Hotărârea nr. 347/2009

 Hotărârea nr. 347 din 29.10.2009 – privind acordarea `Diplomei de Onoare` şi plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 154 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, şi care au depus cerere după data de 31.12.2008.

privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 154 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, și care au depus cerere după data de 31.12.2008

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere

  • - Prevederile art. 1 din Codul Familiei adoptat prin Legea nr. 4 din 4 ianuarie 1953, modificat si completat prin Legea nr. 4 din 4 aprilie 1956 si republicat;

  • - Hotărârea nr. 205/2006, modificată și completată prin Hotărârea nr. 280/2006, a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • - Referatul nr. 348183/12.10.2009 întocmit S.P.C.L.E.P. Bacău - Serviciul Stare Civila;

  • - Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău

In baza prevederilor art. 36 (9) și ale art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 149 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie în cursul anului 2009, și pentru 5 familii care au împlinit 50 de ani de la căsătorie în cursul anului 2006 și 2008.

Acestea au depus cerere după data de de 31.12.2008, potrivit Anexelor nr. 1-2, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău, care prin intermediul Direcției Economice va efectua plata familiilor prevăzute la art. 1

Art.3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Direcției Publice de Evidență a Persoanelor Bacău - Serviciul Stare Civilă, precum și celor prevăzuți de lege.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIl J POPOVICI


ANEXA NR. 1

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU                              LA HOTĂRÂREA NR 34^ DIN /Q, 2009

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

LISTA NOMINALĂ

cu familiile din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani

de Ia căsătorie în anul 2009 și cărora li se conferă „Diploma de Onoare'’ și premiul în hani

Nr. Crt.

Numele și prenumele soț + soție

Adresa

Data căsătoriei

Seria și nr. certificatului de căsătorie

Obs.

I

CIUREA DOREL „   MARIA

COSTACHI NEGRI

3/B/7

31.01.1959

Cg 0949435

2

PRICOPE GHEORHE „   RODICA

VALEA ALBĂ

2/B/10

18.01.1959

C7 503990

3

MUHA GHEORGHE „ ELENA

MIHAI VITEAZU l/E/12

02.01.1959

Cg 186444

4

BONTAȘ NECULAI „   ELENA

PANSELELOR

2/D/14

16.01.1959

Ci 145139

5

EPURE IOAN

„ DOMNICA

AVIATORILOR

33/A/11

06.04.1959

Cg 0949849

6

VILIMAN GHEORGHE „    MARIA

CALEA REPUBLICII NR. 130

30.04.1959

Cg 0949964

7

IȘTOC NECULAI „  MARIA

AL. METALURGIEI 6/G/IO

10.02.1959

Cg 0949500

8

NĂSTASE IOAN

„    DIDINA

STADIONULUI

24/A/8

03.03.1959

Cg 0949633

9

BERDILĂ ANTQCHE

„    NICULINA

MIORIȚEI

10/C/15

10.01.1959

Cb 778387

10

PETREA LICÂ-GHEORGHE

„   CRISTINA

CALEA

BÂRLADULUI NR.60

27.02.1959

Ci 149357

11

TODERAȘCU NICOLAI ELENA

CORBULUI

NR.26

17.02.1959

Cg 0949556

12

CRISTEA EMILIAN-MIHAI „    GEORGICA

PICTOR TH. AMAN l/A/17

23.01.1959

Ci 481365

13

CHINDEA EMANOIL

„    VICTORIA

TRAIAN VUIA

NR. 7A

25.01.1959

Cg 0949375

14

PAVEL NECULAI „   MARIA

PROGRESULUI

12/F/6

10.03.1959

Cg 0949686

15

NEACȘU NECULAI

„   NICULINA

STADIONULUI

15/C/3

08.03.1959

Ci 148894

16

MAGIRESCU IOAN

„     LUCIA

GHIOCEILOR

9/A/4

03.01.1959

Cg 0949236

17

LEPĂDATU NECULAI

„    MARIA

CORNIȘA BISTRIȚA

38/A/l 1

19.02.1959

Ci 518912

18

OLARIU GHEORGHE „   ELENA

LUCEAFĂRULUI

NR.51

25.01.1959

Cd 215906

19

APETREI GHEORGHE „   AN1CA

VIȘINULUI 7/B/l 1

22.01.1959

Cd 997421

20

ROBU IONEL

„ VASILICA

GAROFIȚE1

ll/C/10

22.01.1959

Cg 0949361

21

DIMA TUDOREL

„ GEORGETA

LETEA

5/5

09.03.1959

Ci 854993

22

POPA CONSTANTIN

„ ANETA

9 MAI

78/A/17

14.02.1959

Cg 173352

23

DIMA CONSTANTIN

„  MARIA

CORNIȘA BISTRIȚA

9/A/36

12.02.1959

Ci 148137

24

POPA NECULAI

„ AURICA

REPUBLICII

19/C/5

25.02.1959

Ci 132805

25

BARAN MIRCEA

„   MĂRIOARA

LETEA

8/A/20

14.02.1959

Cg 0949539

26

TINORE GHEORGHE „   MARIA

BICAZ

21/B/12

13.03.1959

Cg 0949707

27

DABIJA VIRGIL

„ ANGELICA

AVIATORI

17/A/10

07.03.1959

Ci 145396

28

LUCA IOAN

„ ELEONORA

METALURGIEI

12/C/3

27.01.1959

Cg 0949387

1

o.

29

MUNTEANU CONSTANTIN

„     TEREZA

CORNIȘA BISTRIȚA

14/C/l

29.01.1959

Cg 0949403

30

VASLUIANU IOAN

„    OLGA

ALECU RUSSO

31/A/15

11.03.1959

Cg 0949693

31

VÎȚĂ SPIRIDON

„ CALIOPIA

CARPAȚI

13/A/ll

01.02.1959

Cg 0949394

32

TABAN ALIXANDRU „ ELENA

MIHAI VITEAZU

3/A/24

30.01.1959

Ci 480202

33

OJOG EMIL

„ ANA

MIHAI VITEAZU l/B/4

11.02.1959

Cg 0949508

34

GRECU DUMITRU

„ EUFROSINĂ

TUDOR

VLADIMIRESCU NR.2

17.02.1959

Ca 545143

35

CÂRLAN MIHAI

„   NECULINA

SECERIȘULUI

NR. 11

01.02.1959

Ci 145754

36

ȚOAȘCĂ VASILE ELENA

MILCOV

130/B/24

30.01.1959

Ci 148657

37

BALABAN GHEORGHE „    ANGELICA

22 DECEMBRIE

9/A/4

19.02.1959

Ci 149356

38

RUSU IOAN

„ STELUȚA

HOLTULUI

NR. 18

22.02.1959

Ci 148888

39

GRIGORAȘ EUGEN

„    MARIA

CORNIȘA BISTRIȚA

12/B/31

07.02.1959

Ci 302482

40

CIOMÂRTAN EMIL

„     FELICIA

TECUCIULUI

NR.41

17.01.1959

Ci 144148

41

APOSTOL VICTOR

„    GEORGETA

ROZELOR

NR.7

03.03.1959

Cg 0949632

42

NASTASEIOAN

„    VERGINIA

TECUCIULUI

NR. 74

08.03.1959

Ci 144565

43

GHERGHEL PETRE

„     FLORICA

BANCA NAȚIONALĂ

46/C/34

15.03.1959

Cd 148671

44

TIRON COSTACHE „  MARIA

ALEEA PARCULUI

4/A/3

04.03.1959

Cf108850

45

JUVERDEANU VALENTIN

„      LUCREȚIA

ALBA IULIA

NR. 46

12.03.1959

Cg 0998779

!

46

VARTOLOMEI NECULA1 „      ELENA

9 MAI

3/D/14

18.03.1959

Cg 0949729

47

CHIRITESCU MIHAI

„    CONSTANȚA

LOGOFĂT TĂUTU

6/A/5

18.03.1959

Cg 0949730

48

PETRIȘORGHEORGHE

„    ELENA

CL. BÂRLADULUI

NR. 176

08.03.1959

Cb 149361

49

CIUPERCĂ IUNIE

„    TEODORINA

GHEORGHE DONICI

NR. 65

21.02.1959

Cb 145758

50

NASTRUȚ ȘTEFAN „  ’ MARIA

ALECU RUSSO 57/B/14

28.02.1959

Ce 803571

51

BÂRJOVANU COSTICĂ

„     EUGENIA

MIHAI VITEAZU 12/B/4

24.03.1959

Cg 0949773

52

POPOVICI NECULAI

„   MARGARETA

RĂZBOIENI

8/B/23

25.02.1959

Cg 0949595

53

NASTUNEAC PETRU

„     LUCREȚIA

LUCEAFĂRULUI

NR. 79

24.03.1959

Cg 0949775

54

CRĂCIUN VASILE

„   AURELIA

MIORIȚEI 28/A/l ’    .

30.03.1959

Cf149094

55

ANDONAS IOAN

„     ILEANA ■

BUCIUM

NR. 88

06.05.1959

Cg 09499837

56

NECȘOIU NICOLAE

„   ZAMFIRA

PANSELELOR

12/A/6

24.04.1959

Cg 0949937

57

GRAMA CONSTANTIN. „   FLOAREA

MIRCEA ELIADE

8/C/13

04.03.1959

Cg 0949838

58

ANGHEL IOAN

„ VIOR1CA-MARGARETA

MIORIȚEI

10/C/6

23.08.1959

Cg 306746

59

URSACHI CONSTANTIN „   FLOAREA

ALUNULUI

6/A/l 1

04.05.1959

Cf455869

60

SMIDT GAVRIL

„ ZENOVIA

ANA IPĂTESCU

3/C/5

21.04.1959

C5 049755

61

RADU DUMITRU „ ANETA

ALEEA PARCULUI

46-4

14.05.1959

Cf 484610

62

STRUTUION

HORTENSIA-MIHAILA

NICOLAE BALCESCU

l/C/137

25.04.1959

Cf866882

63

OPREA SPIRACHE

„ VICTORIA

TISEI

NR. 12

02.06.1959

Cg 181101

64

RUSU IOAN

„ ELENA

BICAZ

162/A/14 •

19.05.1959

Ch 843405

65

ȘUȘTAC NICOLAIE „   RODICA

HOLTULUI

NR.77

16.05.1959

Cf150508

66

BUJOR GHEORGHE „ CREȘTINA

CIREȘOAIEI

NR. 12

15.05.1959

Cg 481016

67

PREPELIȚĂ STELIAN „  ’ MARIA .

UNIRII

11/B/l

01.01.1959

Cf714204

68

OPINCĂ VASILE

„   ECATERINA

VASILE PÂRVAN

NR. 44

20.06.1959

Cf314257

69

CÂRLAN SEVASTIAN . „ ARHIRIA

GHIOCEILOR

29/A/6

21.05.1959

Cd 242403

70

UNGURAȘU GHEORGHE

„     MARGARETA

CORNIȘA

16/C/4

20.05.1959

C6 139823

71

BOTEZATU CRISTEA

„    GEORGETA

PRIMĂVERII

3/B/4

25.05.1959

Cg 181067

72

MITROFAN VASILE

„      MARIA ' -

CARPAȚI

13/B/10’   '

23.05.1959

Cf482573

73

HODEA PAVEL

„ ANICA

NORDULUI

5/A/13

22.05.1959

Cg 181055

74

TOPLICEANU GHEORGHE

„     ELEONORA

CORNIȘA

12/B/39

06.07.1959

Cg181222

75

COJOCARU GHEORGHE

„    CONSTANȚA

PANSELELOR

4/C/14

09.09.1959

Cg 181441

76

ARDELEANU CONSTANTIN „      ILEANA

MIORIȚEI

ll/B/8

07.07.1959

Cf 181231

77

HÂRȚESCU GHEORGHE „    RODICA

13 SEPTEMBRIE

NR. 83

13.05.1959

Cg 481005

78

HORODNICEANU C-TIN

„       ELENA

AVRAM IANCU

l/C/15

06.07.1959

Cf015468

79

COJOCARU IONEL

ELENA

BUCOVINEI

4/A/ll

11.06.1959

Cg481142

80

PĂDURARU CONSTANTIN

„     PENELOPIA ’

PICTOR ANDREESCU

BL. PI SC.B AP.l

05.06.1959

Cg 0951012

81

TATARU NECULAI „   MAR1A

REPUBLICII

78/B/15

15.06.1959

C3 929234

82

DESCU GHEORGHE „ GENOVEVA

TOPORAȘI

NR.26

15.06.1959

Cg 181148

83

SASU CONSTANTIN

„ LUCIA

PANSELELOR

10/A/14

23.02.1959

Cg 0949584

84

CONDURAT ION

„     DOBRITA

AVIATORILOR

4/A/3

13.04.1959

Cg 0949876

85

BULGARU GHEORGHE „    MARIA

NICU ENEA

46-14

04.09.1959

Cg 181421

86

CAPITANU VIOREL

„     FLORENTINA-

ALEEA PARCULUI l/B/8    ■

28.01.1959

Cg 0949391

87

ENEION

„ LĂCRĂMIOARA

9 MAI 42/B/6 .

20.06.1959

Cg 181169

88

BONTAȘ IOAN

„ GENUȚA

BRADULUI

56/B/14

20.06.1959

Cf144538

89

MUREȘANU CORNELIU

„    MARIA-ANA

ȘTEFAN CEL MARE

13/B/9

04.06.1959

Cb 488813

90

NEGRU ION

„ MARIA

COSTACHI NEGRI

3/D/10 ’

26.06.1959

Cg 181196

91

DOSPINESCU GHIORGHE „     VIORICA

7 NOIEMBRIE NR. 17 ,

28.01.1959

Cf

Cg 0950983

92

BABIUC DUMITRU „ ELENA

CASTANILOR

5/B/4

11.06.1959

Ci 150367

93

DIACONU VASILE „    ANA

TRANDAFIRILOR l/D/12

08.07.1959

Cg 181235

94

GRECU CAROL „   ELENA

M1HA1 VITEAZU

12/C/20

16.07.1959

C7 937294

95

PLEȘU COSTACHE „ ILEANA

GĂRII

56-56

24.07.1959

Cg 181300

96

CALIN ȘTEFAN „ ELENA

LUCEAFĂRULUI

NR.45

24.07.1959

Cg 181298

Cv

97

OGLAN VAS1LE

„ ELENA

CORNIȘA

15/A/6

22.07.1959

Cg 181287

98

GHIMICI VALENTIN „    MARIA

LUMINII

3/D/15

14.07.1959

Cg 181248

99

POPEANU GHEORGHE „     SILVIA

EROU GH. RUSU

4/E/l 1       \

18.08.1959

Cg 481366

100

MOȘNEGUȚU TRAIAN

„     MARIA

AVIATORILOR

15/B/9

29.09.1959

Cf454350

101

HRIȚCU GHEORGHE „   MARIA

ORIZONTULUI

2/C/6

23.06.1959

Gf238670

102

ONICĂ GHEORGHE-DAN

NICOLAE BĂLCESCU

12/D/19

27.07.1959

Cg 181311

103

MOROZAN ZAHARIA

„    CONSTANȚA

CORNIȘA

9-28

20.06.1959

Cf106365

104

CIREAȘĂ DUMITRU „   AURELIA

MARTIR HORIA

12/A/15 '

15.08.1959

Ci 817261

105

TUDOR LUCIAN

„   MARIȚA

VULTURULUI

NR.5

31.07.1959

Cg 181325

106

DUDĂU VASILE

„ AGUR1ȚA

MIORIȚEI

10/E/ll

06.08.1959

Cg 181340

107

GRUDINSCHI VILI

„     VALERIA

CORNIȘA BISTRIȚA

8/B/39

07.03.1959

Cg 0949657

108

ROTARU COSTICĂ „   ANA

CIREȘOAIA

NR. 46

01.08.1959

Cg 181331

109

BÂISAN MIHAI

„   ANA

BUCEGI

NR.90

05.08.1959

Cg 181337

110

FLOROIU VASILE

„    ELENA

LETEA 4/B/20 ‘

25.07.1959

Cg 181307

111

LĂZĂRESCU PETRU

„     NICOLETA

ȘOIMULUI

14/B/12

30.07.1959

Ci 156404

112

BOUREANU COSTICĂ

„    AURICA

BUCEGI

135/12

05.08.1959

Cg 181339

113

TRĂISTARU VASILE

„     AN ETA

PR. BRADULUI

125/A/15

08.08.1959

Ci 145979

114

PALOȘANU NECULAI „   ANICUȚA

STADIONULUI

32/B/4

05.08.1959

C3 163288

115

NISTOR AUREL „ SILVIA

CALEA MĂRĂȘEȘTI

NR. 165 AP. 33

18.06.1959

Ci 595266

116

HAGIGHEANU MIRCEA

„     VALERIA

VENIAMIN COSTACHE 11/A/ll

29.08.1959

Ci 145541

117

BICA IOSIF

„ SILVIA

CORNIȘA

12/B/21    '

15.08.1959

Cb 494964

118

DOROFTEI VASILE

„    TEONIA

V. ALECSANDR1

2/C/10

25.05.1959

Cg 181068

119

STEJAR VASILE

„ EUGENIA

PANSELELOR

3/C/l

13.06.1959

Cg 181147

120

FANACHE IOAN

„   CATINCA

DORULUI

NR. 8

02.07.1959

Cf149105

121

LUPU VASILE „ MARIA

9 MAI

l/B/6

21.08.1959

Cg 181378

122

PLĂCINTĂ IOAN

„    ILIANA

DIMITR1E CANTEMIR

NR. 25

22.08.1959

Cg 0951023

123

OSTAP TITE

„ LIUBA

PANSELELOR

8/A/l

29.08.1959

Cg 181406

124

ADAM ANTON „ MARIA

CORNIȘA

22/B/17

21.07.1959

Cg 181283

125

MANEA TEODOR „   MARIA

LETEA

14/C/12

01.03.1959

Cb 778392

126

BITCA ȘTEFAN „   MARIA

ALECU RUSSO

31/B/5

28.08.1959

Cg 181404

127

SOLOMON VASILE

„    MARIA

CORNIȘA

14/D/13   "

24.09.1959

Cf150377

128

EANOVICI ENEA

„    MARIA

POET CÂRLOVA

NR. 14

10.07.1959

Cg 181241

129

STAN GHEORGHE „ MARIA

CORNIȘA

15/B/15

13.09.1959

Cf349704

130

LUPU GHEORGHE

„ ELENA

CREMENEA .

12/A/4

15.09.1959

Ci 467330

13 î

COMĂNESCU MIHAI

„     FLOARE

CORNIȘA

6/A/30

11.09.1959

Cb 0194372

132

CHIPER NECULAI „   ELENA

TRIUMFULUI

NR. 22

23.09.1959

Cg 181507

133

MERCAS VASILE     k

„   LUCREȚIA

N. TITULESCU

NR. 24

13.09.1959

Cf144597

134

MACARU AUREL

„    ELISABETA

CORNIȘA

NR. 32-17

09.09.1959

Cg 181442

135

DĂNCEANU GHEORGHE

„    ELENA

MIORIȚEI

15/B/7 ’

12.09.1959

Cg 181453

136

POPOVICI MIȘU

„ RUXANDRA-ȘTEFANI'A

TRANDAFIRILOR

13/B/8

14.02.1959

Cg 0949538

137

ADRIAN ANATOL

„ MAR1A-ELENA

ALEEA ARMONIEI

NR. 1

10.09.1959

Cd 889095

138

BARAGA CONSTANTIN

„     SILVIA

MILITARI

NR. I

14.08.1959

CI 144345

139

CĂRĂMIDĂ MANOLE „    RARIȚA

AUSTRULUI

NR. 38

11.09.1959

Cg 181464

140

ZANFIR CULIȚĂ

„   CATINCA

REPUBLICII

NR. 71

23.09.1959

Cg181481

141

HANGANU DUMITRU . „    ELENA

B-UL UNIRII

NR. 82

23.09.1959

Cg 181482

142

DAVID IOAN

„ FLOAREA

EROU GH. RUSU

2/A/9

25.09.1959

Cg181490

143

MELINTE VASILE

„   AURELIA

T. VLADIMIRESCU

NR.25

25.09.1959

Cg181492

144

HARET VASILE

„ MARIA

9 MAI

28/B/4

07.02.1959

Cg 0949488

145

DOCHIȚOIU C-TIN

„ ’     DIN1SIA

CALEA MOLDOVEI

NR. 192

21.10.1959

Cg 181622

146

CREȚU DUMITRU „ ELENA

N. TITULESCU

3/A/7

26.11.1959

Ci 509629

147

BUDA IOAN

„ MARIA

PANSELELOR

10/A/10

09.10.2009

Cf149258

148

SESERMAN GHEORGHE „      IULIA

CORNIȘA

18/D/16

21.10.1959

Cg 0971089

149

PASCU PAVEL

„ ELISABETA

BUCEGI

NR. 68

14.10.1959

CF460719


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIRTU POPOVICI

ANEXA NR. 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU                                   LA HOTĂRÂREA NR tyj? DIN ^5. !C - 2009

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

LISTA NOMINALĂ

cu familiile din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani

de Ia căsătorie în anul 2008 și cărora Ii se conferă „Diploma de Onoare” și premiul în bani

Nr. crt.

Numele și prenumele soț + soție

Adresa

Data căsătoriei

Nr. și seria certificatului de căsătorie

Obs.

1

RADU VASILE

„ ELENA

REPUBLICII

40/A/34

06.06.1958

CI 478091

2

ANDONE ȘTEFAN „   MARIA

DORULUI NR. 24

29.12.1958

Cd 238820

3

ARGINT NECULAI „   ZENOVIA

MUNCII

46-D

29.01.1956

Ce 320519

4

CÂRLAN MIHAI

„   JULIETA

PANSELELOR

10/B/15

14.10.1956

Cd 218133

5

POPA DUMITRU „ CECILIA

PLAIULUI

NR. 35

31.12.1958

Cg 0949220

PREȘEDINTE^.

FEC^|On


ȚA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU ÎNJPQVICI