Proces verbal din 30.04.2009

În data de 30 Aprilie 2009 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 30.04.2009, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicata , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr.2049 din 23.04.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară. în sală sunt prezenți un număr de 20 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc domnii consilieri Hîrțescu Vasilică, Șlic Mihai Iulian care este plecat în străinătate și d-na consilier Florea Irina Daniela din motive medicale.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici supune aprobării consiliului local, procesele verbale ale ședințelor din data de 31.03.2009, 15.04.2009 și 28.04.2009 . Nefiind discuții cu privire la acestea, face apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRAGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „pentru“ , procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local din

31.03.2009, a fost aprobat.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici supune aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 15.04.2009.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRAGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHLAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „pentru“ procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local din 15.04.2009, a fost aprobat.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici supune aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 28.04.2009.

/ /

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRI AC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVTU CONSTANTIN

X

9.

DRAGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „pentru44 procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local din 28.04.2009, a fost aprobat.

Dl. președinte de ședință -Floroiu Ionel- asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău, întreb domnii consilieri dacă sunt întrebări și interpelări.

Dl.consilier Axinte Gabriel -ridic o problemă legată de câinii comunitari.Știu că s-au făcut progrese în legătură cu aceștia, dar vin foarte multe sesizări din partea populației cu privire la numărul mare al acestora pe străzi, sau chiar în curțile liceelor și școlilor. Când mă refer la progrese, mă gândesc în primul rând la adăpostul pentru câini făcut anul trecut în cartierul C.F.R. Municipiul Bacău este în carantină de gradul 3, datorită izbucnirii unui nou focar de rabie. Vă fac cunoscut faptul că rabia este situată pe același palier ca și gravitate cu gripa porcină. Este destul de periculos, se poate transmite la om

/' /

i

prin mușcătură și chiar prin zgârâietură. Vin cu o soluție și anume Serviciul de gestionare a câinilor comunitari să-i adune de pe străzi și să începem o campanie de vaccinare a acestora. Aproape toate municipiile din țară au făcut un rencensământ al câinilor din orașe și de exemplu Timișoara și sectorul I București au implementat chiar un program de evidență a câinilor. Sper că și noi vom reuși să gestionăm cum trebuie aceaste promleme.

Dl.Consilier Nechita Neculai - acum câteva luni am participat împreună cu Poliția Primăriei Municipiului la o acțiune în cartierul Tache, la casele de romi și am găsit robinetele de apă deschise, am fotografiat la fața locului și am făcut o sesizare. Mă interesează cum se contorizează și cine plătește această apă, care curge non stop. Mulți dintre ei nu au nici contract cu Compania de apă și totuși folosesc apa.

DLDirector Rădulescu Petruș-Din păcate avem case neinventariate în cartierul Tache. Unii dintre ei au dosare în instanță, deoarece s-a încercat debranșarea lor dar nu ne-au permis accesul în curți. Sunt și care au fost debranșați și mai sunt multe cazuri în lucru. Cred că o să avem nevoie și de ajutorul Primăriei, deoarece străzile și trotuarele sunt nou făcute, dar în ultimă instanță vom încerca debranșarea din stradă și va fi nevoie să săpăm în stradă.

DLpreședinte de ședință Floroiu Ionel -solicitați spijinul Poliției Primăriei în aceste acțiuni.

DL Consilier Nechita Neculai-vine anotimpul secetos și va fi criză de apă și este păcat să o irosim, iar apa care se pierde o plătim noi toți.

PLconsilier Ilie Bîrzu -noi consilierii avem un program de audiențe, dar fără rezultate. Un coleg a propus în altă ședință să mergem noi în cartiere pentru a prelua problemele cetățenilor. Rog aparatul permanent să ia măsuri în acest sens.

D-na Marcu Viorica-problema câinilor comunitari este o problemă națională. Avem chiar o problemă de interpretare a legii de protecție a animalelor, care face precizarea că populația canină fără stăpân este protejată pe legea specială. Din păcate nici noi și nici la nivel național nu avem capacitate de adăpostire a câinilor comunitari, deși s-au făcut eforturi în acest sens. Avem cele două adăposturi din cartierul C.F.R. și de la rampa din Nicolae Bălcescu în care încap cca. 500 animale. Legea de protecție nu dă voie să-i eutanasiem. Din 2004 de când sunt aici am gestionat peste 2000 de capete. Recunosc că diferența dintre 2000 și 500 câți sunt în adăposturi, sunt pe stradă și sunt un real pericol. Noi am început de anul trecut o campanie de sterilizare, dar chiar sterilizați nu avem garanția că nu sunt un pericol, că nu mușcă și nu sunt agresivi. Eu aștept în continuare soluții vis-a-vis de legislație pentru a ști punctual cum vom proceda. Noi vom mări adăpostul de la Nicolae Bălcescu, vom mai stânge cca. 200 capete, vom steriliza în continuare. Părerile sunt împărțite și în rândul populației. Iubitorii de animale își manifestă afecțiunea doar la nivel declarativ, pentru că nu vin să adopte. Eu

/ /

/                                                                                                                                                 î

am toată disponibilitatea pentru rezolvarea acestei probleme, deja s-a rezolvat problema hranei, avem mașină pentru prinderea lor, avem pistol, etc.

La sfârșitul anului trecut s-a dat o hotărâre pentru darea spre adopție cu titlu gratuit, deși anterior s-a mai dat o hotărâre prin care s-a stabilit și o sumă de bani care să fie plătită în momentul adopției. Cu toate acestea numărul adopțiilor este foarte mic în 2008 și nu este nici o adopție în 2009. Rămâne problema adăposturilor, mai are și dl. Șlic un adăpost unde cazează cam 150 câini, dar este suprapopulat. Câinele rămâne un prieten, dar din păcate un prieten care trebuie hrănit și îngrijit.

DL consilier Axinte Gabriel -Din păcate adăpostul domnului Șilc este suprapopulat și are și dumnealui o acțiune de dare spre adopție, iar mulți dintre cei care adoptă le dau din nou drumul pe străzi.

DLPreședinte de ședință Floroiu Ionel -Invit pe dl. primar să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Primar ing Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

 • 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei, domnule Săndulescu Gheorghe din Bacău, str. Banca Națională bl. 31, Sc. B, apartament 15, pentr că a împlinit vârsta de 100 ani.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru luna mai 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.260 din 31.07.2007 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, modificată și completată prin H.C.L. nr.47 din 28.02.2008, H.C.L. nr.127 din 27.03.2008, H.C.L. nr. 372 din 31.10.2008 și H.C.L. nr. 60 din 31.03.2009

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 3000 lei d-nei Bliderișanu Nona Cornelia cu domiciliul în Bacău, str. Călugăreni, Bl. 10, Sc.D, Ap.9, pentru fiul acesteia, Bliderișanu George Ștefan.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Hanganu Lăcrămioara cu domiciliul în Bacău, str Ștefan cel Mare, B1.25, Sc.E, Ap.23.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Mărcuș Rica cu domiciliul în Bacău, str. Bicaz, Bl.l 1, Sc.B, Ap.10.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Cozma Maria cu domiciliul în Bacău, str. Republicii, B1.40, Sc.A, Ap.7.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Ș.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Solomon Mariana Viorica cu domiciliul în Bacău, str. Cornișa Bistriței, B1.8, Sc.B, Ap.30.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9. Proiect de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titilu gratuit, a unui loc de veci la Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfanțul Gheorghe și Eroii Neamului”, numitului Vasile Carol din Bacău, beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spațiului de locuit deținut cu contract de închiriere de către Roman Sorin, în imobilul din Bacău, str. Bucium nr. 8, sc.B, ap.6

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art 7 (1) din H.C.L. nr. 223/2006, în sensul înlocuirii Comisiei Consiliului Local al Municipiului Bacău care va proceda împreună cu S.C. CET S.A. Bacău, la încheierea protocolului de predare-primire a Sistemului de termoficare și a bunurilor aferente acestuia, din municipiul Bacău, precum și retumarea unor bunuri motivat de concesionarea acestui serviciu și încetarea contractului de administrare

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar din fondul de rezervă bugetară al bugetului local, Consiliului Local din comuna Repedea, județul Maramureș, în vederea reconstruirii unui număr de 10 case, distruse de calamitățile naturale din luna iulie 2008.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de reglementare a activității de publicitate stradală, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14. Proiect de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind desfășurarea activităților sezoniere, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău.

/ /

i                                                                                                                                    i

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Bacău către persoane care au calitatea de chiriași în aceste imobile. Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unor spații libere situate în imobilul din str. Henri Coandă nr.2 Bacău, aflate în domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, str. Teiului nr.9C, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui număr de 3 spații comerciale aflate în Piața Centrală din municipiul Bacău str. Pieții nr. 1.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19. Proiect de hotărâre privind completarea Listei - ANEXĂ - la Hotărârea nr. 241/10.07.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu Blocurile de locuințe ANL și Sălile de Sport din municipiul Bacău, care vor fi racordate la Sistemul de alimentare cu energie termică al municipiului Bacău, până la sfârșitul lunii septembrie 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii nr. 98/06.04.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind atribuirea către Autoritatea de Sănătate Publică a Județului Bacău, în folosință gratuită pe durata existenței construcției, a unui teren din domeniul public al municipiului Bacău, în vederea amplasării și construirii Spitalului Județean de Urgență în municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

H.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor domeniului public al municipiului Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 111/30.04.2007 modificată și completată prin H.C.L. nr.34/2008.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul «CENTRUL DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU », a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare.

/ /

/ /

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23. Proiect de hotărâre prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMA CU GARAJE (P + M + 1 PARȚIAL) SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. CIRESOAEI, NR. 51 B, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: BARNEA GEORGEL, BÂRNE A LENUTA, GOLOGAN MILUȚA, GOLOGAN NELA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL SI BIROURI, STR. CARPATI, NR. 8 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR : S.C. FLORITING S.R.L., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE CU SPATII COMERCIALE, SEDII DE FIRME SI SERVICII (DE ÎNFRUMUSEȚARE, BANCARE, PROIECTARE, ASIGURARE, ALIMENTATE PUBLICA), ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂȚII SI L.T.E., STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 5, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR: S.C. FLOAREA DE COLT S.R.L., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR. 11 K, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR : BALINT CRISTINEL-MARIUS, din Corn. Horgesti, Jud. Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE BUSINESS CENTER 3 S + P + 16E, STR. I. S. STURZA, NR. 2, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR : S.C. COMPLEX HOTELER DECEBAL S.A., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

/ / / /

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SECȚIE DE PRODUCȚIE DE PANIFICAȚIE, ANEXA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, CALEA ONEȘTI, NR. 47, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : S.C. DINPAN S.R.L., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂȚII, STR. DORULUI, SOLA 28, PARCELA 903/1/35, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: OJOG-VASILAS IULIAN-VASILE SI OJOG-VASILAS MIHAELA-ELENA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SEDIU SOCIAL, LOCUINȚE DE SERVICIU SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. VIITORULUI, NR. 12 H, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: S.C. SERV TRADE S.R.L., SPRIANU IOAN, SPRIANU MARIA, VARLAN GEORGICA, DINU EUGEN, STRATULAT CRISTIAN, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 32. Proiect de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile mai-iunie 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 33. Diverse,

PESTE ORDINEA DE ZI:

33.A. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

33.B. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a utilizării creditului obligatar aprobat prin H.C.L. 200/2006 pe perioada 2006-2008 și aprobarea finanțării din credit a obiectivelor de investiții pe anul 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ?

/ /

Dl.Consilier Zaharia Nicolae-Solicit retragerea punctului 20 de pe ordinea de zi, motivat de lipsa documentelor de la mapă. Nu avem o adresă a Autorității de Sănătate publice. Există doar o înștiințare către Autoritatea de Sănătate Publică a unor funcționari publici prin care constată că nu s-a făcut nici un demers pentru realizarea Spitalului Județean și nu avem un răspuns din partea Autorității de Sănătate publică sau a Ministerului, deci nu avem o poziție oficială. Practic facem o discuție în necunoștință de cauză. Rog pe dl. Secretar să facă un demers în acest sens pentru a avea o poziție oficială.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu se poate retrage un proiect de pe ordinea de de zi fără acordul inițiatorului.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-rămâne pe ordinea de zi.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supunem la vot ordinea de zi prezentată. Fac următoarea precizare :

în conformitate cu ART.43 Alin.(l) din Legea nr 215/2001, republicată :

„ Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, în condițiile art.39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare , și numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.43.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

11

9

-

Cu 11 voturi „pentru“ și 9 „împotrivă” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței.

D-nul Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001 , REPUBLICATĂ ULTERIOR MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ȘI ART.77 DIN LEGEA NR.393/2004, ȘI ROAGĂ PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

>                                         9

Nu se anunță existenta unei asemenea situații.

1.D1. Președinte de ședință Fio roi u Ionel - propun aducerea punctului 33 B pe primul loc și îl invit pe domnul Primar Ing Romeo Stavarache să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a utilizării creditului obligatar aprobat prin H.C.L. 200/2006 pe perioada 2006-2008 și aprobarea finanțării din credit a obiectivelor de investiții pe anul 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a utilizării creditului obligatar aprobat prin H.C.L. 200/2006 pe perioada 2006-2008 și aprobarea finanțării din credit a obiectivelor de investiții pe anul 2009.

/

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „pentru “ a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a utilizării creditului obligatar aprobat prin H.C.L. 200/2006 pe perioada 2006-2008 și aprobarea finanțării din credit a obiectivelor de investiții pe anul 2009.

 • 2. Se trece Ia primul punct al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel , președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei, domnului Săndulescu Gheorghe din Bacău, str. Banca Națională bl. 31, Sc. B, apartament 15, pentru că a împlinit vârsta de 100 ani.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îșî dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică, Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Ilie Bîrzu-S a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei, domnului Săndulescu Gheorghe din Bacău, str. Banca Națională bl. 31, Sc. B, apartamentl5, pentru că a împlinit vârsta de 100 ani.

 • 1.  Consilieri prezenți 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat 20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art.l. Se acordă domnului SĂNDULESCU GHEORGHE din Bacău, str. Banca Națională bl.31, Sc. B, apart.15, un premiu în sumă de 5000 lei, pentru faptul că la data de 28.05.2002, a împlinit vârsta de 100 de ani.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  Art.2. Direcția Economică va efectua plata premiului la domiciliul beneficiarului, în termen de 10 zile de la data prezentei hotărâri, de la bugetul local, Cap. 54.02. „Alte servicii Publice Generale”.

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  3.

  Art.3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Stare Civilă al Municipiului Bacău și Serviciului Cabinet Primar.

  S-a adoptat

  19

  0

  1

 • 3. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul privind aprobarea pentru luna mai 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

/ /

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică, S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre,favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Uie -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru luna mai 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.

 • 1.  Consilieri prezenți 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat 20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art 1. (1) Se aprobă listele nominale pe luna mai 2009 pentru unele categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău, care beneficiază de abonamente cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun valabile pe o perioadă de o lună.

  (2) Listele nominale cuprind un număr de 728 beneficiari, după cum urmează:

  • a) 347 de persoane marginalizate social îndreptățite la ajutor social sau masă la Cantina Municipală, beneficiare de abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 50 lei;

  • b) 381 donatori de sânge, beneficiari de abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 50 lei;conform anexelor nr.l și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  Art 2. - Se aprobă în luna mai 2009 subvenționarea cu 100 % a transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și asistenții personali profesioniști din municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile Convenției nr. 31177/2930/2008 încheiată între Consiliul Local al muncipiului Bacău și S.C. Transport S.A Bacău și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.474/29.12.2008.

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  3.

  Art 3. (1)- Distribuirea abonamentelor către beneficiari se va face Ia cerere de către Serviciul Public de Asistență Socială Bacău prin Biroul Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap, Biroul Alocații Familiale, Biroul Prevenirea și Combaterea Sărăciei și Birou Protecția Copilului, în baza datelor de identitate, cu semnătură de primire.

  (2)- Distribuirea legitimațiilor către persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și asistenții personali profesioniști se va face de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, conform legii.

  S-a adoptat

  19

  0

  1

4.

Art 4. (1) - Decontarea abonamentelor distribuite de Serviciul Public de Asistență Socială Bacău se va face către agentul economic transportator în baza datelor de identitate a beneficiarilor, cu semnătură de primire.

(2) - Decontarea legitimațiilor distribuite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău se va face în baza listelor nominale totale a persoanelor beneficiare, care vor cuprinde datele de indentificare ale acestora, certificate de valabilitatea datelor înscrise.

S-a adoptat

19

0

1

5.

Art 5. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Serviciului Public de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

S-a adoptat

19

0

0

 • 4. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.260 din 31.07.2007 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, modificată și completată prin H.C.L. nr.47 din 28.02.2008, H.C.L. nr.127 din 27.03.2008, H.C.L. nr. 372 din 31.10.2008 și H.C.L. nr. 60 din 31.03.2009

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică,

S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

D1. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovicî - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.260 din 31.07.2007 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, modificată și completată prin H.C.L. nr.47 din 28.02.2008, H.C.L. nr.127 din 27.03.2008 , H.C.L. nr. 372 din 31.10.2008 și H.C.L.nr. 60 din 31.03.2009

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.260 din 31.07.2007 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, modificată și completată prin H.C.L. nr.47 din 28.02.2008, H.C.L. nr.127 din 27.03.2008 , H.C.L. nr. 372 din 31.10.2008 și H.C.L. nr. 60 din 31.03.2009

5.Se trece la punctele 4, 5, 6, 7, 8 ale ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la proiectele de hotărâre la :

 • 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 3000 lei d-nei Bliderișanu Nona Cornelia cu domiciliul în Bacău, str. Călugăreni, Bl. 10, Sc.D, Ap.9, pentru fiul acesteia, Bliderișanu George Ștefan .

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Hanganu Lăcrămioara cu domiciliul în Bacău, str.Ștefan cel Mare, B1.25, Sc.E, Ap.23.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Mărcuș Rica cu domiciliul în Bacău, str. Bicaz, BL 11, Sc.B, Ap. 10.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Cozma Maria cu domiciliul în Bacău, str. Republicii, B1.40, Sc.A, Ap.7.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Ș.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Solomon Mariana Viorica cu domiciliul în Bacău, str. Cornișa Bistriței, B1.8, Sc.B, Ap.30.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizele de legalitate și avizele Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectele de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Direcția Economică, S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectele de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret.

D1, consilier Hie Bîrzu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 3000 lei d-nei Bliderișanu Nona Cornelia cu domiciliul în Bacău, str. Călugăreni, Bl. 10, Sc.D, Ap.9, pentru fiul acesteia, Bliderișanu George Ștefan .

 • 1.  Consilieri prezenți 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat 20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 3000 lei d-nei Bliderișanu Nona Cornelia cu domiciliul în Bacău, str. Călugăreni, nr.10, sc. D, ap. 9 întrucât fiul său, Bliderișanu George Ștefan se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate din Roma, Italia.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

  S-a adoptat

  19

  0

  1

3.

Art 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

S-a adoptat

19

0

1

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Hanganu Lăcrămioara cu domiciliul în Bacău, str.Ștefan cel Mare, B1.25, Sc.E, Ap.23.

 • 1. Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Hanganu Lăcrămioara cu domiciliul în Bacău, str. Ștefan cel Mare, bl. 25, sc. E, ap. 23 întrucât fiul acesteia, Hanganu Radu Gabriel se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport în vederea tratamentului pe care urmează să îl efectueze într-o clinică de specialitate din Torino, Italia.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  3.

  Art 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

  S-a adoptat

  19

  0

  1

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Mărcuș Rica cu domiciliul în Bacău, str. Bicaz, Bl.ll, Sc.B, Ap.10.

 • 1. Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat- 20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgența în valoare de 1000 lei d-nei Mărcuș Rica cu domiciliul în Bacău, str. Bicaz, bl. 11, sc. B, ap. 10 întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

/ /

i                                                                                                                                                                  i

2.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fî acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

S-a adoptat

19

0

1

3.

Art 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

S-a adoptat

19

0

1

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Cozma Maria cu domiciliul în Bacău, str. Republicii, B1.40, Sc.A, Ap.7.

 • 1. Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat- 20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Cozma Maria cu domiciliul în Bacău, str. Republicii, bl. 40, sc. A, ap. 7 întrucât fiica acesteia, Cojocaru Alexandra, se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând investigații medicale și tratament într-o unitate medicală de specialitate.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art. 1 va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  3.

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

  S-a adoptat

  19

  0

  1

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Solomon Mariana Viorica cu domiciliul în Bacău, str. Cornișa Bistriței, Bl.8, Sc.B, Ap.30.

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Solomon Mariana Viorica cu domiciliul în Bacău, str. Cornișa Bistriței, bl. 8, sc. B, ap. 30 întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării sociale și de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate.

S-a adoptat

20

0

0

2.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

S-a adoptat

19

0

1

3.

Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

S-a adoptat

19

0

1

 • 6. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci la Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului”, numitului Vasile Carol din Bacău, beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret.

D1. Consilier Bîrzu Hie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titilu gratuit, a unui loc de veci la Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului”, numitului Vasile Carol din Bacău, beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război.

 • 1. Consilieri prezenți - 20

2. Numărul consilierilor care au votat- 20

Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art.l. - Se acordă la cerere, cu titlu gratuit, domnului Vasile Carol din Bacău str. Nicolae Bălcescu nr.12, Sc.H, apart. 18, un loc de veci în Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului” str.Constanței nr.7A, cartierul CER din Bacău, ca beneficiar al Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

S-a adoptat

20

0

0

2.

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Patrimoniu, Bisericii Militare „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului” str.Constanței nr.7A, cartierul CFR din Bacău și persoanei nominalizate la art.l

S-a adoptat

19

0

1

 • 7. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și domnul Floriu Ionel președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea extinderii spațiului de locuit deținut cu contract de închiriere de către Roman Sorin, în imobilul din Bacău, str. Bucium nr. 8, sc.B, ap.6

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Patrimoniu și Serviciul Contracte,Evidență, încasări Debite).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărare.Se trece la procedura de vot secret.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea extinderii spațiului de locuit deținut cu contract de închiriere de către Roman Sorin, în imobilul din Bacău, str. Bucium nr. 8, sc .B, ap.6.

 • 1.  Consilieri prezenți

 • 2. Numărul consilierilor care au votat

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l. Se aprobă extinderea spațiului de locuit, deținut cu contract de închiriere de către Roman Sorin, în imobilul din Bacău, str.Bucium nr. 8/B/6 cu încă 2 camere, care au devenit libere prin renunțarea celorlalți 2 benficiari (Roman Elena și Roman Vasile), urmând a se încheia un nou contract de închiriere pentru întreg apartamentul situat în Bacău, str. Bucium nr. 8, sc. B, apart.6.

  S-a adoptat

  17

  3

  0

  2.

  ART.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Patrimoniu, Serviciului Contracte Evidențe și încasări Debite, precum și persoanelor menționate la art.l din prezenta hotărâre. S-a adoptat

  16

  3

  1

 • 8. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea art. 7 (1) din H.C.L. nr. 223/2006, în sensul înlocuirii Comisiei Consiliului Local al Municipiului Bacău care va proceda împreună cu S.C. CET S.A. Bacău, la încheierea protocolului de predare-primire a Sistemului de termoficare și a bunurilor aferente acestuia, din municipiul Bacău, precum și retumarea unor bunuri motivat de concesionarea acestui serviciu și încetarea contractului de administrare.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

D1. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea art. 7 (1) din H.C.L. nr. 223/2006, în sensul înlocuirii Comisiei Consiliului Local al Municipiului Bacău care va proceda împreună cu S.C. CET S.A. Bacău, la încheierea protocolului de predare-primire a Sistemului de termoficare și a bunurilor aferente acestuia, din municipiul Bacău, precum și retumarea unor bunuri motivat de concesionarea acestui serviciu și încetarea contractului de administrare.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

CHIRIACIO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVACOSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLICMIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea art. 7 (1) din H.C.L. nr. 223/2006, în sensul înlocuirii Comisiei Consiliului Local al Municipiului Bacău care va proceda împreună cu S.C. CET S.A. Bacău, la încheierea protocolului de predare-primire a Sistemului de termoficare și a bunurilor aferente acestuia, din municipiul Bacău, precum și retumarea unor bunuri motivat de concesionarea acestui serviciu și încetarea contractului de administrare.

 • 9. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar din fondul de rezervă bugetară al bugetului local, Consiliului Local din comuna Repedea, județul Maramureș, în vederea reconstruirii unui număr de 10 case, distruse de calamitățile naturale din luna iulie 2008.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică, Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar din fondul de rezervă bugetară al bugetului local, Consiliului Local din comuna Repedea, județul Maramureș, în vederea reconstruirii unui număr de 10 case, distruse de calamitățile naturale din luna iulie 2008.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar din fondul de rezervă bugetară al bugetului local, Consiliului Local din comuna Repedea, județul Maramureș, în vederea reconstruirii unui număr de 10 case, distruse de calamitățile naturale din luna iulie 2008.

 • 10. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de reglementare a activității de publicitate stradală, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de reglementare a activității de publicitate stradala, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

CCfJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ L1V1U CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HIRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru» , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de reglementare a activității de publicitate stradală, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău.

 • 11. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi $i domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind desfășurarea activităților sezoniere, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acesț proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.președinte de Ședință Floroiu Ionel-rog aparatul de specialitate și pe domnul Primar să se facă în așa fel încât să se respecte amplasarea teraselor pe trotuare astfel încât să rămână loc și pentru pietoni și să nu fie terase fără toalete , să nu avem reclamați! că se duc consumatorii să-și facă necesitățile în scările de bloc cum s-a mai întâmplat în anii precedenți.

DLConsilier Bogatu George-farmecul străzilor principale este dat tocmai de existența teraselor. Să luăm exemplu marilor orașe: Paris, Barcelona, etc., iar Bacăul nu are așa ceva.

/ /

/ /

Dl.președinte de Ședință Floroiu lonel-nu am nimic împoriva teraselor, e foarte bine să se bea cafeaua afară, dar la măsuțe mici astfel încât să rămână loc și pentru pietoni și să aibă condiții civilizate incluzând toalete, etc.

Nu mai sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind desfășurarea activităților sezoniere, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AD AM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTACMIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi «pentru» , a fost adoptat proiectul de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind desfășurarea activităților sezoniere, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău.

 • 12. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar mg. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Bacău către persoane care au calitatea de chiriași în aceste imobile.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Patrimoniu, Serviciul Contracte, Evidență,încasări Debite).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

D-na Chiriac Elena- stau în acest imobil de peste 37 de ani.

Dl. Consilier Chiriac Ioan-la începutul anului, într-o ședință restrânsă domnul primar enunța un principiu, cu care noi am fost de acord, că în perioadă de criză în primul rând statul trebuie să facă investiții și implicit administrațiile locale. Acum noi trebuie să votăm aici să vindem mai multe spații și terenurile aferente. Eu înțeleg că sunt și probleme sociale, dar sunt niște lucruri care pe mine mă surprind. Sunteți de exemplu prea generos cu o tânără văduvă de 19 ani, Stan Claudia, căreia trebuie sa-i aprobăm 3 camere și 400 m.p. pe strada I.S.Sturza, iar la poziția următoare este trecut un domn Feraru tot pe I.S.Sturza cu casa si 205 m.p.. într-un moment în care noi municipalitatea ne plângem că nu avem terenuri pentru parcări, dăm în centrul Bacăului 600 m.p. Eu cred că majoritățile se formează pentru a eluda legea. Când este un proiect corect se votează în unanimitate fără prea multe discuții.

Propun un amendament și anume scoaterea acestor două spații deoarece eu consider că cu 600 m.p.se pot face multe lucruri pentru municipalitate, putem face un schimb de teren cu proprietarul de la Piața Centrală, să putem face o parcare.

Dl.Primar Ing Romeo Stavarache- dacă citeați cu atenție vedeați că se vinde doar casa, terenul va fi închiriat sau concesionat în condițiile legii. Terenul de sub casă, de sub clădire, se poate vinde în condițiile Legii 18/1991, prin Ordin al Prefectului.

D-na Pașcan Simona - doamna Stan Claudia nu are 19 ani ci locuiește în imobil de 19 ani, este o greșeală de redactare, este născută în 1958, iar ca structură de familie , familia este compusă din 7 membri. în ceea ce privește terenul, acesta se închiriază. Domnul Feraru Remus ocupă o cameră, un hol și o bucătărie, figurează o singură persoană dar practic ei locuiesc mai mulți fără forme legale, respectiv concubina și

/

copiii, pe care nu i-am putut trece în contract. Au fost în audiență la domnul primar în august 2008.

DLConsilier Cojocaru Cristian-și eu sunt de acord să reglementăm situația juridică a terenurilor, dar nu putem să nu respectem dreptul de proprietate al acestor cetățeni, că practic despre asta e vorba, având în vedere că locuiesc în aceste case de o viață și în unele cazuri chiar părinții lor au stat în aceste case și nu văd ce ar putea face primăria acolo din punct de vedere investițional.

DLConsilier Chiriac Ioan-le putem da locuințe sociale în altă parte și acolo putem face altceva cu cei 600 m.p., pentru municipalitate.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiii Popo viei -problema este că aceste persoane au beneficiat de acordare de locuință de la municipalitate și nu le mai putem acorda încă o locuință socială, fie prin programul A.N.L. sau prin alte programe.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache - datoria mea este să pun cererile și solicitările licite ale cetățenilor pe ordinea de zi, însă votul vă aparține domnilor consilieri.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Hie Bîrzu -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Bacău către persoane care au calitatea de chiriași în aceste imobile.

 • 1.  Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr.

  ort.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Artl.-(1) Se ia act de Raportul de Evaluare F22 - Nr.SOCG 895/05.12.2008 al S.C. SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.A. Bacău, cu privire la imobilul situat în Bacău, str. I.S.Sturza nr.36, estimat la valoarea de 36.140 RON, conform Anexei nr. 1 A parte integrantă din prezenta hotărâre.

  (2) Se aprobă vânzarea imobilului-locuință din Bacău str. I.S.Sturza nr.36, din municipiul Bacău, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, către Stan Claudia, chiriașă în acest imobil din anul 1990, cu plata integrală a prețului de 36.140 lei, care se va actualiza cu coeficientul de creștere a câștigurilor salariale medii pe economie din ultima luna a trimestrului anterior cumpărării, la care se va adăuga TVA

  • (3) Identificarea imobilului și a terenului aferent curții și construcției, se face prin Schița Proprietății, Anexa nr. 1B, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (4)  Situația terenului aferent curții și construcției, aprobată la vânzare, conform alineatelor mai sus menționate, se delimitează prin Schița Proprietății (Anexa-nr.lB la hotarare) și se reglementează în condițiile legii, după cum urmează:

  • a) terenul situat in jurul construcției in suprafața de 411,70 mp. reprezentând curți construcții, va fi închiriat sau concesionat în condițiile legii;

  • b) terenul situat sub construcții in suprafața de 125,30 mp, poate fi dobândit de cumpărător ulterior încheierii contractului de vanzare - cumpărare a locuinței, in condițiile art.36 alin 2 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată. NU S-A ADOPTAT

  14

  2

  4

  2.

  Art.2.(l) Se ia act de Raportul de Evaluare F22 - Nr.SOCG 722/30.08.2008 al S.C. SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.A. Bacău, cu privire la imobilul situat în Bacău, str. I.S.Sturza nr.38, estimat la valoarea de 12.720 RON, conform Anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

  (2) Se aprobă vânzarea imobilului-locuință din Bacău str. I.S.Sturza nr.38, din municipiul Bacău, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, către Feraru Remus, chiriaș în acest imobil din anul 2000, cu plata integrală a prețului de 12.720 lei, care se va actualiza cu coeficientul de creștere a câștigurilor salariate medii pe economie din ultima luna a trimestrului anterior cumpărării, la care se va adăuga TVA.

  • (3) Identificarea imobilului și a terenului aferent curții și construcției, se face prin Schița Proprietății, Anexa nr. 2B, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (4)  Situația terenului aferent curții și construcției, aprobată la vânzare, conform alineatelor mai sus menționate, se delimitează prin Schița Proprietății (Anexa nr.2B la hotarare) și se reglementează în condițiile legii, după cum urmează:

  • a) terenul situat in jurul construcției in suprafața de 205,12 mp. reprezentând curți construcții, va fi închiriat sau concesionat în condițiile legii;

  • b) terenul situat sub construcții in suprafața de 80,88 mp, poate fi dobândit de cumpărător ulterior încheierii contractului de vanzare - cumpărare a locuinței, în condițiile art.36 alin 2 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată.

  NU S-A ADOPTAT

  13

  4

  3

  3.

  ArL3.(l) Se ia act de Raportul de Evaluare F22 - Nr.SOCG 722/30.08.2008 al S.C. SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.A. Bacău, cu privire la imobilul situat în Bacău, str. Avram Iancu nr.28, estimat la valoarea de 11.750 RON, conform Anexei nr.3A parte integrantă din prezenta hotărâre.

  (2) Se aprobă vânzarea imobilului-locuință din Bacău str. Avram Iancu nr.28, din municipiul Bacău, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, către Feraru Constantin, chiriaș împreuna cu familia în acest imobil din anul 1984, cu plata integrală a prețului de 11.750 lei, care se va actualiza cu coeficientul de creștere a câștigurilor salariate medii pe economie din ultima luna a trimestrului anterior cumpărării, la care se va adăuga TVA.

  • (3) Identificarea imobilului și a terenului aferent curții și construcției, se face prin Schița Proprietății, Anexa nr. 3B, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (4)  Situația terenului aferent curții și construcției, aprobată la vânzare, conform alineatelor mai sus menționate, se delimitează prin Schița Proprietății (Anexa nr.3B la hotarare) și se reglementează în condițiile legii, după cum urmează:

  • a) terenul situat in jurul construcției in suprafața de 57,81 mp. reprezentând curți construcții, va fi închiriat sau concesionat în condițiile legii;

  • b) terenul situat sub construcții in suprafața de 47,19 mp, poate fi dobândit de cumpărător ulterior încheierii contractului de vanzare - cumpărare a locuinței, in condițiile art.36 alin 2 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată.

  NU S-A ADOPTAT

  12

  3

  5

  4.

  Art4.(l)- Se ia act de Raportul de Evaluare F22 - Nr.SOCG 562/28.07.2008 al S.C. SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.A. Bacău, cu privire la imobilul situat în Bacău, str. Calea Bârladului nr.6, estimat la valoarea de 13.350 RON, conform Anexei nr.4 A parte integrantă din prezenta hotărâre.

  (2) Se aprobă vânzarea imobilului-locuință din Bacău str. Calea Bârladului nr.6 din municipiul Bacău, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, către Familia Lupan Ioan și Aurica, chiriași în acest imobil din anul 1977, cu plata integrală a prețului de 13.350 lei, care se va actualiza cu coeficientul de creștere a câștigurilor salariate medii pe economie din ultima luna a trimestrului anterior cumpărării, la care se va adăuga TVA.

  • (3)  Identificarea imobilului și a terenului aferent curții și construcției, se face prin Schița Proprietății, Anexa nr. 4 B, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (4)   Situația terenului aferent curții și construcției, aprobată la vânzare, conform alineatelor mai sus menționate, se delimitează prin Schița Proprietății (Anexa nr.4B la hotarare) și se reglementează în condițiile legii, după cum urmează:

  • a) terenul situat in jurul construcției in suprafața de 91 mp. reprezentând curți construcții, va fi închiriat sau concesionat în condițiile legii;

  • b) terenul situat sub construcții in suprafața de 54,60 mp, poate fi dobândit de cumpărător ulterior încheierii contractului de vanzare -cumpărare a locuinței, in condițiile art.36 alin 2 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată. NU S-A ADOPTAT

  13

  2

  5

  5.

  Art5.(l) - Se ia act de Raportul de Evaluare F22 - Nr.SOCG 908/16.12.2008 al S.C. SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.A. Bacău, cu privire la imobilul situat în Bacău, str. Calea Bârladului nr.6, estimat la valoarea de 6.090 RON, conform Anexei nr.5 A parte integrantă din prezenta hotărâre.

  (2) Se aprobă vânzarea imobilului-locuință din Bacău str. Calea Bârladului nr.6 din municipiul Bacău, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, către Comănescu Vasile, chiriaș în acest imobil din anul 1987, cu plata integrală a prețului de 6.090 lei, care se va actualiza cu coeficientul de creștere a câștigurilor salariale medii pe economie din ultima luna a trimestrului anterior cumpărării, la care se va adăuga TVA.

  • (3)  Identificarea imobilului și a terenului aferent curții și construcției, se face prin Schița Proprietății, Anexa nr. 5 B, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (4)   Situația terenului aferent curții și construcției, aprobată la vânzare, conform alineatelor mai sus menționate, se delimitează prin Schița Proprietății (Anexa nr.5B la hotarare) și se reglementează în condițiile legii, după cum urmează:

  • a) terenul situat in jurul construcției in suprafața de 69,50 mp. reprezentând curți construcții, va fi închiriat sau concesionat în condițiile legii;

  • b) terenul situat sub construcții in suprafața de 42,90 mp, poate fi dobândit de cumpărător ulterior încheierii contractului de vanzare -cumpărare a locuinței, in condițiile art.36 alin 2 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată. NU S-A ADOPTAT

  13

  2

  5

/                                                       /

/                                                                                /

6.

Art6. (1) - Se ia act de Raportul de Evaluare F22 - Nr.SQCG 895/05.12.2008 al S.C. SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.A. Bacău, cu privire la imobilul situat în Bacău, str. Oituz nr.42, estimat la valoarea de 31.380 RON, conform Anexei nr.6 A parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă vânzarea imobilului-locuință din Bacău str. Oituz nr.42 din municipiul Bacău, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, către Dobranis Georgeta, chiriașă împreuna cu familia în acest imobil din anul 1983, cu plata integrală a prețului de 31.380 lei, care se va actualiza cu coeficientul de creștere a câștigurilor salariale medii pe economie din ultima luna a trimestrului anterior cumpărării, la care se va adăuga TVA.

 • (3)  Identificarea imobilului și a terenului aferent curții și construcției, se face prin Schița Proprietății, Anexa nr. 6 B, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (4)   Situația terenului aferent curții și construcției, aprobată la vânzare, conform alineatelor mai sus menționate, se delimitează prin Schița Proprietății (Anexa nr.6B la hotarare) și se reglementează în condițiile legii, după cum urmează:

 • a) terenul situat in jurul construcției in suprafața de 116 mp. reprezentând curți construcții, va fi Închiriat sau concesionat în condițiile legii;

 • b) terenul situat sub construcții in suprafața de 180,60 mp, poate fi dobândit de cumpărător ulterior încheierii contractului de vanzare - cumpărare a locuinței, in condițiile art.36 alin 2 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată. NU S-A ADOPTAT

15

3

2

7.

ArL7.(l)- Se ia act de Raportul de Evaluare F22 - Nr.SOCG 722/30.09.2008 al S.C. SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.A. Bacău, cu privire la imobilul situat în Bacău, str. Oituz nr.42, estimat la valoarea de 36.440 RON, conform Anexei nr.7 A parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă vânzarea imobilului-locuință din Bacău str. Oituz nr.42 din municipiul Bacău, aflat în proprietatea privată a municipiului Bacău, către Familia Holbau Mihai și Maricica, chiriași în acest imobil din anul 1986, cu plata integrală a prețului de 36.440 lei, care se va actualiza cu coeficientul de creștere a câștigurilor salariale medii pe economie din ultima luna a trimestrului anterior cumpărării, la care se va adăuga TVA.

 • (3)  Identificarea imobilului și a terenului aferent curții și construcției, se face prin Schița Proprietății, Anexa nr. 7 B, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (4)   Situația terenului aferent curții și construcției, aprobată la vânzare, conform alineatelor mai sus menționate, se delimitează prin Schița Proprietății (Anexa nr.7B la hotarare) și se reglementează în condițiile legii, după cum urmează :

 • a) terenul situat in jurul construcției in suprafața de 428,60 mp. reprezentând curți construcții, va fi închiriat sau concesionat în condițiile legii;

 • b) terenul situat sub construcții in suprafața de 147,80 mp, poate fi dobândit de cumpărător ulterior încheierii contractului de vanzare -cumpărare a locuinței, in condițiile art.36 alin 2 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată. NU S-A ADOPTAT

14

4

2

8.

Art8. - Imobilele prevăzute Ia art.1-7 din prezenta hotărâre, dobândite de cumpărători prin contracte de vânzare-cumpărare, nu pot fi înstrăinate timp de 10 ani de la data cumpărării lor. NU S-A ADOPTAT

16

3

1

4.

Art9. - Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, să semneze contractele de vânzare-cumpărare ale imobilelor prevăzute la art.1-7 din prezenta hotărâre.

NU S-A ADOPTAT

16

3

1

5.

ArtlO. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Patrimoniu, Serviciului Contracte, Evidență și încasări Debite, care va îndeplini toate procedurile privind vânzarea-cumpărarea imobilelor, menționate la art.1-7 din prezenta hotarare.

NU S-A ADOPTAT

16

3

1

 • 13. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unor spații libere situate în imobilul din str. Henri Coandă nr.2 Bacău, aflate în domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicoiae-Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unor spații libere situate în imobilul din str. Henri Coandă nr.2 Bacău, aflate în domeniul public al municipiului Bacău.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASDLICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unor spații libere situate în imobilul din str. Henri Coandă nr.2 Bacău, aflate în domeniul public al municipiului Bacău.

 • 14. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, str. Teiului nr.9C, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu, Serviciul Public de Administrare a fondului locativ și îndrumare Asociațiții de Proprietari.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-sunun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, str. Teiului nr.9C, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

CHIRIACIO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi «pentru» , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, str. Teiului nr.9C, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

 • 15. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi si domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui număr de 3 spații comerciale aflate în Piața Centrală din municipiul Bacău str. Pieții nr. 1.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Administrația Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui număr de 3 spații comerciale aflate în Piața Centrală din municipiul Bacău str. Pieții nr. 1.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi «pentru» , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui număr de 3 spații comerciale aflate în Piața Centrală din municipiul Bacău str. Pieții nr. 1.

 • 16. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Listei - ANEXĂ - la Hotărârea nr. 241/10.07.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu Blocurile de locuințe ANL și Sălile de Sport din municipiul Bacău, care vor fî racordate la Sistemul de alimentare cu energie termică al municipiului Bacău, până la sfârșitul lunii septembrie 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 3,4 și 5, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea Listei - ANEXĂ - la Hotărârea nr. 241/10.07.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu Blocurile de locuințe ANL și Sălile de Sport din municipiul Bacău, care vor fi racordate la Sistemul de alimentare cu energie termică al municipiului Bacău, până la sfârșitul lunii septembrie 2009.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

/ /

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea Listei - ANEXĂ - la Hotărârea nr. 241/10.07.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu Blocurile de locuințe ANL și Sălile de Sport din municipiul Bacău, care vor fi racordate la Sistemul de alimentare cu energie termică al municipiului Bacău, până la sfârșitul lunii septembrie 2009.

 • 17. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr. 98/06.04.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind atribuirea către Autoritatea de Sănătate Publică a Județului Bacău, în folosință gratuită pe durata existenței construcției, a unui teren din domeniul public al municipiului Bacău, în vederea amplasării și construirii Spitalului Județean de Urgență în municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

A

Dl,Consilier Zaharia Nicolae - Vă propun să o luăm inginerește. In primul rând vreau să vă spun că nu plec de la premisa că propunerea înaintată este de rea credință.

DLConsilier Chiriac Ioan-este inadmisibil să ni se pună votul în față înainte de a se discuta punctul de pe ordinea de zi. Consider că este lipsă de respect față de consilieri. Eu unul nu mai primesc buletinul de vot decât după ce se discută proiectul de hotărâre.

DLConsilier Zaharia Nicolae - Motivațiile aduse, expirarea Certificatului de Urbanism, care mi se pare un lucru minor, el poate fi prelungit sau se poate face altul și al doilea că nu se poate reloca târgul de vite că nu sunt resurse , la fel mi se pare un

A

lucru ridicol. Insă, o posibilă investiție pentru un spital județean de urgență înseamnă milioane de EURO.

Avem un punct de vedere diferit de cel al secretarului primăriei legat de procedura de vot și a felului în care se face abrogarea acestui document.

De asemenea menționez că oamenii din primărie, dl.Popovici, dl.Luchian, d-na Jinga, dl.Pircu, dl.Cortez și chiar dumneavoastră domnule primar v-ați exprimat și ați semnat documentele în sensul că Autoritatea de Sănătate Publică nu a făcut nici un demers în sensul realizării acestei investiții.

Acest demers cu Spitalul Județean de Urgență a debutat în Guvernul Tăriceanu .S-a făcut și o licitație care a fost anulată. Există de asemenea și un memorandum aprobat pentru continuarea investiției.

Vă solicit în mod oficial, domnule secretar, să faceți acest demers pentru obținerea memorandumului. In acest memorandum se spune clar că se va continua investiția la Spitalul Județean de Urgență.

Sper să nu fie ambiție personală aici și sper să înțelegeți că e bine pentru comunitatea băcăuană ca această investiție să rămână în prioritățile noastre. Este bine și pentru sistemul sanitar băcăuan. Vă mulțumesc.

DLConsilier Dunava Costel-din punct de vedere legal consider că votul propus, majoritatea prezenți,art.45.(l) din Legea 215/2001 este o eroare materială, deoarece fiind vorba de anularea unei hotărâri care are ca obiect patrimoniul consiliului local trebuia să se propună ca modalitate de vot art.45(3) adică 2/3 din consilierii aleși. In cazul în care va rămâne ca modalitate de vot modalitatea propusă, noi vă facem cunoscut faptul că vom analiza oportunitatea efectuării unei plângeri penale în această cauză, referitoare la persoanele care au lucrat la această hotărâre.Vă mulțumesc.

DLConsilier Chiriac Ioan-Stimati colegi suntem puși în situația de a vota împotriva unei legi. Am aici Legea nr.95/2006 privind reforma în sănătate. Prin această lege,

/ /

eram împreună cu dl. Primar la Câmpulung, când s-a discutat această lege și unde s-au purtat discuții să intre și Bacăul printre cele 20 județe pentru spital județean. Nu puteam intra pe lista celor 8 spitale regionale, deoarece lașul este mai mare. Pentru a se pune în practică acestă investiție am avut foarte multe discuții la Consiliul Județean în legătura cu găsirea terenului. Ne-am gândit atunci pentru o locație peste linie dar era aproape aeroportul, apoi la Fructex - era aproape Șiretul, apoi s-a găsit fostul Târg de vite. Iar dumneavoastră spuneți acum că nu puteți să îl relocați. Eu nu știu dacă Direcția de Sănătate Publică vă cere să relocați târgul. Nu cred că azi putem vota împotriva unei investiții de peste 150 milioane EURO. Ministrul sănătății de atunci a spus că se construiește și se dă la cheie spitalul cu condiția să avem un teren de minim 30 ha. Noi votăm împotriva venirii unor bani în municipiul Bacău. Profit de ocazie și mă leg și de o problemă mai veche și anume șoseaua de centură. Bacăul a avut un S.F.pentru aceasta, dar din motive politice nu s-a mai făcut și lașul de exemplu a făcut proiect după noi și azi se realizează construcția.

D-ra Consilier Adam Isabela-Voiam doar să-1 întreb pe dl.Dunava pentru ce infracțiune din Codul Penal va face plângerea. în legătură cu discursul domnului Chiriac, nu știu dacă noi, consilierii locali, ne punem împotriva construirii spitalului, atâta vreme cât nu există un Certicat de Urbanism, nu există măcar o cerere de prelungire a certificatului de urbanism. Spuneți-mi vă rog dacă s-au alocat fonduri pentru construirea spitalului, dacă s-a demarat vreo procedură? Există un teren, care teoretic trebuie să aibă o anumită destinație.

Dl.Consilier Cojocaru Cristian-Inițial am vrut să iau cuvântul pentru a explica care este obiectul hotărârii de consiliul local. Avem două S.F.-uri în consiliul local, unul pentru Spitalul Județean și unul domnul Dunava. Toți pot fi liniști în legătură cu votul secret, nu e nimic penal aici. Nu am înțeles cine sunt acei „noi” de care vorbește dl.Dunava. Analizând cu dl.profesor Iorgovan modalitatea de vot în consiliile locale, nu am găsit nici un caz în care vreun consilier să răspundă pentru votul secret. Eu am de gând să ripostez pe cale oficială la amenințările domnului Dunava și îi arăt că obiectul hotărârii de azi este abrogarea altei hotărâri și nu se referă la vreun drept de proprietate. îi amintesc domnului Dunava că în cadrul comisiei 5 , mi-a solicitat în mod expres, în calitate de președinte al comisiei juridice, vot secret pentru acest proiect. Azi avem vot secret iar buna noastră credință a fost recompensată cu amenințări. Dacă suntem juriști, domnule Dunava, atunci haideți să discutăm pe chestiuni juridice și nu pe chestiuni politice. De la ședința de comisie și până la ședința din plen aveți grijă să strecurați tot felul de amănunte picante presei. Dacă considerați că nu sunt suficiente documente la mapă, sunteți liberi să vă exprimați votul cum doriți. Votul din comisia juridică a fost 2:1, votul împotrivă a fost al domnului Dunava, poriectul de azi nu are ca obiect vreun drept de proprietate ci numai abrogarea unei hotărâri.

Dl.Consilier Dunava Costel -_Eu consider că acest proiect de hotărâre trebuie adoptat cu 2/3, deoarece obiectul său îl reprezintă anularea unei hotărâri cu privire la patrimoniu. Această hotărâre a fost adoptată cu 2/3 și acum vrem să o abrogăm cu

majoritatea prezenți. La această chestiune m-am referit.

DLPreședinte de ședință Fioroiu Ionel-se poate face acțiune în contencios.

DLConsilier Dunava Costel-dacă tot e să ne referim la presă, domnule Cojocaru, în Mesagerul nr.38 se anunța că Târgul va fi relocat în Letea Veche.

Noi am solicitat doar un punct de vedere al Direcției de Sănătate Publică.

D-na Consilier Zaharia Gabriela-eu mă situiez în afara acestor discuții, chiar vă rog să mă excluderi din acest conflict, dar îi rog pe domnii consilieri să renunțe la obediența față de partid și să votăm pentru banii care se aduc în Bacău și să primeze interesul public. Eu personal mă situiez pentru orice investiție în sănătate, chiar și pentru Spitalul Municipal.

DLsecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-eu cred că patima a accentuat și denaturat chiar situația de drept. Dacă citiți cu atenție proiectul, pe care îl veți vota sau nu, veți constata că acest teren nu iese nici o clipă din patrimoniul consiliului local. Nu s-a pus în discuție nici un moment modificarea de patrimoniu, sau dreptul de proprietate asupra terenului. Acest teren a fost dat cu o condiție, de a se construi un spital pe el. Dar iată ,că după 2 ani de la emiterea acelei hotărâri, acest spital nu figurează în nici o lege, nu este prins în nici un buget și mai mult decât atât, toate demersurile care ar fi trebuit să se întreprindă, certificat de urbanism, autorizație de construcție, nu există. In prezent ne aflăm în situația că nici un act de natură juridică nu susține construcția acestui spital. Nici măcar acel simplu Certificat de urbanism, care reprezintă un act de informare. Cât mai trebuia să așteptăm - 5 ani, 10 ani, dacă în 2 ani de zile nu s-a mișcat un act. Consider că această hotărâre este legală și oportună. Că în timp situația de fapt se va schimba, că Guvernul va introduce în buget acest spital, că Autoritatea de Sănătate Publică va face o cerere de certificat de urbanism, sau se va emite o autorizație de construcție , sunt elemente care pot schimba natura faptică. Deci nu vorbim de nici o modificare de patrimoniu. Terenul a fost, este și va rămâne în patrimoniul municipiului Bacău.

în ceea ce privește procedura de vot secret, domnule Chiriac vă știu un domn elegant și vă respect pentru asta, dar haideți să nu transformăm fetele care împart voturile în „Acarul Păun împart voturile tot pentru dumneavoastră și fac acest lucru la începutul discuțiilor pentru a elimina timpii morți. Dar dacă doriți să facă acest lucru după terminarea discuțiilor, așa vor face pe viitor.

DLConsilier Chiriac Ioan - nu-i corect că dezinformați consilierii și opinia publică. In Legea 95/2006, în Anexă este cuprins Spitalul Județean. Pentru că prin ce facem noi azi la Bacău le putem da apă la moară altora, care pot spune că, dacă nu mai au terenul nu mai alocăm fonduri. Asta este pericolul și vă rog să aprofundați.

DLsecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dar nu este prins în nici un buget și terenul nu poate sta fără nici o folosință.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-nu este nimeni împotriva acestei investiții, dar atâta timp cât nu există nici un document, considerăm că acolo trebuie să fie târgul aducător de venituri. Noi vom fi în afara legii dacă vom încasa venituri fără ca acel teren să fie în folosința noastră. Repet, niciodată acel teren nu a fost dat în propietate ci doar în folosință pe durata existenței construcției. Atât timp cât acolo nu este construcție, hotărârea nu și-a produs niciodată efectele. Problema va fi adusă din nou în atenția consiliului dacă vor fi motive întemeiate. Ca răspuns la adresa făcută, Direcția de Sănătate Publică ne face cunoscut faptul că licitația de anul trecut a fost anulată. Ei nu au prins în buget nici o sumă pentru acest an. Acest teren este al consiliului local și va produce venituri până când va fi pus din nou în discuție în consiliul local. Când vor să facă această investiție , vom fi cu totul de acord și să intre în legalitate cu avize, cu certificate , cu tot ce doresc. Anul acesta nu am avut bani să relocăm acest târg. Nu putem încasa bani dacă terenul nu este în folosința noastră. Nu ne opunem, oricând pot să facă o investiție acolo.

Dl.Președinde de ședință Fior o iu Ionel-sunt de acord cu dl.Chiriac că dacă ndî suntem de acord azi cu proiectul, vom avea o problemă dacă vor fi bani pentru această investiție și noi nu avem terenul. Eu vă atrag atenția că azi e o decizie politică și nu una juridică. E o decizie politică a domnului primar Stavarache și a Partidului Național Liberal. Și-a făcut calculele politice si o să deconteze sau nu această decizie. Discuțiile în contradictoriu pot continua, însă eu spun să trecem la vot și să ne manifestăm astfel opțiunea.

DLConsilier Cojocarii Cristian-am discutat din punct de vedere juridic, însă nu ne acuzați că e o decizie politică, pentru că din punct de vedere politic nu s-a discutat nimic anterior acestui proiect.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-eu spun că mi-am asumat responsabilitatea construirii unui spital încă de acum 4 ani și cred că o să se realizeze până la final.

DLConsilier Zaharia Nicolae-dacă e să fie un eșec cu Spitalul Județean, va fi o eroare a guvernării Tăriceanu, că dacă se voia se reglementa de atunci, iar Spitalul Județean se putea face cu bani de la guvern și de la Banca Mondială și nu din banii băcăuanilor.

Nu mai sunt discuții. Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Ilie Bîrzu-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii nr. 98/06.04.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind atribuirea către Autoritatea de Sănătate Publică a Județului Bacău, în folosință gratuită pe durata existenței construcției, a unui teren din domeniul public al municipiului Bacău, în vederea amplasării și construirii Spitalului Județean de Urgență în municipiul Bacău

 • 1.  Consilieri prezenți 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat 20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. Se abrogă Hotărârea nr. 98/06.04.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a atribuit către Autoritatea de Sănătate Publică a Județului Bacău, în folosință gratuită pe durata existenței construcției, un teren din domeniul public al municipiului Bacău, în vederea amplasării și construirii Spitalului Județean de Urgență în municipiul Bacău.

  S-a adoptat

  12

  8

  0

  2.

  Art. 2. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Tehnică, Direcția Urbanism și Autoritatea de Sănătate Publică a Județului Bacău.

  S-a adoptat

  12

  8

  0

DLConsilier Dunava Costel-cer să se consemneze în procesul-verbal al ședinței că am votat „ÎMPOTRIVĂ”.

 • 18. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi gi domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor domeniului public al municipiului Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 111/30.04.2007 modificată și completată prin H.C.L. nr.34/2008.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Economică, Direcția Patrimoniu, Direcția Servicii Publice,Serviciul de Restituire a Proprietăților).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor domeniului public al municipiului Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 111/30.04.2007 modificată și completată prin H.C.L. nr.34/2008.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HIRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLICMIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor domeniului public al municipiului Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 111/30.04.2007 modificată și completată prin H.C.L. nr.34/2008.

 • 19. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul «CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU », a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

/ / / /

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică, Direcția Tehnică,S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul « CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU », a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare .

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

Ieșit din sală

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHLAN DRAGO Ș

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi «pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul « CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU», a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare .

 • 20. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret.

D1.Consilier Ilie Bîrzu -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice

 • 1.  Consilieri prezenți -20

 • 2.  Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

  NR. VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  ART.l - Se aproba avizele prealabile de oportunitate a structurii specializate conduse de către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau, conform anexei la prezenta hotarare, in vederea intocmirii Planurilor Urbanistice Zonale si eliberării Certificatelor de Urbanism pentru următoarele amplasamente:

  1.1. - STR. ELECTRICIENILOR, NR. 3 BIS - CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE - beneficiar RATOICOSTEL, din Bacau, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  2.

  1.2. - STR. LUPENI, S 18, P 311/46 SI P 311/45 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN - beneficiar MUNTEANU CEZAR-PAVEL, din Bacau, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins - minim 1 ha - cu asigurarea accesului conform prevederilor legale in vigoare;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare) si asumarea realizării acestora ;

  • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate; S-a adoptat

  19

  0

  1

  3.

  1.3. - STR. VICTOR NADOLSCHI, NR. 9 - CONSTRUIRE LOCUINȚA - beneficiari ILIE COSTICA SI ELENA, din Bacau, cu prezentarea:

  • - unui studiu extins al zonei, pana la str. Victor Nadolschi, cu asigurarea accesului conform prevederilor legale in vigoare;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

  • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  4.

  1.4. - STR. MUNCII, NR. 56 - CONSTRUIRE MAGAZIE PENTRU UZ GOSPODĂRESC - beneficiar COCOVEICA IOAN, din Bacau, cu prezentarea:

  - unui studiu extins si a accesibilitatilor;

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  5.

  1.5. - STR. CALEA ONEȘTI, S 51, P 1629/4, P 1629/3 -CONSTRUIRE HALA PRESTĂRI SERVICII, CABINA POARTA, PODEȚ ACCES, PLATFORMA BETONATA, PANOU FIRMA SI ÎMPREJMUIRE TEREN - beneficiar ZARGIU SAVETA, din Bacau, cu prezentarea:

  • - unui studiu extins - minim 1 ha -;

  • - asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății;

  • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  6.

  1.6. - STR. COSTACHE RADU, NR. 18 - CONSTRUIRE LOCUINȚA, GARAJ SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiar PANAINTE GHEORGHITA-TUDOR, din Bacau, cu prezentarea:

  • - unui studiu extins - pana la calea principala de acces, cu asigurarea accesului la proprietate, conform prevederilor legale;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitari (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

  • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate; S-a adoptat

  19

  0

  7.

  1.7. - STR. CÂMPULUI, S 24, P 583/13 - CONSTRUIRE LOCUINȚA, GARAJ SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiar DAMATARCA ROMICA, din Bacau, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins - pana la calea principala de acces, cu asigurarea accesului la proprietate, conform prevederilor legale;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilități (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

  S-a adoptat

  19

  0

21.Se trece la punctele 24-31 ale ordinii de zi și Dl.președinte de ședință Floroiu Ionel-dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la:

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMA CU GARAJE (P + M + 1 PARȚIAL) SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. CIRESOAIEI, NR. 51 B, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: BÂRNE A GEORGEL, BARNEA LENUTA, GOLOGAN MILUȚA, GOLOGAN NELA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL SI BIROURI, STR. CARPATI, NR. 8 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR : S.C. FLORITING S.R.L., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26. Proicct de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE CU SPATII COMERCIALE, SEDII DE FIRME SI SERVICII (DE ÎNFRUMUSEȚARE, BANCARE, PROIECTARE, ASIGURARE, ALIMENTAȚIE PUBLICA), ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂȚII SI L.T.E., STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 5, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR : S.C. FLOAREA DE COLT S.R.L., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR. 11 K, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: BALINT CRISTINEL-MARIUS, din Com. Horgesti, Jud. Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE BUSINESS CENIER 3 S + P + 16E, STR. I. S. STURZA, NR. 2, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR : S.C. COMPLEX HOTELIER DECEBAL S.A., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SECȚIE DE PRODUCȚIE DE PANIFICAȚIE, ANEXA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, CALEA ONEȘTI, NR. 47, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : S.C. DINPAN S.R.L., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂȚII, STR. DORULUI, SOLA 28, PARCELA 903/1/35, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: OJOG-VASILAS IULIAN-VASILE SI OJOG-VASILAS MIHAELA-ELENA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SEDIU SOCIAL, LOCUINȚE DE SERVICIU SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. VIITORULUI, NR. 12 H, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: S.C. SERV TRADE S.R.L., SPRIANU IOAN, SPRIANU MARIA, VARLAN GEORGICA, DINU EUGEN, STRATULAT CRISTIAN, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Se prezintă avizele de legalitate și avizele Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectele de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Drumuri Publice, Arhitect Șef, Serviciul Rețele și Iluminat Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.Se trece la procedura de vot secret.

D1.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectele de hotărâre privind unele P.U.D-uri și P.U.Z.- uri.

1 .Consilieri prezenți -20

2.Numărul consilierilor care au votat -20

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

NR. VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMA CU GARAJE (P + M + 1 PARȚIAL) SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. CIRESOAIEI, NR. 51 B, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara,

BENEFICIARI: BARNEA GEORGEL, BARNEA LENUTA, GOLOGAN MILUȚA, GOLOGAN NELA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat

20

0

0

2.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL SI BIROURI, STR, CARPATT, NR. 8 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: S.C. FLORITINGS.R.L.,dinBacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat

17

3

0

3.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE CU SPATII COMERCIALE, SEDII DE FIRME SI SERVICII (DE ÎNFRUMUSEȚARE, BANCARE, PROIECTARE, ASIGURARE, ALIMENTAȚIE PUBLICA), ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂȚII SI L.T.E., STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 5, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR: S.C. FLOAREA DE COLT S.R.L., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NUS-A ADOPTAT

11

8

1

4.

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR. 11 K, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: BALINT CRISTINEL-MARIUS, din Corn. Horgesti, Jud. Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat

20

0

0

5.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE BUSINESS CENTER 3 S + P + 16E, STR. I. S. STURZA, NR. 2, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR : S.C. COMPLEX HOTELIER DECEBAL S.A., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU S-a adoptat

18

2

0

6.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SECȚIE DE PRODUCȚIE DE PANIFICAȚIE, ANEXA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, CALEA ONEȘTI, NR. 47, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C.DINPANS.R.L.,dinBacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat

19

1

0

7.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE    LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA

PROPRIETĂȚII, STR. DORULUI, SOLA 28, PARCELA 903/1/35, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: OJOG-VASILAS IULIAN-VASILE SI OJOG-VASELAS MIHAELA-ELENA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat

20

0

0

8.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SEDIU SOCIAL, LOCUINȚE DE SERVICIU SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. VIITORULUI, NR. 12 H, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: S.C. SERV TRADE S.R.L., SPRIANUIOAN, SPRIANU MARIA, VARLAN GEORGICA, DINU EUGEN, STRATULAT CRISTIAN, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat

19

1

0

22. Se trece la punctul 32 al ordinii de zi și DLpreședinte de ședință Floroiu Ionel-dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile mai-iunie 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabile.(Aparatul Permanent de analiză și elaborare a documentelor Consiliului Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Dl.președinte de Ședință Floroiu Ionel-îl propun pe dl.Bîrzu Ilie.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile mai-iunie 2009, în persoana domnului Bîrzu Ilie.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

ABSENT

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

ABSENT

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

■----------------------------------------------------------------------

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

1

Cu 19 voturi « pentru »și 1 ,, abțin ere” , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile mai-iunie 2009, în persoana domnului Bîrzu Ilie.

PESTE ORDINEA DE ZI:

23. Se trece la punctul 33A al ordinii de zi și Dl.președinte de ședință Floroiu Ionel-dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartul favorabil.(Dl.Administrator Public, Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.Se trece la procedura de vot secret.

D1. Consilier Bîrzu Hie - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

 • 1. Consilieri prezenți- 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. Se aprobă pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale, la propunerea Comisiei de Evaluare a proiectelor înaintate de unitățile solicitante pentru finanțare de la bugetul local al municipiului Bacău, proiectul prezentat în Anexa nr.l parte integranta din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  Nr. Crt

  Nr dosar

  Denumire solicitant

  Titlul proiectului

  Suma aprobată

  1

  31339/

  15.04.0

  9

  Sport Club Municipal Bacău

  „Organizarea și susținerea Turneului Internațional de Tenis- Circuitul Internațional de Tenis al României, Țiriac Futures -Trofeul Municipiului Bacău în perioada 29.05-07.06.2009”

  38.000

  2.

  ArL2. - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a sumei de 38.000 RON în vederea finanțării proiectului prevăzut în Anexa nr. 1.

  S-a adoptat

  15

  0

  5

DLPreședinte de ședință Floroiu Ionel-trecem la punctul DIVERSE.

D1.Consilier Nechita Neculai-am observat că pe părțile laterale ale Casei de Cultură trotuarele sunt foarte late. Propun să lățim străzile, astfel încât mașinile să fie parcate pe stradă și ar rămâne loc suficient și pentru pietoni.

Dl.Consilier Chiriac Ioan-am fost la depunerea de coroane la Monumentul Eroilor și este mare păcat că gletul este căzut și arată rău. Poate se fac reparații la monument, să se placheze cu marmură.

53

/ /

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-se vor ocupa Dl.Mateuță și d~na Marcu.

D-na.Consilier Zaharia Gabriela-la sensurile giratorii din oraș sunt amplasate niște ornamente și aș dori să se ridice de acolo că nu dau bine deloc.

D-na Director Marcu Viorica-au fost puse pentru Paște și se vor ridica.

Dl. președinte de ședință- Floroiu Ionel - mulțumesc asistenței și declar închise lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, FLOROIU IONEL


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

AM/ Ds.I-A-4/Ex.l