Hotărârea nr. 392/2009

 Hotărâre nr.392 din 30.11.2009 - privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a realiza şi întocmi Raportul de Evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2009.

HOTARARE

privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a realiza și întocmi Raportul de Evaluare al performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfășurată în anul 2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

  • - Prevederile aii. 107 (2) lit. „d” din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

  • - Prevederile art. 116 (1) și (4) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Referatul nr.12730/23.11.2009 al Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău ;

In baza dispozițiilor art.36 (9) și ale art.45 (1) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE :

Artunic. - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău, de a realiza și întocmi Raportul de Evaluare al performanțelor profesionale individuale ale Secretatului

Municipjuluf Șacău, pentru activitatea desfășurată în anul 2009.


E j>£ ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

N1COLAE-OVIDIU POPOVICINr. 392

Din 30.1/.2009

O.P., C.FI./RT/Ex.l/Ds. I-A-4