacău.
 • Hotărârea 153/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.153 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 153 din 29.04.2011 - privind aprobarea finantarii nerambursabile potrivit Legii nr.215/2001 pentru Liceul de Arta "George Apostu" Bacau.
 • Hotărârea 152/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.152 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 152 din 29.04.2011 - privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacau, în vederea organizării celei de a doua ediţii a concursului"Cupa Bistriţei la Înot", ce se vor desfăşura în perioada 30.04.2011 - 01.05.2011.
 • Hotărârea 151/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.151 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 151 din 29.04.2011 -privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile mai - iunie 2011.
 • Hotărârea 150/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.150 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 150 din 29.04.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P + M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. GENERAL GRIGORE CANTILI, NR. 8 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIARI: ROJNITA ANTON SI MARIA, din Bacau.
 • Hotărârea 149/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.149 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 149 din 29.04.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + 1E, GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. GENERAL DR. DRAGOMIR BADIU, NR. 8, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: CHIORCEA OCTAVIAN-LEONARDO, din Bacau.
 • Hotărârea 148/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.148 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 148 din 29.04.2011 - privind aprobarea valorilor de inventar rezultate în urma reevaluării efectuate la bunurile ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău, aprobat prin HCL nr.111/2007.
 • Hotărârea 147/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.147 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 147 din 29.04.2011 - privind atribuirea în folosinţă gratuită către Fundaţia "VITA PRO VITA" a spaţiului cu o suprafaţă de 117 mp, aferent unei părţi din imobilul P.T. nr.30 din Bacău str. Bucegi.
 • Hotărârea 146/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.146 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 146 din 29.04.2011 - privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 145/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.145 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 145 din 29.04.2011 -privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a cladirii fostei centrale termice din Bacau, str. Soimului in suprafata de 235 mp in în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, casare şi valorificarea acesteia în condiţiile legii.
 • Hotărârea 144/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.144 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 144 din 29.04.2011 - privind darea în administrare către SC CET SA Bacău a 3 puncte termice dezafectate, în vederea amenajării unor centre de încasări.
 • Hotărârea 143/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.143 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 143 din 29.04.2011 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 111/ 2007 la capitolul "Drumuri municipale, străzi cu trotuarele aferente, alei, poduri, podeţe, pasaje, parcări".
 • Hotărârea 142/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.142 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 142 din 29.04.2011 - privind modificarea şi completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 199/ 2003 şi 344/ 2008 în sensul înscrierii suprafeţelor reale ale unor imobile.
 • Hotărârea 141/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.141 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 141 din 29.04.2011 - privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/2009 la secţiunea "Locuinţe din fondul locativ de stat" şi completarea acesteia cu secţiunea "Alte terenuri".
 • Hotărârea 140/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.140 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 140 din 29.04.2011 - privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenului în suprafaţă de 152 mp situat din Bacău, str. Mihai Viteazu, nr. 9 A şi abrogarea HCL nr. 401/ 2010.
 • Hotărârea 139/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.139 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 139 din 29.04.2011 - privind aprobarea extinderii spatiului de locuit, detinut de catre Crischi Ecaterina, chirias in blocul din str. Tipografilor nr.18/sc.A/apart.5 din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 138/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.138 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 138 din 29.04.2011 - privind aprobarea închirierii a doua spaţii cu "destinaţia de uscător" de către cei care deţin garsoniere învecinate cu acestea, în blocul A.N.L. din str. Făgăraş nr.4 din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 137/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.137 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 137 din 29.04.2011 - privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere aferente locuinţelor ANL situate în Bacău, str. Letea, nr. 50 bis, str. Făgăraş nr. 4 şi str. Făgăraş nr. 6.
 • Hotărârea 136/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.136 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 136 din 29.04.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI + PTh), a proiectului "Reabilitare Pasaj Letea din municipiul Bacău"- POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere"; Domeniul de intervenţie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbană"; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 135/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.135 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 135 din 29.04.2011 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investitii "Construire acces str.Prelungirea Bradului nr.101-103, municipiul Bacau".
 • Hotărârea 134/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.134 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 134 din 29.04.2011 - privind aprobarea documentatiei tehnico - economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Modernizare str. General Stefan Guse-construire retea de distributie agent termic si apa calda menajera" din Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 133/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.133 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 133 din 29.04.2011 - privind aprobarea documentatiei tehnico - economica faza D.A.L.I pentru obiectivul de investitie "Amenajare Piata Centrala-Etapa A-II-A Zona producatori" din Municipiul Bacau".
 • Hotărârea 132/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.132 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 132 din 29.04.2011 -privind acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 33 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie în cursul anilor 2009, 2010 şi 2011 şi care au depus cerere până la data de 08.04.2011.
 • Hotărârea 131/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.131 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 131 din 29.04.2011 - privind aprobarea completării HCL nr. 420/2010, modificată şi completată de HCL nr. 440/2010, HCL nr.17/2011, HCL nr. 54/2011 şi HCL 92/2011, respectiv a listei nominale a familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, care urmează a beneficia de un ajutor de urgenţă de până la 2500 lei în conformitate cu prevederile HCL nr. 347/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 130/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.130 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 130 din 29.04.2011 - privind aprobarea modificarii H.C.L. 383/17.11.2010 prin care s-a aprobat Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al Municipiului Bacau si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
 • Hotărârea 129/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.129 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 129 din 29.04.2011 - privind aprobarea de către Consiliul Local Bacău a majorarii capitalului social la S.C."ARTBACAU" S.R.L.
 • Hotărârea 128/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.128 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 128 din 29.04.2011 - pentru aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB.
 • Hotărârea 127/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.127 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 127 din 29.04.2011 - privind modificarea HCL nr. 356/2007 pentru aderarea Municipiului Bacău, la Asociaţia Internaţională pentru Regenerarea Vecinătăţilor Aflate în Criză - Quartiers En Crise - European Regeneration Areas Network - The International Association for the Regeneration of Neighbourhoods in Crisis (QeC- ERAN), cu sediul la Bruxelles - Belgia.
 • Hotărârea 126/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.126 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 126 din 29.04.2011 - privind aderarea municipiului Bacău la organizaţia internaţională Global Cities Dialog, cu sediul la Bruxelles - Belgia şi plata contribuţiei anuale către aceasta.
 • Hotărârea 125/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.125 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 125 din 29.04.2011 - privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea proiectului cultural "Bacău, capitala poeziei româneşti", ce se va desfăşura în perioada 06 - 07.10.2011, la Bacău.
 • Hotărârea 124/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.124 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 124 din 29.04.2011 - privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federaţia Română de Tenis, Sport Club Municipal Bacau si Club Sportiv Municipal Bacau 2010, în vederea organizării "Trofeului Municipiului Bacau", ce se vor desfăşura în perioada 27 mai 2011 - 5 iunie 2011.
 • Hotărârea 123/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.123 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 123 din 29.04.2011 -privind aprobarea încheierii unui parteneriat dintre Municipiul Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Uniunea Scriitorilor din România, filiala Bacau, în vederea organizării proiectului cultural "Toamna Bacoviana - 130 de ani de la naşterea poetului George Bacovia".
 • Hotărârea 122/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.122 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 122 din 29.04.2011 -privind prin care se ia act de "Raportul anual privind stadiul realizarii masurilor din Programul de gestionare a calitatii aerului in municipiul Bacău".
 • Hotărârea 121/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.121 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 121 din 29.04.2011 - privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Bacău în justitie, în cauza aflata pe rolul Tribunalului Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Dosarul 1493/110/2011.
 • Hotărârea 120/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.120 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 120 din 29.04.2011 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul I al anului 2011, al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 119/2011 - Municipiul Bacău - 29.04.2011

  Hotărârea nr.119 din 29.04.2011 Hotărârea nr. 119 din 29.04.2011 -privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2011 al Consiliului Local al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 118/2011 - Municipiul Bacău - 08.04.2011

  Hotărârea nr.118 din 08.04.2011 Hotărârea nr. 118 din 08.04.2011 - privind aprobarea amplasării bustului poetului George Bacovia in faţa Universitatii "George Bacovia" din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 117/2011 - Municipiul Bacău - 08.04.2011

  Hotărârea nr.117 din 08.04.2011 Hotărârea nr. 117 din 08.04.2011 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, a spaţiilor şi amplasamentelor situate în incinta Insulei de Agrement din Bacău, în scopul desfăşurării activităţii de alimentaţie publică, în sezonul estival 2011.
 • Hotărârea 116/2011 - Municipiul Bacău - 08.04.2011

  Hotărârea nr.116 din 08.04.2011 Hotărârea nr. 116 din 08.04.2011 - de modificare şi completare a H.C.L. nr.78/18.03.2011 , privind premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ bacauane, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2009-2010.
 • Hotărârea 115/2011 - Municipiul Bacău - 08.04.2011

  Hotărârea nr.115 din 08.04.2011 Hotărârea nr. 115 din 08.04.2011 - privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener pentru organizarea concursului naţional de dans sportiv "Cupa Adamas", ediţia I, ce se va desfăşura la Bacău în data de 09.04.2011.
 • Hotărârea 114/2011 - Municipiul Bacău - 08.04.2011

  Hotărârea nr.114 din 08.04.2011 Hotărârea nr. 114 din 08.04.2011 - privind aprobarea Listei sesiunii de selecţie din anul 2011 a proiectelor/ programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005.
 • Hotărârea 113/2011 - Municipiul Bacău - 08.04.2011

  Hotărârea nr.113 din 08.04.2011 Hotărârea nr. 113 din 08.04.2011 - privind completarea HCL nr.70/07.03.2011, pentru aprobarea studiilor de fundamentare a deciziei de "Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău".
 • Hotărârea 112/2011 - Municipiul Bacău - 08.04.2011

  Hotărârea nr.112 din 08.04.2011 Hotărârea nr. 112 din 08.04.2011 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bacău nr. 139 din 06.05.2010 privind aprobarea ,,Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău".
 • Hotărârea 111/2011 - Municipiul Bacău - 08.04.2011

  Hotărârea nr.111 din 08.04.2011 Hotărârea nr. 111 din 08.04.2011 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bacău nr. 36 din 27.02.2009, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 74 din 31.03.2009 şi H.C.L. nr. 212 din 30.06.2010.
 • Hotărârea 110/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.110 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 110 din 31.03.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P + M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. SIRETULUI, sola 24, parcela 583/8 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIARI: SUSTER TEISOR SI SUSTER VERONICA, din Bacau.
 • Hotărârea 109/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.109 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 109 din 31.03.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. CIRESOAIA, NR. 2C, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: NEDELCU CONSTANTIN, din Bacau.
 • Hotărârea 108/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.108 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 108 din 31.03.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA S + P + M CU IMPREJMUIRE TEREN, STR. BICAZ, NR. 25A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particularaBENEFICIARI: LEIBU AVRAM SI LEIBU ESTERA, din Israel.
 • Hotărârea 107/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.107 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 107 din 31.03.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA DE SERVICIU SI REALIZARE IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETATII, STR. DEPOULUI, NR. 46, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. IMANPROD S.R.L., din Bacau.
 • Hotărârea 106/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.106 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 106 din 31.03.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE 2 LOCUINTE P + 1 + M SI P + 1 SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. GENERAL EREMIA GRIGORESCU SI STR. CAPITAN VASILE MERICA, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particularaBENEFICIARI: HARSU VIOREL SI CIOCODEI CRISTINA-CRINA, din Bacau.
 • Hotărârea 105/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.105 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 105 din 31.03.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE COMPLEX PENTRU SPORTIVI - MODERNIZARE CONSTRUCTIE EXISTENTA, STR. PICTOR TEODOR AMAN, NR. 94 F, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. GEBO IMPEX S.R.L., din Bacau.
 • Hotărârea 104/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.104 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 104 din 31.03.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCTIONAL, STR. NORDULUI, NR. 19 BIS, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: ASOCIATIA CRESTINA DE CARITATE, MISIUNE SI AJUTOR OLANDA - ROMANIA «BETANIA», din Bacau.
 • Hotărârea 103/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.103 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 103 din 31.03.2011 - prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.
 • Hotărârea 102/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.102 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 102 din 31.03.2011 - privind introducerea în inventarul şi în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun imobil - teren în suprafaţă de 253 m.p. - situat pe str. Bicaz din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 101/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.101 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 101 din 31.03.2011 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe date în administrare către SC Compania Regională de Apă Bacău SA.
 • Hotărârea 100/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.100 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 100 din 31.03.2011 - privind aprobarea casării, demolării şi valorificării mijlocului fix "Clădire CT cu cazan", aflat în domeniul privat al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 99/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.99 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 99 din 31.03.2011 - privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secţiunile "Locuinţe din fondul locativ de stat" şi "Case naţionalizate".
 • Hotărârea 98/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.98 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 98 din 31.03.2011 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui numar de 4 (patru) spaţii comerciale aflate în Piaţa Centrală din municipiul Bacău str. Pieţii nr. 1.
 • Hotărârea 97/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.97 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 97 din 31.03.2011 - privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere aferente locuinţelor ANL situate în Bacău, str. Letea, nr. 50 bis, str. Făgăraş nr. 4 şi str. Făgăraş nr. 6.
 • Hotărârea 96/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.96 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 96 din 31.03.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul "Construire acces str. Oituz nr. 67-77, în municipiul Bacău".
 • Hotărârea 95/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.95 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 95 din 31.03.2011 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI + PTh) a proiectului "Reabilitare infrastructură urbană zona I. L. Caragiale - Milcov - Intersecţie Str. Letea" din municipiul Bacău - POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere"; Domeniul de intervenţie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbană"; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 94/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.94 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 94 din 31.03.2011 - privind aprobarea propunerilor Comisiei Sociale de analizare a solicitărilor de locuinţe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 93/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.93 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 93 din 31.03.2011 - privind modificarea H.C.L. nr. 244/10.07.2008 prin care s-a aprobat Comisia de analiza a solicitarilor de locuinte sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 92/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.92 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 92 din 31.03.2011 - privind aprobarea completării HCL nr. 420/2010, modificată şi completată de HCL nr. 440/2010, HCL nr.17/2011 şi HCL nr. 54/2011, respectiv a listei nominale a familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, care urmează a beneficia de un ajutor de urgenţă de până la 2500 lei în conformitate cu prevederile HCL nr. 347/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 91/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.91 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 91 din 31.03.2011 - privind aprobarea distribuirii sumei de 28000 lei, virată de Consiliul Judeţean Bacău în contul de venituri al Municipiului Bacău, cu titlu de ajutor financiar conform HCJ nr. 213/2010, proprietarilor imobilelor din Municipiul Bacău, str. Martir Horia, nr. 22, sc.A, afectaţi de deflagraţia produsă în data de 21.12.2010.
 • Hotărârea 90/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.90 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 90 din 31.03.2011 - privind aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 89/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.89 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 89 din 31.03.2011 - privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2011.
 • Hotărârea 88/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.88 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 88 din 31.03.2011 - privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau.
 • Hotărârea 87/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.87 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 87 din 31.03.2011 - privind aprobarea organizarii unui concurs de idei cu temă «Semnale de intrare in municipiul Bacau».
 • Hotărârea 86/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.86 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 86 din 31.03.2011 - privind aprobarea finanţării nerambursabile potrivit Legii nr.215/2001 pentru C.S.S. Bacău, Colegiul Naţional "Ferdinand I" şi Liceul cu Program Sportiv Bacău.
 • Hotărârea 85/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.85 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 85 din 31.03.2011 - privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federaţia Română de Handbal, în vederea organizării Turneului Final al Campionatului Naţional de Juniori I si Turneului Final al Cupei României senioare, ce se vor desfăşura la Bacău în perioada 11-22 mai 2011.
 • Hotărârea 84/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.84 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 84 din 31.03.2011 - privind asocierea dintre Municipiul Bacău si Clubul ACS Rally Spirit Onesti, în vederea organizării evenimentului sportiv " Raliul Moldovei Bacau 2011", ce se va desfăşura la Bacău în perioada 14-15 octombrie 2011.
 • Hotărârea 83/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.83 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 83 din 31.03.2011 - privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea a trei volume de cărţi ce prezintă evenimente care au marcat istoria Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.
 • Hotărârea 82/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.82 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 82 din 31.03.2011 - privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener cu Universitatea "Vasile Alecsandri"din Bacău, în vederea organizării Olimpiadei naţionale a studenţilor economişti, ediţia a VI -a Bacău, secţiunea "Economie şi dezvoltare durabilă", ce se va desfăşura la Bacău in data de 6-8 mai 2011.
 • Hotărârea 81/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.81 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 81 din 31.03.2011 - privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2011 al Consiliului Local al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 80/2011 - Municipiul Bacău - 31.03.2011

  Hotărârea nr.80 din 31.03.2011 Hotărârea nr. 80 din 31.03.2011 - prin care se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Cojocaru Cristian, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.
 • Hotărârea 79/2011 - Municipiul Bacău - 18.03.2011

  Hotărârea nr.79 din 18.03.2011 Hotărârea nr. 79 din 18.03.2011- privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener, în vederea organizării spectacolului folcloric intitulat "Spectacol de zile mari", care va avea loc la Bacău în data de 27 martie.
 • Hotărârea 78/2011 - Municipiul Bacău - 18.03.2011

  Hotărârea nr.78 din 18.03.2011 Hotărârea nr. 78 din 18.03.2011-privind premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ bacauane, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2009-2010.
 • Hotărârea 77/2011 - Municipiul Bacău - 18.03.2011

  Hotărârea nr.77 din 18.03.2011 Hotărârea nr. 77 din 18.03.2011- privind înfiinţarea S.C. "Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău" S.A., având ca acţionari Municipiul Bacău şi Judeţul Bacău şi abrogarea HCL nr. 224/30.07.2009.
 • Hotărârea 76/2011 - Municipiul Bacău - 18.03.2011

  Hotărârea nr.76 din 18.03.2011 Hotărârea nr. 76 din 18.03.2011 - privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2011 al Consiliului Local al Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 75/2011 - Municipiul Bacău - 07.03.2011

  Hotărârea nr.75 din 07.03.2011 Hotărârea nr. 75 din 07.03.2011 - privind renuntarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău la exercitarea dreptului de preemţiune, în vederea cumpărării imobilului situat în Bacău, str. Mihail Kogalniceanu nr.12 (fosta Lucretiu Avram nr. 44), ca urmare a unei noi oferte de vânzare înaintată de către proprietar.
 • Hotărârea 74/2011 - Municipiul Bacău - 07.03.2011

  Hotărârea nr.74 din 07.03.2011 Hotărârea nr. 74 din 07.03.2011 - privind aprobarea de principiu a exercitarii de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemţiune, în vederea achiziţionării de către Municipiul Bacău a imobilului din municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri nr.7.
 • Hotărârea 73/2011 - Municipiul Bacău - 07.03.2011

  Hotărârea nr.73 din 07.03.2011 Hotărârea nr. 73 din 07.03.2011 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor  tehnico-economici şi a Politicii de tarifare pentru Proiectul "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău".
 • Hotărârea 72/2011 - Municipiul Bacău - 07.03.2011

  Hotărârea nr.72 din 07.03.2011 Hotărârea nr. 72 din 07.03.2011 - privind modificarea Anexei nr. 1 la Contractul de concesionare nr. 33423/ 2092/ 01.09.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipilui Bacău şi SC CET SA Bacău
 • Hotărârea 71/2011 - Municipiul Bacău - 07.03.2011

  Hotărârea nr.71 din 07.03.2011 Hotărârea nr. 71 din 07.03.2011 - privind aprobarea participării Municipiului Bacău în parteneriat, la proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Interregională - INTERREG IV C - " Micro Iniţiative pentru Schimbarea Comportamentului pentru o Economie cu Emisii Reduse de Carbon la Nivel Local " - " MIRABELLE - Micro Initiatives foR changing Behaviour  towards a low carbon Economy at Local Level" şi aprobarea cofinanţării cheltuielilor  eligibile, a cheltuielilor neeligibile şi conexe.
 • Hotărârea 70/2011 - Municipiul Bacău - 07.03.2011

  Hotărârea nr.70 din 07.03.2011 Hotărârea nr. 70 din 07.03.2011 - privind aprobarea studiilor de fundamentare a deciziei de "Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău".
 • Hotărârea 69/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.69 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 69 din 28.02.2011 - privind atribuirea în folosinţă gratuită către Asociaţia Creştină de Caritate şi Ajutor "Ovidenia Bacău 2005" a spaţiului cu o suprafaţă de 115 m.p., aferent unei părţi din imobilul P.T. nr.6 din Bacău, str. Cremenea.
 • Hotărârea 68/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.68 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 68 din 28.02.2011 - privind acceptarea, fără sarcini, a donaţiei terenului în suprafaţă de 792 m.p. teren arabil, sola 28, parcela 315/5, situat în municipiul Bacău, str. Dorului nr.1, cu scopul amenajării unui drum.
 • Hotărârea 67/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.67 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 67 din 28.02.2011 - privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere aferente locuinţelor ANL situate în Bacău, str. Letea, nr. 50 bis, sc. A, B şi str. Făgăraş nr. 4, sc. A, B.
 • Hotărârea 66/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.66 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 66 din 28.02.2011 - privind alegerea "Preşedintelui  de şedinţă"  al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile martie - aprilie 2011.
 • Hotărârea 65/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.65 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 65 din 28.02.2011 - privind  soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 20224/10.02.2011 înaintată de S.C. Transport Bistriţa S.A. Bacău.
 • Hotărârea 64/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.64 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 64 din 28.02.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE IMOBIL 2S+P+5E, COMPLEX MULTIFUNCTIONAL « GALERII CORA BACAU », IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE - UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER, AMENAJARI EXTERIOARE, AMENAJARE INTERSECTIE DINTRE STR. ALEXANDRU CEL BUN CU STR. MILCOV SI STR. ION LUCA CARAGIALE, RESPECTIV STR. MIRCEA ELIADE CU STR. MILCOV, STR.  MILCOV, NR. 2 - 4, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR :  S.C. BACAU ESTATE S.R.L., din Bucuresti.
 • Hotărârea 63/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.63 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 63 din 28.02.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  CONSTRUIRE 2 LOCUINTE P + M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR.  CONSTANTIN PLATON, NR. 12, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: CIOCAN VALERIA, din Bacau.
 • Hotărârea 62/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.62 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 62 din 28.02.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE COVRIGARIE, STR.  BICAZ, NR. 2, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIARI: ALEXA ADRIAN SI ALEXA ALIN-FLORIN, din Bacau.
 • Hotărârea 61/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.61 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 61 din 28.02.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru  CONSTRUIRE  LOCUINTA P + M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR.  GHEORGHE HOCIUNG, NR. 33, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIARI: TUGUI IONEL-DANIEL SI TUGUI IONELA, din Bacau.
 • Hotărârea 60/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.60 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 60 din 28.02.2011 - prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.
 • Hotărârea 59/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.59 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 59 din 28.02.2011 - privind darea în folosinţă gratuită a unui bun - imobil, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, către Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala Judeţeană Bacău.
 • Hotărârea 58/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.58 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 58 din 28.02.2011 - privind darea  în administrare către Clubul Sportiv Municipal Bacău 2010, a spaţiului  cu o  suprafaţă  de 251 mp, aferent unei părţi din imobilul P.T. nr.9  din Bacău str. Carpaţi.
 • Hotărârea 57/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.57 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 57 din 28.02.2011 - privind aprobarea documentatiilor tehnico - economice, faza S.F., pentru obiectivele de investitii " AMENAJARE LOCURI DE JOACA PENTRU COPII", din  Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 56/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.56 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 56 din 28.02.2011 - privind aprobarea documentatiei tehnico - economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Racordare la SACET  a  S.C. Aerostar S.A. Bacau".
 • Hotărârea 55/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.55 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 55 din 28.02.2011 - privind acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 42 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere până la data de 07.02.2011.
 • Hotărârea 54/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.54 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 54 din 28.02.2011 - privind aprobarea completării HCL nr. 420/2010, modificată şi completată de HCL nr. 440/2010 şi HCL nr.17/2011,  respectiv a listei nominale a familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău,  care urmează a beneficia de un ajutor de urgenţă de până la 2500 lei în conformitate cu  prevederile HCL nr. 347/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 53/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.53 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 53 din 28.02.2011 - privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secţiunile "Locuinţe din fondul locativ de stat" şi "Case naţionalizate".
 • Hotărârea 52/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.52 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 52 din 28.02.2011 - privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 257/ 2008 prin care s-a aprobat Regulamentul privind instituirea măsurilor de creştere a eficienţei energetice a blocurilor.
 • Hotărârea 51/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.51 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 51 din 28.02.2011 - privind modificarea H.C.L. nr. 233/2006, prin care a fost aprobată blocarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, ridicarea, transportul, depozitarea în spaţii special amenajate şi modalitatea de restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 50/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.50 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 50 din 28.02.2011 - privind aprobarea Regulamentului de acordare al burselor municipale, elevilor din şcolile şi liceele din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 49/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.49 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 49 din 28.02.2011 - privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federaţia Română de Handbal,  în vederea organizării evenimentului sportiv " Trial de selectie  - Zona Est" - Lot National Cadete, ce se va desfăşura la Bacău în perioada  4-6 martie 2011.
 • Hotărârea 48/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.48 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 48 din 28.02.2011 - privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea celei de-a doua ediţii a concursului judeţean de matematică "Gheorghe Ţiţeică", ce se va desfăşura în perioada 20 - 27.03.2011, la Bacău.
 • Hotărârea 47/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.47 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 47 din 28.02.2011 - privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener pentru susţinerea Colegiului "Mihai Eminescu" la proiectul "Rolul asistentului medical în cadrul echipei multidisciplinare de îngrijire", ce se va desfăşura în perioada 29.04 - 07.05.2011, în Germania.
 • Hotărârea 46/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.46 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 46 din 28.02.2011 - privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener cu Sindicatul Liber al Pensionarilor din Judeţul Bacău, în vederea organizării unor festivităţi ocazionate de împlinirea a 20 de ani  de activitate.
 • Hotărârea 45/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.45 din 28.02.2011 Hotărârea nr.45 din 28.02.2011 - privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener cu Universitatea "Vasile Alecsandri"din Bacău, în vederea organizării "Conferinţei Internaţionale de Ştiinţe Aplicate" din cadrul Catedrei de Inginerie a Produselor Alimentare, ce se va desfăşura la Bacău in data de  28-30.04.2011.
 • Hotărârea 44/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.44 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 44 din 28.02.2011 - privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al S.C. CET S.A. Bacău.
 • Hotărârea 43/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.43 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 43 din 28.02.2011 - privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011, a Organigramei şi a Statului de Funcţii la Clubul Sportiv  Municipal Bacău 2010.
 • Hotărârea 42/2011 - Municipiul Bacău - 28.02.2011

  Hotărârea nr.42 din 28.02.2011 Hotărârea nr. 42 din 28.02.2011 - privind modificarea şi completarea HCL nr. 42/2010 privind realizarea proiectului "Complex cultural Sf. Nicolae - matrice spirituală a Bacăului", finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenţie 5.3, aprobarea contribuţiei proprii, a cheltuielilor neeligibile şi conexe şi abrogarea HCL nr. 190/2010.
 • Hotărârea 41/2011 - Municipiul Bacău - 10.02.2011

  Hotărârea nr.41 din 10.02.2011 Hotărârea nr. 41 din 10.02.2011 - privind conferirea Titlului de "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Bacău, domnului Florin Piersic.
 • Hotărârea 40/2011 - Municipiul Bacău - 10.02.2011

  Hotărârea nr.40 din 10.02.2011 Hotărârea nr. 40 din 10.02.2011 - privind conferirea Titlului de "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Bacău, doamnei Doina Iacob, domnului Viorel Baltag şi domnului Florin Blănărescu.
 • Hotărârea 39/2011 - Municipiul Bacău - 10.02.2011

  Hotărârea nr.39 din 10.02.2011 Hotărârea nr. 39 din 10.02.2011 - privind alocarea de la bugetul local al municipiului Bacău a unor sume pentru desfăşurarea unor manifestaţii cultural-artistice organizate de Teatrul Municipal "Bacovia".
 • Hotărârea 38/2011 - Municipiul Bacău - 10.02.2011

  Hotărârea nr.38 din 10.02.2011 Hotărârea nr. 38 din 10.02.2011 - privind aprobarea constituirii unei comisii de expropriere în conformitate cu prevederile Legii nr.255/2010.
 • Hotărârea 37/2011 - Municipiul Bacău - 10.02.2011

  Hotărârea nr.37 din 10.02.2011 Hotărârea nr. 37 din 10.02.2011 - privind aprobarea tarifelor minime de închiriere a spaţiilor din incinta "Centrului de Afaceri şi Expoziţii Bacău".
 • Hotărârea 36/2011 - Municipiul Bacău - 10.02.2011

  Hotărârea nr.36 din 10.02.2011 Hotărârea nr. 36 din 10.02.2011 - privind aprobarea  închirierii unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al municipiului Bacău, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, cu destinaţia de  - sediu asociaţie de proprietari.
 • Hotărârea 35/2011 - Municipiul Bacău - 10.02.2011

  Hotărârea nr.35 din 10.02.2011 Hotărârea nr. 35 din 10.02.2011 - privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, de la bugetul local, a unei sume de bani, în vederea organizării vizitei reprezentanţilor- oraşului înfrăţit - Mandaue, Regiunea Cebu din Republica Filipine, la Bacău în perioada 21-25 februarie 2011.
 • Hotărârea 34/2011 - Municipiul Bacău - 10.02.2011

  Hotărârea nr.34 din 10.02.2011 Hotărârea nr. 34 din 10.02.2011 - privind aprobarea "Ghidului Solicitantului" şi a documentelor procedurale, pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, din fondurile bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată , ulterior modificată şi completată.
 • Hotărârea 33/2011 - Municipiul Bacău - 10.02.2011

  Hotărârea nr.33 din 10.02.2011 Hotărârea nr. 33 din 10.02.2011 - privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi  non-profit de interes general şi abrogarea H.C.L. Bacău nr.63/2010.
 • Hotărârea 32/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.32 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 32 din 31.01.2011 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui spaţiu situat in str. Aleea Ghioceilor nr.12 Bacău din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 31/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.31 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 31 din 31.01.2011 - privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit în baza Legii nr.239/2007, în proprietatea Parohiei Ortodoxe "Buna Vestire"  din Bacău a unui bun imobil - teren în suprafaţă de 934 m.p. situat în strada Florilor nr.2 din Municipiul Bacău.
 • Hotărârea 30/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.30 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 30 din 31.01.2011 - privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 16400/07.01.2011.
 • Hotărârea 29/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.29 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 29 din 31.01.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  CONSTRUIRE  ANEXA GOSPODAREASCA (MAGAZIE) SI IMPREJMUIRE TEREN, STR.  SIRETULUI, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: MACARIE LENUTA, din Bacau.
 • Hotărârea 28/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.28 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 28 din 31.01.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  CONSTRUIRE LOCUINTA P + M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR.  DORULUI, SOLA 28, PARCELA 903/1/34, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIARI: FAIN IOANA SI FAIN COSTICA, din Bacau
 • Hotărârea 27/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.27 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 27 din 31.01.2011 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTE, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, STR.  CALEA MOLDOVEI,  NR. 161, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: DANCUTA DOBRIN, din Bacau
 • Hotărârea 26/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.26 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 26 din 31.01.2011 - prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.
 • Hotărârea 25/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.25 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 25 din 31.01.2011 - privind prelungirea duratei prevazuta in contractele de concesionare incheiate intre Municipiul Bacau si  persoane fizice si juridice, beneficiari ai constructiilor realizate pe terenuri concesionate in Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 24/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.24 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 24 din 31.01.2011 - privind modificarea si completarea HCL nr.325/2010 prin care a fost aprobata închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui numar de 17  spaţii  aflate pe Terasa de Flori din  Piaţa Centrala din municipiul Bacău str. Pieţii nr. 1.
 • Hotărârea 23/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.23 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 23 din 31.01.2011 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii a unui amplasament, situat în Piaţa de Gros din Bacău, str. Calea Moldovei nr.76.
 • Hotărârea 22/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.22 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 22 din 31.01.2011 - privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău,  situat in incinta P.T. nr.29 din Bacău str. Bicaz,  prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 21/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.21 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 21 din 31.01.2011 - privind închirierea suprafeţei de 332 mp teren, situat în Bacău, str. Calea Mărăşeşti nr. 157, pe o perioadă de 5 ani, către Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău.
 • Hotărârea 20/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.20 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 20 din 31.01.2011 - privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 111/ 2007 prin care s-a actualizat inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 19/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.19 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 19 din 31.01.2011 - privind acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Sărata, d-lui Carp Toma din Bacău, ca beneficiar al Legii nr. 341/ 2004.
 • Hotărârea 18/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.18 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 18 din 31.01.2011 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă în  valoare de 4 000 lei d-nei FEŞTILĂ ANA  cu domiciliul în Bacău, str.Bradului, nr.60, sc.B, ap.3 pentru fiica ŞUFARU RALUCA CRISTINA cu domiciliul în Bacau, str.  Bradului,  nr.60,  sc.B , ap. 14.
 • Hotărârea 17/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.17 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 17 din 31.01.2011 - privind aprobarea completării HCL nr. 420/2010, modificată şi completată de HCL nr. 440/2010,  respectiv a listei nominale a familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău,  care urmează a beneficia de un ajutor de urgenţă de până la 2500 lei în conformitate cu  prevederile HCL nr. 347/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 16/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.16 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 16 din 31.01.2011 - privind stabilirea  alocatiei zilnice de hrana pentru consumul colectiv la  Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau.
 • Hotărârea 15/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.15 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 15 din 31.01.2011 - privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2011 la Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si a grilei de calcul a contributiei de intretinere datorata de sustinatorii  legali ai persoanelor varstnice ingrijite in aceasta institutie.
 • Hotărârea 14/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.14 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 14 din 31.01.2011 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 265/ 2010 prin care s-au aprobat funcţiile publice, organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 13/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.13 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 13 din 31.01.2011 - privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Bacău în justitie, în cauze aflate pe rolul Tribunalului Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ.
 • Hotărârea 12/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.12 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 12 din 31.01.2011 - privind constituirea la nivelul municipiul Bacau a "Comisiei locale de ordine publica".
 • Hotărârea 11/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.11 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 11 din 31.01.2011 - privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, instituţie publică de interes local, rezultată prin reorganizarea Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01.02.2011, conform Legii nr.155/2010.
 • Hotărârea 10/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.10 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 10 din 31.01.2011 - privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani,  catre Asociatia Culturala "Octavian Voicu" Bacău, pentru editarea si publicarea Revistei "Plumb"revista de cultura si atitudine.
 • Hotărârea 9/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.9 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 9 din 31.01.2011 - privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani,  catre Asociatia Nationala "Cultul Eroilor" , Filiala "col. Corneliu Chiries" a Judetului Bacău, pentru publicarea revistei "Bacaul Eroic".
 • Hotărârea 8/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.8 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 8 din 31.01.2011 - privind scutirea de la plata impozitului pe cladire, pentru proprietarii imobilului  din Bacau str. Martir Horia nr.22, sc. A, declarati sinistrati in urma evenimentului din 21.12.2010.
 • Hotărârea 7/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.7 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 7 din 31.01.2011 - privind aprobarea  Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii  pe anul 2011 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau şi a prognozei pe următorii 3 ani.
 • Hotărârea 6/2011 - Municipiul Bacău - 31.01.2011

  Hotărârea nr.6 din 31.01.2011 Hotărârea nr. 6 din 31.01.2011 - privind alegerea "Preşedintelui  de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile ianuarie 2011 - februarie 2011.
 • Hotărârea 5/2011 - Municipiul Bacău - 19.01.2011

  Hotărârea nr.5 din 19.01.2011 Hotărârea nr. 5 din 19.01.2011 - privind încheierea unui parteneriat cu Asociaţia Sportivă "Clubul Elisabeta Polihroniade" în vederea susţinerii financiare a desfăşurării Concursului Naţional de Şah Elisabeta Polihroniade ce se va desfăşura la Bacău în data de 22.01.2011.
 • Hotărârea 4/2011 - Municipiul Bacău - 19.01.2011

  Hotărârea nr.4 din 19.01.2011 Hotărârea nr. 4 din 19.01.2011 - privind stabilirea taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă,  de către ofiţerul de stare civilă.
 • Hotărârea 3/2011 - Municipiul Bacău - 19.01.2011

  Hotărârea nr.3 din 19.01.2011 Hotărârea nr. 3 din 19.01.2011 - privind dispensarele medicale din municipiul Bacău, preluate de la Consiliul Judeţean Bacău în baza Protocolului nr. 12590/ 28.12.2010.
 • Hotărârea 2/2011 - Municipiul Bacău - 19.01.2011

  Hotărârea nr.2 din 19.01.2011 Hotărârea nr. 2 din 19.01.2011 - privind efectuarea unui schimb de teren intre Municipiul Bacău si S.C. Fiald Imobiliare S.R.L. Bacau, in vederea realizarii de catre municipiul Bacau a unui obiectiv de investitii de interes local.
 • Hotărârea 1/2011 - Municipiul Bacău - 19.01.2011

  Hotărârea nr.1 din 19.01.2011 Hotărârea nr. 1 din 19.01.2011 - privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Municipiul Bacău.