Hotărârea nr. 330/2009

 Hotărârea nr. 330 din 29.09.2009 – privind completarea Hotararii nr. 97/29.03.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construire «Cladire pentru Servicii Medicale, Spatii Comerciale - Utilitati si Anexe, Spatii Cazare, Realizare Lucrari Tehnico-Edilitare» in str. 9 Mai, nr. 1 C + D din Municipiul Bacau.

privind completarea Hotărârii nr. 97/29.03.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construire « Clădire pentru Servicii Medicale, Spatii Comerciale - Utilitati si Anexe - , Spatii Cazare, Realizare Lucrări Tehnico-Edilitare» in str. 9 Mai, nr. 1 C + D din Municipiul Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • - Cererea S.C. IMMOBIL1ARE ITALO ROMENA S.R.L., înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 44087/10.09.2009 ;

  • - Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare ;

  • - Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții precum si Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 38/3 L03.2000 ;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

  • - Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36 (9) si ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 97/29.03.2007, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construire « Clădire pentru Servicii Medicale, Spatii Comerciale - Utilitati si Anexe Spatii Cazare si Realizare Lucrări Tehnico-Edilitare », str. 9 Mai, nr. 1 C + D, din Municipiul Bacau, ce se va realiza pe teren proprietate particulara, cu o noua funcțiune si anume: - Servicii bancare si birouri pentru activitate financiar-bancara si amplasare firme luminoase - Amenajare sucursala banca la subsol, parter si etajul I.

BENEFICIAR - S.C. IMMOBILIARE ITALO ROMENA S.R.L.

ART. 2 - Pre±ehtajHdtarare va fi comunicata beneficiarului si Biroului Autorizații in