Hotărârea nr. 338/2009

 Hotărârea nr. 338 din 29.09.2009 – prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unui Plan Urbanistic Zonal pentru un teren din municipiul Bacau.

HOTĂRÂRE prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal pentru un teren din municipiul Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Art. 32 din Ordonanța nr. 27/27.08.2008 pentru modificarea si completarea Legii nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului si Urbanismul;

  • - Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții precum si Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 38/31.03.2000;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. « a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

  • - Avizele prealabile de oportunitate ale structurii specializate conduse de către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau;

  • - Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36 (9) si ale art. 45 (2), lit. « e» si (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate conduse de către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau, in vederea întocmirii Planului Urbanistic Zonal si eliberării Certificatului de Urbanism pentru următorul amplasament:

- STR. MARASTI, NR. 32 BIS - CONSTRUIRE - EXTINDERE CENTRU COMUNITAR PENTRU COPII SI BATRANI «MOZAIC » - beneficiar FUNDAȚIA DE SPRIJIN COMUNITAR, din Bacau.

ART, 2 — prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarului si Biroului Autorizații in