Hotărârea nr. 61/2009

 Hotărârea nr. 61 din 31.03.2009 - privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.

')/) .


< /c/</ / ,         zz

Z/zz / z z < z/* z zz /a t K^3a< rz z/

privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite sa primească o locuință în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

  • -  Prevederile art.15 (1)(2) din H.G.R. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

  • -  Prevederile art. 47 și art.l 17 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;

  • -  Prevederile H.C.L.nr.244/2008 prin care s-a numit Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • -  Referatul nr.932/27.01.2009 înaintat de Direcția Patrimoniu,

  • -  Procesul Verbal nr.932 din 27.01.2009 al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. d), și alin.(6), Iit.”a” punctul „17” si ale art.45 (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale , republicată și ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE :

ART.UNIC. - Se aprobă „ Lista Nominală” cu propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, cu solicitanții din municipiul Bacău, îndreptățiri să primească o locuință pentru tineri, în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău, potrivit Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE D FLORO/-■


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NR. 61

DIN 31.03.2009

O.P., Caleap FI./ R.T./Ex. 1/Ds.


v/)/)

--1-”, /ic


âu

( J               ’

Z/()CCt/ (l/ r~- /7fUt          ^arăt/

Anexă la HCL nr.61 din 31.03.2009

TABEL NOMINAL CU DOSARE SUPUSE SPRE APROBARE ÎN MARTIE 2009

NR. CRT.

NUME PRENUME

NUMĂR DOSAR

OBSERVAȚII

1

ARDELEANU ANDREEA

27850/14.06.2006

2

APROFIREIMAD ALINA

55652/19.11.2008

3

ANDREI ADRIAN

55290/17.11.2008

4

AFLOAREIOVIDIU VASILE

24320/19.06.2006

5

AVRAM NICOLETA ALINA

45072/11.08.2008

6

ARVINTE IONEL

43170/23.07.2008

7

AXENTE ALINA ELENA

45657/14.08.2008

8

ALBESCU MIHAELA

44146/04.08.2008

9

ALEXA SILVIU

35451/07.05.2008

10

AC ATRINEI MIHAELA ELENA

39887/17.06.2008

11

ALECU ALEXANDRU IOAN

32701/09.04.2008

12

AFRENTOAIE LUCIAN IONEL

26227/22.02.2008

13

ANTOHI ALIN EDUARD

29334/13.03.2008

14

ANDREI ROMEO ADRIAN

46440/27.08.2008

15

ANGHEL RAZVAN CIPRIAN

49505/17.09.2008

16

ARVINTE SORINA SILVIA

12440/01.04.2004

17

ANGHEL MIHAELA

10696/24.03.2005

18

ALEXA ELENA CĂTĂLINĂ

67465/11.11.2003

19

ANTOCE ADRIANA GABRIELA

47517/14.12.2006

20

ALECSANDRU GICA OVIDIU

22792/08.06.2006

21

ALEXANDRU VASILICA

48221/02.11.2007

22

ȘENCHEACL AUDIA

48307/08.09.2008

23

BEJ AN FLORIN

25031/13.02.2008

24

BERILĂ IULIAN

40811/25.06.2008

25

BITIRE BOGDAN IOAN

30164/03.08.2006

26

BALAU IONEL

26314/25.02.2008

27

BALTA SORIN CLADIU

35615/07.05.2008

28

BALAITA MIHAELA

40334/25.06.2008

29

BACIU FLORIN

28806/12.03.2008

30

BOT LILIANA

70843/24.02.2006

31

BALAN ELENA DIANA

66928/11.08.2003

32

BARABAS ALEXANDRA

3061/27.01.2005

33

B ARLADEANU L AURENTIU

65658/03.03.2008

34

B AC AOANU O ANA MARIA

33428/31.08.2006

35

BORCEAROBERT

451659/07.11.2002

NR. CRT.

NUME PRENUME

NUMĂR DOSAR

OBSERVAȚII

36

BONT AS REMUS VELENTIN

12996/06.04.2004

37

BEJ AN DANIELA ELENA

27828/16.08.2004

38

BALTA FLORIN

41631/03.07.2008

39

BENIA CLAUDIU COSTEL

7479/19.02.2007

40

BOTEZ ATU LILIANA

18837/31.05.2000

41

BALAITA GEORGE LUCIAN

35533/07.05.2008

42

BUTCOVAN FLORIN

67504/17.11.2003

43

BARCA LOREDANA

20505/10.01.2008

44

BIRZUIULIANA LAURA

28694/11.03.2008

45

BOAR VASILE TIBERIU

56156/24.11.2008

46

BOBOC MANUEL

39506/17.06.2008

47

BOGDAN NICOLETA ELENA

50907/30.09.2008

48

BOGDAN SIMONA

54214/05.11.2008

49

BOGHIAN IOANA

49146/22.09.2008

50

BORBEA CRISTINEL

27420/04.03.2008

51

BOTEZ ATU NICOLETA

57883/08.12.2008

52

BOT NICOLETA

29942/19.03.2008

53

BOSTAN MAR1US VASILICÂ

49472/24.09.2008

54

BOSMAN TIBERIU

35613/07.05.2008

55

BRINZĂ ANDREI

41428/04.07.2008

56

BREAHNĂ ANDREI

10298/14.03.2006

57

BREAHNĂ COSTEL

20488/09.01.2008

58

BRUMĂ MARIA ALINA

22037/23.01.2008

59

BURCĂ DAMIAN

9608/17.03.2005

60

BUCIUMELIONUȚ

43586/29.07.2008

61

BUDUROIDANUȚ

23198/31.01.2008

62

BURCĂ ANDONIE GEANINA SILVIA

53606/30.10.2008

63

BURCHI IR IN A ANA MARI A

37014/21.05.2008

64

BUTUCARU VASILE

20802/12.01.2008

65

BUZAMAT CORNEL1U LUCIAN

45918/21.08.2008

66

BUCĂLĂU RĂZVAN

36591/20.11.2008

67

BICA OLGUȚA

12654/17.04.2001

68

BUZNEA FLORIN DUMITRU

31251/27.03.2008

69

C ALMUSCHICRISTINA ROXANA

50719/29.09.2008

70

CARUNTU GHEORGHE IULIAN

59635/18.12.2008

71

C AVALERU ANDREEA

43740/29.07.2008

72

CHELE ROXANA GEORGIANA

43328/24.07.2008

73

CHEȚAMIRELA

49328/23.09.2008

74

CIURARU ANDRICA CRISTINA

49404/23.09.2008

75

CEAUȘU ADRIAN ION

56770/28.11.2008

76

CIBOTARU CRISTINEL EUGEN

8802/27.02.2007

77

CHICOȘ LUCIAN ANDREI

59282/29.12.2008

78

CRISTEA IULIAN

78784/01.03.2004

79

COȘERARU RAMONA ELENA

36772/19.05.2008

80

CRISTEA ANIȘOARA

8216/22.02.2007

81

COZMA ADRIAN FLORIN

43631/23.07.2008

| 82

CRISTEA IOANA

53801/28.10.2008

NR.

CRT.

NUME PRENUME

NUMĂR DOSAR

OBSERVAȚII

83

CUCU EMANUEL GRIGORE

54968/12.11.2008

84

CIRCIULEANU DIMITR1E EDU ARD

56971/25.11.2008

85

COSTANTIN LEONARD COSTEL

56588/27.11.2008

86

CONACHE MIHAELA

7464/27.03.1997

87

CIOROBĂIONUȚ

31934/01.04.2008

88

CIOROBĂNADIS

31928/03.04.2008

89

CORNEA GHEORGH1ȚĂ

40673/24.06.2008

90

CIPCĂ RAMONA MIHAELA

39853/17.06.2008

91

CICOIU ALEXANDRA VASILICA

28256/07.03.2008

92

CHELMUȘ CRISTINA ELENA

37425/23.05.2008

93

CIUBOTARU ELENA

37120/21.05.2008

94

CHERARIU ANDREI BOGDAN

33238/11.04.2008

95

CAZANU MONICA MIHAELA

27019/29.02.2008

96

CIOB ANU ELENA

27207/28.02.2008

97

CERBUEDUARD

26195/22.02.2008

98

CHIRILUȘ EDUART IULIAN

49715/18.09.2008

99

CONACHE LOREDANA

449490/14.05.2002

100

CAIA ROXANA ELENA

32076/03.04.2008

101

CORP AC IU CARMEN

32518/07.04.2008

102

CERNAT LUCA ALEXANDRU

47202/01.09.2008

103

CHIRILĂ ALINA

43524/28.07.2008

104

CIOLACU MARIANA

25954/21.02.2008

105

CASIAN ALINA IONELA

40088/23.06.2008

106

CAȘCAVAL DUMITRU BOGDAN

46935.11.12.2006

107

CHIRIAC GABRIEL

38187/30.05.2008

108

CIMPOIESU DRAGOȘ

42279/10.07.2008

109

COJOCARU ANCA MIHAELA

27735/04.03.2008

110

COJOCĂRESCU GEORGE MARCEL

42086/11.07.2008

111

COROIU RELU

47940/10.09.2008

112

CARLAN ANDREI

22064/23.01.2008

113

CONDREA MANUEL COSTEL

50610/01.10.2008

114

CREANGĂ MARIA MIRABELA

6744/17.02.2006

115

CALARA SEBASTIAN

47546/14.12.2006

116

CĂIEA ANDREEA IRINA

20726/17.05.2007

117

COMANESCU ADINA IRINA

67086/28.08.2008

118

COJOCARU MARIA

7530/22.02.2006

119

CRUCEANU ELENA IRENE

30477/07.05.2006

120

CIUCIUDĂUDAN

56525/10.12.2007

121

DASCALASU IULIANA

33143/11.04.2008

122

DAVIDUTĂILINCA

21915/22.01.2008

123

DEDIU FLORINEL DUMITRU

32235/04.04.2008

124

DIACONU DANIEL GEORGE

44080/31.07.2008

125

D1MA FLORIN

42741/15.07.2008

126

DINU ALINNICU

43218/24.07.2008

127

DIMOFTE RADU

50389/25.09.2008

128

DODITĂ MARIA

21413/18.01.2008

129

DRAGOMIR MARIUS

54155/30.10.2008

NR.

CRT.

NUME PRENUME

NUMĂR DOSAR

OBSERVAȚII

130

DUȚU ARISTOTEL

28397/10.03.2008

131

DOBRANIȘ O ANA MARIA

40926/01.07.2008

132

DRAGOMIR PETRU

28846/12.03.2008

133

DRAGHICIMIHAELA CORNELIA

33816/17.04.2008

134

DUMITRASC ALEXANDRA

53912/03.11.2008

135

DUM1TRASCU ȘTEFAN

40933/27.06.2008

136

DUMITRASCU VASILE IULIAN

40939/27.06.2008

137

ELISEIDIANA GABRIELA

48538/16.09.2008

138

FILIP VASILE

6747/27.02.2001

139

FILIP GABRIEL

47137/12.12.2006

140

FLOREA N1CUȘOR MARIUS

489/08.01.2007

141

FÂRȚADE IULIA

15619/18.04.2006

142

FECIORAȘ RALUC A MARIA

24281/19.07.2004

143

FLOREȘ ALINA

14384/10.04.2006

144

FRĂSINESCU ELENA LOREDANA

20486/09.01.2008

145

FLORICĂIONUȚ SILVIU

20054/03.01.2008

146

FABIAN CRIST1NA

40367/20.06.2008

147

FERENȚ ANA MARIA

28990/12.03.2008

148

FLOREA LAURA VASILICA

38524/03.06.2008

149

FLOREA IONELA

45562/18/.08.2008

150

FURDUI ȘTEFANA MAD ALINA

48447/09.09.2008

151

FUNARU MILICA CRISTINA

19015/07.05.2007

152

GHINDEA CLARA SIMONA

59971/22.12.2008

153

GRIGORAȘ MIHAELA

9307/01.03.2007

154

GĂLBEAZĂ ADRIANA ELENA

31259/27.07.2007

155

GRIGORE MONICA

56788/28.11.2008

156

GRĂDINARU ADRIAN

29222/13.03.2007

157

CHIMICI CONSTANTIN

29376/13.03.2008

158

GHINEA IONUȚ OVIDIU

46116/25.08.2008

159

GEANCU SILVIU

25512/19.02.2008

160

GHIRGU ANA NICOLETA

47860/10.09.2008

161

GORA MARIUS CORNEL

1006/12.01.2005

162

GHIUȚĂ DORIN VASILE

26955/28.02.2008

163

HURĂGH. ANDREI

28425/10.03.2008

164

HORĂTĂU ELENA

7030/25.02.2008

165

HANU MIHAELA

27660/05.03.2008

166

HARAB AGIU M1HAI

35412/06.05.2008

167

HÂRBU IULIAN MIHA1

44476/06.08.2008

168

HUȘ ANU ROXAN A MIHAELA

51174/08.10 2008

169

HANGANU IONUȚ LAURENȚIU

42425/23.12.2004

170

HALMAC FLORENTINA

57734/09.12.2008

171

IANCU ELENA

51335/06.10.2008

172

INB1R BOGDAR MIHA1L

49230/22.09.2008

173

IONESCU RAZVAN FLORIAN

43990/31.07.2008

174

IORDACHE ROXANA

47418/04.09.2008

175

ILIESCU ALIN REMUS

38594/14.09.2007

176

IORGA MARINEL A LUCIA

17529/13.05.2004

NR. CRT.

NUME PRENUME

NUMĂR DOSAR

OBSERVAȚII

177

IOSIF GHEORGHE VIOREL

44799/04.08.2008

178

1L1ES BOGDAN

44701/01.08.2008

179

IACOB IULIAN VASILE

57730/22.05.2001

180

IOANCIA ȘTEFAN

31651/03.04.2008

181

IGNĂTESCU IOAN

30666/24.03.2008

182

IZVORANU OVIDIU IONEL

26261/22.02.2008

183

ISPIR IRINA MIRELA

12008/19.03.2007

184

IUREA CLAUDIU CĂTĂLIN

23003/30.01.2008

185

LEPADATU PAUL COSMIN

22959/30.01.2008

186

LEUȘTEAN ROMULUS VIOREL

58211/10.12.2008

187

LUNGU IN A MARIA

18787/04.05.2007

188

LEANCĂ ANCA

44725/01.08.2008

189

LUPU MARIUS

52457/15.10.2008

190

LOTCU DANIELA

32899/09.04.2008

191

LUPU VASILE

11917/20.03.2007

192

MIRCEA MARIUS IULIAN

58622/17.12.2008

193

MÂNDRU CONSTANTIN DANIEL

57744/09.12.2008

194

MUNTEANU MARIUS MIHAI

57341/28.11.2008

195

MELINTE LUIZ A

56172/25.11.2008

196

MACARIE GEORGIANA

5168/09.02.2006

197

MOSNEGUTU GEORGE

27459/02.07.2007

198

MOCANU RAZVAN IONUT

33557/06.10.2004

199

MOROGAN L AURA MARIA

7976/21.02.2007

200

MARIAN CLAUDIA GETA

5300/06.02.2007

201

MARINO AIA RAMONA

66054/08.04.2003

202

MINOVICI ELENA VIOLETA

17601/17.05.2005

203

MUNTEANU MARIANA CRISTINA

670/10.01.2005

204

MUNTEANU EMIL RADU

690/10.01.2005

205

MAFTEI DANIEL ALIN

18796/25.05.2004

206

MOTCU VERONIC A ELENA

57156/03.12.2008

207

MIHAILA DANIEL

22738/30.05.2007

208

MUNTEANU CLAUDIA NOEMI

36869/19.10.2005

209

MUTICĂ IONUȚ CIPRIAN

46984/01.09.2008

210

MARTIN NECUL AI

48519/10.09.2008

211

MICU M ADAL1N CONSTANTIN

23218/31.01.2008

212

MUNTEANU IONUT CIPRIAN

49795/18.09.2005

213

MAGHEDON MANUELA

50333/24.09.2008

214

MERLUSCA IOAN SORIN

48964/19.09.2008

215

MATEI ILEANA

49351/17.09.2008

216

MICLAUS MARIAN

43530/28.07.2008

217

MOLOCEA EMILIAN

43680/29.07.2008

218

MILIA RADU CĂTĂLIN

33490/15.04.2008

219

MĂNASĂ BOGDAN CONSTANTIN

36561/14.05.2008

220

MARDARE SILVIU NECULAI

29967/20.03.2008

221

MACARIE ALEXANDRU CR1STINEL

29535/18.03.2008

222

MARIN MARIUS

52142/16.10.2008

NR.

CRT.

NUME PRENUME

NUMĂR DOSAR

OBSERVAȚII

223

MIHOC ELENA

20751/14.01.2008

224

MUNTEANU DORIN

37866/27.05.2008

225

MARIN IONUȚ CĂTĂLIN

52900/23.10.2008

226

MUSCA IONUȚ VASILE

41433/02.07.2008

227

MARICUȚÂ LUCIAN VASILE

20205/07.01.2008

228

NÂSTRUȚIFTIMIE MARGARETA

17751/08.05.2006

229

NĂSTURAȘ CONSTANTIN IULIAN

1928/16.01.2007

230

NÂSTASE ANA CRISTINA

57780/09.12.2008

231

NEDELCU MIRONA LUCIAN

41477/02.07.2008

232

NEICĂ ANA ALINA

27760/05.03.2008

233

NÂFORNIȚĂ ELENA CRISTINA

29319/17.03.2008

234

NEDELCU DRAGOȘ IULIAN

30628/24.03.2008

235

NÂSTASÂ IONUȚ

43744/29.07.2008

236

NEMȚEANU VASILE IULIAN

45328/13.08.2008

237

NIȚÂ EDUARD VALENTIN

47631/03.09.2008

238

NIȚĂ DANIEL

45509/13.08.2008

239

NICHITA DANIELA

11640/16.03.2007

240

NENIȚĂ NIȚESCU CEZARINA

36235/26.09.2006

241

NEGURICI ELENA COR1NA

40823/17.11.2005

242

NEAGU CRISTINA IOANA

57149/27.11.2008

243

NASTASENICOLETA

7936/24.02.2006

244

OLTEANU LIVIU

23028/07.07.2004

245

OUATU SABIN MARIAN

58045/17.12.2007

246

OCOLAȘU MIHAIDĂNUȚ

56853/25.11.2008

247

ONIȘORU MARIUS IONUȚ

47421/02.09.2008

248

OSTAHIE CONSTANTIN NARCIS

30626/24.03.2008

249

OPRIȘAN CRINA GEANINA

24069/07.09.2008

250

PUICI OVID1U ȘTEFAN

24102/07.07.2005

251

PAVEL MARIANA

27832/10.08.2008

252

PETRIUC ANDREI

41943/03.11.2006

253

POSTOLACHE CUJBĂ ȘTEFAN

60355/30.12.2008

254

PARASCHIV SORIN

58614/17.12.2008

255

PROSIE ALINA ECATERINA

31263/27.03.2008

256

PODOLEANU FLORIN COSTEL

215234/22.02.2008

257

PARASCHIV IULIA

26953/28.02.2008

258

PATRASCU ADRIAN

22235/25.01.2008

259

PAN AI1E ALEXANDRA GABRIELA

57143/26.11.2008

260

PA VĂL CRISTINEL NECULAI

35317/05.05.2008

261

POPA GABRIELA

49676/25.09.2008

262

PUIU IOANA ALINA

51793/08.10.2008

263

PILAT LUCIAN CORNEL

53183/22.10.2008

264

PALAR ELENA SIMINA

50777/14.11.2007

265

POSTOLACHE MIHAELA

58954/22.12.2008

266

PETROI ANA MARIA

11486/15.03.2007

267

PATRU OVID1U

31544/30.07.2007

NR CRT.

NUME PRENUME

NUMĂR DOSAR

OBSERVAȚII

268

POSTOLACHE ȘTEFAN RAZVAN

55866/21.11.2008

269

PAVAL CULIȚĂ CIPRIAN

32316/03.04.2008

270

PICHIU DANIEL SORIN

46769/26.08.2008

271

PĂDURE MIHAELA

53230/27.10.2008

272

PLEȘUVULAURA

28110/06.03.2008

273

PARINC MIHAI DAN

29847/19.03.2008

274

PANCIU ADRIAN

28130/06.03.2008

275

PANCIU VIOLETA IULIA

41820/09.07.2008

276

PETROI ANA MARIA

11486/15.03.2007

277

PINTILESCU DRAGOS

40732/30.06.2008

278

PÂRLOG LAURA MIHAELA

42732/18.07.2008

279

RAȘCOVSCHI ELENA

55365/04.12.2007

280

RĂPĂILĂ VALERIAN

34265/16.08.2007

281

ROȘCAȘ IOANA LIDIA

47718/15.12.2006

282

ROTAR IOANA DANIELA

55762/20.11.2008

283

RACOVIȚĂ ADRIAN

22368/24.01.2008

284

RUJ AN ANDREEA

56784/28.11.2008

285

ROTARIU ALEXANDRA

24643/12.02.2008

286

RĂUȚĂ SILVIU

35950/13.05.2008

287

RUSU DUMITRU

37638/26.05.2008

288

ROMAN IULIAN

32532/07.04.2008

289

ROIBU VASILE

29366/13.03.2008

290

ROTARU ANCA

29473/17.03.2008

291

STANESCU NARCISA

41404/04.07.2008

292

STANCIU VASILE

8127/27.02.2006

293

SĂGÂREL VIOLETA MADALINA

56076/24.11.2008

294

STUPU ADRIAN

51245/03.10.2008

295

SANDU FLORENTINA

30184/19.03.2008

296

SEINAJ MIHAI LUCIAN

30526/24.03.2008

297

SÂRGHIUȚĂ VALENTIN

56114/24.11.2008

298

STÂNCILÂ ALINA VALERIA

57311/28.11.2008

299

SÂNDULACHIHUȚANU RAMONA

55934/29.11.2008

300

SANDU ALIN CLAUDIU

23199/01.02.2008

301

STEFĂNACI IE LUMINIȚA

41401/01.07.2008

302

STOICA GHEORGHE

40557/23.06.2008

303

STAN ELENA DANIELA

32662/07.04.2008

304

STANCIU BOGDAN

38658/05.06.2008

305

SANDU BOGDAN ȘTEFAN

43408/25.07.2008

306

STEGARU VASILE

43123/17.07.2008

307

SCÂRLAT IONUȚ GABRIEL

37904/27.05.2008

308

SANDU LEONARD

60263/29.12.2008

309

STĂNESCUTASIA

26888/20.02.2008

310

SMEU FLORIN

51744/13.10.2008

311

SZKSZAI CORNEL

52222/16.10.2008

312

SECIU CORNEL1U

47237/02.09.2008

NR.

CRT.

NUME PRENUME

NUMĂR DOSAR

OBSERVAȚII

313

SAVA VICTOR

52344/17.10.2008

314

SA VIN COSTEL

32371/08.04.2008

315

ȘERB AN ANDREEA ELENA

20462/16.05.2007

316

SPULBER MAD ALINA

3351/30.01.2006

317

TRIFAN SUZANA

52220/16.10.2008

318

ȚURCANU EUSEBIU TEODOR

35085/18.10.2004

319

TODÂRCĂ MARIUS CONSTANTIN

55637/12.12.2008

320

TANȚU MARIUS CĂTĂLIN

35325/05.05.2008

321

TĂBĂCARU RIT A VIORICA

27260/03.03.2008

322

TOFANLILIANA

47439/13.12.2006

323

TĂNASĂ FLORIN

21749/21.01.2008

324

TOMA FLORIN VALENTIN

34549/24.04.2008

325

TÂNASE LIVIU

224/05.01.2005

326

TAPALAGÂ OANA ELENA

45271/08.08.2008

327

TOMOZEICOSTICĂ

45113/0708.2008

328

TULCEANU MIRCE A

45606/18.08.2008

329

ȚARĂLUNGĂ ANCA MĂD ALINA

30051/20.03.2008

330

ȚANIA CRIN A ELENA

39052/11.06.2008

331

ȚARAN BIANCA

49725/18.09.2008

332

URIAN ADRIANA

33887/18.04.2008

333

VERMAN DUMITRU ION

2021/20.01.2005

334

VIZITIU NECULAI

20607/11.01.2008

335

VOROVENCI CRISTIAN

14838/05.04.2007

336

VASLUIANU NEL A MARIA

23229/12.06.2006

337

VEREȘ CLAUDIU ANDREI

23913/06.02.2008

338

VENȚAGABRIEL

28992/12.03.2008

339

VĂRLAN SIMONA ELENA

51285/03.10.2008

340

ZAIZAN IO AN

14850/05.04.2007

341

ZANFIROIU MIHAI CĂTĂLIN

44087/12.12.2005

342

ZAHARIA ANA MARIA

24628/13.02.2008

343

ZODIAN DANIEL NICOLAE

55348/17.11.2008

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ FI,OROIII ION ljCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI