Hotărârea nr. 58/2009

 Hotărârea nr. 58 din 31.03.2009 - privind aprobarea parteneriatului dintre Asociaţia Pentru Promovarea Filmului Românesc Bucureşti şi Consiliul Local al Municipiului Bacău pentru a se organiza în perioada 03-05 aprilie 2009, în municipiul Bacău, în sala de spectacole a Teatrului Municipal Bacovia Bacău, un eveniment de promovare a producţiei de film autohtone, sub titulatura “Caravana Filmelor”.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea parteneriatului dintre Asociația Pentru Promovarea Filmului Românesc București și Consiliul Local al Municipiului Bacău pentru a se organiza în perioada 03-05 aprilie 2009, în municipiul Bacău, în sala de spectacole a Teatrului Municipal Bacovia Bacău, un eveniment de promovare a producției de film autohtone, sub titulatura „Caravana Filmelor”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

 • •  Prevederile art. 36 (7) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • •  Adresa nr. 55/05.03.2009 și nr. 57/19.03.2009, ale Asociației Pentru Promovarea Filmului Românesc București;

 • •  Referatul nr. 3132/24.03.2009, al Serviciul Cabinet Primar;

 • •  Regulamentul de acordarea și distribuirea de către Colegiile și Liceele din Municipiul Bacău și a Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău, a biletelor de acces la proiecțiile „Caravana filmelor” din perioada 03-05 aprilie 2009, ce va avea loc în sala de spectacole a Teatrului Municipal Bacovia Bacău;

 • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău .

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „e” si ale art.45 (2) lit. „a” și „f” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă parteneriatul dintre Asociația Pentru Promovarea Filmului Românesc București și Consiliul Local al Municipiului Bacău, în vederea organizării în municipiul Bacău, în perioada 03-05 aprilie 2009, a unui eveniment de promovarea producției de film autohtone, sub titulatura „Caravana Filmelor”.

Art. 2. Se aprobă subvenționarea din bugetul local a unui număr de 1.092 bilete de acces pentru elevii din liceele din municipiul Bacău și pentru personalul din Căminul pentru Persoane Vârstnice, în sumă totală 8.736 lei.

Art. 3. în realizarea acestei acțiuni, părților le revin să îndeplinească următoarele obligații:

1. Asociația Pentru Promovarea Filmului Românesc București:

 • -  Va proiecta o serie de filme autohtone și străine de succes, care să se adreseze în primul rând tinerilor, premiate la festivalurile de profil.

 • -  Sa mențină în bune condiții sala de spectacole și aparatura necesară desfășurării acestei activități pusă la dispoziție de Teatrul Municipal Bacovia Bacău.

2. Consiliul Local al Municipiului Bacău:

 • -  Va pune la dispoziția partenerului sub titulatura „Caravana Filmelor”, în regim gratuit, sala de spectacole a Teatrului Municipal Bacovia, începând cu ziua de vineri 03 aprilie 2009, până în ziua de duminică 05 aprilie 2009.

 • -  Va acorda de la bugetul local suma de 8.736 lei (RON), necesară pentru a subvenționa plata unui număr de 1.092 bilete de acces la film la prețul de 8 lei biletul, din care :

 • -  900 bilete pentru elevii din liceele din Municipiul Bacău.

 • -  192 bilete pentru persoanele beneficiare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău.

 • -  Suma acordată de la bugetul municipiului va fi virată în contul Teatrului Municipal Bacovia Bacău.

3. Teatrul Municipal Bacovia Bacău

 • -  Pentru buna desfășurare a evenimentului, va asigura sala de spectacole și personalul tehnic de specialitate solicitat de Asociația Pentru Promovarea Filmului Românesc București, precum și emiterea, respectiv vânzarea biletelor de intrare.

Art. 4. (1) Se aprobă Regulamentul de acordarea și distribuirea biletelor acordate cu titlu gratuit, conform „Anexei” cu subanexele nr. 1 și nr. 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Fiecărui Colegiu sau Liceu, prevăzuți în Tabelul Nominal, subanexa nr. 1 la Regulament, i s-a repartizat 60 bilete de intrare la film pe care le va ridica de la Teatrul Municipal Bacovia Bacău, pe care le va distribui conform criteriilor din Regulament.

(3) Directorul Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău, va ridica 192 de bilete și le va distribui persoanelor înscrise în Tabelul Nominal, subanexa nr. 2, din Regulament.

Art. 5. Se mandatează Primarul Municipiului Bacău, să îndeplinească obligațiile Consiliului Local, ce îi revin în acest parteneriat.

Art. 6. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică, Serviciul Cabinet Primar, Teatrul Municipal Bacovia și Asociației Pentru Promovarea Filmului Românesc, str. Popa Soare, nr. 52, Ap. 4, Sector 2, București.NR. 58

DIN 31.03.2009

O.P., I. Gh/ M.N./ Ex.l/Dos. I-A-4

ANEXĂ

La Hotărârea nr. 58 din 31.03.2009

REGULAMENT

de acordare de către colegiile și liceele din municipiul Bacău și pentru persoanele beneficiare din Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău, a biletelor de acces la proiecțiile „Caravanei filmelor”, din perioada 03-05 aprilie 2009, ce va avea loc în sala de spectacole a Teatrului Municipal Bacovia Bacău

Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc (APFR) organizează în perioada martie - mai 2009 un eveniment de promovare a producției de film autohton sub titulatura „CARAVANA FILMELOR”.

în acest scop A.P.F.R., în parteneriat cu Consiliul Local al Municipiului Bacău, organizează spectacole de film, punând la dispoziție sala de spectacole a Teatrului Municipal „George Bacovia”. Pentru buna desfășurare a evenimentului, vor beneficia de personal tehnic de spectacole (un electrician, doi mașiniști, regizori tehnici și plasatoare la intrarea în sala de proiecție), iar Primăria Municipiului Bacău va subvenționa din bugetul municipalității, un număr de 60 de bilete de acces la proiecțiile „Caravanei filmelor”, pentru fiecare dintre cele 15 licee din municipiul nostru și pentru un număr de 192 persoane beneficiare a Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău, prețul unui bilet fiind de 8 lei.

Aceste bilete se vor acorda de către conducerea fiecărui colegiu sau liceu, după următoarele criterii:

 • > 75% din numărul de bilete alocat fiecărui liceu se vor acorda elevilor cu rezultate bune la învățătură.

 • > 25% din numărul de bilete alocat fiecărui liceu, se vor acorda elevilor cu situație materială deosebită;

La Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău, biletele vor fi organizate pe zile de spectacole, de către directorul instituției.

Programul „Caravanei Filmelor”, precum și repartiția unităților școlare, sunt următoarele:

03 aprilie

2009

ora 18,30

COLEGIUL NATIONAL „GH. VRANCEANU”

COLEGIUL NATIONAL „FERDINANDI”

30 persoane de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău

ora 21,00

LICEUL DE ARTĂ „GEORGE APOSTU”

04 aprilie 2009

ora 11,00

COLEGIUL   TEHNIC   DE   TELECOMUNICAȚII

„N.V.KARPEN”

GRUPUL ȘCOLAR „MIHAI EMINESCU”

30 persoane de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău

ora 13,30

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „SF. IOSIF” COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ”

30 persoane de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău

ora 16,00

COLEGIUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI”

30 persoane de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău

ora 18,30

COLEGIUL PEDAGOGIC „ȘTEFAN CEL MARE”

ora 20,30

COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”

05 aprilie

ora 11,00

GRUPUL ȘCOLAR CHIMIE „GRIGORE ANTIPA”

2009

30 persoane de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău

ora 13,30

GRUPUL ȘCOLAR CONSTRUCȚII DE MAȘINI „D.MANGERON”

30 persoane de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău

ora 16,00

GRUPUL ȘCOLAR „LETEA”

12 persoane de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău

ora 18,30

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

ora 20,30

COLEGIUL ECONOMIC”ION GHICA”


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POP


Subanexa nr. 1 la Regulamentul

de acordare de către colegiile și liceele din municipiul

Bacău și pentru persoanele beneficiare din Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău, a biletelor de acces la proiecțiile „Caravanei filmelor”,

in perioada 03-05 aprilie 2009, ce va avea loc în sala de spectacole a Teatrului Municipal Bacovia Bacău

TABEL NOMINAL

cuprinzând colegiile și liceele din municipiul Bacău care vor beneficia fiecare de un număr de 60 de bilete de acces la proiecțiile „Caravanei filmelor”, în perioada 03-05 aprilie 2009

 • 1. COLEGIUL NATIONAL „FERDINANDI”

 • 2. COLEGIUL NATIONAL „GHEORGHE VRANCEANU”

 • 3. COLEGIUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI”

 • 4. COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”

 • 5. COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA”

 • 6. COLEGIUL PEDAGOGIC „ȘTEFAN CEL MARE”

 • 7. COLEGIUL TEHNIC DE TELECOMUNICAȚII „N.V.KARPEN”

 • 8. COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ”

 • 9. LICEUL DE ARTĂ „GEORGE APOSTU”

 • 10. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

 • 11. GRUPUL ȘCOLAR „LETEA”

 • 12. GRUPUL ȘCOLAR CONSTRUCȚII DE MAȘINI „D.MANGERON”

 • 13. GRUPUL ȘCOLAR CHIMIE „GRIGORE ANTIPA”

 • 14. GRUPUL ȘCOLAR „MIHAIEMINESCU”

 • 15. LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „SF.IOSIF”Subanexa nr. 2 la Regulamentul

de acordare de către colegiile și liceele din municipiul

Bacău și pentru persoanele beneficiare din Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău, a biletelor de acces la proiecțiile „Caravanei filmelor”, in perioada 03-05 aprilie 2009, ce va avea loc în sala de spectacole a Teatrului Municipal Bacovia Bacău

Tabel nominal cu beneficiarii

Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau

Nr.crt.

Nume, prenume

1.

ACOSTACHIOAIEIOAN

2.

ANDRIES EUGENIA

3.

ANDRIES TEODORA

4.

ANDRONIC LUMINIȚA CARMEN

5.

ANGHEL NECULAI

6.

ANTAL MIHAI

7.

APACHITEI ELENA

8.

APACHITEI FELICIA

9.

APOSTOL NECULAI

10.

AURICA VIORICA

11.

BABIS VASILE

12.

BAI S AN FROSA

13.

B ARAB ASA NECUL AE

14.

BARAN MARIA

15.

BARCARU TATIANA

16.

BATERICA AGLAIA

17.

BIBIRE ANICA

18.

BIBIRE VALICA

19.

BISOC GHEORGHE

20.

BOTEZATU COSTACHE

21.

BOTIN PETRU

22.

BRUMA VASILE

23.

BUCȘA ELISABETA

24.

BURGHEL ILEANA

25.

BUTA SILVIA

26.

BUTACU VERONA

27.

CALAPOD VASILE

28.

CAPITANU EUFROZINA

29.

CERNAT ELENA

30.

CERNAT MILUȚA

31.

CHELARU LIVIA

32.

CHEVICI ANTON

33.

CIOBANU ELENA

34.

CIOB ANU EMIL

35.

CIOBOTARU IOANA

36.

CIOCAN ELENA

37.

CIUBOTARU IULIAN

38.

COCIOIU PARASCHIVA

39.

COMAN DIONISIE

40.

CONDOPOL MINODORA ROZA

41.

CORLADE ANTON

42.

CORNEA DUMITRU

43.

COROI PAVEL

44.

CRIJANOVSCHI BORIS

45.

CRISTEA CONSTANTIN

46.

CROITORU ELENA

47.

CUCU ALECSANDRU

48.

CUCU ELENA

49.

CUCURUZ MIHAI

50.

DANCEANU DOCHITA

51.

DANCEANU MARIETA

52.

DANCIULESCU LUCRETIA

53.

DANU OLGA

54.

DARLEA VASILE

55.

DAVID GHEORGHE

56.

DICUSARA I O AN

57.

DOBA CASANDRA

58.

DOBRANIS VASILE

59.

DOROBAT CECILIA

60.

DRAGOI ION

61.

DUHALMA ELENA

62.

DUMITRESCU DINU

63.

ESANU ȘTEFAN

64.

FLORESCU CAROLINA

65.

FURNICA GHEORGHE

66.

FURTUNA ELENA

67.

GANEA ALEXANDRA

68.

GEORGESCU ANA

69.

GEORGESCU SCARLAT

70.

GHIORGHEAS ECATERINA

71.

GRADINARU MARGARETA

72.

GRAM ANA

73.

GRIGORIU MARIA

74.

GRONSCHI SILVIA

75.

GROSARU CASANDRA

76.

GROSU MARIA

77.

HANȚA ANA

78.

HRENCIUC VALERIA

79.

HUTU TOADER

80.

IACOB MARIA

81.

IANCU ORTANSA

82.

IFTIME CONSTANTIN

83.

ILIE CORNELIA

84.

IOAN MARIA

85.

IOJICA IOANA

86.

IONITA DUMITRU

87.

IONITA NATALI A

88.

IORDACHIOAIA MĂRITĂ

89.

IORDAN FLORICA

90.

IVU ZENOVIA

91.

JUNCU PAVEL

92.

JURJIIOAN CONSTANTIN

93.

LEFTER AURICA

94.

LEFTER CONSTANTIN

95.

LISMAN DUMITRU

96.

LISMAN MARIA

97.

LUCACIADAM

98.

LUNGU COSTICA

99.

LUPU GHEORGHE

100.

MACIUCEANU VERIGEANU MARIA

101.

MAGIRESCU COSTACHE

102.

MAGUREANU CASANDRA

103.

MANEA VASILE

104.

MANOLE DUMITRU

105.

MANOLE FLORICA

106.

MANOLESCU OTILIA

107.

MARIAN ILEANA

108.

MATANIE ȘTEFAN

109.

MAZILU FLORENȚA

110.

MERLUSCA GHEORGHE

111.

MIRON AURICA

112.

MIRONICA IANCU

113.

MISITIAN ELENA

114.

MITREA ELENA

115.

MITREA MARANDA

116.

MITRIC IOAN

117.

MOCANU CONSTANTIN

118.

MOISESCU NICOLAE

119.

MOSNEGUTU GHEORGHE

120.

MOTAS ARGENTINA

121.

MUNTEANU ANICA

122.

MUNTEANU ANICA

123.

MUNTEANU ZAMFIRA

124.

NASTURAS IOAN

125.

NICUTA EMIL

126.

NITA J ANICA

127.

OJOG COSTICA

128.

ONISOR GABRIELA VIOLETA

129.

OPREA ADELA

130.

OPREA ION

131.

ORMOS EUGENIA

132.

OTETEA IOANA

133.

PANAINTE AGRAPINA

134.

PANAITE MARIA

135.

PANAITE VASILE

136.

PARASCHIV DUMITRU

137.

PARLOAGA IULIA

138.

PASCARIU GHEORGHE

139.

PASCARIU LUCIA

140.

PETRARU GHEORGHE

141.

PLESU MARIA

142.

POHONTU GEORGETA

143.

POPA DORENITA

144.

POPA ELENA

145.

POPA GAVRIL

146.

POPA MARIA

147.

POPESCUNECULAI

148.

PRISACARU TOADER

149.

PUICI ȘTEFAN

150.

PUIU ELENA

151.

PURCARU ELISABETA

152.

RADUNECULAI

153.

RADU OLIMPIA

154.

ROZMALIN MIHAI

155.

RUS SILVIA

156.

RUSU ELENA

157.

RUSU VASILE

158.

SANDU MARIA

159.

SARBAN CONSTANTIN

160.

SAVIN AGLAIA

161.

SAVIN VASILE

162.

SCRIPAT ELENA

163.

SEMACOVSCHI VLADIMIR

164.

SERBAN AUREL

165.

SERBAN ION

166.

SILAV MARIA

167.

SIMILEAC FELICIA

168.

SIMION GHEORGHE

169.

SINDILARU GHEORGHE

170.

SINTOADER GHEORGHE

171.

SIRGHIUTA GHEORGHE

172.

SOSU MARCEL

173.

STANGA JANA

174.

STANGA VALERIA

175.

STOIAN ALEXANDRINA

176.

STOIAN CONSTANTIN

177.

STRATULAT MARIA

178.

TANCAU ELENA

179.

TANCAU IOJA

180.

TARU AUREL

181.

TEMELIE ELIAD

182.

TIULEA CATINCA

183.

TOMA JANITA

184.

TOMOZEI ELENA

185.

URICARU MARIA

186.

VALACHE ADELA

187.

VASAI MARIA

188.

VASILACHE VASILE

189.

VLAD VICTOR

190.

ZAHARIA MARIA

191.

ZAHARIA NECULAI

192.

ZUGRAVU MARIA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI