Hotărârea nr. 424/2009

 Hotărâre nr.424 din 23.12.2009 - privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2009, de către Primarul şi viceprimarul municipiului Bacău, în anul 2010.

privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2009, de către Primarul și viceprimarul municipiului Bacău, în anul 2010

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

  • •  Prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 80 din 28 august 2003, actualizată, aprobată prin Legea nr. 578/2003, privind concediul de odihnă și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene, precum și ale primarilor și viceprimarilor;

  • •  Referatul nr. 13567/17.12.2009 al Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;

  • •  Prevederile art.47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

• Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău

In baza dispozițiilor art.36 (9) si ale art.45 (1) și (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă efectuarea concediului de odihnă restant, aferent anului 2009 în anul 2010, de către :

  • -  Primarul Municipiului Bacău, ing. Romeo Stavarache, un număr de 11 zile

  • -  Viceprimarul ing. Luchian Dragoș, un număr de 22 zile

Art.2. Hotărârea va fî comunicată Serviciului Managementul Resurselor Umane.Nr.

Din 23.12^20

O.P.,1. C.FL