Proces verbal din 29.05.2009

În data de 29 Mai 2009 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

A

încheiat astăzi 29.05.2009, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr.2473 din 21.05.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară. în sală sunt prezenți un număr de 23 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Consilierii au fost convocați prin adresa nr.5365 din 21.05.2009 și telefonic prin nota telefonică nr.5366 din 21.05.2009.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici supune aprobării consiliului local, procesele verbale ale ședințelor din data de 30.04.2009 și 12.05.2009. Nefiind discuții cu privire la acestea, face apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

Ieșit din sală

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi „pentru44 , procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local din

30.04.2009, a fost aprobat.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici supune aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 12.05.2009.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

Ieșit din sală

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi „pentru44 procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local din 12.05.2009, a fost aprobat

DL președinte de ședință -Bîrzu Ilie- asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău, întreb domnii consilieri dacă sunt întrebări și interpelări.

DLConsilier Floroiu Ionel-domnule primar aș dori să știu dacă aveți în vedere dezinsecția în perioada următoare, că primim mereu întrebări în acest sens de la cetățeni. De asemenea aș vrea, dacă se poate, să găsim soluții pentru a mări numărul de coșuri de gunoi de pe trotuare în municipiul Bacău.

DL Consilier Zaharia Nicolae-vreau să ridic mai multe probleme:

-prima problemă este legată de strada Tazlăului și anume când se face asfaltarea ei;

-vă rog să urgentați montarea limitatoarelor de viteză pe Aleea Parcului;

-dacă se poate face reabilitarea locurilor de joacă din Parcul Cancicov, pentru că sunt deteriorate și băncile și topoganele, prundișul care trebuie să protejeze copii s-a tasat, iar cetățenii solicită mai multe locuri dejoacă în Parcul Catedralei.

-am dori să se dea o explicație în legătură cu problema domnului Muntianu că este implicat si consiliul local, să se clarifice am aprobat, nu am aprobat, să nu mai existe dubii.

-aveți cartonaș roșu de la P.S.D pentru sensurile giratorii din oraș, care nu sunt eficiente.

DLConsilier Slic Mihai-Biserica Sfinții Voievozi Mihail și Gavril din Izvoare împlinește 165 de ani și vă rog să-i alocăm niște bani să marcăm evenimentul, chiar dacă dl. Șuștac a spus că nu e oportun. Eu zic că merită marcat evenimentul.

De asemenea mai ridic o problemă și anume trotuarele din oraș. A venit vara, lumea poartă incălțăminte mai lejeră și betonul aparent de pe trotuare s-a mâncat și lumea merge pe carosabil în unele locuri. Să încercăm să remediem această problemă.

în parc sunt foarte multe alei neiluminate și am putea mări si capacitatea parcului dacă am reface unele alei și dacă am mai pune bănci.

DLConsilier Bogatu George-cetătenii de pe Calea Romanului reclamă faptul că iarba este foarte mare în zona trotuarelor. Prima reacție a fost , de altfel le-am și spus, ca fiecare să-și taie iarba în dreptul lui. Mi-au răspuns că e domeniul public și că Serviciul Spații Verzi trebuie să se ocupe de acest lucru. Eu zic să rezolvăm această problemă că e o arteră importantă și e păcat să rămână așa.

O altă problemă pe care vreau să o aduc în discuție este legată de stația SMURD. Știți că noi am avut deschidere și am alocat un teren pe Milcov, însă Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică nu a făcut nici un demers, nu a întreprins nici o acțiune.

Consider că ar trebui să facem o adresă oficială la Direcția de Sănătate Publică pentru a urgenta elaborarea unui Studiu de Fezabilitate. Dacă s-ar face stația SMURD am mai putea rezolva o problemă și anume am putea muta și STAȚIA DE SALVARE să fie amândouă în același loc, iar în locul ei în centru am putea face o parcare.

D-na Consilier Zaharia Gabriela-la sesizarea unor locuitori din zonă, la stația de la Cimitir, sunt doar 3 locuri de parcare pentru taxi iar autobuzele nu au loc din cauza lor că se înșiruie pe mai multe rânduri și de multe ori autobuzele nu opresc.

Locuitorii din strada Alecu Russo nr.39 reclamă faptul că sunt multe restaurante în zonă și se face mult zgomot, e foarte multă muzică.

De asemenea locuitorii din Cornișa Bistrița nr.37, care au cumpărat apartamentele din 1976,se plâng că li s-a demolat gardul viu și nu vreau alt tip de gard.

Dl.Consilier Nechita Neculai-Cetătenii din cartierul C.F.R. întreabă care este situația pe strada Arcadie Șeptilici. Cui aparține această stradă, este a municipiului , a Drumurilor Județene și dacă este a noastră când ne apucăm de această stradă.

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache -îi răspund domnului Floroiu că acum suntem în perioada de achiziții, pe 02.06.2009 va avea loc licitația și în maxim 10 zile se va face dezinsecția.

în ceea ce privește numărul de coșuri se va face o analiză și se va suplimenta numărul acolo unde este necesar.

Dl.Consilier Slic Mihai-eu propun să mai dăm și amenzi acolo unde este cazul.

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache -pentru domnul Zaharia, îi spun că strada Tazlăului este acum la proiectare după care se va face asfaltarea.

Aveți dreptate în privința limitatoarelor de viteză, le vom monta.

Vom trece și la refacerea locurilor de joacă. în parcul Catedralei vom mări locurile de joacă și deja avem introdusă în buget poziție distinctă pentru acest lucru.

în ceea ce privește sensurile giratorii noi am avut curaj, acestea se fac și în funcție de suprafața existentă. Aceste sensuri giratorii nu se fac cum doresc eu sau consilierii, ci se fac conform normativelor în vigoare. Iar dacă vă referiți la cel de pe Ștefan cel Mare nu se putea face altfel și sunt convins că va funcționa.

Biserica din Izvoare a primit anul trecut peste 1 miliard, dacă nu mă înșel chiar un milliard și jumătate pentru reabilitare, cum de altfel au primit cam toate bisericile în ultimii 2 ani. Vom analiza fiecare cerere și în limita posibilităților, știut fiind că anul acesta e un an mai dificil, vom aloca o sumă.

în privința trotuarelor sunt de acord că mai sunt multe lucruri de făcut, iar pentru cele din beton trebuie găsite soluții tehnice pentru a le repara, altfel ar trebui să le scoatem afară, asta e problema.

Pe Calea Romanului o să intrăm și o să tundem iarba.

în ceea ce privește Stația SMURD noi am făcut câteva demersuri, însă nu este numai o problemă a municipiului. Trebuie să ne întâlnim si să purtăm discuții și cu Președintele Consiliului Județean și cu cei de la Autoritatea de Sănătate Publică, așa este corect și nu vom avea probleme nici cu Curtea de Conturi. Va fi un parteneriat în care fiecare să pună cât va fi nevoie.

în Stația de la Cimitir într-adevăr sunt numai 3 locuri de parcare, mă gândesc că poate găsim și soluții, domnule Mateuță, ca să putem intra cu 10-20 m. în spațiul verde și să mărim numărul locurilor de parcare. Degeaba am face alte locuri pentru taxi-uri pe Frasinului sau în Piața Sud că nu se vor duce acolo deoarece cetățenii vor să ia taxi-ul din statie.

»

In Cornișa Bistriței, doamna Marcu a început o acțiune de igienizare în zonă, s-au desființat vechile garduri,vechi de peste 30 de ani, însă în toamnă se va planta din nou gard viu.

Strada Arcadie Șeptilici se repară, încă de ieri au început lucrările acolo.

Pentru aleile din parc o rog pe doamna Marcu să studieze problema și să găsim soluții, în legătură cu problema Muntianu. Orice cetățean, oriunde lucrează el, fie Primărie, Prefectură sau societate are dreptul să solicite o locuință, dacă nu a avut niciodată.Dosarul care este înaintat la Primărie conține documente pe care noi le luăm de bune, iar răspunderea este a celui care le face. Iar consiliul aprobă o locuință sau nu pe baza actelor existente la dosar.

Problema care se pune sunt locuințele devastate, care au datorii de sute de milioane la primărie și asociații. Aceste locuințe sunt închiriate și nu în proprietate. Sunt foarte multe asociații unde sunt datorii, iar problema care se pune este ce facem cu aceste locuințe care nu se pot atribui și cum recuperăm banii. Trebuie discutat, chiar în consiliu cum facem cu aceste locuințe, cui le atribuim. Persoanele care le solicită trebuie să corespundă cerințelor din legea locuinței.

DLPreședinte de ședință Bîrzu Ilie-Invit pe dl. primar să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

DL Primar ing Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi cu propunerea să se discute punctul 15 primul, deoarece în sală sunt cei de la Agenția de sport, sportivii, care vor să plece, după cum urmează:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2008 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău .

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.332/2008 prin care s-a aprobat reorganizarea R.A.G.C. Bacău în S.C COMPANIA DE APA BAC AU SA., modificată și completată prin H.C.L. nr.359/2008 .

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții pentru Serviciul Public de Evidență a Persoanelor din Municipiul Bacău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.442/30.11.2007

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții la Centrul Bugetar Creșe Bacău, începând cu data de 01.01.2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local Bacău în cauza aflată pe rolul Tribunalului Bacău - Secția Comercială și Contencios Administrativ - Dosarul nr. 2342/110/2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7. Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei (Ron), la un număr de 9 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, înainte de 31.12.2008.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Ș.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință socială în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor destinate închirierii din Blocul nr. 2 Bis str. Narciselor din municipiul Bacău, care face parte din domeniul privat al municipiului Bacău, persoanelor și familiilor tinere, care au îndeplinit criteriile prevăzute de lege.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din art, 1, alin. (2) lit. „a” și

„b” al          H.C.L. nr. 4/23.01.2009 și H.C.L. nr. 30/27.02.2009 privind aprobarea

pentru luna februarie și martie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

lLProiect de hotărâre privind aprobarea pentru luna iunie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

»

H.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 3000 lei d-nei Nedelcu Ana cu domiciliul în Bacău, str. Războieni, bl. 7, sc. E, ap. 8.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Opoșinschi Cristina cu domiciliul în Bacău, str. Banca Națională, bl. 42, sc. E, ap. 67.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.Proiect de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a 3 locuri de veci la Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului”, unor beneficiari ai Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la Clubul Sportiv „Știința” Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul competițional 2008-2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 ron în vederea organizării Festivalului „Arlekin”, ediția a XlV-a, ce se va desfășura la Bacău, în perioada 30-31 mai 2009 și a „Hramului Bacăului”, acțiune care se organizează în mod tradițional în perioada 26-29 iunie, de „Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe - părți componente ale obiectivului „Magistrala de termoficare Sofert”, tronsoanele 223-224, 274-275, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, valorificării sau casării acestora, în condițiile legii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii blocurilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, finalizate și înregistrate ca mijloace fixe de la data de 01.01.2004 până la 24.04.2008, din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului, la cererea Guvernului României.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 111/2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Bacău, în sensul că se corectează suprafețele de teren aferente Bazei Sportive „Lucrețiu Avram” situată în str. Banu Mărăcine nr. 2 din Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a terenului în suprafață de 25.526 mp., care face parte din domeniul public al municipiului Bacău, aferent Bazei Sportive „Lucrețiu Avram” situat în str. Banu Mărăcine nr. 2, din Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21. Proiect de hotărâre privind acceptarea, fără sarcini, a donației imobilului în suprafață de 2.246 mp. - teren „Sens Giratoriu”, situat în Bacău, Calea Republicii nr. 181 și a investiției realizate - construcție „Sens Giratoriu”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23. Proiect de hotărâre prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR. 21 S, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: BARD AN CONSTANTIN SI BARDAN NELA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE EXTINDERE LOCUINȚA, STR. VERONICA MICLE, NR. 16, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: DAVID MIHAI SI DAVID RODICA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA, ÎMPREJMUIRE TEREN SI L.T.E. (APA, CANALIZARE, ENERGIE ELECTRICA SI GAZE NATURALE), STR. NORDULUI, NR. 103, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR : FILIP ALEXANDRU, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M, STR. GHEORGHE DONICI, NR. 1, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR : NITA ELENA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28. Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 33239/07.05.2009 .

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3

 • 29. Diverse,

PESTE ORDINEA DE ZI:

29.A.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 442/22.12.2008.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3

29.B.Proiect de hotărâre privind alocarea unui teren în suprafață de 12 000 mp aflat în domeniul public al Municipiului Bacău , în str.Teiului f.n. din Bacău , în vederea construirii de locuințe sociale.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3

29.C.Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe libere destinate închirierii, situate în blocul din str. Narciselor nr.2 Bis, proprietatea municipiului Bacău și avizarea unor schimburi de locuințe.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3

29.D.Proiect de hotărâre privind reglementarea accesului și folosirea bazelor sportive din curtea unităților de învățământ preuniversitare din municipiul Bacău

Inițiatori - Consilieri Locali: DL. COJOCARU CRISTIAN, DL. FECHET MIRCEA ȘI DL.ȘUȘTAC MIHAI

29.E.Proiect de hotărâre privind acceptarea preluării în folosință gratuită de la Consiliul Județean Bacău, a 50% din imobilul „Centru pentru acțiuni de salvare și prevenire a dezastrelor - fosta clădire a Bibliotecii Județene Bacău” aflat în Bacău str. I.S. Sturza nr.l

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

29.F.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.55/31.03.2009 prin care au fost aprobate taxele de la Bazinul de înot din municipiul Bacău

Inițiatori - Consilieri Locali: DL. COJOCARU CRISTIAN, DL. FECHET MIRCEA ȘI DL.ȘUȘTAC MIHAI

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ?

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supunem la vot ordinea de zi prezentată,cu modificările propuse. Fac următoarea precizare :

în conformitate cu ART.43 Alin.(l) din Legea nr 215/2001, republicată :

„ Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care , în condițiile art.39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare , și numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.43.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

Ieșit din sală

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a ședinței.

D-nul Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001 , REPUBLICATĂ ULTERIOR MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ȘI ART.77 DIN LEGEA NR.393/2004, ȘI ROAGĂ PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existenta unei asemenea situații.

9                              *                                                                          J

 • 1. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a presnta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la Clubul Sportiv „Știința” Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul competițional 2008-2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabilȚDirecțiaEconomică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la Clubul Sportiv „Știința” Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul competițional 2008-2009.

 • 1. Consilieri prezenți -23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -22

  Nr.

  NR. VOTURI

  crt.

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

1.

Art.l. - (1) - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a sumei de 57.500 RON în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la Clubul Sportiv Știința Bacău, pentru rezultatele deosebite obținute la concursurile sportive în anul competițional 2008 - 2009.

(2) - Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.

21

1

0

2.

Nr. Crt.

Numele și preinumele

Observații

suma [lei

1

21

1

0

1.

MILON BOGDAN S-a adoptat

Antrenor -BADMINTON

5.000

3.

2.

MILON ALEXANDRA S-a adoptat

Sportiv -BADMINTON

2.000

21

1

0

4.

3.

PETRE FLORENTINA S-a adoptat

Sportiv -BADMINTON

2.000

21

1

0

5.

4.

AGU ALEXANDRA S-a adoptat

Sportiv -BADMINTON

1.000

21

1

0

6.

5.

DUMITRU RUXANDRA S-a adoptat

Sportiv -BADMINTON

1.000

21

1

0

7.

6.

APOSTU DIANA S-a adoptat

Sportiv -BADMINTON

1.000

21

1

0

8.

7.

CIOBOTARU ROBERT S-a adoptat

Sportiv -BADMINTON

2.000

21

1

0

9.

8.

PATROAICA FLORIN S-a adoptat

Sportiv -BADMINTON

2.000

21

1

0

10.

9.

GRADINARU IONUT S-a adoptat

Sportiv -BADMINTON

2.000

21

1

0

11.

10

COJOCARU DANIEL S-a adoptat

Sportiv -BADMINTON

1.000

21

1

0

12.

11

MANEA GABRIELA S-a adoptat

antrenor principal HANDBAL FEMININ

9.000

21

1

0

13.

12

HRISCU ADRIANA S-a adoptat

antrenor secund HANDBAL FEMININ

5.500

21

1

0

14.

13

ANGHELUTA RAMONA S-a adoptat

Sportiv - HANDBAL FEMININ

3.000

21

1

0

15.

14

BURGHEL MARILENA S-a adoptat

Sportiv - HANDBAL FEMININ

3.500

21

1

0

16.

15

CHIPER LAURA S-a adoptat

Sportiv - HANDBAL FEMININ

2.500

21

1

0

17.

16

VINTU GEORGIANA S-a adoptat

Sportiv - HANDBAL FEMININ

3.500

21

1

0

18.

17

AMOAGDEI MONICA S-a adoptat

Sportiv - HANDBAL FEMININ

1.500

21

1

0

19.

18

NIGA MIHAELA S-a adoptat

Sportiv-HANDBAL FEMININ

1.500

21

1

0

20.

19

BOGDAN ELENA S-a adoptat

Sportiv - HANDBAL FEMININ

1.500

21

1

0

21.

20

BONDAR OANA S-a adoptat

Sportiv - HANDBAL FEMININ

1.500

21

1

0

22.

21

F1LIP ADELINA

S-a adoptat

Sportiv-HANDBAL FEMININ

1.500

21

1

0

23.

22

SURUBARU DIANA S-a adoptat

Sportiv - HANDBAL FEMININ

1.000

21

1

0

2L

23

MATEI IOANA S-a adoptat

Sportiv - HANDBAL FEMININ

1.000

21

1

0

25.

24

POPA FLORENTINA S-a adoptat

Sportiv - HANDBAL FEMININ

1.000

21

1

0

26.

25

BLIORT ALEXANDRA S-a adoptat

Sportiv - HANDBAL FEMININ

1.000

21

1

0

 • 2. Se trece la primul punct al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2008 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-naMaria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică,Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2008 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

Ieșit din sală

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2008 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

 • 3. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Dragoș Luchian pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău .

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală k proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică,Dircția Tehnică).

Comisia nr. 1 prezintă avizul favorabil cu următoarele amendamente:

-Conform adresei de la Ministerul Afacerilor Interne se suplimentează bugetul cu suma de 248.000 lei pentru creșterea neprevizionată a prețurilor la combustibili la CET; -Sprijin Financiar Tinerilor Căsătoriți -15,33 mii lei;

-Trusou nou născuți                       - 4,65 mii lei;

-Subvenții pentru încălzirea cu lemne -0,6 mii lei;

Mai avem un amendament. Prin rectificarea de buget ni se propune diminuarea cheltuielilor pentru finanțarea cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ. Eu am analizat această propunere și nu suntem de acord cu ea, deoarece nu s-ar mai putea asigura salariile profesorilor pe luna iunie.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 , 3, 4 ș i 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre,favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentele propuse de domnul Consilier Bîrzu Ilie .

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

Ieșit din sală

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » au fost adoptate amendamentele propuse de dl.Consilier Bîrzu Ilie.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău,cu amendamentele deja adoptate .

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LI VIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

Ieșit din sală

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău,cu amendamentele deja adoptate .

4 . Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Dragos Luchian pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.332/2008 prin care s-a aprobat reorganizarea R.A.G.C. Bacău în S.C COMPANIA DE APA BACAU SA., modificată și completată prin H.C.L. nr.359/2008 .

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu, Direcția Drumuri Publice,Serviciul Rețele și Iluminat Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.332/2008 prin care s-a aprobat reorganizarea R.A.G.C. Bacău în

S.C COMPANIA DE APA BACAU SA., modificată și completată prin H.C.L. nr.359/2008 .

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

Ieșit din sală

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.3 32/2008 prin care s-a aprobat reorganizarea R.A.G.C. Bacău în S.C COMPANIA DE APA BACAU SA., modificată și completată prin H.C.L. nr.3 59/2008 .

5.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Dragoș Luchian pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de funcții pentru Serviciul Public de Evidență a Persoanelor din Municipiul Bacău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.442/30.11.2007

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică și Serviciul Managementul Resurse Umane).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de funcții pentru Serviciul Public de Evidență a Persoanelor din Municipiul Bacău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.442/30.11.2007

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LI VIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

Ieșit din sală

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

_________________2________________________________________________________________________________________________

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de funcții pentru Serviciul Public de Evidență a Persoanelor din Municipiul Bacău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.442/30.11.2007

 • 6. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Viceprimar Luchian Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții la Centrul Bugetar Creșe Bacău, începând cu data de 01.01.2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga ).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului

de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții la Centrul Bugetar Creșe Bacău, începând cu data de 01.01.2009.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

$

Ieșit din sală

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

9

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții la Centrul Bugetar Creșe Bacău, începând cu data de 01.01.2009.

 • 7. Se trece Ia punctul 6 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie președinte de ședința, dă cuvântul domnului Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local Bacău în cauza aflată pe rolul Tribunalului Bacău - Secția Comercială și Contencios Administrativ - Dosarul nr. 2342/110/2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Juridică și Administrație Locală).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local Bacău în cauza aflată pe rolul Tribunalului Bacău - Secția Comercială și Contencios Administrativ - Dosarul nr. 2342/110/2009.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

»

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIEL A

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘL1C MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local Bacău în cauza aflată pe rolul Tribunalului Bacău - Secția Comercială și Contencios Administrativ - Dosarul nr. 2342/110/2009.

 • 8. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei (Ron), la un număr de 9 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, înainte de 31.12.2008.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Economică,Direcția Publică de evidență a persoanelor a Municipiului Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Consilier Nechita Neculai-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei (Ron), la un număr de 9 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, înainte de 31.12.2008.

 • 1. Consilieri prezenți -23

_________2.Numărul consilierilor care au votat -22   _______________ __ “ n           ———                        -....... I număr de voturi I

Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1

Art.l. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei (RON), la un număr de 9 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie înainte de 31.12.2008, potrivit Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

22

0

0

2.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău, care prin intermediul Direcției Economice va efectua plata.

S-a adoptat

22

0

0

1

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor -Serviciul Stare Civilă.

S-a adoptat

22

0

0

 • 9. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință socială în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu, Serviciul Public de Administrare a fondului locativ și administrare a fondului locativ).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Consilier Nechita Neculai-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință socială în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău.

 • 1.  Consilieri prezenți -23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-22

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

  NR. VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Se aprobă „ Lista Nominală” cu propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință socială în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău, potrivit Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  2.

  1.

  ANTOCHI MARIA

  S-a adoptat

  46015/18.08.2008

  22

  0

  0

  3.

  2.

  ARGINT IONEL

  S-a adoptat

  448875/18.03.2002

  22

  0

  0

  4.

  3.

  BERNACIC CRISTINEL

  S-a adoptat

  27662/05.03.2008

  22

  0

  0

  5.

  4.

  BACIU ADRIANA MARIA

  S-a adoptat

  45634/30.11.2006

  22

  0

  0

  6.

  5.

  BĂLAN ELENA LUMINIȚA

  S-a adoptat

  66933/11.08.2003

  22

  0

  0

  7.

  6.

  BALAN STELIAN

  S-a adoptat

  20075/05.01.2009

  22

  0

  0

  8.

  7.

  BALTA CORINA IOANA

  S-a adoptat

  9559/05.03.2007

  22

  0

  0

  9.

  8.

  BANU ROXANA MADALINA

  S-a adoptat

  43996/17.11.2006

  22

  0

  0

  10.

  9.

  BARBURESCU      VLAD

  C1PRIAN

  S-a adoptat

  7744/20.02.2007

  22

  0

  0

  11.

  10.

  BEJAN CLAUDIA IONELA

  S-a adoptat

  29751/17.07.2007

  22

  0

  0

  12.

  11.

  BOTEZ CARLA

  S-a adoptat

  41751/02.11.2006

  22

  0

  0

  13.

  12.

  BOTEZ ROMEO

  S-a adoptat

  23838/04.07.2000

  22

  0

  0

  14.

  13.

  BREAHNA      LUMINIȚA

  STEFANIA

  S-a adoptat

  26277/27.02.2009

  22

  0

  0

  15.

  14.

  CALINCIU DANIELA

  S-a adoptat

  41148/13.12.2004

  21

  0

  1

  16.

  15.

  CONSTANTIN

  LACRAMIOARA

  S-a adoptat

  46763/28.12.2005

  22

  0

  0

  17.

  16.

  CIORBA IOAN

  S-a adoptat

  21430/19.01.2009

  22

  0

  0

  18.

  17.

  CIONEA VIRGINIA

  S-a adoptat

  7017/20.02.2006

  22

  0

  0

  19.

  18.

  CHELARIU ALEXANDRU

  S-a adoptat

  436/07.01.2005

  22

  0

  0

  20.

  19.

  CONDREA DANIELA

  S-a adoptat

  45632/30.11.2006

  22

  0

  0

  21.

  20.

  CANTARAGIU CARMEN

  S-a adoptat

  12066/04.04.2005

  22

  0

  0

  22.

  21.

  CIUBOTARU ROMICĂ

  S-a adoptat

  21700/20.01.2009

  21

  1

  0

  23.

  22.

  CHIUȚU FLORIN

  S-a adoptat

  58192/11.12.2008

  22

  0

  0

  24.

  23.

  CHIRIAC ELENA

  S-a adoptat

  45228/12.08.2008

  22

  0

  0

  25.

  24.

  CHISĂLÂU GHEORGHE

  S-a adoptat

  30420/20.07.2007

  21

  0

  1

  26.

  25.

  COBZARU ADRIANA

  S-a adoptat

  48637/11.09.2008

  21

  0

  1

  27.

  26.

  CIOBANU MIHAELA

  S-a adoptat

  29703/31.03.2009

  21

  1

  0

  28.

  27.

  COJOCARU     BOGDANA

  MIHAELA

  S-a adoptat

  52515/15.10.2008

  21

  1

  0

  29.

  28.

  COTEAȚĂ FĂNICĂ

  S-a adoptat

  20380/08.01.2009

  21

  1

  0

  30.

  29.

  COZMA LACRAMIOARA

  S-a adoptat

  52083/10.10.2008

  21

  1

  0

  31.

  30.

  CRENGANIȘ    NICOLETA

  ROXANA

  S-a adoptat

  26097/21.02.2008

  22

  0

  0

  32.

  31.

  DĂNILĂ LIVIU VASILE

  S-a adoptat

  6990/20.02.2006

  22

  0

  0

  33.

  32.

  DEMUȘCA ELISABETA

  S-a adoptat

  47515/02.09.2008

  22

  0

  0

  34.

  33.

  DRAGOMIR SORIN IOAN

  S-adoptat

  31669/21.04.2009

  21

  1

  0

  35.

  34.

  DONICI BOGDANA DANIELA

  S-a adoptat

  47935/04.09.2008

  22

  0

  0

  36.

  35.

  GILCÂ VICTOR

  S-a adoptat

  49737/18.09.2008

  22

  0

  0

  37.

  36.

  GASPAR ANCA NICOLETA

  S-a adoptat

  69/03.01.2006

  22

  0

  0

  38.

  37.

  HELIȚIANU AUREL

  S-a adoptat

  45677/14.08.2008

  22

  0

  0

  39.

  38.

  HULUBA IRINA SORINA

  S-a adoptat

  34100/07.09.2006

  22

  0

  0

  40.

  39.

  HRISCU          MARIUS

  CONSTANTIN

  S-a adoptat

  41039/11.12.2000

  22

  0

  0

  41.

  40.

  HRENCIUC MARIA

  S-a adoptat

  28283/18.03.2009

  21

  1

  0

  42.

  41.

  ICHIM CONSTANTIN

  S-a adoptat

  9606/17.03.2005

  22

  0

  0

  43.

  42.

  ISTRATE BOGDAN PETRIȘOR

  S-a adoptat

  36283/30.08.2007

  22

  0

  0

  44.

  43.

  JUNCU MIRELA LUMINIȚA

  S-a adoptat

  37843/06.10.2006

  22

  0

  0

  45.

  44.

  MĂCIUCĂ GEORGETA

  S-a adoptat

  24917/17.02.2009

  21

  1

  0

  46.

  45.

  MUNTEANU CORINA ELENA

  25619/23.02.2009

  21

  1

  0

  47.

  46.

  MARANGOCI     CRIST1NA

  GABRIELA

  S-a adoptat

  44905/05.08.2008

  21

  1

  0

  48.

  47.

  MATANIE OANA ELENA

  S-a adoptat

  24046/07.02.2008

  22

  0

  0

  49.

  48.

  MIRICA MARIUS ADRIAN

  S-a adoptat

  29423/30.03.2009

  21

  1

  0

  50.

  49.

  MAXIM SILVIA LAURA

  S-a adoptat

  47239/02.09.2008

  20

  1

  1

  51.

  50.

  MORARU ANA

  S-a adoptat

  59679/19.12.2008

  21

  1

  0

  52.

  51.

  MARINESCU MARINELA

  S-a adoptat

  55665/26.01.2000

  22

  0

  0

  53.

  52.

  NEAGU LIVIU ADRIAN

  S-a adoptat

  67626/09.12.2003

  22

  0

  0

  54.

  53.

  NASTASE DANIEL

  S-a adoptat

  50388/01.10.2008

  22

  0

  0

  55.

  54.

  OBADA IOANA ALEXANDRA

  S-a adoptat

  28359/18.03.2009

  20

  1

  1

  56.

  55.

  OPRISAN ALINA ROXANA

  S-a adoptat

  2416/18.01.2007

  22

  0

  0

  57.

  56.

  PAVEL EDUARD

  S-a adoptat

  36461/27.09.2006

  22

  0

  0

  58.

  57.

  PALADE MIHAELA

  S-a adoptat

  29752/01.08.2006

  22

  0

  0

  59.

  58.

  PAVELIUC CONSTANTIN

  S-a adoptat

  52757/17.10.2008

  22

  0

  0

  60.

  59.

  PIEPTANARU ELENA

  S-a adoptat

  30624/08.04.2009

  20

  1

  1

  61.

  60.

  PETRIC          MARIUS

  ALEXANDRU

  S-a adoptat

  21484/17.01.2008

  21

  1

  0

  62.

  61.

  PREOTU MARIANA ANCA

  S-a adoptat

  56721/21.11.2008

  21

  1

  0

  63.

  62.

  POP MIHAIL CRISTIAN

  S-a adoptat

  21966/05.06.2006

  21

  0

  1

  64.

  63.

  RANG CĂTĂLIN NICOLAE

  S-a adoptat

  33054/29.08.2006

  22

  0

  0

  65.

  64.

  RADU PETRICĂ

  S-a adoptat

  29363/27.03.2009

  21

  1

  0

  66.

  65.

  RASLOAGA IULIAN

  S-a adoptat

  41228/05.07.2008

  21

  1

  0

  67.

  66.

  ROMAN MIHAI

  S-a adoptat

  25870/25.02.2009

  21

  1

  0

  68.

  67.

  RUSAN VIOREL

  S-a adoptat

  59781/19.12.2008

  21

  1

  0

  69.

  68.

  SCUTARU MARIO IONEL

  S-a adoptat

  60085/24.12.2008

  21

  1

  0

  70.

  69.

  STAN CEZAR SORIN

  S-a adoptat

  22018/22.01.2009

  22

  0

  0

  71.

  70.

  STAN DUMITRU

  S-a adoptat

  45490/15.08.2008

  22

  0

  0

  72.

  71.

  STAN CLAUDIA

  S-a adoptat

  26220/27.02.2009

  21

  1

  0

  73.

  72.

  ȘOITUZU PETRONELA

  S-a adoptat

  28859/24.03.2009

  21

  1

  0

  74.

  73.

  TULCEANU LORA

  S-a adoptat

  450351/17.07.2002

  22

  0

  0

  75.

  74.

  TROFOR GAVRIL

  S-a adoptat

  32852/28.08.2006

  22

  0

  0

  76.

  75.

  VERBUȚĂ MARIUS MIHAI

  S-a adoptat

  20254/07.01.2008

  22

  0

  0

  77.

  76.

  VOINEA SIMONA RALUCA

  S-a adoptat

  9910/06.03.2007

  22

  0

  0

  78.

  77.

  VIERU IONEL

  S-a adoptat

  22974/30.01.2009

  21

  1

  0

  79.

  78.

  UNGUREANU ELENA

  S-a adoptat

  27333/10.03.2009

  21

  1

  0

  80.

  79.

  ZAVADA    CONSTANTIN

  ADRIAN

  S-a adoptat

  1881/15.01.2007

  22

  0

  0

 • 10. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind repartizarea locuințelor destinate închirierii din Blocul nr. 2 Bis str. Narciselor din municipiul Bacău, care face parte din domeniul privat al municipiului Bacău, persoanelor și familiilor tinere, care au îndeplinit criteriile prevăzute de lege.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu și Serviciul Public de Administrare a fondului locativ și administrare a fondului locativ ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind repartizarea locuințelor destinate închirierii din Blocul nr. 2 Bis str. Narciselor din municipiul Bacău, care face parte din domeniul privat al municipiului Bacău, persoanelor și familiilor tinere, care au îndeplinit criteriile prevăzute de lege.

 • 1.  Consilieri prezenți -23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -22

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

  NR. VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NU

  1.

  Art. 1. (1) Se repartizează locuințele destinate închirierii, din Blocul nr. 2 Bis, str. Narciselor din municipiul Bacău, persoanelor și familiilor tinere în vârstă de până la 35 ani în număr de 34, conform „Listei Nominale”, anexă la hotărâre.

  (2)Numărul apartamentului repartizat fiecărei persoane și familii este menționat la coloana care prevede adresa din „Lista Nominală” ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  22

  0

  0

  2.

  Numele si prenumele

  Număr dosar

  Pct.

  Adresa

  22

  0

  0

  SCORȚA LOREDANA

  S-a adoptat

  29421/03.09.2001

  58

  Narciselor,

  2 Bis, apt.

  1

  3.

  2.

  CIOLAC BOGDAN

  CONSTANTIN

  S-a adoptat

  33801/27.09.2005

  63

  Narciselor,

  2 Bis, apt. 2

  22

  0

  0

  4.

  3.

  LIONTE SIMONA LĂCRĂMIOARA

  S-a adoptat

  30300/10.09.2001

  58

  Narciselor,

  • 2 Bis, apt.

  • 3

  22

  0

  0

  5.

  4.

  SIMION IONUȚ

  S-a adoptat

  61695/07.06.2000

  59

  Narciselor,

  2 Bis, apt.

  4

  22

  0

  0

  6.

  5.

  LUPUIOAN

  S-a adoptat

  55228/18.01.2001

  63

  Narciselor,

  2 Bis, apt.

  5

  22

  0

  0

  7.

  6.

  PASCU DANIEL

  S-a adoptat

  64425/20.10.2003

  56

  Narciselor,

  2 Bis, apt.

  6

  22

  0

  0

  8.

  7.

  MĂLINESCU CONSTANTIN FLORINEL

  S-a adoptat

  67364/09.10.2003

  57

  Narciselor,

  2 Bis, apt.

  7

  22

  0

  0

  9.

  8.

  JUNCU (CECHEA) RAMONA

  S-a adoptat

  451415/16.10.2002

  62

  Narciselor,

  2 Bis, apt.

  8

  22

  0

  0

  10.

  9.

  LUPU COSTEL

  S-a adoptat

  55227/18.01.2001

  63

  Narciselor,

  2 Bis, apt. 9

  22

  0

  0

  11.

  10

  IACOBEANU MARIUS

  S-a adoptat

  7213/28.02.2005

  57

  Narciselor,

  2 Bis, apt. 10

  22

  0

  0

  12.

  11

  ȘUȘTAC CLAUDIU

  S-a adoptat

  37181/04.11.2004

  58

  Narciselor, 2 Bis, apt.

  11

  22

  0

  0

  13.

  12

  COJOCARU SIMONA

  S-a adoptat

  16009/24.06.1997

  76

  Narciselor,

  2 Bis, apt.

  12

  22

  0

  0

  14.

  13

  POPA CRISTIAN

  S-a adoptat

  15398/17.04.2006

  61

  Narciselor,

  2 Bis, apt.

  13

  22

  0

  0

  15.

  14

  BUCEVSCHI ARCADIE

  CRISTIAN

  S-a adoptat

  66544/24.06.2003

  58

  Narciselor, 2 Bis, apt.

  14

  22

  0

  0

  16.

  15

  ȚURLEA MAZĂRE CRISTINEL

  S-a adoptat

  66351/23.05.2003

  60

  Narciselor, 2 Bis, apt.

  15

  22

  0

  0

  17.

  16

  PÎNTEA ROXANA

  S-a adoptat

  26038/25.07.2005

  58

  Narciselor,

  2 Bis, apt.

  16

  22

  0

  0

  18.

  17

  VERMAN ELENA BEATRICE

  S-a adoptat

  67454/10.11.2003

  58

  Narciselor,

  2 Bis, apt.

  17

  22

  0

  0

  19.

  18

  CĂLIN VIOLETA ELENA

  S-a adoptat

  451446/18.10.2002

  63

  Narciselor, 2 Bis, apt.

  18

  22

  0

  0

  20.

  19

  ODOBIȘTEANU ELENA VIOLETA

  S-a adoptat

  67550/21.11.2003

  60

  Narciselor,

  2 Bis, apt.

  19

  22

  0

  0

  21.

  20

  PÂRLOG IONUȚ

  S-a adoptat

  66411/03.06.2003

  56

  Narciselor, 2 Bis, apt. 20

  22

  0

  0

  22.

  21

  STOIAN NICOLETA

  S-a adoptat

  67258/23.09.2003

  65

  Narciselor,

  2 Bis, apt.

  21

  22

  0

  0

  23.

  22

  VERIA ALINA CECILIA

  S-a adoptat

  451296/03.10.2002

  60

  Narciselor,

  2 Bis, apt.

  22

  22

  0

  0

  24.

  23

  COSTIUG PETRONEL

  S-a adoptat

  16893/03.07.1997

  60

  Narciselor,

  2 Bis, apt.

  23

  22

  0

  0

  25.

  24

  RADU CRISTIAN

  S-a adoptat

  64397/14.10.2003

  58

  Narciselor, 2 Bis, apt. 24

  22

  0

  0

  26.

  25

  ROTILĂ IULIA

  RAMONA

  S-a adoptat

  67674/16.12.2003

  58

  Narciselor, 2 Bis, apt. 25

  22

  0

  0

  27.

  26

  CRĂCIUN MARIA

  S-a adoptat

  8912/14.03.2005

  62

  Narciselor, 2 Bis, apt. 26

  22

  0

  0

  28.

  27

  BONTAȘ CRISTINA

  S-a adoptat

  67573/26.11.2003

  58

  Narciselor, 2 Bis, apt. 27

  22

  0

  0

  29.

  28

  MOISĂ VALI ADRIANA

  S-a adoptat

  67189/12.09.2003

  58

  Narciselor, 2 Bis, apt. 28

  22

  0

  0

  30.

  29

  GHEORGHIȚĂ

  TEODORA CRISTINA

  S-a adoptat

  55229/18.01.2001

  60

  Narciselor,

  2 Bis, apt.

  29

  22

  0

  0

  31.

  30

  STROI GABRIELA

  S-a adoptat

  15383/28.04.2004

  57

  Narciselor,

  2 Bis, apt

  30

  22

  0

  0

  32.

  31

  MĂGURIANU GABRIEL

  S-a adoptat

  451240/27.09.2002

  57

  Narciselor, 2 Bis, apt.

  33

  22

  0

  0

  33.

  32

  LĂCĂTUȘU CARMELIA

  S-a adoptat

  55550/24.01.2000

  61

  Narciselor,

  2 Bis, apt.

  34

  22

  0

  0

  34.

  33

  COJOCARU DANIELA

  S-a adoptat

  28883/16.09.2002

  59

  Narciselor, 2 Bis, apt. 35

  22

  0

  0

  35.

  34

  POPOVICI ANCA

  MIHAELA

  S-a adoptat

  30650/10.09.2004

  57

  Narciselor,

  2 Bis, apt.

  36

  22

  0

  0

 • 11. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi $i domnul Bîrzu Ilie, președinte de

ședință dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din art. 1, alin. (2) lit. „a” și „b” al H.C.L. nr. 4/23.01.2009 și H.C.L. nr. 30/27.02.2009 privind aprobarea pentru luna februarie și martie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Economică și S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din art. 1, alin. (2) lit. „a” și „b” al H.C.L. nr. 4/23.01.2009 și H.C.L. nr. 30/27.02.2009 privind aprobarea pentru luna februarie și martie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din art. 1, alin. (2) lit. „a” și „b” al H.C.L. nr. 4/23.01.2009 și H.C.L. nr. 30/27.02.2009 privind aprobarea pentru luna februarie și martie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.

 • 12. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru luna iunie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Economică și S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru luna iunie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.

 • 1. Consilieri prezenți -23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -22

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  4

  Art. 1. (1) Se aprobă listele nominale pe luna iunie 2009 pentru unele categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău, care beneficiază de abonamente cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun valabile pe o perioadă de o lună.

  (2) Listele nominale cuprind un număr de 666 beneficiari, după cum urmează:

  • a) 360 de persoane marginalizate social îndreptățite la ajutor social sau masă la Cantina Municipală, beneficiare de abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 50 lei;

  • b) 306 donatori de sânge, beneficiari de abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 50 lei; conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  22.

  0

  0

  5.

  Art. 2. - Se aprobă în luna iunie 2009 subvenționarea cu 100 % a transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și asistenții personali profesioniști din municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile Convenției nr. 31177/2930/2008 încheiată între Consiliul Local al muncipiului Bacău și S.C. Transport S.A Bacău și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.474/29.12.2008.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  6.

  Art. 3. (1)- Distribuirea abonamentelor către beneficiari se va face la cerere de către Serviciul Public de Asistență Socială Bacău prin Biroul Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap, Biroul Alocații Familiale, Biroul Prevenirea și Combaterea Sărăciei și Birou Protecția Copilului, în baza datelor de identitate, cu semnătură de primire.

  (2)- Distribuirea legitimațiilor către persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și asistenții personali profesioniști se va face de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, conform legii.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  7.

  Art. 4. (1)- Decontarea abonamentelor distribuite de Serviciul Public de Asistență Socială Bacău se va face către agentul economic transportator în baza datelor de identitate a beneficiarilor, cu semnătură de primire.

  (2) - Decontarea legitimațiilor distribuite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău se va face în baza listelor nominale totale a persoanelor beneficiare, care vor cuprinde datele de indentificare ale acestora, certificate de valabilitatea datelor înscrise.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  8.

  Art. 5.   - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și

  Serviciului Public de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

 • 13, Se trece la punctele 12 și 13 ale ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la:

 • 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 3000 lei d-nei Nedelcu Ana cu domiciliul în Bacău, str. Războieni, bl. 7, sc. E, ap. 8.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Opoșinschi Cristina cu domiciliul în Bacău, str. Banca Națională, bl. 42, sc. E, ap. 67.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

Se prezintă avizele de legalitate și avizele Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectele de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică și S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectele de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Nechita Neculai-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 3000 lei d-nei Nedelcu Ana cu domiciliul în Bacău, str. Războieni, bl. 7, sc. E, ap. 8.

 • 1.  Consilieri prezenți -23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -23

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  9

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 3000 lei d-nei Nedelcu Ana cu domiciliul în Bacău, str. Războieni, bl. 7, sc. E, ap. 8 întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  10.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  11

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

DLConsilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Opoșinschi Cristina cu domiciliul în Bacău, str. Banca Națională, bl. 42, sc. E, ap. 67.

 • 1. Consilieri prezenți -23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -23

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Opoșinschi Cristina cu domiciliul în Bacău, str. Banca Națională, bl. 42, sc. E, ap. 67 întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate.

  S-a adoptat

  23

  0

  0

  2

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

  S-a adoptat

  23

  0

  3

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

  S-a adoptat

  23

  0

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a 3 locuri de veci la Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului”, unor beneficiari ai Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

5

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Consilier Nechita Neculai-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a 3 locuri de veci la Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului”, unor beneficiari ai Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război.

1. Consilieri prezenți -23

2. Numărul consilierilor care au votat -23

Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1

Art.l. - Se acordă la cerere, cu titlu gratuit, domnului Țaga Gheorghe din Bacău str, Ilarie Voronca nr.4, un loc de veci în Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului” str.Constanței nr.7A, cartierul CFR din Bacău, ca beneficiar al Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

S-a adoptat

23

0

0

13.

Art.2. - Se acordă la cerere, cu titlu gratuit, domnului Bordea Ioan din Bacău str. Cuza Vodă nr.2, un loc de veci în Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului” str.Constanței nr.7A, cartierul CFR din Bacău, ca beneficiar al Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

S-a adoptat

23

0

0

Art.3. - Se acordă la cerere, cu titlu gratuit, doamnei Stoica Olga din Bacău str. rrandafîrilor nr. 1, Sc. A, ap.7, un loc de veci în Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului” str.Constanței nr.7A, cartierul CFR din Bacău, ca beneficiară a Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

S-a adoptat

23

0

0

15.

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Patrimoniu, Bisericii Militare „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului” str.Constanței nr.7A, cartierul CFR din Bacău și persoanelor nominalizate la art. 1-3 din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

23

0

0

 • 15. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 ron în vederea organizării Festivalului „Arlekin”, ediția a XlV-a, ce se va desfășura la Bacău, în perioada 30-31 mai 2009 și a „Hramului Bacăului”, acțiune care se organizează în mod tradițional în perioada 26-29 iunie, de „Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabil.(Direcția Economică, Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 ron în vederea organizării Festivalului „Arlekin”, ediția a XlV-a, ce se va desfășura la Bacău, în perioada 30-31 mai 2009 și a „Hramului Bacăului”, acțiune care se organizează în mod tradițional în perioada 26-29 iunie, de „Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel”.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA I RIN A DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

1

Cu 22 voturi « pentru » și 1 „abținere” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 ron în vederea organizării Festivalului „Arlekin”, ediția a XlV-a, ce se va desfășura la Bacău, în perioada 30-31 mai 2009 și a „Hramului Bacăului”, acțiune care se organizează în mod tradițional în perioada 26-29 iunie, de „Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel”.

 • 16. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Iiie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe - părți componente ale obiectivului „Magistrala de termoficare Soferf’, tronsoanele 223-224, 274-275, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, valorificării sau casării acestora, în condițiile legii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu,Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3 și 5, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri -mijloace fixe - părți componente ale obiectivului „Magistrala de termoficare Sofert”, tronsoanele 223-224, 274-275, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, valorificării sau casării acestora, în condițiile legii.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

23

-

-

Cu 23 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe - părți componente ale obiectivului „Magistrala de termofîcare Sofert”, tronsoanele 223-224, 274-275, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, valorificării sau casării acestora, în condițiile legii.

 • 17. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și domnul Bîrzu llie. președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii blocurilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, finalizate și înregistrate ca mijloace fixe de la data de 01.01.2004 până la 24.04.2008, din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului, la cererea Guvernului României.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

D-na Consilier Florea Irina-ati vorbit aici de trecerea blocurilor pentru tineri destinate închirierii din 01.01.2004 și până la 24.04.2008,din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului.Voiam să vă întreb ce facem cu locuințele pentru tineri finalizitate și înregistrate ca mijloace fixe până la data de 31.12.2008, deoarece în adresa pe care o avem la documentație, acestea nu erau.

Avem aici o specificație clară, citez „In cazul în care nu ați dat curs și solicitării anterioare transmise de secretariatul General al Guvernului prin adresa 8337 din 11.07.2008 pentru realizarea situației juridice favorabile a vânzării locuințelor construite prin Programul de locuințe pentru tineri destinate închirierii până la data de 31.12.2003, vă rugăm să urgentați procedura administrativa de adoptare a hotărârilor de trecere și a acestor blocuri de locuințe din proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale în proprietatea publică a statului și să ne transmiteți în regim de urgență câte o copie după hotărârile respective și după anexele acestora.”

Aceasta este o adresă din 14.05.2009.Ce nu înțeleg este de ce s-a trecut la faza a Il-a în mod direct.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-asa s-a primit adresă de la guvern, exclusiv numai pentru aceste blocuri.Vom trimite și pentru celelalte blocuri, unele dintre ele au alt regim. Vom trimite o adresă cu toate propunerile noastre, că vrem să le vindem, având în vedere că primim și noi 20 % , bani cu care vom putea construi alte locuințe.

D-na Consilier Florea Irina-Adresa pe care ați primit-o era din 11.07.2008 și puteați reglementa situația juridică a acestor imobile ca acum să nu ne mai aflăm în această situație.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-dacă ar fi așa de simplu cum vorbim... îl las pe domnul secretar să explice.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-în a doua adresă ni se solicita să realizăm documentația cadastrală, intabulare și toate aceste demersuri. Ori pentru 4-5 blocuri ar dura 6 luni de zile.

Noi în prima etapă o să dăm acceptul să treacă în proprietatea statului, conform legii.

Ei au revenit cu o a doua adresă prin care ne spun că dacă nu am făcut prima etapă să trecem la a doua. Dar acest lucru este de lungă durată. Atunci propunem să dăm acceptul acum și să demarăm și procedurile pentru a doua etapă, astfel încât în cel mai scurt timp oamenii să-și poată cumpăra casele.

In baza acceptului nostru, Guvernul va da normele în baza cărora să se poată cumpăra locuințele.

9

D-na Consilier Florea Irina-durează 6 luni ? Cetățenii sunt foarte interesați de cumpărarea locuințelor.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-concluzia este că dacă noi vrem să le vindem le vindem, dacă nu vrem nu le vindem. Noi vrem să le vindem dar banii să vină la noi si nu la Guvern. Pentru că cu toți banii aceea se puteau face alte locuințe.

Noi facem documentațiile însă nu sunt de acord ca toți banii sa meargă la ei, deoarece și consiliul local a investit foarte mult în utilități, drumuri, teren,etc.De asemenea vor costa și documentațiile, intabulările, etc.

Sunt de acord cu vanzarea și cred că și dumneavoastră, pentru binele cetățenilor. Dl.Consilier Floroiu Ionel-domnul primar a anticipat ceea ce voiam să spun. Există o nuanță în lege și anume „consiliile locale pot” , deci nu ne obligă nimeni să vindem, putem incasa în continuare chirii pe aceste locuințe. Pe de altă parte ne asumăm responsabilitatea vinderii acestor locuințe, pentru că guvernul ne forțează să virăm toți banii în conturile lor.Ce facem cu banii investiți pe utilități, intabulări, etc.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-noi suntem acum între ciocan și nicovală. Pe de o parte dacă vindem nu mai încasăm chiriile, iar pe de altă parte cetățenii care depășesc 5 ani de când stau cu chirie nu mai pot cumpăra locuințele.

Dl.Consilier Dunava Costel-înțeleg supărarea în legătură cu banii și sunt de acord cu dumneavoastră, dar să rezolvăm și problema tinerilor , să le vindem locuințele și să nu lungim lucrurile foarte mult. Consider că trebuie să sprijinim și tinerii din municipiul Bacău.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-dacă ar fi după mine aș vinde aceste locuințe după 4-5 luni după ce le dăm contractul. însă problema care se pune este că dacă le vindem imediat nu mai încasăm banii pe chirie, bani cu care se pot construi alte locuințe. Iar dacă mă întrebați pe mine eu vă spun că dacă se va schimba guvernarea se va schimba legea.

Dl.Consilier Dunava Costel-după cum știm cu toții chiria este modică.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-Nu mai este modică. Prin vânzarea acestor locuințe nu mai încasăm nici chiria, iar banii rezultați se duc la Guvern, care poate sa-i dea la alt oraș.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii blocurilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, finalizate și înregistrate ca mijloace fixe de la data de 01.01.2004 până la 24.04.2008, din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului, la cererea Guvernului României.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

Ieșit din sală

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii blocurilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, finalizate și înregistrate ca mijloace fixe de la data de 01.01.2004 până la 24.04.2008, din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului, la cererea Guvernului României.

 • 18. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 111/2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Bacău, în sensul că se corectează suprafețele de teren aferente Bazei Sportive „Lucrețiu Avram” situată în str. Banu Mărăcine nr. 2 din Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Patrimoniu, Serviciul de Restituire a Proprietăților).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 111/2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Bacău, în sensul că se corectează suprafețele de teren aferente Bazei Sportive „Lucrețiu Avram” situată în str. Banu Mărăcine nr. 2 din Bacău.

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

Ieșit din sală

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 111/2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Bacău, în sensul că se corectează suprafețele de teren aferente Bazei Sportive „Lucrețiu Avram” situată în str. Banu Mărăcine nr. 2 din Bacău.

 • 19. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a terenului în suprafață de 25.526 mp., care face parte din domeniul public al municipiului Bacău, aferent Bazei Sportive „Lucrețiu Avram” situat în str. Banu Mărăcine nr. 2, din Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Patrimoniu, Serviciul de Restituire a Proprietăților).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Comisia nr. 5 dă aviz favorabil cu 2 amendamente:

1.Investiția de 1.200.000 EURO să se facă în primii 3 ani de la închiriere,altfel dacă investitorul investește banii în 25 de ani nu se mai justifică organizarea unei licitații pentru închiriere.

Având în vedere că trecem printr-o perioadă de criză înțelegem justificarea închirierii acestui teren către un investitor ca să-1 modernizeze, dar sa-1 modernizeze acum și nu peste 25 de ani.S-ar putea ca peste 4-5 ani să beneficiem de niște proiecte și să-1 putem moderniza noi.

A                                                                                                                                                                                                 .

2.1n caietul de sarcini să se specifice ca Liceul Sportiv Lucrețiu Avram să aibă acces la Baza Sportivă conform Programei Școlare fără a avea nevoie de acordul chiriașului în baza unui program prezentat chiriașului la începutul fiecărei luni. Nu se pot lăsa elevii de la Liceul Sportiv la mâna chiriașului. Nu putem să-i lăsăm pe elevii noștri să facă orele de sport la amiază când e foarte cald afară, chiriașul având interesul să folosească baza dimineața și seara când e vremea răcoroasă.

DLConsilier Bogatu George-Am citit caietul de sarcini și e clar că baza Lucrețiu Avram trebuie reamenajată. Rog pe domnul Primar să retragă acest punct de pe ordinea de zi și să-1 discutăm pe larg în comisie.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-ca să fiu sincer cu dumneavoastră amendamentele sunt pertinente și domnul Bogatu are dreptate și trebuie discutat mai pe larg. Vă spun acest lucru pentru că cel care face investiția acolo, care investește o grămadă de bani trebuie să primească și el un teren , acolo sunt 3. E clar că trebuie să discutăm pentru că se poate ca cei de la liceul sportiv să aibă un teren și investitorul unul. Cred că o investiție așa mare nu se poate face în 3 ani dar nici în 25 de ani nu sunt de acord. Propun să ne mai gândim și să retragem punctul azi de pe ordinea de zi și să-1 repunem în altă ședință. Vă reamintesc că investiția nu se înstrăinează și că este vorba doar de o închiriere.

DLConsilier Șlic Mihai-mie mi se pare că este vorba de o sumă foarte mare.

Nu mai sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot retragerea proiectului de hotărâre având acordul inițiatorului.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

Ieșit din sală

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » , a fost retras proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a terenului în suprafață de 25.526 mp., care face parte din domeniul public al municipiului Bacău, aferent Bazei Sportive „Lucrețiu Avram” situat în str. Banu Mărăcine nr. 2, din Bacău.

 • 20. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de acceptarea, fără sarcini, a donației imobilului în suprafață de 2.246 mp. - teren „Sens Giratoriu”, situat în Bacău, Calea Republicii nr. 181 și a investiției realizate - construcție „Sens Giratoriu”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Patrimoniu,Direcția Drumuri Publice,Direcția Economică și Serviciul de Restituire a Proprietăților).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre de acceptarea, fără sarcini, a donației imobilului în suprafață de 2.246 mp. - teren „Sens Giratoriu”, situat în Bacău, Calea Republicii nr. 181 și a investiției realizate - construcție „Sens Giratoriu”.

 • 1.  Consilieri prezenți -23

 • 2.  Numărul consilierilor care au votat -22

  Nr.

  NUMĂR DE VOTURI

  crt.

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art.l. -fi) Consiliul Local al Municipiului Bacău, acceptă, fără sarcini, donația din partea SC BELROM CINCI SRL Sibiu, a imobilului în suprafață de 2.246mp - teren „Sens Giratoriu”, situat în Bacău Calea Republicii nr.181, bun imobil ce are nr.cadastral 14331 și este intabulat în Cartea Funciară a municipiului Bacău la nr.39950, precum și a investiției realizate - construcție „Sens Giratoriu”, în valoare de 2.161.961,54 lei.

  (2) Terenul prevăzut la alin. 1, se identifica in Planul de Situație anexa, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  ÎL

  Art.2. - Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, va înregistra în proprietatea publică a municipiului Bacău, bunurile prevăzute la art.l din prezenta hotărâre, în baza contractului autentic încheiat la notarul public și a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  18.

  Art.3. - fi) Se mandatează d-na Jinga Maria, Director al Direcției Juridice și Administrație Locală să reprezinte municipiul Bacău și să semneze în numele lui, actul de donație la notarul public.

  (2) Toate taxele ocazionate cu perfectarea actului de donație pentru bunurile prevăzute la art.l din prezenta hotărâre, vor fi suportate de către donatorul SC BELROM CINCI SRL Sibiu.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

  19.

  ART.4. Hotararea va fi comunicata Direcției Patrimoniu, Direcției Drumuri Publice, Direcției Economice, Direcției Juridice și Administrație Locală, Serviciului Cadastru și SC BELROM CINCI SRL Sibiu.

  S-a adoptat

  22

  0

  0

 • 21. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi $i domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Patrimoniu,Direcția Drumuri Publice,Direcția Taxe și Impozite,Arhitectul Șef, Serviciul de Restituire a Proprietăților,Birou Urbanism).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2,3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Comisia nr. 1 dă aviz favorabil, cu un amendament de îndreptare a unei erori materiale și anume în tabel la poziția 2 la rubrica lei RON/m.p./an se va trece 57,80 în loc de 46,23 cum inițial s-a trecut.

Nu mai sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul propus de dl. Bîrzu Ilie.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

Ieșit din sală

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » , a fost adoptat amendamentul propus de dl. Bîrzu Ilie.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau.

 • 1.  Consilieri prezenți -23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -21

NR.

CRT.

ADRESA TERENULUI

SUPR

A-

FATA

(m.p.)

DESTINAȚIA

Tea

(lei RON/ m.p./an)

DURATA CONCESIUNII

OBSERVAȚII

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Se aproba concesionarea terenului din str. BANCA NAȚIONALA, NR. 42, SC. F, AP. 78, al cărui amplasament este cuprins in planul de situație corespunzător

S-a adoptat

4,80

EXT.

SPAȚIU PROPRIETAT E PENTRU AMENAJARE SEDIU

FIRMA

45,23

25 ANI

CONCES. DIRECTA

CĂTRE        S.C.

POINTER S.R.L.

17

2

2

2.

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului       Bacau       si

concesionarea terenului din STR. 9 MAI, NR. 82 - 84, al cărui amplasament este cuprins in planul de situație corespunzător

S-a adoptat

52,00

EXT.

SPAȚIU

COMERCIAL

57,80

25 ANI

CONCES. DIRECTA CĂTRE S.C. MISAB COM S.R.L.

16

2

3

 • 22. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi $i domnul Bîrzu Ilie, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.

 • 1.  Consilieri prezenți -23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - Se aproba avizele prealabile de oportunitate a structurii specializate conduse de către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau, conform anexei la prezenta hotarare, in vederea întocmirii Planurilor Urbanistice Zonale si eliberării Certificatelor de Urbanism pentru următoarele amplasamente:

  1.1. - STR. ȘIRETULUI, NR. 70 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN - beneficiar ROMAN DUMITRU, din Bacau, cu prezentarea:

  • - unui studiu extins;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  1.2. - STR. CÂMPULUI, NR. 1 - CONSTRUIRE-EXTINDERE LOCUINȚA SI GARAJ - beneficiar AMARIEI ION, din Bacau ;

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  3.

  1.3. - STR. BANATULUI, NR. 10 - CONSTRUIRE - EXTINDERE LOCUINȚA SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN - beneficiari URSACHI GELU SI URSACHI DANIELA, din Bacau;

  S-a adoptat

  18

  1

  0

  4.

  1.4. - STR. ION ROATA, NR. 26 - CONSTRUIRE - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE PARȚIALA LOCUINȚA - INTRARE IN LEGALITATE -beneficiari OJOG NICU SI ANA, din Bacau, cu prezentarea :

  - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  5.

  1.5. - STR. MARTIR HORIA, NR. 15 - CONSTRUIRE BLOC DE APARTAMENTE P + 2 + M - beneficiar PLATON ELENA, din Bacau, cu prezentarea :

  • -  soluțiilor de asigurare a locurilor de parcare in incinta proprietății;

  • - avizului Politiei Rutiere ;

  S-a adoptat

  16

  1

  2

  6.

  1.6. - STR. NEAGOE VODĂ, NR. 55 - CONSTRUIRE LOCUINȚA DE SERVICIU, REGIM DE ÎNĂLȚIME S + P + 3 + M, beneficiar S.C. ROUTTE CONSTRUCT S.R.L., din Bacau, cu prezentarea :

  - soluțiilor de asigurare a locurilor de parcare in incinta proprietății;

  S-a adoptat

  17

  1

  1

  7.

  1.7. - STR. DIGU BARNAT, S 36, P 1210/2 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiar GROSU NICOLAE, din Bacau, cu prezentarea:

  • - unui studiu extins - pana la calea principala de acces, cu asigurarea accesului la proprietate, conform prevederilor legale;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  8.

  1.8. - STR. CL. BÂRLADULUI, NR. 98 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiari IONITA MARIUS, IONITA MIREL, STOLERU SIMONA-GABRIELA, BALA1TA CRISTINA-LILIANA, din Bacau, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins - pana la calea principala de acces, cu asigurarea accesului la proprietate, conform prevederilor legale;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  9.

  1.9. - STR. PICTOR AMAN, NR. 90 A - CONSTRUIRE - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE SPAȚIU COMERCIAL SI BIROURI, beneficiar GRADINARU GHEORGHE, din Bacau, cu prezentarea :

  - soluțiilor de asigurare a locurilor de parcare in incinta proprietății;

  S-a adoptat

  19

  0

  0

23.Se trece la punctele 24-27 ale ordinii de zi si Dl.președinte de ședință Bîrzu Ilie-dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la:

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR. 21 S, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI : BARD AN CONSTANTIN SI BARDAN NELA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE EXTINDERE LOCUINȚA, STR. VERONICA MICLE, NR. 16, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: DAVID MIHAI SI DA VID RODICA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA, ÎMPREJMUIRE TEREN SI L.T.E. (APA, CANALIZARE, ENERGIE ELECTRICA SI GAZE NATURALE), STR. NORDULUI, NR. 103, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR : FILIP ALEXANDRU, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M, STR. GHEORGHE DONICI, NR. 1, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR : NITA ELENA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizele de legalitate și avizele Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectele de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Drumuri Publice, Arhitect Șef, Serviciul Rețele și Iluminat Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectele de hotărâre privind unele P.U.D-uri și P.U.Z.- uri.

1 .Consilieri prezenți -23

2.Numărul consilierilor care au votat -21

Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR. 21 S, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI : BARDAN CONSTANTIN SI BARDAN NELA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat

21

0

0

2.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE EXTINDERE LOCUINȚA, STR. VERONICA MICLE, NR. 16, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI : DAVID MIHAI SI DAVID RODICA, din Bacau Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat

21

0

0

3.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA, ÎMPREJMUIRE TEREN SI L.T.E. (APA, CANALIZARE, ENERGIE ELECTRICA SI GAZE NATURALE), STR. NORDULUI, NR. 103, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR : FILIP ALEXANDRU, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat

21

0

0

4.

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru   CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M, STR.

GHEORGHE DONICI, NR. 1, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR : NITA ELENA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat

21

0

0

24, Se trece la punctul 28 al ordinii de zi si Dl.președinte de ședință Floroiu Ionel-cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 33239/07.05.2009 .

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabile.(Aparatul Permanent de analiză și elaborare a documentelor Consiliului Local).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Nechita Neculai-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 33239/07.05.2009 .

 • 1.  Consilieri prezenți -23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -22

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. - Se respinge plângerea prealabilă înregistrată cu nr.33239/07.05.2009, formulată de către Fundația - Centrul de Resurse Juridice cu sediul în str. Arcului nr.19, sector 2 București și Asociația Ecologică „ Iubim Natura”cu sediul în str. Costache Negri nr.5/C/l Bacău, prin care solicită revocarea parțială a HCL nr. 438/22.12.2008.

  S-a adoptat

  21

  0

  1

  2.

  Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Juridice si Administrație Locală, Compartimentului „Aparatul Permanent” precum și petentilor prevăzuți la art. 1.

  S-a adoptat

  21

  0

  1

PESTE ORDINEA DE ZI:

25.Se trece la punctul 29A al ordinii de zi $i Dl.președinte de ședință Bîrzu Ilie-cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 442/22.12.2008.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Economică, Serviciul Managementul Resurse Umane).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 442/22.12.2008.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

Ieșit din sală

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de modificarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 442/22.12.2008.

26.Se trece la punctul 29B al ordinii de zi și Dl.președinte de ședință Bîrzu Ilie-dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alocarea unui teren în suprafață de 12 000 mp aflat în domeniul public al Municipiului Bacău , în str.Teiului f.n. din Bacău , în vederea construirii de locuințe sociale.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Mar ia Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Patrimoniu,Arhitectul Șef, Serviciul de Restituire al proprietăților).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind alocarea unui teren în suprafață de 12 000 mp aflat în domeniul public al Municipiului Bacău , în str.Teiului f.n. din Bacău , în vederea construirii de locuințe sociale.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATUGEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

Ieșit din sală

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

______________________2________________________________________________________________________________________________________________________

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHAR1A GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alocarea unui teren în suprafață de 12 000 mp aflat în domeniul public al Municipiului Bacău , în str.Teiului f.n. din Bacău , în vederea construirii de locuințe sociale.

27.Se trece la punctul 29C al ordinii de zi și Dl.președinte de ședință Bîrzu Ilie-dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind repartizarea unor locuințe libere destinate închirierii , situate în blocul din str. Narciselor nr.2 Bis, proprietatea municipiului Bacău si avizarea unor schimburi de locuințe.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-două dintre apartamentele care sunt pentru A.N.L.-uri cu două si respectiv 3 camere, rămâneau pentru cei care în ordinea punctajului,care nu au copii. Ei vor să facă schimb cu cei care au copii. Asta trebuie să adoptăm noi azi, adică conform legii locuințelor le dăm spațiu adecvat.

Se prezintă avizul de legalitate si avizul Direcției Juridice si Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar si d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îsi dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre si prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Patrimoniu,Serviciul Public de Administrare a fondului locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2,4 si 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot de secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind repartizarea unor locuințe libere destinate închirierii , situate în blocul din str. Narciselor nr.2 Bis, proprietatea municipiului Bacău și avizarea unor schimburi de locuințe.

 • 1.  Consilieri prezenți -23

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se repartizează numitei Munteanu Marinela-Veronica, cu domiciliul în str. Carpați nr. 16, Sc. C, Ap. 20, apartamentul nr. 31 din blocul situat în str. Narciselor nr. 2 Bis Bacău.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  Art. 2. Se avizează schimbul de locuințe, la cererea chiriașilor, urmând ca Munteanu Marinela-Veronica să primească garsoniera din str. Depoului nr. 82, Sc. B, Ap. 12, deținută de către Nicolae Marian familie cu 2 copii, iar acesta să primească apartamentul nr. 31, cu 2 camere, din blocul nr. 2 Bis din str. Narciselor Bacău.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  3.

  Art. 3. Se repartizează numitului Petrache Romeo cu domiciliul în str. Bicaz nr. 138, Sc. A, Ap. 9, apartamentul nr. 32, din blocul situat în str. Narciselor nr. 2 Bis Bacău.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  4.

  Art. 4. Se avizează schimbul de locuințe, la cererea chiriașilor, urmând ca Petrache Romeo să primească garsoniera din str. Bucegi nr. 140 A, Sc A, Ap. 12, deținută de către Teodorescu Adrian-Daniel, familie cu 2 copii, iar acesta să primească apartamentul nr. 32 din blocul situat în str. Narciselor nr. 2 Bis Bacău.

  S-a adoptat

  20

  1

  0

  5.

  Art. 5. Direcția Patrimoniu prin Serviciul Contracte Locuințe, va avea în vedere ca familiile care lasă libere garsonierele, să le predea proprietarului în stare bună de folosință, așa cum le-a primit, să repare sau să înlocuiască instalațiile deteriorate din interiorul locuinței, eliberarea acestora putând fi făcută numai după îndeplinirea obligațiilor din Contractul de închiriere.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  6.

  Art. 6. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciului Contracte Locuințe.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

28.Se trece la punctul 29D al ordinii de zi și Dl.președinte de ședință Bîrzu Ilie-dă cuvântul domnului Consilier Fechet Mircea pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind reglementarea accesului și folosirea bazelor sportive din curtea unităților de învățământ preuniversitare din municipiul Bacău

Inițiatori - Consilieri Locali: DL. COJOCARU CRISTIAN, DL. FECHET MIRCEA ȘI DL.ȘUȘTAC MIHAI

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Direcția Juridică și Administrație Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Fechet Mircea-Prin această reglementare orice elev sau student va avea acces la orice bază. S-a modificat și orarul, s-a mărit perioada de timp în care pot fi folosite aceste terenuri și se poate juca baschet sau fotbal, pe perioada verii până la ora 21.00. Trebuie să înștiințăm directorii acestor unități să afișeze în cel mai scurt timp orarul de funcționare și să permită accesul imediat al elevilor pe aceste terenuri.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-și mai mult decât atât accesul să se facă numai pe bază de carnet de elev, carnet de student și carte de identitate, astfel vom putea evita eventualele distrugeri. Vine vara și trebuie să-i lăsăm să folosescă cu adevărat aceste baze, mai ales că sunt ale consiliului Bacău. Exista și în trecut o hotărâre de consiliu în acest sens, însă nu era chiar în regulă mai ales în ceea ce privește legitimarea și aveau și directorii dreptate.

D-ra Consilier Mironescu Roxana-și în mandatul trecut am avut un regulament care a suscitat destule discuții. La momentul respectiv grupul P.N.L. propunea ca toți tinerii să aibă acces liber la bazele sportive și s-au făcut restricții pentru că directorii s-au plâns de distrugeri mari, disconfort, gălăgie,etc.

întreb doar atât dacă în prealabil s-a discutat și cu directorii unităților școlare,proiectul așa cum ne este prezentat, ca să avem certitudinea că va permite accesul ?

Dl.Consilier Fechet Mircea-da, s-a discutat.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-nu s-a discutat chiar cu toți, dar eu ca și executiv, sunt de acord în principiu, cu acest lucru. în toate aceste școli există pază și cred că cel care se ocupă cu paza poate să se ocupe și cu paza bazelor sportive. Probabil că se va crea un disconfort, dar trebuie să-i învățăm pe tineri să nu distrugă nimic și cred că vor aduce în schimb un confort psihic copiilor care nu vor mai sta așa mult în fața calculatorului.

Si mai e un aspect. Am investit în aceste baze peste 1 milion de EURO .Avem cele mai modeme baze sportive și haideți să le folosim la capacitate maximă.

Dl.Consilier Floroiu Ionel-voiam să vă spun că e lăudabilă această inițiativă a tinerilor consilieri. Chiar am discutat cu câțiva profesori de sport și conducători de unități școlare și se plângeau de vandalism. Dacă nu reușim să mai întărim securitatea, eventual prin Poliția Primăriei este o problemă. Pentru că în incinta unităților școlare se adună tot felul de borfașei de cartier și vandalizează și crează presiuni asupra paznicilor. Repet ar trebui ca un polițist comunitar să aibă în grijă mai multe unități școlare si să întărească paza, deoarece paznicii singuri nu fac față.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-este și domnul Mardare aici de față și propun să se creeze un comandament special de intervenție rapidă, care să se ocupe de paza unităților școlare și trebuie instruiri și paznicii în acest sens.

Dl.Consilier Șlic Mihai-eu spun că ar trebui să se plătească și o taxa de intrare. Iama sunt foarte mulți oameni cu bani care se duc și joacă fotbal în sălile de sport.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-acolo nu s-a ridicat interdicția de a se plăti.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind reglementarea accesului și folosirea bazelor sportive din curtea unităților de învățământ preuniversitare din municipiul Bacău

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

Ieșit din sală

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind reglementarea accesului și folosirea bazelor sportive din curtea unităților de învățământ preuniversitare din municipiul Bacău

27.Se trece la punctul 29E al ordinii de zi și Dl.președinte de ședință Bîrzu Ilie-dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acceptarea preluării în folosință gratuită de la Consiliul Județean Bacău, a 50% din imobilul „Centru pentru acțiuni de salvare și prevenire a dezastrelor - fosta clădire a Bibliotecii Județene Bacău” aflat în Bacău str. I.S. Sturza nr.l

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-după cum ați văzut am discutat cu Președintele Consiliului Județean și cu consilieri ai consiliului județean. Pentru că această investiție trebuie finalizată, chiar dacă această clădire a fost întotdeauna a primăriei, în urma discuțiilor și negocierilor, am ajuns la concluzia să se folosească în proporție de 50% de noi și de 50% de Consiliul Județean Bacău. Dimineață această decizie a fost votată în Consiliul Județean Bacău, eu vă propun să o votăm și noi.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

D-na Consilier Florea Irina-pentru a putea debloca situația juridică a bibliotecii ar trebui să facem un amendament și anume: „ se mandatează Primarul Municipiului Bacău ca în numele și pentru Municipiul Bacău să renunțe prin declarație notarială la dreptul dedus judecății în dosarul nr.2822/110/2009 aflat pe rolul Tribunalului Bacău privind revendicarea imobiliară a fostei clădiri a Bibliotecii Județene Bacău.”

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-sunt de acord cu acest amendament, dar propun să-1 mandatăm direct pe dl.Administrator Public sa facă aceste lucruri să nu trebuiască din nou mandatat ulterior.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot amendamentul ridicat de d-na Florea Irina.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

Ieșit din sală

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-cu 22 voturi „ pentru” amendamentul doamnei Florea a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind acceptarea preluării în folosință gratuită de la Consiliul Județean Bacău, a 50% din imobilul „Centru pentru acțiuni de salvare și prevenire a dezastrelor - fosta clădire a Bibliotecii Județene Bacău” aflat în Bacău str. I.S. Sturza nr.l, cu amendamentul deja adoptat.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

Ieșit din sală

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

9

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acceptarea preluării în folosință gratuită de la Consiliul Județean Bacău, a 50% din imobilul „Centru pentru acțiuni de salvare și prevenire a dezastrelor - fosta clădire a Bibliotecii Județene Bacău” aflat în Bacău str. I.S. Sturza nr.l,cu modificările aduse prin amendament.

30.Se trece la punctul 29F al ordinii de zi si Dl.președinte de ședință Bîrzu Ilie-cuvântul domnului Consilier Cojocaru Cristian pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.5 5/31.03.2009 prin care au fost aprobate taxele de la Bazinul de înot din municipiul Bacău

Inițiatori - Consilieri Locali: DL. COJOCARU CRISTIAN, DL. FECHET MIRCEA ȘI DL.ȘUȘTAC MIHAI

Dl.Consilier Cojocaru Cristian-noi am aprobat taxele la bazinul de înot pe aceeași linie pe care am mers și cu privire la burse și terenurile de sport.

Noi propune să acordăm o reducere de 50% pentru un singur tarif și anume elevilor, studenților care se legitimează cu carnet sau legitimație doar pentru tariful de 15 RONL Cred că putem face acest lucru, efortul bugetar fiind minim.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-eu sunt de acord cu această propunere, însă hotărârea să fie valabilă doar 4 luni,până la 1 octombrie 2009, să vedem cum evoluează lucrurile să nu fie prea mare aglomerație la bazin. Știu că copii băcăuani nu au unde să meargă și vă propun pentru la anul, ca și investiție, un bazin în aer liber.

Dl.Consilier Fechet Mircea-propun și eu un amendament și anume această hătărâre să fie valabilă doar pentru elevii și studenții din unitățile școlare băcăuane.

Dl.Consilier Șlic Mihai-este un program guvernamental și vom aduce încă un bazin în municipiul Bacău.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Direcția Servicii Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot amendamentul ridicat de dl.

Consilier Fechet Mircea:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

Ieșit din sală

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-cu 22 voturi „ pentru” amendamentul a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.55/31.03.2009 prin care au fost aprobate taxele de la Bazinul de înot din municipiul Bacău, cu amendamentul deja adoptat:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

Ieșit din sală

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

22

-

-

Cu 22 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.55/31.03.2009 prin care au fost aprobate taxele de la Bazinul de înot din municipiul Bacău, cu amendamentul deja adoptat.

DLPreședinte de ședință Bîrzu Ilie-trecem la punctul DIVERSE.

Dl.Consilier Axinte Gabriel-sunt foarte multe sesizări venite cu privire la calitatea serviciilor oferite de unii furnizori de utilități. De exemplu, EON-ul care cu bună știință neglijează calitatea serviciilor. Propun realizarea unui memoriu de avertizare din partea consiliului local cu privire la calitatea serviciilor, cât și infrastructura lor, deoarece nu au mai făcut investiții în Municipiul Bacău de o bună perioadă de vreme.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-domnule Oțetea vă rog să faceți o analiză pe care să o propunem consiliului local spre aprobare și un memoriu pe care sa-1 transmitem către EON cu toate problemele concrete pe care le are Municipiul Bacău, legat de furnizarea și distribuția energiei electrice.

Dl.Consilier Chiriac Ioan-tot la capitolul EON aș vrea să știu dacă municipiul încasează chirie pe infrastructura care se află pe perimetrul municipiului.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-când s-au dat în proprietate s-au făcut cu titlul gratuit, conform legii.

Dl.Secretar Nicolae Ovidiu Popovici-la Piatra Neamț EON-ul a fost dat în judecată pentru acest lucru, însă a câștigat toate procesele și și-a luat banii înapoi.

Dl.Consilier Floroiu lonel-deoarece dl.Necula a plecat din consiliu și din comisia de validare a voturilor, propun ca în locul său să completăm comisia cu dl.Dunavă Costel.

Dl.Consilier Nechita Neculai-acum 3-4 luni de zile am făcut o discuție referitoare la parcarea de la Piața Sud și posibilitatea ieșirii din piață spre centru. Era și domnul Roman de la poliție prezent în sală, care a spus că va analiza această posibilitate, dar nu s-a văzut încă nimic.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-domnule Mardare vă rog să preluați problema, faceți o adresă și veniți cu un răspuns.

Dl.Consilier Nechita Neculai-era vorba despre un bazin de înot nou și eu spun să avem un pic grijă și de Insula de Agrement, să cosim, să facem un pic de curățenie că vine foarte multă lume acolo, în special duminica.

D-na Director Marcu Viorica-deja s-a cosit ieri și adunat, iar restul ține de Apele Române.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache- doamna Marcu faceți o adresă către Apele Române pentru a rezolva această problemă.

D-ra Consilier Mironescu Roxana-Domnul Nechita a ridicat mingea la fileu și eu spun că taximetriștii sunt de două ori mai mulți decât ar trebui să fie pe fiecare amplasament. Am atenționat de nenumărate ori problema de la Liceul Pedagogic unde sunt 10 locuri pentru taxi, însă numărul taximetriștilor este mult mai mare acolo, iar locul devine un calvar în orele de vârf, salvările nu pot intra la urgențe, proprietarii de la magazine își lasă și ei mașinile,etc.Se punea problema unui sens giratoriu acolo, însă problema este de parcări ilegale și de numărul mare de staționări din zonă.

O altă problemă este cea a câinilor comunitari care crează disconfort populației orașului. Propunerea mea este să încercăm să lărgim cumva adăpostul din cartierul CFR și să mărim acel adăpost, măcar provizoriu să-i mai putem duce acolo.

Dl.Consilier Șlic Mihai-SAAB-ul are un adăpost de 200 câini vaccinați și străinii au fost uimiți de el. Eu zic că soluția este să mărim adăpostul existent, să găsim resurse, să facem un cabinet și să-i sterilizăm.

D-ra Consilier Mironescu Roxana-eu spun că sunt prea mulți, nici legea nu ne ajută prea mult, este din 2004 și trebuie adaptată.

Dl.Consilier Axinte Gabriel-acum în Camera Deputaților este o lege de a se inființa Poliția Animalelor.Se poate infința și la Bacău Poliția Animalelor în cadrul Poliției comunitare.

Dl.Consilier Rotaru Ion-problema pe care vreau să o ridic este tot parcarea de la Spital, unde este un trafic infernal. Eu propun desființarea parcării și montarea unui indicator „Staționarea interzisă” deoarece nici măcar ca pieton nu e simplu de circulat.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-domnule Mateuță veniți cu propuneri pentru a putea decongestiona zona, dar să găsim soluții pentru toate problemele.

D-na Consilier Florea Irina-în ce stadiu se află Studiul de Fluidizare a traficului? Sunt prinse și piste de biciclete?

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-este gata și o să-1 prezentăm consiliului local.

Dl.Tîrcă Ioan-aduc în discuție unele probleme care macină asociațiile: -penalitățile care se ridică la sute de milioane;

-sunt chiriași ai primăriei care au la asociații datorii foarte mari.

Trebuie găsite soluții pentru că unii chiriași au cazier și de foarte multe ori au sărit la bătaie și nu se poate discuta cu ei.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-trebuie să găsim soluții pentru refacerea caselor devastate, însă e greu pe banii Primăriei.

l^^artizațM pe un muncitor de-al meu, care e pe liste de 5 ani

IWKarache-dacă e pe liste și îndeplinește condițiile, da.

S este ce facem cu cu cei care au datorii foarte mari la asociații. 1Oumăl pentru chirie, pentru datoria de la asociații trebuie dați în nici o putere și nici o obligație asupra unui cetățean care nu-și ^^âție.Noi putem să-l evacuăm doar pentru neplata chiriei. UMeorge-întreb dacă dl.Țîrcă este pe lista de invitați.

«imW Stavarache-este invitatul meu special.Vreau să fac un anunț cei din sală și nu numai. Am văzut că alianța PSD-PDL a funcționat ȘcB și amendamentele le-ați făcut împreună. Nu cred că PNL-ul se i® alianțe și vă urăm succes. PNL își asumă în continuare conducerea

*, fiți mai concret, că nu înțeleg.


hfroiM

.Romeo Stavarache-PNL rămâne singur la guvernare la Bacău, PSD-PD lițje în Consiliul Local Bacău.

iiite de ședință- Bîrzu Ilie - mulțumesc asistenței și declar închise

S-’f/xv -

: care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI