Hotărârea nr. 389/2009

 Hotărâre nr.389 din 30.11.2009 - privind acordarea unui premiu, în sumă de 5000 lei (Ron), doamnei Năstasă Maria, din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani.HOTĂRÂRE

privind acordarea unui premiu, în sumă de 5000 lei (RON), doamnei NÂSTASĂ MARI A, din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani

Consiliul Local al Municipiului Bacău;

Având în vedere:

  • - Cererea doamnei Năstasă Maria cu domiciliul în Bacău, str. Șoimului nr. 13, sc. A, ap. 5, înregistrată sub nr. 49530/ 05.11.2009;

  • - Referatul nr. 12223/ 06.11.2009 al Cabinet Primai*;

  • - Hotărârea nr. 436/ 2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • - Prevederile art. 47 și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;

  • - Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art.36 (9) și ale art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se acordă doamnei NĂSTASĂ MARIA din Bacău, str. Șoimului, nr. 13, sc. A, ap. 5, un premiu în sumă de 5000 lei (RON), pentru faptul că a împlinit la data de 27 octombrie 2009, vârsta de 100 de ani.

Art 2 - Primarul Municipiului Bacău, prin Direcția Economică, va efectua la domiciliul beneficiarei, plata premiului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art 3Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Stare Civilă și,doamnei Năstasă Maria.