Hotărârea nr. 399/2009

 Hotărâre nr.399 din 30.11.2009 - privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci în “Cimitirul Militar” de pe lângă Biserica Militară “Sfântul Gheorghe şi Eroii Neamului” din Str. Constanţei, nr.7A, (Cartierul C.F.R.) Bacău, numitului Biciuşcă Vasile din Bacău, beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război.

privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci în „Cimitirul Militar” de pe lângă Biserica Militară „Sfântu Gheorghe și Eroii Neamului” din strada Constanței nr. 7 A, (cartierul CFR) Bacău, numitului Biciușca Vasile din Bacău, beneficiar al Legii nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

  • - Prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 44/ 1994, așa cum a fost modificată prin Legea nr. 303/ 2007, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;

  • - Cererea depusă de către Biciușcă Vasile, cu domiciliul în Bacău, str. Prelungirea Bradului, nr. 112, sc. B, ap. 9, înregistrată sub nr. 47053/12.10.2009;

  • - Referatul nr. 153232/14.10.2009 al Direcției Patrimoniu;

  • - Declarația d-lui Biciușcă Vasile, autentificată sub nr. 3060/ 2009, dată pe proprie răspundere că nu a deținut și nu deține niciun loc de veci în cimitirele de pe raza municipiului Bacău;

  • - Prevederile art. 47 și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;

  • - Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău.

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c” și ale art 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se acordă la cerere, cu titlu gratuit, domnului Biciușcă Vasile, veteran de război, cu domiciliul în Bacău, str. Prelungirea Bradului nr. 112, sc. B, ap. 9, un loc de veci în „Cimitirul Militar” de pe lângă Biserica Militară „Sfântu Gheorghe și Eroii Neamului” situată în str. Constanței, nr. 7 A, (cartierul CFR) Bacău, cimitir ce aparține domeniului public al municipiului Bacău..

Art, 2 - Conducerea Bisericii Militare Bacău, ia act de prezenta hotărâre și va pune în posesie

beneficiarul la prezentarea acestuia.

Art^ 3~^Hoțărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu, Bisericii Militare „Sfântu Gheorghe și Eroii si nr. 7 A, Bacău și beneficiarului Biciușcă Vasile.E DE ȘEDINȚĂ