Hotărârea nr. 74/2009

 Hotărârea nr. 74 din 31.03.2009 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.36 din 27.02.2009, prin care s-a trecut din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău, terenul în suprafaţă de 1123 m.p., din Bacău, strada Henri Coandă nr.9, în sensul revocării articolului 5 din această hotărâre.

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bacău nr. 36 din 27.02.2009, prin care s-a trecut din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău, terenul în suprafață de 1123 mp, din Bacău str. Henri Coandănr. 9, în sensul revocării art. 5 din această Hotărâre

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

> Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bacău nr. 36 din 27.02.2009, privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău, a terenului în suprafață de 1123 mp, din Bacău, str. Henri Coandă nr. 9, completarea H.C.L. 111 / 2007 și revocarea H.C.L. nr. 229/31.08.2006:

Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a" din Legea nr. 215 / 2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

Referatul nr. 6399 / 17.03.2009 al Serviciului Public de Asistență Socială Bacău;

k” Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit “c” și ale art. 45 (3) și (5) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se revocă art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bacău nr 36 din 27.02.2009, formularea acestuia fiind făcută dintr-o eroare materială.

ART. 2. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Serviciului Public de Asistență Socială Bacău și Agenției de Dezvoltare Regională Nord - Est, Piatra-Neamț.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI