Hotărârea nr. 426/2009

 Hotărâre nr.426 din 23.12.2009 - privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 56 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, şi care au depus cerere până la data de 18.12.2009.


privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 Iei la un număr de 56 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, și care au depus cerere până la data de 18.12.2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere

  • - Prevederile art. 1 din Codul Familiei adoptat prin Legea nr. 4 din 4 ianuarie 1953, modificat si completat prin Legea nr. 4 din 4 aprilie 1956 si republicat;

  • - Hotărârea nr. 205/2006, modificată și completată prin Hotărârea nr. 280/2006, a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • - Referatul nr. 13616/18.12.2009 întocmit DJAL - Compartimentul Informare Cetățeni;

  • - Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău

în baza prevederilor art. 36 (9) și ale art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 56 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie în cursul anului 2009.

Acestea au depus cerere până la data de 18.12.2009, potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău, care prin intermediul Direcției Economice va efectua plata familiilor prevăzute la art.l

Art. 3. -Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Informare Cetățeni, precum și celor prevăzuți de lege.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA Nr.l

LA HOTARAREA NR. DIN 23.12.2009

LISTĂ NOMINALĂ

cu familiile din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie în anul 2009 și care au depus cerere până la data de 18,12.2009

Nr.

ort

Numele și prenumele soț + soție

Adresa

Data căsătoriei

Seria și nr. certificatului de căsătorie

Nr.de telefon

Obs.

1.

BOLOG GHEORGHE și V1RG1NIA

Bucegi nr.140 ap.204

24.11.1959

C.8 305420

0746.115.323

2.

VAIDA PETRE și MARIA

Gării

56/A/54

10.11.1959

C.i 148217

0747.701.535

NECHITA GHEORGHE și ELENA

Mioriței 4/A/6

01.12.1959

C. 3 161010

0234/542.689

4.

CRÂȘMARU GHIORGHI și GEORGETA

Alecu Russo 45/D/4

19.11.1959

CB 913600

0334421584

5.

BOTEZATU NICOLAE și AURORA

Metalurgiei

10/A/10

30.09.1959

Cg 181511

0742.811.232

6.

BUDA TONIȚE și ANICA

Luceafărului

nr.12

07.11.1959

CE 475946

0234/535.448

7.

ANGHELUȚĂ DUMITRU și ELENA

Alecu Russo

39/A/30

26.09.1959

Cd 271288

0771.644.548

0334.425.405

8,

CHIȚESCU COSTICĂ și D1DINA

Șoimului

14/B/9

30.10.1959

Cg 181680

0751.217.515

9.

CENUȘĂ VITAL1E și MARGARETA

Războieni 7/D/19

17.10.1959

Cg 181606

0755.271.755

10.

1ONESCU GHEORGHE și ANGELICA

Aviatorilor

29/A/2

23.10.1959

Cg 181633

0234/553.070

11.

MANEA VASILE și ELISABETA

Rozelor

Nr.42

14.10.1959

Cg 181595

0234/584.840

12.

MIRON LAURENȚIU și VIORICA

Alexandru cel Bun

4/A/7

24.10.1959

Cg 181643

0234/535.690

13,

GRIGORE MILUȚĂ și PAULA

Electricienilor

2/C/5

31.10.1959

Ce 116193

0234/552.262

14.

PERJU VASILE și ILINCA

Banca Națională

42/D /50

09.11.1959

Cg 181751

0742.844.590

15.

FLOREA DUMITRU și GEORGETA

Cornișa Bistriței

4/A/29

21.10.1959

Cr 658617

16.

COVAȘĂ GHEORGHE și MARIA

Ardealului 2/B/7

13.08.1958

Ch 492140

0745.502.078

17.

RUSU GHEORGHE și MARIA

Costachi Negri

10/D/6

23.10.1959

Cg 181639

0723.175.751

18.

STANCIU EUGEN și AURELIA

Constantin Istrati

nr.l

06.08.1959

Cg 0594082

19.

ONICĂILIE și ELISABETA

Aleea Parcului 42/A/17

23.10.1959

Ci 509592

0751.075.072

20.

NECHITA MIRCEA și MARIA

Hoitului

Nr.14

26.09.1959

Cg 181497

0234/534.353

21.

PANAINTE VERGILÂ și PROFIRA

Romanului

ni.67

15.10.1959

Ca 941040

0234/542.740

22.

VELESCU ION și ADELA

Viorelelor

4/B/6

22.10.1959

Ci 150142

0234/518.866

23.

CIORSOIU DA VID VASILE și PAULINA

Panselelor 8/A/12

18.11.1959

C3 740940

24.

POPUȚOAIE AURELIAN și MARIA

Petru Rareș

5/A/13

10.07.1949

Cg 0991387

0234/544.486

25.

SANDU DUMITRU și LENUȚA

Cornișa Bistriței

Nr.12 ap.28

15.05.1959

Cg 181018

0234/583.281

26.

BUGANU CONSTANTIN și MARIA

Cornișa Bistriței

22/A/15

13.11.1959

Ci 149227

0234/583.014

27.

GUNEA CONSTANTIN și MARJA

Lalelelor

3/A/12

18.09.1957

£g 172256

0745/569.730

28.

NICODIM GHEORGHE și EL VIRA

Cornișa Bistriței

38/A/20

01.11.1959

Ci 148325

0234/555.836

29.

GHEORGHIȚĂ ALEXANDRU și MARJA

Al.Parcului

14/B/2

21.11.1959

Ci 123748

0234/535.473

30.

ȚIRICĂ NICULIȚĂ și MARIA

Panselelor 2/A/18

22.08.1959

Ci 150129

0745.242.650

31.

ABUREL MANOLE și MARIA

Castanilor

5/B/30

06.11.1959

Ci 900458

0234/584.356

32.

NECHITA GHEORGHE și ELENA

9 Mai

42/B/18

11.09.1959

Cg 181449

0752.978.583

33.

HERCIU LUDOVIC și VIROANA

Mihai Viteazu

12/B/17

30.10.1959

Cg 181682

0234/532.950

34.

MACOVEI GHEORGHE și ALEXANDRINA

Le tea 13/A/5

31.10.1959

Cg 187016

0745.975.245

35.

BODEA VASILE și ECATERINA

Cuza Vodă

37/A/13

06.11.1959

CE 346346

0234/521.252

36.

MAZĂRE VASILE și ECATERINA

Alecu Russo

43/D/4

20.08.1959

C3 490033

0234/560065

37.

PÂNCESCU COSTICĂ și VILERMINA

Mioriței

30/A/37

03.10.1959

Cd 211855

0744.770.199

38.

CREȚU NECULAI și ELENA

Cornișa Bistrița

23/C/3

07.11.1959

Ci 148328

0234/583.260

39.

SAVA GHEORGHE și MARIA

Gării

54 ap.3

10.11.1959

Ca 940014

40.

VASILACHE VASILE și GEORGETA

Triumfului

44

30.06.1959

Cg 181204

0755.496.392

41.

UNGUREANU GHEORGHE și AURELIA

Cal.Romanului

226

31.10.1959

Ci 149267

42.

BĂCĂOANU GHEORGHE și MARGARETA

9 Mai

52/C/2

13.11.1959

Cg 181779

0742.198.976

43.

BEJAN ȘTEFAN și MARIA

C. Romanului

174

06.02.1959

Cg 0949483

0234/534.691

44.

AN1CULESE1 DUMITRU și ANA

C.Bistrița 18/B/l ’

04.07.1959

Cb 761757

0722.626.492

45.

FLOAREȘ IOAN și RAVE1CA

Vasile Lupu

24/B

07.01.1959

Cf696498

0234/584.866

46.

BERNEV1C GHEORGHE și ELENA

Veronica Micle iu. 7

27.01.1959

Cg 0949328

47.

DARABAN NECULA1 și ADELA

9 Mai

42/D/15

20.11.1959

Cg 181818

0234/542.853

48.

PLATON COST1CÂ și EUGENIA

Dorului

iu'. 26

31.10.1959

Ce 116192

49.

UNGUREANU AUGUSTIN și ELEONORA

Erou Gh.Nechita iul

15.11.1959

Ci 364637

50.

ADAMACHE GHEORGHE și CECILIA

Teiului

nr.44

13.11.1959

Cg 174336

0234/561267

51.

BUCĂ VASILE și ELENA

Str. Șiretului

Nr.33

02.12.1959

Cg 181895

0751.178.418

52.

CĂLDĂRARU MIHAI și MAR1EA

Cal.Romanului

Nr. 13

15.06.1951

Cb 778361

0741.557841 1

53.

DIACONU CAROLIȚĂ și EUGENIA

Avram lancu

1/C/l

24.11.1959

Cf319795

0234/515833

54.

BĂRBUȚĂ MIHAI și AGLAEA

Oțelarilor

l/B/12

14.12.1959

C.5 046251

0234/553899

55.

HUȚU CONSTANTIN și ELENA

Erou Gheorghe

Necliita 4/A/5

16.12.1959

Cg 181979

0234/513454

56.

FR1GURĂ STELIAN și EUGENIA

Ion Roată

Nr.4

07.01.1959

Cg 0949259

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI