Hotărârea nr. 94/2009

 Hotărârea nr. 94 din 31.03.2009 - privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau.

>/> A '

^/)acaa

y

/a/ r'- /'{if./iu'f'/t.fft/f/ț

HOTARARE privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU Având in vedere:

-Dispozițiile din Legea nr. 50/1991, art. 13(1) si art. 15, lit. “e”, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

 • - Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Cererile înregistrate sub numerele:

 • - 43644/29.07.2008 a S.C. DENTA S.R.L.;

 • - 36317/12.05.2008 a C.M.I. DR. ARDELEANU DANIELA;

 • - 21249/16.01.2009 a S.C. ROMIX GROUP S.R.L.;

 • - 33056/10.04.2008 a S.C. LILIMAR S.R.L.;

 • - 35687/07.05.2008 a S.C. CARPIA CONSTRUCT S.R.L.;

 • - 56230/25.11.2008 a S.C. ORTOPROFIL PROD ROMAN1A S R L.;

 • - 22532/27.01.2009 a S.C. NUTRITION & DIABETES S.R.L.;

 • - 21692/20.01.2009 a D-LUI URECHE GHEORGHE;

 • - 38257/30.05.2008 a D-LUI CARP IOAN;

 • - 50981/02.10.2008 a S.C. DIVERTISCOM S.R.L.;

 • - 41959/08.07.2008 a S.C. IGREXCOM S.R.L.;

 • - 51140/08.10.2008 a D-NEIZOTA ELENA;

 • - 54958/12.11.2008 a S.C. VRACIUIMPEX S.R.L.;

- Prevederile art. 47 si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata ;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit. « a » si « b » si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba concesionarea directa a loturilor de teren proprietate privată a municipiului Bacău situate in intravilanul Municipiului Bacau, asa cum sunt prezentate in TABELUL ANEXA NR. 1. ANEXELE NR. 1, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7 A, 8A, 9A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, 11B, 12B, 13B, 14B, sunt parti integrante din prezenta hotarare. ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata la Direcția Patrimoniu, Serviciul Cadastru, Politia Primariei Municipiului Bacau si Biroului Urbanism.


PRfȘFpiNIE DFȘftDI FLORO1UIQ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAEOVID1U POPO>R. 94.

O.P., 1GI1; KM.J R T /Ex.iVDs. I-A-4

TABEL

cu terenurile aprobate pentru concesionare

NR.

CRT,

ADRESA TERENULUI

SUPRA

FAȚA

(m.p.)

DESTINAȚIA

Tea (lei RON/ m.p./an)

DURATA CONCESIUNII

OBSERVAȚII

1.

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau si concesionarea terenului din STR. LUCRETIU PATRASCANU, NR. 2, SC. G, al cărui amplasament este cuprins in planul de situație corespunzător

10,50

EXT. CABINET MEDICAL

52,77

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE S.C. DENTA S.R.L.

2.

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau si concesionarea terenului din B-DUL ALEXANDRU CEL BUN, NR. 7, SC. A, al cărui amplasament este cuprins in planul de situație corespunzător

22,50

EXT. CABINET MEDICAL STOMATOLOGIC

52,77

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE    C.M.I.    DR.

ARDELEANU DANIELA

3.

Se aproba concesionarea terenului din str. MIRON COSTIN, NR.

4, SC. B. AP. 1, al cărui amplasament este cuprins in planul de situație corespunzător

32,35

EXT.   SPAȚIU PROPRIETATE

PENTRU AMENAJARE SEDIU FIRMA

45,23

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE S.C. ROMIX GROUP S.R.L.

4.

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau si concesionarea terenului din STR. REPUBLICII, NR. 3, SC. B, al cărui amplasament este cuprins in planul de situație corespunzător

18,71

EXT. SPAȚIU COMERCIAL

46,23

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE S.C. LILIMAR S.R.L.

5.

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau a suprafeței de 6,00 m.p. si concesionarea terenului din STR. REPUBLICII, NR. 3, SC. C, al cărui amplasament este cuprins in planul de situație corespunzător

47,00 (6,00 + 41,00)

EXT. SPAȚIU PROPRIETATE

PENTRU AMENAJARE SEDIU FIRMA

36,18

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE S.C. CARPIA CONSTRUCT S.R.L.

6.

Se aproba concesionarea terenului din str. 9 MAI, NR. 3, SC. D, AP. 2, al cărui amplasament este cuprins in planul de situație corespunzător

15,00

EXT. SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU AMENAJARE BIROURI SI RELAȚII CU PUBLICUL

45,23

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE S.C. ORTOPROFIL PROD ROMANIA S.R.L.

7.

Se aproba concesionarea terenului din STR. MILCOV, NR. 132, SC. B, AP. 2, al cărui amplasament este cuprins in planul anexa corespunzător

16,05

EXT. SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU AMENAJARE CABINET MEDICAL

52,77

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE S.C. NUTRITION & DIABETES S.R.L.

8.

_

Se aproba concesionarea terenului din STR. ENERGIEI, NR. 37, SC. B, AP. 5, al cărui amplasament este cuprins in planul anexa corespunzător

8,55

EXT. SP. PROPRIETATE PENTRU AMENAJARE SEDIU ACTIVITATI I.T.

45,23

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE DL. URECHE GHEORGHE

9.

Se aproba concesionarea terenului din STR. ANA IPATESCU, NR. 5. AP. 1, al cărui amplasament este cuprins in planul anexa corespunzător

58,65

EXTINDERE SEDIU SOCIETATE -BIROURI

45,23

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE DL. CARP IOAN

10.

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau si concesionarea terenului din B-DUL UNIRII, NR. 11, al cărui amplasament este cuprins in planul de situație corespunzător

26,22

EXT. SPAȚIU COMERCIAL

57,80

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE            S.C.

DIVERTISCOM S.R.L.

11.

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau si concesionarea terenului din STR. MARASESTI, NR. 98 (PIAȚA SUD), al cărui amplasament este cuprins in planul de situație corespunzător

69,00

EXT. SPAȚIU PRODUCȚIE PENTRU DEPOZITARE

40,20

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE S.C. IGREXCOM S.R.L.

12.

Se aproba concesionarea terenului din STR ION IONESCU DE LA BRAD, NR. 84, SC. C, AP. 1, al cărui amplasament este cuprins in planul anexa corespunzător

47,00

EXT. SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU AMENAJARE CABINET MEDICAL

42,21

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE D-NA ZOTA ELENA

13.

Se aproba concesionarea terenului din STR. APRODU PURICE, NR. 9, al cărui amplasament este cuprins in planul anexa corespunzător

98,00

EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL

46,23

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE S.C. VRACIU IMPEX S.R.L.


O.P., IGH.J.M./ R.T./Ex. 1/Ds. I-A-4CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂUROMÂNIA

ANEXA Nr. 2A

LA HOTARAREA NR.94 DIN 31.03.2009


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA ÎNTOCMITĂ LA SOLICITAREA S.C. DENTA S.R.L.

STR. LUCRETIU PATRASCANU, NR. 2,SC.G S= 10,50 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE CABINET MEDICAL

17

Tea - IJ V x I x Ki

V — 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I - 115,77 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2009, fata de 1993

K2 = 2,5 - municipiu zona A

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,2 - energie electrica - branșament

Ks = 1,1 - telefonie - branșament

X6 = 1,3 - apa - canal - branșament

K7 - 1,2 - gaze naturale - branșament

Kg — 1,4 - energie termica - branșament

K9 — 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

Kio = 1,3 - servicii asigurate de concedent

Kh = 1,2 - perspective bune

Kl2 = 1,2 - teren plat

K13 = 1,3 - fundare pe teren normal

K14 = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kls = 2,5 - durata concesiunii = 25 ani

K16 = 1,0 — rezolvarea unei disfunctii economice in zona

Ki7 = 2,1 - cabinet medical

Tea min/m.p./an = 0,0025 x 115,77 x 2,5 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 1,3 x 1,2 x 1,4 x 1,1 x

 • 1,3 x 1,2 x 1,2 x 1,3 x 1,5 x 2,5 x 1,0 x 2,1 = 52,77 LEI RON/m.p./an

  CONTRASEMNEAZĂ,SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI: ROMÂNIA j JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 2B

LA HOTARAREA NR.94 DIN


163.10©


(J) 161,57


161.39


31.03.2009


platforma


161,25


161.40


■'J’" 161.43


161.35


\ ■ y ’yZ< K O.'J ■' " ; i E DE ȘEDINȚĂ


y \

V\ ^vy61.15 vâ 16128 ©

161.18

A

161.21


161.80


161.32


161.83


161.35


162.05


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU] NICOLAE-OVIDIU POPOVICI ț


, Imobiliară Bacău ,     .

.....Data


Sis.'en proiecție: STEREO‘70 Sisîem cote Z Marea Ne


in

—7,00m—


Mosurot

Cartografia?


Oomoschin V.

Damaschin G.

Denumire proiect: Concesionare teren

Nr.pr.

Fazo

CU

AMPLASAMENT: Str. Lucretiu Patrascanu, nr.2, sc. G

BENEFICIAR:    S.C. [

---—--------

)ENTA S.R.L. BACAU

Sc. 1:500

PLAN DE SITUAȚIE

Planso

(fii

04.2008

1


::L-


ANEXA Nr. 3A

LA HOTA RARE A NR. 94 DIN 31.03.2009

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA

ÎNTOCMITĂ LA SOLICITAREA C.M.I. DR. ARDELEANU DANIELA

STR. B-DUL ALEXANDRU CEL BUN, NR. 7, SC. A

S= 22,50 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE CABINET MEDICAL STOMATOLOGIC

17

Tca= II VxIxKi

i=2

V - 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. Ia nivelul anului fiscal 1993

I = 115,77 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2009, fata de 1993

K2 - 2,5 - municipiu zona A

K3 ~ 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,2 - energie electrica - branșament

K5 = 1,1 - telefonie - branșament

K6 = 1,3 - apa - canal - branșament

K7 = 1,2 - gaze naturale - branșament

K8 = 1,4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 = 1,3 - servicii asigurate de concedent

Kn = 1,2 - perspective bune

K12 = 1,2 - teren plat

K13 = 1,3 - fundare pe teren normal

Kj4 = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

K|s = 2,5 - durata concesiunii = 25 ani

Ki6 - 1,0 - rezolvarea unei disfunctii economice in zona

Kj7 = 2,1 - cabinet medical

Tea m’u/rinjn/aki = 0,0025 x 115,77 x 2,5 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 1,3 x 1,2 x 1,4 x 1,1

 • 1,3 x 1,2 x1,2x1,3\x 1,5 x 2,5 x 1,0 x 2,1 = 52,77 LEI RON/m.p./an

  PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ FLOROIUlftNEK


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


V. i. r'


564500                                                              564550


:a rsR/

EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERT NR.         / DATA

S.C. POTMARCON SJ ■'< JOA /305/200Z» crnad: poljiiarconi(?yahoo corn

I.L. BACA

GSM* 07W& 6^

u

♦ 1735

Titlul proiect: Concesionare teren pentru extindere cabinet medical individual Dr. Ardeleanu Daniela Str. Alexandru cel Bun bl 7, sc A Bacau

-’R ,'.R

l.

• A Z A

" C

Beneficiar:

Cabinet medical individual stomatologic

Dr. Acdcleanu Dumei;.!


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Sef protcc!

u h. M St OM

Proiectat

arh. M. SION

-     p

Desenat

t.arh. m. POTCOVUÎA

SCARA:

I/500


fitlul planșei:

PLAN DE SITUAȚIE


V c’,A


Al


FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA ÎNTOCMITĂ LA SOLICITAREA S.C. ROMIX GROUP S.R.L.

STR. MIRON COSTIN, NR. 4, SC. B, AP. 1

S= 32,35 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU AMENAJARE SEDIU FIRMA

17

Tca= [I VxIxKi

i~2

V = 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. Ia nivelul anului fiscal 1993

I = 115,77 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2009, fata de 1993

K2 = 2,5 - municipiu zona A

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,2 - energie electrica - branșament

K5 - 1,1 - telefonie - branșament

— 1,3 - apa - canal - branșament

K7 = 1,2 - gaze naturale - branșament

K8 = 1,4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 = 1,3 - servicii asigurate de concedent

Kn = 1,2 - perspective bune

K|2 = 1,2 - teren plat

K13 = 13 - fundare pe teren normal

K14 = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kis = 2,5 - durata concesiunii = 25 ani

Ki6 = 1,0 ~ rezolvarea unei disfunctii economice in zona

Kn = 1,8 - sediu societate

Tea min/m.p./an >0,0015, x 115,77 x 2,5 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 1,3 x 1,2 x 1,4 x 1,1 x

 • 1.3 x 1.2 x/LJ2 x 1,3 x l &x 2,5 x 1,0 x 1,8 = 45,23 LEI RON/m.p./an

  PREȘERU       DINȚĂ

  / FLORO  CONTRASEMNEAZĂ,


  SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI
in mun. 8ACAU, str. MIRON COSTIN, bl. 4, sc. B, ap 1

Beneficiar : S.C. ROMIX GROUP S.R.L

ANEXA Nr.4B

LA HOTARAREA NR.94 DIN 31.03.2009

Nume

COORDONATE STEREO'%

Punct

X(m)

Y(m)

1

564278.261

647192.954

2

564273.844

617193.957

3

564276.288

647195.061

4

564274.072

647195.981

5

564273.616

647194.88]

6

564269.939

647196.406

7

564271.449

6472C0.002

8

564279.814

647106.532


Suprafața proiecției balconului = 2.86 mp.

Suprafața propusa ptr. concesionare 32.35 mp.

Sistem de proiecție :

X , Y - " STEREO 70 ” Z - Marea NEAGRA


PREȘEDINTE


E ședință


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRET ARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

I Beneficiar: S.C. ROMIX GROUP S.R.L.          <

■                                     str. MifiON cosTiN, bi. «i, sC. b, .Tp i_ :~

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA ÎNTOCMITĂ LA SOLICITAREA S.C. LILIMAR S.R.L.

STR. REPUBLICII, NR. 3, SC. B

S= 18,71 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL

17

Tea = D VxIxKi

i=2

V — 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 115,77 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2009, fata de 1993 K2 = 2,0 - municipiu zona B

K3 ~ 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,2 - energie electrica - branșament

K5 = 1,1 - telefonie - branșament

= 1,3 - apa - canal - branșament

K7 = 1,2 - gaze naturale - branșament

K8 = 1,4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 ~ 13 - servicii asigurate de concedent

Kn = 1,2 - perspective bune

K12 = 1,2 - teren plat

K13 = 13 - fundare pe teren normal

K]4 = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

KI5 = 2,5 - durata concesiunii = 25 ani

K]g = 1,0 - rezolvarea unei disfunctii economice in zona

Kj7 = 2,3 - comerț

Tea min/m.p./an - 0,00?Ș k 115,77 x 2,0 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 1,3 x 1,2 x 1,4 x 1,1 x

13 x 13 x4'3X 13 x 13 \ 2,5 x 1,0 x 2,3 = 46,23 LEI RON/m.p./an

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPpVICI


FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA ÎNTOCMITĂ LA SOLICITAREA S.C. CARPIA CONSTRUCT S.R.L.

STR. REPUBLICII, NR. 3, SC. C

S= 47,00(6,00 + 41,00) m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE - EXTINDERE SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU AMENAJARE SEDIU FIRMA

17

Tea = 11 VxIxKi

/=2

V = 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 115,77 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2009, fata de 1993

K2 = 2,0 - municipiu zona B

Kj - 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,2 - energie electrica - branșament

Ks - 1,1 - telefonie - branșament

= 1,3 - apa - canal - branșament

K7 = 1,2 - gaze naturale - branșament

K8 = 1,4 - energie termica - branșament

K<> - 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K]o — 1,3 - servicii asigurate de concedent

Kn = 1,2 - perspective bune

K12 = 1,2 - teren plat

Kn = 1,3 - fundare pe teren normal

Ku = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

K]5 = 2,5 - durata concesiunii = 25 ani

Ki6 = 1,0 - rezolvarea unei disfunctii economice in zona

Kn = 1,8 - sediu firma

Tea min/m.p./an = 0,0025 x 115,77 x 2,0 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 1,3 x 1,2 x 1,4 x 1,1 x

 • 1,3 x 1,2 x 1,2 x 1,3 x 1,5 x 2,5 x 1,0 x 1,8= 36,18 LEI RON/m.p./an

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ / s I'LOROUHL»iJ.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

PLAN DE SITUAȚIE

(intravilan)

SCARA 1:500(balast)


PREȘEDINTE FLOR


162.


(beton)


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU * NICOLAE-OVIDIU POPOVICI@62,07


(asfalt)


Suprafața propusa pentru concesionare S — 41mp + 6 mp — 47 mp Proiecția Balconului de la etajele superioare

IA. OBADA VLAD IOAN

rizatie: Seria IS Nr.00087 fiscal: RO 19356565

tl: Iași, str. PruL A. Sesan, Nr. 20/ I1-4/I3/19

Beneficiar S.C. CARPIA CONSTRUCT S.R.U

Amplasament: Mun. Bucăți,

Str. Republicii, Nr. 3, Se. (3

Destinație : Concesionare Teren

l’AT

hig. OBADA VIA» IOAN

SCARA 1:500

PLAN DE SITUAȚIE

I

Ing. OBADA VIA» IOAN

2008

Plan de referința :         Marea Neagra

Sistem coordonate :        Stereo grafic 1970


FISA DECALCUL

PRIVIM) TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANI ALA INTOCMITA LA SOLICITAREA S.C. ORTOPROFIL PROI) ROMANIA S.R.L.

STR. 9 MAI, NR. 3, SC. D, AP. 2

S= 15,00 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU AMENAJARE BIROURI SI RELAȚII CU PUBLICUL

17

Tea = H V x I x Ki

i=2

V = 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/in.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 115,77 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2009, fata de 1993

K2 = 2,5 - municipiu zona A

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,2 - energie electrica - branșament

K§ - 1,1 - telefonie - branșament

K6 = 1,3 - apa - canal - branșament

K7 = 1,2 - gaze naturale - branșament

K8 = 1,4 - energie termica - branșament

Ky = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

Kțo = 1,3 - servicii asigurate de concedent

K11 = 1,2 - perspective bune

K12 = 1>2 - teren plat

Kj3 - 1,3 - fundare pe teren normal

Ku = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

KIS = 2,5 - durata concesiunii - 25 ani

Ki6 = 1,0 - rezolvarea unei disfunctii economice in zona

K17 = 1,8 — birouri

Tea min/m.p./an - 0,0025 x 115,77 x 2,5 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 1,3 x 1,2 x 1,4 x 1,1 x

 • 1,3 x 1,2 x 1,2 x 1,3 xx|,5 x 2,5 x 1,0 x 1,8 = 45,23 LEI RON/m.p./an


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


CD in r; 'T

in


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN DE SITUAȚIE

(intravilan)

SCARA 1:500

646850

646’8^0

i.'J 'V

I’.F.A. OBADA VLAD IOAN

Autorizație: Seria IS Nr.000870    .S

Cod Fiscal: 19356565

Sediul: Iași, str. Prof A. Sesan 20/13/19

Beneficiar: S.C. ORTOPROFIL

PROD ROMANIA 5.R.L.

Faza

Amplasament :Str. 9 Mai, Nr. 3, Sc. D

Destinație : Concesionare Teren

PROIECTAT

Ing. VIAD-IOAN OI1ADA

SCARA 1:500

PLAN DE SITUAȚIE

DESENAI'

lng. VLAD-1OAN OBADA

2008

Plan de referința :         Marea Neagra

Sistem coordonate :        Stereograme 1970


FISA DECALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANI ALA ÎNTOCMITĂ LA SOLICITAREA S.C. NUTRITION & DIABETES S.R.L.

STR. M1LCOV, NR. 132, SC. B, AP. 2

S= 16,05 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU AMENAJARE CABINET MEDICAL

17

Tea = II VxIxKi

i=2

V - 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I - 115,77 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2009, fata de 1993

K2 = 2,5 - municipiu zona A

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,2 - energie electrica - branșament

K5 = 1,1 - telefonie - branșament

K6 = 1,3 - apa - canal - branșament

K7 = 1,2 - gaze naturale - branșament

K8 = 1,4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

Kio = 1,3 - servicii asigurate de concedent

Kn = 1,2 - perspective bune

K]2 = 1,2 - teren plat

Kt3 = 1,3 - fundare pe teren normal

Kn = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kis = 2,5 - durata concesiunii = 25 ani

Kl6 = 1,0 - rezolvarea unei disfunctii economice in zona

K17 = 2,1 - cabinet medical

Tea min/m.p./an - 0,0025 x 115,77 x 2,5 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 1,3 x 1,2 x 1,4 x 1,1 x

 • 1,3 x 1,2 x 1,2 x 1,3 x 1,5 x 2,5 x 1,0 x 2,1 = 52,77 LEI RON/m.p./an

  / PREȘEDINTE^DE^EDINȚĂ

  FLOROIU


CONTRASEMNEAZĂ, _

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POgOVICI

românia       \ 6

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUPREȘEDINTE FLOROIU


EȘEplNȚĂ . '

■ I


CONTRASEMNEAZĂ, J_ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POVICI


CONTRASEMNEAZĂ,


Categoriipentru concesionare

BACIU CONSTANTIN

Autorizație cat. B/C, Seria BC Nr.

Denumire proiect:

CONCESIONARE TEREN

Proiect nr,

21/2006

Adresa:

Bacău, strada

Milcov nr.132, sc. B, ap.2

Semnătura<^~A

Data:

2006

Beneficiar:

S.C.”NUTRITION & DIABETES" SRL

FAZA: CONCESIONARE

Scara: 1:500

Titlu! planșei:

PLAN DE SITUAȚIE

PLANȘA: A1

Proiectat:

Baciu Constantin

Desenat:

Baciu Constantin


FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA ÎNTOCMITĂ LA SOLICITAREA D-LUI URECHE GHEORGHE

STR. ENERGIEI, NR. 37, SC. B, AP. 5

S== 8,55 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU AMENAJARE SEDIU ACTIVITATI 1.1.

17

Tea = II VxIxKi i=2

V = 0,0025 Iei/m.p./an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 115,77 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2009, fata de 1993

K2 = 2,5 - municipiu zona A

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,2 - energie electrica - branșament

K5 = 1,1 - telefonie - branșament

K$ = 1,3 - apa - canal - branșament

K7 = 1,2 - gaze naturale - branșament

K8 = 1,4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

Kjo = 1,3 - servicii asigurate de concedent

Kn = 1,2 - perspective bune

K12 = 1,2 - teren plat

K13 = 1,3 - fundare pe teren normal

K14 = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kj5 = 2,5 - durata concesiunii = 25 ani

Kie = 1,0 - rezolvarea unei disfunctii economice in zona

K|7 = 1,8 — birouri

Tea min/m.py/^n > 0,0025 x 115,77 x 2,5 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 1,3 x 1,2 x 1,4 x 1,1 x

 • 1,3 x 1,2 x l,3,x 1,5 x 2,5 x 1,0 x 1,8 = 45,23 LEI RON/m.p./an

  CONTRASEMNEAZĂ,SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICICentrala termica


O. Spațiu la care se intervine si a cărui destinație de uscatorie bloc (scara B) se schimba in sediu de firma Ac = 25,32mp - conf. Carte funciara anexa Au = 21,06mp

© . Extindere sediu firma


Sistem de proiecție Sistem de referința altimetric

STEREO - 70 M.NEAGRA


BIROU DE ARHITECTURA Arh. Mihaela Cornelia Sion C.F. 2430914040010

Proiect

Proiect nr.

20 / 2005

Faza: Doc. Conces.

Beneficia

Concesionare feren pentru

EXTINDERE SEDIU DE FIRMA

Str. Energiei, B1.37, Sc.B, Parter Municipiul Bacau r H. F. URECHE GHEORGHE

Numele

Scara

PLANȘA:

PROIECTAT

Arh. Mihaela Sion

1/ 500 Martie..

x'2005

PLAN DE SITUAȚIE

Al . A

ȘEF PROIECT

Arh. Miliaelu Sion

// ? L*

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA ÎNTOCMITĂ LA SOLICITAREA D-LUI CARP IOAN

STR. ANA IPATESCU, NR. 5, AP. 1

S- 58,65 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE SEDIU FIRMA-BIROURI

17

Tca= II VxIxKi

/=2

V = 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 115,77 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2009rfata de 1993 K2 = 2,5 - municipiu zona A

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,2 - energie electrica - branșament

Ks = 1,1 - telefonie - branșament

K6 = 1,3 - apa - canal - branșament

K7 = 1,2 - gaze naturale - branșament

K8 - 1,4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 = 1,3 - servicii asigurate de concedent

K11 = 1,2 - perspective bune

K12 = 1,2 - teren plat

Kj3 = 1,3 - fundare pe teren normal

K]4 = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kjs = 2,5 - durata concesiunii = 25 ani

K16 = 1,0 - rezolvarea unei disfunctii economice in zona

Kj7 = 1,8 - sediu societate


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500AmplasamentStr. Ana Ipatescu, nr.5 mun. Bacau


ANEXA Nr. 10B

LA HOTARAREA NR.94 DIN 31.03.2009Limita teren propus pt. extindere spațiu birouri si sediu firma S=61,327 mp Suprafața teren S=58.650 mp (61,327 mp -2,677 mp balcon)   . lc/. \

Suprafața proiecție balcon S=2,677 mp                     /av ;

......__________ ______________a <. .?? _

V x.

*

j


,‘s


BIROU DE ARHITECTURA

LUCIAN CORTEZ

INREG LA O.A.R NR.2472


PROIECTAT Arh. Cortez DESENAT [Arh. Cortej


denumire proiect: —amplasament:
Extindere spațiu birouri si sediu firma           !        ,        ...

STR.ANA IPATESCU, NR. 5, AP.1, MUNICIPIUL BACĂU.    'A’J

județul BACAU,                          ' A'*”      ?

CARPIOAN

____________________________________---

PLAN DE SITUATĂf""


Scara 1/500 Data: 2008


pC

Faî


Plan


FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA ÎNTOCMITĂ LA SOLICITAREA S.C. DIVERTISCOM S.R.L.

STR. B-DUL UNIRII, NR. 11

S= 26,22 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL

17

Tea = II VxIxKi

i~2

V = 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. Ia nivelul anului fiscal 1993

I = 115,77 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2009, fata de 1993

K2 = 2,5 - municipiu zona A

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,2 - energie electrica - branșament

K5 = 1,1 - telefonie - branșament

IQ = 1,3 - apa - canal - branșament

K7 = 1,2 - gaze naturale - branșament

Kg = 1?4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 = 1,3 - servicii asigurate de concedent

Kn = 1,2 - perspective bune

K12 = 1,2 - teren plat

K13 = 1,3 - fundare pe teren normal

K44 = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kî5 = 2,5 - durata concesiunii — 25 ani

Ki6 — 1,0 - rezolvarea unei disfunctii economice in zona

K17 = 2,3 - comerț

Tea min/m.p,/an 0?0025 x 115,77 x 2,5 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 1,3 x 1,2 x 1,4 x 1,1 x

 • 1.3 X 1.2 x 1.2 x 1.3 x L5 X 2.5 x 1.0 x 2.3 = 57,80 LEI RON/m.p./an


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPQJTCIANEXA Nr. 11B

LA HOTARAREA NR.94


CONTRASEMNEAZĂ, _ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


Sistem de           STeS^7

Sistem de ref             &Af6r&

I AUTORIZARE 1 CE

întocmit loffițgcuSSeria BC Nr. 151 Categoriile B,C-A m jj

2


] lîmits propusa

'VERIFICATOR

NUMELE     SEMNÂfGÎRA J

REFERAT DE VERIFICARE NR./DATA

-CJ-------------------------------------------------------------

S.

——-------------------ryr

C. PERRET S.R.L. BACĂpOJu

Beneficiar: SC DIVERTISCOM SRL

J04 / 6721 i ?.T

Amplasament: Stv.B-ul Unirii nr. 11,

PRC^xCT nr.

mun. Bacau

/ 2008

NUMELE ■ SEMNĂTURĂ

SCARA

Denumire proiect» CONCESIONARE TEREN

FAZA

PROIECTAT

ing.DJonescU/'-'D''//,

1:500

DESENAT

ing.D.IONESCU (.

DATA

Titlu planșa:

F.ANSA

SE F PRO IECT

.ing.O.lonesciH^V

01 .2008

PLAN DE SITUAȚIE

A1

FISA DECALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANI ALA

ÎNTOCMITĂ LA SOLICITAREA S.C. IGREXCOM S.R.L.

STR. MARASEST1, NR. 98 (PIAȚA SUD)

S= 69,00 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE SPAȚIU PRODUCȚIE PENTRU DEPOZITARE

17

Tea = II V x I x Ki

1—2

V = 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 115,77 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2009, fata de 1993

K2 = 2,5 - municipiu zona A

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,2 - energie electrica - branșament

K$ = 1,1 - telefonie - branșament

K6 = 1,3 - apa - canal - branșament

K7 — 1,2 - gaze naturale - branșament

K8 = 1,4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 = 1,3 - servicii asigurate de concedent

Kh = 1,2 - perspective bune

K12 = 1,2 - teren plat

K13 - 1,3 - fundare pe teren normal

Kl4 - 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kjs = 2,5 - durata concesiunii - 25 ani

Ki6 = 1,0 - rezolvarea unei disfunctii economice in zona

K]7 ~ 1,6 - spațiu depozitare

Tea min/m.p./an = 0,0025 x 115,77 x 2,5 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 1,3 x 1,2 x 1,4 x 1,1 x

 • 1,3 x 1,2 x 1,2 x 1,3 x 1,5 x 2,5 x 1,0 x 1,6 = 40,20 LEI RON/m.p./an


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ \

floroiuio


ONTRASE

SECRETARUL MUNIC NICOLAE-OVID


BACĂU VICI


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1.500

dirTCALEA MARASESTI nr, 98, municipiul BACAU (zona Piața SUD)

Beneficiar: S.C. IGREX COM S.R.L, BACAU


FISA DECALCUL

PRIVIM) TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA ÎNTOCMITĂ LA SOLICITAREA D-NEI ZOTA ELENA

STR. ION IONESCU DE LA BRAD, NR. 84, SC. C, AP. 1

S= 47 ,00 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU AMENAJARE CABINET MEDICAL

17

Tea ~ IJ V x I x Ki

/=2

V = 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. Ia nivelul anului fiscal 1993

I = 115,77 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2009, fata de 1993

K2 = 2,0 - municipiu zona B

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,2 - energie electrica - branșament

Ks = 1,1 - telefonie - branșament

K6 - 1,3 - apa - canal - branșament

&7 = 1,2 - gaze naturale - branșament

K8 = 1,4 - energie termica - branșament

= 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

Kio = 13 " servicii asigurate de concedent

Kn = 1,2 - perspective bune

K12 = 1,2 - teren plat

K13 = 1,3 - fundare pe teren normal

Ku = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

K15 = 2,5 - durata concesiunii = 25 ani

K16 = 1,0 - rezolvarea unei disfunctii economice in zona

Kj7 = 2,1 - cabinet medical

Tea min/m.p./an = 0,0025 x 115,77 x 2,0 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 1,3 x 1,2 x 1,4 x 1,1 x

 • 1,3 x 1,2 x 1,2 x 13 x 1,5 x 2,5 x 1,0 x 2,1 = 42,24 LEI RON/m.p./an


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POP0VICI


“nm^BACĂu PLAN DE SITUAȚIE CONSILIUL LOCAL BACĂU


o o in io io in


din BACAU, STR. ION IQNESCU DE LA BRAD, NR.84 Proprietar: ZOTA ELENA

ANEXA Nr. 13B

LA HOTARAR.EA NR.94 DIN 31.03.2009

O

10

O in

V r b

1; 1 *11J r J.

2 i i, 2 ■<)

- : ■

C j E 7. /. L . ■. ?

' ■. ■

C

:j 6 6-: :■ 3 . /. 2 5

6i6216.96:

10.4 6) 0


PREȘEDINTE

FLOROIUIS. BALCON SUPERIOR 3.74


SISTEM COORDONATE:

X,Y = STEREO 70

Z = MAREA NEAGRA

DATA : DECEMBRIE 2006


întocmit;   ''A

PINTILIE COSTINEL

o o 'T <D O ■fl


|P/?O/ECTANT AUTORIZAT

1 AUTORIZAȚIA NR.

Denumire proiect ^CONCESIONARE TEREN

Beneficiar : ZOTA ELENA

Nr. proiect

Faza C. U.

Proiectat     Arh.

Scara 1:500

PLAN DE SITUAȚIE

Planșa

A1

Desenat    j Arh.

Data : 2009


566400                                              \ 566450                                                566500


FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA ÎNTOCMITĂ LA SOLICITAREA S.C. VRACJU IMPEX S.R.L.

STR. APRODU PURICE, NR. 9

S= 98 ,00 rn.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL

17

Tea = II VxIxKi

i=2

V = 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 115,77 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2009, fata de 1993

K2 = 2,0 - municipiu zona B

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,2 - energie electrica - branșament

Ks = 1,1 - telefonie - branșament

K6 = 1,3 - apa - canal - branșament

K7 = 1,2 - gaze naturale - branșament

Ks = 1,4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

Kjo = 1,3 - servicii asigurate de concedent

Kn = 1,2 - perspective bune

Kn = 1,2 - teren plat

Ki3 = 1,3 - fundare pe teren normal

Ku - 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

K15 = 2,5 - durata concesiunii = 25 ani

K(6 = 1,0 - rezolvarea unei disfunctii economice in zona

Kn = 2,3 - comerț

Tea min/m.p./an — 0,0025 x 115,77 x 2,0 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 1,3 x 1,2 x 1,4 x 1,1 x

 • 1,3 x 1,2 x 1,2 x 1,3 x 1,5 x 2,5 x 1,0 x 2,3 = 46,23 LEI RON/m.p./an

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU,5]

•*>

__________________________________]C


J

o

-------------■■  ------ --—----- ......    C566550


PLAN DE SITUAȚIE


ANEXA Nr. 14B

LA HOTARAREA NR.94 DIN 31.03.2009


SCARA 1:500


Proprietar.Consiliul Loca! Bacau AdresaiStr.Aprodu Purice Loc.Bacau Jud. BacauSistem de proiecție-X,V'75TEREO'70

Sistem de referința altimetricZ-Marea Neagra161.08_

_   \ v V v V      V     ■ V .

\7\ \/« v>-v.v \ v\ \ V V V - -

- V \

" v\

p r""

BLOC 9

P+3


CONTRASEMNEAZĂ;-----

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE- IUPOPOVICI