Hotărârea nr. 331/2009

 Hotărârea nr. 331 din 29.09.2009 – prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate conduse de Arhitectul ªef al municipiului Bacău, în vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice.

HOTĂRÂRE

prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

 • - Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Art. 32 din Ordonanța nr. 27/27.08.2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si Urbanismul;

 • - Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții precum si Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 38/31.03.2000;

 • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. «a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Avizele prealabile de oportunitate ale structurii specializate conduse de către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau;

 • - Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36 (9) si ale art. 45 (2), lit. « e» si (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba avizele prealabile de oportunitate ale structurii specializate conduse de către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau, conform anexei la prezenta hotarare, in vederea intocmirii Planurilor Urbanistice Zonale si eliberării Certificatelor de Urbanism pentru următoarele amplasamente:

 • 1.1. - STR. CL. MOLDOVEI, NR. 244 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SERVICIU, CLĂDIRE BIROURI SI SHOWROOM MATERIALE DE CONSTRUCȚII, REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI - beneficiar S C. SORELLY COM S.R.L., din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins al zonei;

 • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietarii ;

 • - avizului Politiei Rutiere ;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitari (energie electrica, apa, canalizare) ;

 • 1.2. - STR. CIPRIAN PORUMBESCU - CONSTRUIRE SPATII DEPOZITARE (5 MODULE) PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCȚII, TEHNICO-SANITARE, TEXTILE, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI - beneficiar POPA IULIAN-ADRIAN, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins al zonei;

 • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății;

 • - avizului Politiei Rutiere ;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare) ;

 • 1.3. - STR. ION ROATA, NR 24 - CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI - beneficiari MEI ROȘU BRANDUSA-TAMARA SI MEI ROȘU DORIAN-ADELIN, din mun. Ploiești, jud. Prahova, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins al zonei;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare) ;

 • 1.4. - STR. VIITORULUI, SOLA 25, PARCELA 130 - CONSTRUIRE LOCUINȚA, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, beneficiar BUTUCARU IOAN, din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

 • 1.5. - STR. REPUBLICII, NR. 37 A - CONSTRUIRE LOCUINȚA P + 1 SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiar FERARU NICU, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins ;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare) ;

 • 1.6. - STR. CL. MOLDOVEI, NR. 47 B - CONSTRUIRE LOCUINȚA, beneficiar LAZ AR LUCIAN, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins ;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare),

 • 1.7. - STR. VERONICA MICLE, S 61, P 27/10 - CONSTRUIRE LOCUINȚA, MAGAZIE SI RACORDURI UTILITATI, beneficiar DOBRIN ADRIAN, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins ;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare) ; ART. 2 — Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarilor si Biroului Autorizații in

Construcții.


PREȘEDIT^Nr. 331

Din 29.09.2009—

O.P., I.M./R.T./Ex.l/Ds. I-A-4AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE in vederea emiteri certificatului de urbanism

Următoarele solicitări sunt avizate favorabil pentru emiterea certificatului de urbanism cu posibilitatea intocmirii planului urbanistic zonal aferent:

 • 1.1. - STR. CL. MOLDOVEI, NR. 244 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SERVICIU, CLĂDIRE BIROURI SI SHOWROOM MATERIALE DE CONSTRUCȚII, REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI - beneficiar S.C. SORELLY COM S.R.L., din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins al zonei;

 • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietarii;

 • - avizului Politiei Rutiere ;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitari (energic electrica, apa, canalizare);

 • 1.2. - STR. CIPRIAN PORUMBESCU - CONSTRUIRE SPATII DEPOZITARE (5 MODULE) PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCȚII, TEHNICO-SANITARE, TEXTILE, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI - beneficiar POPA IULIAN-ADRIAN, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins al zonei;

 • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor dc parcare in incinta proprietății;

 • - avizului Politiei Rutiere ;

 • - soluțiilor dc racordare la principalele utilități (energie electrica, apa, canalizare) ;

 • 1.3. - STR. ION ROATA, NR. 24 - CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI - beneficiari MEI ROȘU BRAND USA-TAM ARA SI MEI ROȘU DORIAN-ADELIN, din mun. Ploiești, jud. Prahova, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins al zonei;

 • - soluțiilor dc racordare la principalele utilitari (energie electrica, apa, canalizare);

 • 1.4. - STR. VIITORULUI, SOLA 25, PARCELA 130 - CONSTRUIRE LOCUINȚA, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, beneficiar BUTUCARU IOAN, din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

 • 1.5. - STR. REPUBLICII, NR. 37 A - CONSTRUIRE LOCUINȚA P + 1 SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiar FERARU NICU, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins ;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

 • 1.6. - STR. CL. MOLDOVEI, NR. 47 B - CONSTRUIRE LOCUINȚA, beneficiar LAZAR LUCIAN, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins ;

- soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

 • 1.7. - STR. VERONICA MICLE, S 61, P 27/10 - CONSTRUIRE LOCUINȚA, MAGAZIE SI RACORDURI UTILITATI, beneficiar DOBRIN ADRIAN, din Bacau, cu prezentarea :