Hotărârea nr. 52/2009

 Hotărârea nr. 52 din 23.03.2009 privind suportarea de la bugetul local a cheltuielilor de transport şi asigurări medicale pentru un grup de 6 elevi din Bacău, care vor reprezenta municipiul Bacău, la Tabăra de Tineret organizată de municipalitatea Petah Tikva din Israel, în perioada 29 martie 2009 – 4 aprilie 2009.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

 • -  Invitația adresată de către Primăria Petah Tikva din Israel precum și Programul Taberei de Tineret, înregistrate la Primăria Bacău sub nr.25073/18.02.2009;

 • -  Adresa nr. 25073/18.02.2009 a Serviciului Cabinet Primar;

 • -  Adresa înaintată de Primăria Bacău către Inspectoratul Școlar al Județului Bacău înregistrată sub nr.25073/18.02.2009;

 • -  Adresa nr.2856/09.03.2009 a Inspectoratul Școlar al Județului Bacău și înregistrată la Primăria Bacău sub nr.27796/13.03.2009;

 • -  Adresa cu oferta de preț pentru transport și asigurări medicale a SC Jettour SRL Bacău

 • -  Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificată și completată;

 • -  Referatul nr.2799/16.03.2009 al Serviciului Cabinet Primar;

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit. „e” (7) lit. „c” și ale art.45 (2) lit. „a” (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, (1) Se aprobă suportarea de la bugetul local al Municipiului Bacău a sumei de 10.175 lei pentru acoperirea cheltuielilor de transport și asigurări medicale pentru un grup de 6 elevi din Bacău, care vor reprezenta municipiul Bacău, la Tabăra de Tineret organizată de Municipalitatea Petah Tikva din Israel, în perioada 29 martie 2009 - 4 aprilie 2009.

(2) Componența acestui grup de 6 elevi, selectați și propuși de către Inspectoratul Școalar al Județului Bacău, este următoarea :

 • 1. Lupu Silvia elevă în clasa a XI la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Bacău

 • 2. Anca Teodora, elevă în clasa a X la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Bacău

 • 3. Hobu Ramona, elevă în clasa a IX la Colegiul Național „Ferdinand I” din Bacău

 • 4. Pleșca Ioana, elevă în clasa a IX la Colegiul Național „G. Vrânceanu” din Bacău

 • 5. Luca Ștefan, elev în clasa a XI la Colegiul Tchnic„N. V.Karpen” din Bacău

 • 6, Păduraru Razvan, elev în clasa a XI la Colegiul Tehnic„A.Saligny” din Bacău

Art.2. - (1) Se aprobă ca decontarea cheltuielilor ocazionate cu deplasarea acestui grup de elevi, să fie făcute din bugetul local de la cap. 54.02 - Alte Servicii Publice Generale.

(2) Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea grupului de 6 elevi, care vor reprezenta municipiul Bacău, la Tabăra de Tineret organizată de Municipalitatea Petah Tikva din Israel, în perioada 29 martie 2009 - 4 aprilie 2009, se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.X - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Prefectului Municipiului Bacău, Inspectoratului Școlar al Județului Bacău, Direcției Economice și va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 52              \

DIN 2X0X2009      \

O.P., Caleap FI./ R.T./Ex.lYDs. I-A-4