Hotărârea nr. 80/2009

 Hotărârea nr. 80 din 31.03.2009 - prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

 • - Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Art. 32 din Ordonanța nr. 27/27.08.2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si Urbanismul,

 • - Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor precum si Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 38/31.03.2000;

 • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. « a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Avizele prealabile de oportunitate al structurii specializate conduse de către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau;

 • - Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36 (9) si ale art. 45 (2), lit. «e» si (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba avizele prealabile de oportunitate a structurii specializate conduse de către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau, conform anexei Ia prezenta hotarare, in vederea intocmirii Planurilor Urbanistice Zonale si eliberării Certificatelor de Urbanism pentru următoarele amplasamente:

 • 1.1. - STR. TECUCIULUI, NR 3 - CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL P + IE - beneficiar S C. DUNICEC COM S R L. BACAU, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins;

 • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor de parcare ;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitari (energie electrica, apa, canalizare);

 • 1.2. - STR. CL. ROMANULUI, NR. 122 - CONSTRUIRE LOCUINȚA - beneficiari FRUNZA GHEORGHE si MARIA, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins - minim 1 ha - cu asigurarea accesului conform prevederilor legale in vigoare;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare) si asumarea realizării acestora;

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

 • 1.3. - STR ARINILOR NR 11 - CONSTRUIRE ANEXA GOSPODĂREASCA - beneficiar TIMBOI JANETA, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins al zonei;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

 • 1.4. - STR. TEIULUI, P2 - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCȚII, ANEXA LOCUINȚA SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN - beneficiar SACHELARIE OVIDIU, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins si a accesibilități lor;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

 • - soluțiilor de realizare a locurilor de parcare in incinta proprietății;

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

 • 1.5. - STR. BRADULUI, NR 1 - CONSTRUIRE EXTINDERE SPAȚIU BIROURI PE LIMITA TERASEI EXISTENTE SI CONSTRUCȚII SUPUSE PROCEDURII DE AUTORIZARE - CABINA POARTA SI MAGAZIE - beneficiar NEAGU GHEORGHE, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins - minim 1 ha -;

 • - asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății;

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

 • 1.6. - STR. MIRCEA ELIADE, NR. 3 A - CONSTRUIRE LOCUINȚE CU SPAȚIU BIROU LA PARTER SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN - beneficiar TOMA GHEORGHE, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins pentru realizare locuințe cu spațiu birou la parter, regim de inaltime P + M;

 • - asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății;

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

 • 1.7. - STR CALEA BÂRLADULUI, NR. 140 - CONSTRUIRE LOCUINȚE, beneficiar MANTULEASA AUREL, din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins - minim 1 ha -;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

 • 1.8. - STR. AUSTRULUI, NR. 66 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiari GHEORGHIU ALEXANDRU SI EANA, din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

 • 1.9. - STR. COSTACHE RADU, NR. 34 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiar VARLAN BOGDAN-LUCIAN, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins - minim 1 ha -;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

 • 1.10. - STR. CALEA MOINESTI, NR. 5 - 7 - CONSTRUIRE 7 LOCUINȚE SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiar CIORCILA ADRIAN din sat Barat, com. Mărgineni, jud. Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins - minim 1 ha;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

 • - asigurarea lățimii drumului de acces de min. 7,00 m ;

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

 • 1.11. - STR. GEORGE APOSTU, NR. 1 - CONSTRUIRE BLOC SPATII COMERCIALE SI LOCUINȚE 2S + P + M + 6 « MARCO », beneficiar ANTOHE MIHAI din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins - pana la artera str. 9 Mai -;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

 • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății;

 • - avizului Politiei Rutiere ;

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

 • 1.12. - STR ARCADIE SEPT1LICI, T 75 - P 64 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiar DA VID MARIAN din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins - minim 1 ha -;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

 • 1.13. - STR. RAZBOIENI - ȘOIMULUI - CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI BIROURI beneficiari ZAHARIA MARIUS SI ELENA din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

 • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietarii ;

 • - avizului politiei rutiere ;

 • - acordurilor de vecinătate.

 • 1.14. - STR. ALEXEI TOLSTOI, NR. 33 - CONSTRUIRE - EXTINDERE CENTRU PARBRIZE, beneficiar S C. GIMAROM IMOBILE S.A. din Bacau, cu prezentarea:

 • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietarii;

 • - avizului politiei rutiere;

 • 1.15. - STR. GHEORGHE DONICI, NR. 1 - CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M, beneficiar NIT A ELENA din Bacau, cu prezentarea :

 • - acordurilor de vecinătate ;

 • - respectarea regimului de aliniere către strada Gheorghe Donici.

 • 1.16. - CALEA ONEȘTI, NR. 47 - CONSTRUIRE SECȚIE DE PANIFICAȚIE, beneficiar S C. DINPAN S R L. din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins ;

 • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietarii;

 • - avizului Politiei Rutiere ;

 • 1.17. - STR. IZVOARE, NR. 35 - 37 - CONSTRUIRE SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII ÎNTREȚINERE ECHIPAMENTE AUTO (HALA), beneficiar BORONEA CĂTĂLINĂ, din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins ;

 • - asigurarea acceselor carosabile si pietonale si spatii verzi amenajate ;

 • - avizului Politiei Rutiere ;

 • 1.18.  - CALEA REPUBLICII, NR. 181 - CONSTRUIRE STAT1E CARBURANȚI, SPĂLĂTORIE AUTO, DEPOZIT EXTERIOR WAREHOUSE REAL HYPERMARKET, beneficiar S C. BEL ROM CINCI S.R.L., din București, cu prezentarea :

 • - soluției de asigurare a accesului;

 • 1.19. - STR. ALECU RUSSO, SOLA 78, PARCELA 64 - CONSTRUIRE SEDIU FIRMA, beneficiar S C. REAL CONSENS S RL., din Bacau, cu prezentarea:

 • - soluțiilor pentru asigurarea acceselor carosabile si pietonale si a spatiilor verzi amenajate ;

 • 1.20. - STR. BUCIUM, NR 25 - CONSTRUIRE SUPRAETAJARE IMOBIL BIROURI P + 1 + 2 LA P + 2 + 3 PRIN EXTINDERE ETAJ 2 PARȚIAL - INTRARE IN LEGALITATE, beneficiar HARET VASILE, din Bacau.

ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarilor si Biroului Autorizații in Construcții din cadrul Direcției Urbanism.

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE in vederea emiteri certificatului de urbanism

Următoarele solicitatarii sunt avizate favorabil pentru emiterea certificatului de urbanism cu posibilitatea intocmirii planului urbanistic zonal aferent :

 • 1. - STR. TECUCIULUI. NR. 3 - CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL P + IE - beneficiar SC. DUNICEC COM SRL. BACAU. cu prezentarea :

 • - unui studiu extins:

 • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor de parcare :

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa. canalizare) ;

 • 2. - STR. CL. ROMANULUI. NR. 122 - CONSTRUIRE LOCUINȚA - beneficiari FRUNZA GHEORGHE si MARIA. din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins - minim 1 ha - cu asigurarea accesului conform prevederilor legale in vigoare:

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa. canalizare) si asumarea realizam acestora :

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate:

 • 3. - STR. ARINILOR. NR. 11 - CONSTRUIRE ANEXA GOSPODĂREASCA - beneficiar TIMBOI JANETA. din Bacau. cu prezentarea :

 • - unui studiu extins al zonei:

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa. canalizare);

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

 • 4. - STR. TEIULUI. P2 - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCȚII. ANEXA LOCUINȚA SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN - beneficiar SACHELARTE O VIDRE din Bacau. cu prezentarea :

 • - unui studiu extins si a accesibilitatilor;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa. canalizare) ;

 • - soluțiilor de realizare a locurilor de parcare in incinta proprietății;

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

 • 5. - STR. BRADULUI. NR. 1 - CONSTRUIRE EXTINDERE SPAȚIU BIROURI PE LIMITA TERASEI EXISTENTE SI CONSTRUCȚII SUPUSE PROCEDURII DE AUTORIZARE - CABINA POARTA SI MAGAZIE - beneficiar NEAGU GHEORGHE. din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins - minim 1 ha - ;

 • - asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății;

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

 • 6. - STR. MIRCEA ELIADE. NR. 3 A - CONSTRUIRE LOCUINȚE CU SPATRT BIROU LA PARTER SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN - beneficiar TOM A GHEORGHE. din Bacau. cu prezentarea :

 • - unui studiu extins pentru realizare locuințe cu spațiu birou la parter, regim de inaltime P + M:

 • - asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății;

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

 • 7. - STR. CALEA BÂRLADULUI. NR. 140 - CONSTRUIRE LOCUINȚE, beneficiar MANTULEASA AUREL, din Bacau. cu prezentarea :

 • - unui studiu extins - minim 1 ha - ;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa. canalizare, gaze naturale);

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

 • 8. - STR. AUSTRULUI. NR. 66 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiari GHEORGHIU ALEXANDRU SI EANA, din Bacau. cu prezentarea :

 • - unui studiu extins.

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa. canalizare, gaze naturale);

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

 • 9. - STR. COSTACHE RADU. NR. 34 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiar VARLAN BOGDAN-LUCIAN. din Bacau. cu prezentarea :

 • - unui studiu extins - minim 1 ha

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa. canalizare, gaze naturale);

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate.

 • 10. - STR. CALEA MOINESTI, NR. 5 - 7 - CONSTRUIRE 7 LOCUINȚE SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiar CIORCILA ADRIAN din sat Barat, com. Mărgineni, jud. Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins - minim 1 ha

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

 • - asigurarea lățimii drumului de acces de min. 7,00 m ;

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

 • 11. - STR. GEORGE APOSTU, NR. 1 - CONSTRUIRE BLOC SPATII COMERCIALE SI LOCUINȚE 2S + P + M + 6 « MARCO », beneficiar ANTOIIE MIHAI din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins - pana la artera str. 9 Mai -;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

 • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății;

 • - avizului Politiei Rutiere ;

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

 • 12. - STR. ARCADE SEPTILIC1, T 75 - P 64 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiar DA VID MARIAN din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins - minim 1 ha

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

 • 13. - STR. RAZBOIENI - ȘOIMULUI - CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI BIROURI beneficiari ZAHARIA MARIUS SI ELENA din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

 • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății ,

 • - avizului politiei rutiere ;

 • - acordurilor de vecinătate.

 • 14. - STR. ALEXEI TOLSTOI, NR. 33 - CONSTRUIRE - EXTINDERE CENTRU PARBRIZE, beneficiar S.C. GIMAROM IMOBILE S.A. din Bacau, cu prezentarea:

 • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății;

 • - avizului politiei rutiere,

 • 15. - STR. GHEORGIIE DONICI, NR. 1 - CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M, beneficiar NIT A ELENA din Bacau, cu prezentarea :

 • - acordurilor de vecinătate ;

 • - respectarea regimului de aliniere către strada Gheorghe Donici.

 • 16. - CALEA ONEȘTI, NR. 47 - CONSTRUIRE SECTE DE PANIFICAȚIE, beneficiar S.C. DINPAN S.R.L. din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins ;

 • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății ;

 • - avizului Politiei Rutiere ;

 • 17. - STR. IZVOARE, NR. 35 - 37 - CONSTRUIRE SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII ÎNTREȚINERE ECHEAMENTE AUTO (HALA), beneficiar BORONEA CĂTĂLINĂ, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins ;

 • - asigurarea acceselor carosabile si pietonale si spatii verzi amenajate ;

 • - avizului Politiei Rutiere ;

 • 18. - CALEA REPUBLICII, NR. 181 - CONSTRUIRE STATE CARBURANȚI, SPĂLĂTORIE AUrO, DEPOZIT EXTERIOR WAREHOUSE REAL HYPERMARKET, beneficiar S.C. BEL ROM CINCI S.R.L., din București, cu prezentarea :

 • - soluției de asigurare a accesului;

 • 19. - STR. ALECU RUSSO, SOLA 78, PARCELA 64 - CONSTRUIRE SEDIU FIRMA, beneficiar S.C. REAL CONSENS S.R.L., din Bacau, cu prezentarea :

 • - soluțiilor pentru asigurarea acceselor carosabile si pietonale si a spatiilor verzi amenajate ;

  20. - STR. BUCIUM, NR. 25 - CONSTRUIRE SUPRAETAJARE IMOBIL BIROURI P+1+2LAP+2 + 3 PRIN EXTINDERE ETAJ 2 PARȚIAL - INTRARE IN LEGALITATE, beneficiar HARET VASILE, din Bacau.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI