Hotărârea nr. 398/2009

 Hotărâre nr.398 din 30.11.2009 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-lui Ciupercă Neculai cu domiciliul în Bacău, str. Calea Romanului, nr.162 C.

privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-lui Ciupercă Neculai cu domiciliul în Bacău, str. Calea Romanului, nr. 162C

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • -  Prevederile Legii nr. 47 / 2006 privind sistemul național de asistență socială,

  • -  Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare inclusiv prin Legea nr. 115/ 2006;

  • -  Prevederile art. 57 din Hotărârea de Guvern nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • -  Cererea formulată de Ciupercă Neculai și ancheta socială, înregistrate sub nr. 23570 din 15.10.2009 și nr. 25755 din 09.11.2009;

~ Referatul nr.26713/20.11.2009 al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 al in. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 și pct. 3, și ale art. 45 alin.(2), lit. „a” și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-lui Ciupercă Neculai cu domiciliul în Bacău, str. Calea Romanului, nr. 162C întrucât acesta se găsește într-o situație de necesitate datorată unui incendiu care i-a afectat locuința.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art. 1 va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistența Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

Justificarea utilizării sumei prevăzute la art. 1, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-autentificată la un notar public


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPQV I^f