Hotărârea nr. 438/2009

 Hotărâre nr.438 din 23.12.2009 - prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice.

HOTĂRÂRE

prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

-Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Art. 32 din Ordonanța nr. 27/27.08,2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si Urbanismul;

 • - Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții precum si Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 38/31.03.2000;

 • - Prevederile art. 47 si art. 1-17, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Avizele prealabile de oportunitate al structurii specializate conduse de către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau;

 • - Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36 (9) si ale art. 45 (2), lit. «e» si (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba avizele prealabile de oportunitate a structurii specializate conduse de către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau, conform anexei la prezenta hotarare, in vederea intocmirii Planurilor Urbanistice Zonale si eliberării Certificatelor de Urbanism pentru următoarele amplasamente:

LI. - STR. ALEEA VIȘINULUI - CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT - beneficiar MUNICIPIUL BACAU;

 • 1.2. - STR. SILISTEI, SOLA 20, PARCELA 448/4 - CONSTRUIRE LOCUINȚA, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI - beneficiar CIMPOCA IONUT, din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins al zonei;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

 • 1.3. - STR. PRELUNGIREA DORULUI, SOLA 28, PARCELA 903/2/43 SI 903/2/43/1 -CONSTRUIRE LOCUINȚA, GARAJ, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI -beneficiar IFTINOIU BEATRICE, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins al zonei;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

 • 1.4. - STR FRUNZEI, NR. 22 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI RACORDURI UTILITATI, beneficiari BALABAN TUDORITA, LACATUSU VIOREL, din Bacau;

 • 1.5. - STR DEPOULUI, NR. 5 - CONSTRUIRE LOCUINȚA, GARAJ SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiari CRUCEANU ADRIANA, LUNGU VASILE, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins al zonei ;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare) ;

 • - avizului S.N.C.F.R. ;

 • 1.6. - STR. CIRESOAIEI, SOLA 63, PARCELA 1911/29 - CONSTRUIRE LOCUINȚA, ANEXA, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, beneficiari SOLOMON IULIANA, SOLOMON CIPRIAN, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins al zonei;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare) ;

 • - realizarea drumului de acces cu o lățime minima prevăzută de normele legale in vigoare.

 • 1.7. - STR. TRIUMFULUI - CONSTRUIRE LOCUINȚA DUPLEX P + M, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, beneficiari GHERASIM ADRIAN, GHERASIM DANIEL, din Bacau, cu prezentarea:

~ unui studiu extins al zonei;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

 • - realizarea drumului de acces cu o lățime minima prevăzută de normele legale in vigoare.

 • 1.8. - STR. IONITA SANDU STURZA, NR. 90, MANSARDARE LOCUINȚA P + 2 + M PARȚIAL, beneficiar HUSARU MARINELA, din Bacau.

ART, 2Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarilor si Biroului Autorizații in Construcții.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA la HCL

458 din ^3./£,   2009


AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE in vederea emiteri certificatului de urbanism

Următoarele solicitatarii sunt avizate favorabil pentru emiterea certificatului de urbanism cu posibilitatea intocmirii planului urbanistic zonal aferent:

 • 1.1. - SLR. ALEEA VIȘINULUI - CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT - beneficiar MUNICIPIUL BACAU;

 • 1.2. - STR. SILISTEI, SOLA 20, PARCELA 448/4 ~ CONSTRUIRE LOCUINȚA, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI - beneficiar CIMPOCA IONUT, din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins al zonei;

y         - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare) ;

 • 1.3. - STR. PRELUNGIREA DORULUI, SOLA 28, PARCELA 903/2/43 SI 903/2/43/1 -CONSTRUIRE LOCUINȚA, GARAJ, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI -beneficiar IFTINOIU BEATRICE, din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins al zonei;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

 • 1.4. - STR. FRUNZEI, NR. 22 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI RACORDURI UTILITATI, beneficiari BALABAN TUDORITA, LACATUSU VIOREL, din Bacau;

 • 1.5. - STR. DEPOULUI, NR. 5 - CONSTRUIRE LOCUINȚA, GARAJ SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiari CRUCEANU ADRIANA, LUNGU VASILE, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins al zonei;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare) ;

 • - avizului S.N.C.F.R.;

 • 1.6. - STR. CIRESOAIEI, SOLA 63, PARCELA 1911/29 - CONSTRUIRE LOCUINȚA, ANEXA, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, beneficiari SOLOMON IULIANA, SOLOMON C1PRIAN, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins al zonei;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

 • - realizarea drumului de acces cu o lățime minima prevăzută de normele legale in vigoare.

 • 1.7. - STR. TRIUMFULUI - CONSTRUIRE LOCUINȚA DUPLEX P + M, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, beneficiari GHERASIM ADRIAN, GHERASIM DANIEL, din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins al zonei;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitari (energie electrica, apa, canalizare) ;

 • - realizarea drumului de acces cu o lățime minima prevăzută de normele legale in vigoare.

 • 1.8. - STR. IONITA SANDU STURZA, NR. 90, MANSARDARE LOCUINȚA P + 2 + M PARȚIAL, beneficiar HUSARU MARINELA, din Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

'/