Hotărârea nr. 322/2009

 Hotărârea nr. 322 din 29.09.2009 – privind actualizarea Nomenclatorului stradal al municipiului Bacău.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere

-Prevederile O.G.nr. 63/2002,art,2 lit.”d”,privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

-Prevederile O.U.G.nr.97/2005 , art. 40(1) privind evidența, domiciliul, reședința si actele de identitate ale cetățenilor români;

-Adresa nr.42605/14.07.2008 din partea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor-

-Adresa nr.44178/4.08.2008 din partea Arhivelor Nationale-Directia Județeană Bacau

-Adresa nr.24296/11.02.2009 primita din partea Comisiei de Atribuire Denumiri a județului Bacau -Referatul nr. 5057/14.05.2009 al Direcției de Drumuri Publice, Serviciul Rețele si Iluminat Public -Acordul nr.5417/22.05.2009 ai Comisiei tehnice de lucru municipala pentru demararea atribuirii sau schimbării de denumiri a unor străzi din municipiul Bacau

-Adresa nr.36758/15.06,2009 primita din partea Comisiei de Atribuire Denumiri a județului Bacau -Prevederile art.47 si art.l 17 lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale , republicata;

Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”c”, alin.(5) lit.”d” și ale art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea Nomenclatorului stradal al municipiului Bacau ,conform anexei care face parte din prezenta hotarare.

Art.2.Se vor scuti de la plata cheltuielilor ocazionate de preschimbarea actelor de identitate cetățenii care locuiesc pe străzile a căror denumiri au suferit modificări cu ocazia actualizării Nomenclatorului stradal.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată la Direcția Drumuri Publice, Serviciul Rețele și Iluminat Public , Inspectoratul de Poliție a Județului Bacău, Poliția Municipiului Bacau, Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor Bacau, Direcția Județeană de Poștă Bacău, Romtelecom Bacău, E-ON Moldova Furnizare S A., E-ON Gaz S.A., Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din Municipiul Bacău, Direcția Juridica si Administrație Locala, Direcția Patrimoniu, Direcția Impozite și Taxe Locale, Biroul Urbanism, Biroul Autorizații in Construcții , Co              Cadastru , Serviciul de Stare Civilă Bacău si Poliția Primăriei


Municipiului BagăifE^-


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC NICOLAE- IDIU POPOVI

Nr. 322

Din 29.09.2009

O.P., I.Gh,C.S./R.T././Ex.l/Ds. I-A-4

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexă la Hotărârea nr. 322 din 29.09.2009


NOMENCLATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI BACAU

NR.CRT

STRADA

CARTIER

DENUMIRE VECHE HCL/decizia infiintarii

DE LA

PANA LA

INTERSECȚII

DIMENSIUNI

STARE DRUM

LUNGIME

LĂȚIME

LAT.TROT.

STANGA

DREAPTA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ALEI

1

ALEEA ARMONIEI

Sturza

Erou Gheorghe Nechita

se infunda

130

3,5

asfalt

2

ALEEA ATENEULUI

Sturza

Aleea Codrului Dec.

Razboieni,spate Ateneu

se infunda

150

—.....

3,5

asfalt

225/27.06.90

3

ALEEA CONSTRUCTORULUI

Aviatori 2

Calea Republicii

Aleea Otelarilor

734

3,5

1

asfalt

4

ALEEA ELECTRICIENILOR

Aviatori 2

Bicaz

Bicaz

463

3,5

1

asfalt

; 5

ALEEA ETERNITĂȚII

Cremenea

Calea Marasesti

Comisa Bistriței

386

4

asfalt

: 6

ALEEA GHIOCEILOR

Cremenea

Aleea Fagului

Stadionului

Pictor Theodor Aman

630

7

1.1,5

beton

i 7

ALEEA IULIAN ANTONESCU

Centru

HCL 141/26.07.01 ;9 Mai

Piața Revoluției

230

7

1,5 2

asfalt-balast

8

ALEEA METALURGIEI

Aviatori 2

Bicaz

Bicaz

Aleea Otelarilor

896

3,5

1

asfalt

9

ALEEA MOLDOVIȚEI

Gheră iești

HCL 264/31.07.07 Calea Moldovei

Calea Ferata

155

____

3,5

neame najat

10


iALEEA OTELARILOR

I


ț

i Aviatori 2


11


ALEEA PARCULUI


Cancicov


ALEEA PROIECTANTULUI


Aviatori 2


ALEEA VIȘINULUI


Cremenea


BULEVARDE


14


BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN


Bistrița Lac

i


BULEVARDUL IONIȚA SANDU STURZA

Sturza


16


i

| BULEVARDUL UNIRII Centru


Calea Republicii


Aleea Metalurgiei


Aleea Otelarilor, Bicaz


Bicaz


385


Razboieni


Bicaz


Miron Costin


Constantin Ene


bulevardul ^Alexandru cel Bun ■se înfunda


iMăgură Casin 800

i                                                                                                                                                                                        :

i                       i 721


Aurel Marcu, Lecca, Dr.Aroneanu

Dec.225/27.06.90


B-dul I.V.Stalin dul 6 Martie


iCarol I,Calea

| Romaneasca

! Revoluției

j


i9 Mai


I.L.Caragiale


Florilor, Nufărului


Miron Costin , 570


B- ■

I Calea Marasesti


Razboieni, Erou Gheorghe Nechita, Vasile Alecsandri


Razboieni, Ion iGhelu

Destelnica


i 1100


Nicolae Balcescu Tecuciului


i

iMihai Viteazu, 9_Mai, Nicu


9 Mai, Nicu Enea, Vadul Bistriței, Calea Enea, Romanului I.L.Caragiale


1900


9

3,5

6

3,5

3,5

12

9

14

I 10

11

I

1

asfalt

I

asfalt

i 1

asfalt

i

i 1

asfalt-

I

beton

1,5 2

beton

""..........

1,5

i

beton

1,6_6

asfalt


rn    ~

l 2 <

3

1------------1------------1

5

1 6

1 1

9

| 10

11

1

Alba lulia, lașilor, Ozanei,Dr.

Alba lulia,lașilor, Ozanei,

BULEVARDUL VASILE PÂRVAN

;cfr

I

I.C.Bratianu, B-dul 23 August Dec.225/27.06 .90

Gh. Donici

Arcadie Septilici

Constantin Istrate, Procopie Strat Dimitrie iCantemir, iTudor Vladimirescu, Militari

Dr. Constantin Istrate,

, Procopie Strat, Dimitrie Cantemir, Tudor Vladimirescu, ; Militari

i

795

9

1,5

asfalt

CĂI

18 I CALEA BÂRLADULUI

Șerbănești 1

_ .   _        . , limita Bacau-

Calea Romanului .. . .

; Vaslui

Triumfului, Câmpului

2000

14

asfalt

.           . J

i

i

Luminii,Erou

B_dul.lonita

1

Gheorghe

Sandu Sturza

Rusu,9 Mai,

.Vasile

19 CALEA MĂRĂȘEȘTI

Cornișa

B-lonita Sandu Sturza

Garofitei.Letea

Erou Ciprian

Pintea,Aleea

Alecsandri, Dumbrava

2100

14

3_7

asfalt

Eternității,Pict

Roșie,Razboie

i

or Ion

ni.Spiru

I

i

Andreescu,

Haret.Frasinulu

i

: Letea

i,Castanilor

i

!

Gării,

20 CALEA MOINEȘTI

Mărgineni

I Energiei

limita Bacau iMoinest

Abatorului, Arcadie

Bradului

2570

9_12

1.5

asfalt

i

i

i

Septilici

i


21


[CALEA MOLDOVEI


Gherăiești


Ștefan cel

Mare.Barnat


C.F, Roman


1 6

|         7

i

Austrului,

Frunzei, Lacramioa-irelor, Nalbei, i Zambilelor,

Trecatoarea

Gladiolei,

Gheraiesti,

Ecaterina

Linistei,

Teodoroiu,

1

I

Arinilor, Victor .Nadolschi,

1 Lunca Bistriței

2973

I14


1,5


[asfalt

i


22


CALEA

DR. ALEXANDRU SAFRAN

i


23


CALEA REPUBLICII

Constantin

Mușat


Republicii


Calea Onesti/HCL;.. .

38/24.02.05 'Narciselor


General Ștefan

Guse


Poligonului


i

i

■AlexeiTolstoi,

■ Constantin

Mu sat


3692


7 15


Bicaz


i

1

1

j Narciselor,

limita Bacau-

Aleea

I Aviatorilor,

Ri mi irpcfi

, Otelarilor,

^Aeroportului,

3700

14

Chimiei

Condorilor,

I

1

1

[Agudului

2

i


asfalt


asfalt

I

I


10

11

24


CALEA ROMANULUI


. .                 limita Bacau-

. bulevardul Unirii _

Roman


i Plaiului,

I                                            1

iTheodor

Neculuta Calea I Bârladului, Viitorului, Șiretului, Costache Radu, Iasomiei,


Serbanesti,

Sălciei,

Colonel

Nicolae

I Draghici,


14


asfalt


iCapitan Ernest Prof.dr.

ȘTartescu,

[Constantin

[ Platon

i


Gheorghe Marinescu, I Spicului, [Vadul Pomilor, | Silistei, ■Pomilor, i Romanței

i


.1


FUNDĂTURI

FUNDĂTURĂ BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU


CFR


i

[Tudor

;Vladimirescu


• Bogdan Petriceicu Hasdeu


65


balast


26

FUNDĂTURĂ STADIONULUI

Milcov

i

i

Stadionului

Stadionului

se infunda

Milcov

60

6

beton-asfalt

27

FUNDĂTURĂ TROTUȘ

Sturza

Fdt.Manghevici,

Olga Bancic

ilon Ghelu Destelnica

se infunda

i

1

1

1

!

! 70

6,8_4

___________________j._

asfalt

PIEȚE

28

PIAȚA GĂRII

Gării

:M.Eminescu

Avram lancu

100

10

i

2

asfalt

0 I                 1

I 2

I          3

i—;—

1          5         |       6

1—T—

8

9

10

11

29 PIAȚA REVOLUȚIEI

Centru

iDec.225/27.06. :90

M.Viteazu

7'                                             ;----

1                     ! Aleea Ion

Pasajul Revoluției Antonescu,

Strap. Luminii

1

1

141

9

1,5

asfalt

30 PIAȚA TRICOLORULUI

Centru

HCL 205/26.11.01 Calea Marasesti

iLuminii-fata Casa

            Luminii

ide Cultura

i

Erou Gheorghe jRusu

i

I

' asfalt

TRECĂTORI

31 TRECĂTOAREA 9 MAI

Centru

Precista

9_Mai

se infunda

235

3,5

asfalt

:TRECĂTOAREA

32 GHERĂIEȘTI

Gherăiești

Calea Moldovei

Cantonului       Austrului

i

370

6

beton

33 TRECĂTOAREA ISLAZ

■Șerbănești 1

^Tecuciului

se infunda

i

300

4

balast

TRECĂTOAREA

^Tecuciului

i

i

34 TECUCIULUI

Șerbănești 1 Credinței

se infunda in obor,

300 j

I

7 i          asfalt

i                                                                                              ;

i                                                                                              1

STRĂZI

!

!                                                                                                                                                                                                                        I

i

i

asfalt-

35 1 MAI

'Bistrița Lac

Valea Alba

Nicu Enea       iAna Ipatescu

Ana Ipatescu

295 I

i

7      1,5 2     ‘

- beton

1 0

1 1

I 2

I

I 4

! 5

I 6

I         7         I

8 I

9

| 10

11

1

36

113 SEPTEMBRIE

i

Tache

Alexei Tolstoi

Marasti

Gheorghe Glod

i

i

i                                                                                                                                                                                        ;

Gheorghe Glod

i

732

7

i

asfalt

i

i

!

i Costache Negri, losif

losif Cocea,

37

22 DECEMBRIE

i Ștefan cel iMare

Vasile Roaita

Dec.225/27.06.90

Mioriței

Aprodu Purice

■ Cocea, Primăverii,22

i

Primăverii, Alunului,

1080 ■

7

1_1,5

beton+ asfalt

! Decembrie, Venus j Venus

38

8 MARTIE

Ștefan cel Mare

Fagului

! Sucevei

I                                                                                                                                                                                 :

I                                                                                                                     i

310

4

1_1,5

asfalt

39

I

9 MAI

Centru

str.Pavel si Ana Cristea,Bernath

i

i

Calea Marasesti

Ștefan cel

Erou Gheorghe

Rusu,

Aleea Ion Antonescu,

Ana Ipatescu,

Progresului, Trecatoarea 9 Mai, Bulevardul Alexandru cel

1528

12

2 3

asfalt

40

ABATORULUI

CFR

;Andrei,Poet G rând ia

Brândușei

Mare,Mioriței

■Calea Moinesti

Dumbravei, Popa Șapca, bulevardul

Unirii, Lucretiu Patrascanu

Bun, Valea Alba, Ana Ipatescu, Bulevardul Unirii

700

7

1,5

asfalt

Calea Republicii

.. .

.....

asfalt-

41

AEROPORTULUI

Aviatori 1

■Aerogara

Henri Coanda

Henri Coanda

532

7

1,5_2

beton

42

AGUDULUI

Republicii

Calea Republicii

Calea Republicii

976

4

balast

0

1                  1                 I 2

I

1 4

I 5

6

7

8

8

10

11

1

1

iPoet Vasile

Carlova

Liliacului,

Morii,

43

ALBAIULIA          CFR

Tineretului

Bulevardul

Bulevardul

607

7

2

asfalt

Vasile Parvan

Vasile Parvan

44

ALECU RUSSO        Milcov

'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                i

i

i

Stadionului

Milcov,sub pod,Orizontului

1379

7

1,5

asfalt

45

i

ALEXANDRU GOLESCU CFR

1

Dr.Constantin Istrate

Ozanei

70

6

1-1,2

asfalt

Drumul

46

'ALEXANDRU          • _ u

LAPUȘNEANU        Tache

iSocialismu-lui

Dec.225/27.06.

Alexei Tolstoi

1 Marasti

Gheorghe Glod

770

9_10

1,5

asfalt

,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                I

90

i

47

ALEXANDRU VLAHUȚĂ CFR

Tudor

Vladimirescu

Dimitrie Cantemir

70,9

..        —I

6

1

asfalt

Carpati,

Violetelor,

Garofitei,

48

ALEXEITOLSTOI       Tache

'Spiru Haret

'Calea Onești

Bicaz, Bucegi,13 Septembrie, Alexandru

Garofitei, Constantei

1630

7_9

1,5

asfalt

Lapusneanu

49

ALUNULUI             Ștefan cel

Mare

Berari ei, Constanți n David

Venus

22 Decembrie

I

100

6

beton

1 0 | 1

I 2

I         3

I          4

50 ANAIPATESCU

Bistrița Lac

Buna Vestire

i

I

Mihai Viteazu

: 51 APRODU PURICE

I

Ștefan cel Mare

Ștefan cel Mare

52 APUSULUI

Gării

I

i

Maramureș

53 ARCADIE ȘEPT1LICI

CFR

■Cărămizilor

Dec.225/27.06.90

General Ștefan Guse

i 54 ARDEALULUI

G.Bacovia

Gradinariei

Mioriței

55 ARINILOR

Gherăiești

Calea Moldovei

i 56 ARȚARULUI

*

Șerbănești 1

Sublocotenent i .Adam

57 AUREL VLAICU

Bistrița Lac

I.L.Caragiale

I 58 AUSTRULUI

; Gherăiești

: Calea Moldovei

59 AVIATORILOR

Aviatori 1

i

Calea Republicii

| 5

1 6

7

8

9

10

11

Pietii,9 Mai,

Petru Rares,

I.L.Caragiale

Poet Andrei

Muresanu,1

9 Mai, Florilor,

1 Mai,

646

7

1,5-2

beton

Mai

Nufărului

Prelungirea Bradului

22 Decembrie

I

Bucium,Ion lonescu de la Brad

Calugareni,

Hatman Berescu

600

......

7

1,5_2

beton

Maramureș

360

4

beton

Localitatea Barați

Bulevardul Vasile Parvan

2610

7

1,5

asfalt

■ ■

Martir Cloșca,

Ion Luca

Neagoe Vodă, Decebal

I

Martir Crisan

352

7

1,5_2

beton

Lunca Bistriței

Victor

ÎNadoIschi

1358

7_8

1

balast

Dimitrie Busila

i                              ■ ■ "■■■ "

178

3,5_5

1

asfalt

Banu Mărăcine

54

3,5

asfalt

Trecatoarea

; Gherăiești

| Corbului

630

3,5

1

beton

Neptun,Victor Babes

Henri Coanda, Neptun

i

i

i

Henri Coanda

1545

...

6

1,5

asfalt

I 0

I 1

I 2

I

3

I        4

60

AVRAM IANCU

Gării

I

Gării

61

BANATULUI

Gării

Mihai Eminescu

I       5..

6

I         7

8

9 V

10

11

Banatului

I

Bogdan

; Voievod

'                           I

291

7

1,5

beton

Erou Costel Marius Hasan

Avram lan cu

Mitropolit iVeniamin : Costache

; 441

7

1,5

beton-asfalt

62 : BANCA NAȚIONALĂ


iGrigore Tabacaru

G.Bacovia   ; Dec.225/27.06.90, G.Bacovia

; Dec.59/19.09.90


Mioriței


Neagoe Vodă Neagoe Vodă 630


1,5_2


i asfalt- i I beton '


63 BANU MĂRĂCINE


Bistrița Lac


Crângului


se infunda


Aurei Vlaicu, .Cronicar Ion ; Neculce


495 i


4,5_6 i


asfalt


64 BARAJULUI


Ștefan cel Mare


Vadul Bistriței


Lacul de acumulare


55


balast


i 65 BICAZ


Aviatori 2


iAlexei Tolstoi


intersecția Aleea Otelarilor, Aleea Proiectantului


i Aleea

Metalurgiei,

: Aleea

; Otelarilor, Chimiei .Aleea Electricienilor


i Gheorghe

I Glod, Marasti, j Calea

I Republicii,

' Aleea

| Otelarilor,

I Chimiei,

| Aleea

Proiectantului


1,5


i

■asfalt-

i beton


66

BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU

CFR

Ceahlăului

67

BOGDAN VOIEVOD

Gării

l

Oituz


se infunda după Fdt.B.P.Hasdeu


Mihai Eminescu


Caraiman


Ion Creanga


7,5


310    6


balast


asfalt


0 I               1

2

I          3          |         4

I           5

|        6        I         7

9

10

11

68 BRADULUI

Tipografilor

Mioriței

Garii-Pod

Mărgineni

TiPog^^. 'Nordului

Nordului       1

750

7

1,5

beton

69 BRÂNDUȘEI

CFR

Prel.A.Sahia      Gheorghe Donici

Tudor iVIadimirescu

; Prutului,

Andrei Saguna

951

7

1

beton-balast

[Gheorghe

70 BUCEGI

Tache

N.Cristea Decizia '       . _ . . .

nr.87/29-01.1964 Alexel Tolstol

Narciselor

Gheorghe     Glod, Marasti,

Glod, Marasti Teiului,

1350

7

1,5

beton

i

i

Fagaras

71 BUCIUMULUI

Ștefan cel Mare

;Vasile Stoica       Mioriței

Aprodu Purice

.              losif Cocea,

Primăverii,

;. .                 Primăverii,

;Venus        ..

iVenus

817

7

1,5

beton-asfalt

72 BUCOVINEI

Tipografilor

Ion Luca

George Bacovia

!                                                                                                                                                                                 i

Tipografilor | Tipografilor

620

3,5

1_1,5

beton-asfalt

i

Crăițelor,

73 : BUJORILOR

Gherăiești

HCL 298/29.10.041 Lunca Bistriței

i Crăițelor

Sanzienelor,

Margaretelor,

650

7

1

beton

Crizantemelor

10

1 1

1 2

I           3           |          4          |           5

1 *

1 ■>

9

10

11

! 77

1

C ARAI M AN

CFR

Bogdan        Tudor

Roza Luxemburg Petriceicu        ' . .. .

..   .              Vladimirescu

i                  Hasdeu

!

66

6

1

asfalt

78

CARPAȚI

Carpați

Spiru Haret      Garofitei

Frasinului, Castanilor

Violetelor

800

7

1,5

beton

79

CASTANILOR

Carpați

Calea Marasesti _ _x .

x               Garofitei

spate

i i

515

4

1

beton

80

CĂLUGÂRENI

i Ștefan cel Mare

Aprodu Purice Aprodu Purice

i Zefirului

i

Zefirului

820

7

1,5_2

beton

81

i

CEAHLĂULUI

CFR

Pavel Teacenco         .          Procopie Strat

;                   Vladimirescu

i Bogdan Petriceicu iHasdeu

, Dimitrie

■ Cantemir

i

188

4

1

asfalt

82

CERBULUI

Izvoare

înfrățirii            se infunda

i

148

6

balast

83

CEZAR BOLLIAC

"1

i Bistrița Lac

1 ’

. . .

.. .. *   .         Cronicar Ion       ...   _

Vasile Conta     ...   .           NicuEnea

Neculce         i

1

230

4

0,9

asfalt

84

CEZAR UNCESCU

1

Șerbănești 1

:                                                                                                                                                                                                            i

|se infunda in

HCL 355/30.10.03 Muncii

;camp

Locotenent Victor Botocan

841

6

neame

najat

_ .   _    ... .. limita Bacau-

Calea Republicii _

Rusciutea

Bicaz, înfrățirii,

Bicaz,

i Aleea

ElectricienilorC

himiei

: 85

CHIMIEI

Chimiei

Ciprian

Porumbescu

3851

7

1,5

asfalt

intersectează

înfrățirii,se

....     ramifica in

Chimiei si se

înfrățirii,

: 86

CIPRIAN PORUMBESCU

Izvoare

înfrățirii

i

Ciprian

■ Porumbescu

1600

3_6

1

asfalt

1

; infunda la statia

i

i                  ;de epurare

i

1

i

.           se infunda in

Chimiei              x     -

spate C. .C

Locotenet

87

CIREȘOAIA

Chimiei

Vasile Niculescu

1562

5

balast

J

I 2

1-------3-------

I-^—

I           5

I       6       |       7

I 8

I 9

10

11

i 88

COLONEL NICOLAE

Șerbănești 2

: General Eremia

336

neame

DRĂGHICI

HCL 355/30.10.03;Calea Romanului' . iGngorescu

I

6

1,5

najat

89

.CONDORILOR

Aviatori 1

Calea Republicii

AEROSTAR

629

7

asfalt

90

CONSTANTIN ENE

Cancicov

Oituz

Spiru Haret

Aleea Parcului

1112

7_9,5

1,5

asfalt

91

CONSTANTIN MUȘAT

i

Constantin ! Musat

Stejarului

HCL 133/27.10.95

Constantei

Calea Onești

î

900

7

1

asfalt, balast

92

CONSTANȚEI

Constantin

i

Sergent Constantin

Alexei Tolsoi

Tineretului

Musat,         j

1670

7

1

asfalt

Mușat

General

Ștefan Guse

93

CORBULUI

Gherăiești

Austrului

‘Austrului

580

5

balast

Erou Ciprian Pintea

Aleea Eternității,

i 94

CORNIȘA BISTRIȚEI

Cornișa

Letea

Pictor Ion Andreescu,

430

9

1,5

asfalt

i

Toamnei

95

COSTACHE NEGRI

Ștefan cel :Mare

I

Logofăt Tautu

22 Decembrie

I                                                                                                                                                                                 ■

i                                                                                                                                                                                 :

360

4

1

asfalt

96

COSTACHE RADU

Șerbănești 2

HCL 141/26.07.01 : Calea Romanului

Gheorghe

Hociung

‘ !

1250

6

neame najat

97

CĂPITAN ERNEST Itârțescu

Șerbănești 2

■ HCL 355/30.10.03 Calea Romanului

General Eremia

Grigorescu

I

Capitan Vasile Merica

291

6

neame

najat

98

i CĂPITAN IOAN BOROȘ

‘Șerbănești 2

I Decizie

133/27.10.95

General Grigore Cantilli

se infunda

190

5

balast

99

CĂPITAN VASILE MERICA

Șerbănești 2

HCL 355/30.10.03

Capitan Ernest ■Tartescu

se infunda

238

6

neame najat

100

CĂPITAN VICTOR

Șerbănești 2

: Decizie

General Grigore

!se infunda

PRECUP

133/27.10.95

Cantilli

!

80

5

balast

I 0 I                   1

I 2

I

“I —

i;—r

61

7

| 8 1

9

| 10 | 11

101 CRÂNGULUI

i

Bistrița Lac

I

(Marconi

I.L.Caragiale

Banu Mărăcine

! 160 '

7

.asfalt

102 ; CRĂIȚELOR

i                             ’

Gherăiești iHCL 298/29.10.04 Bujorilor

Orhideelor

Magnoliilor

650

7

1

beton

103 CREMENEA

Cremenea

■Miron Costin

Progresului

i

386

3,5

1

beton

-----------------

104 CRINULUI

Tache

; Marasti

se infunda

230

6

12

asfalt

i

i

Magnoliilor,

105 CRIZANTEMELOR

Gherăiești    HCL 298/29.10.04 Bujorilor

Sanzienelor

Orhideelor, Petuniilor,

750

7

1

beton

i Sanzienelor.

CRONICAR ION

1 Uo

NECULCE

Bistrița Lac ,

Nicu Enea

Banu Mărăcine

I I.L.Caragiale, I Cezar Bolliac

I.L.Caragiale

126

7

1,5

asfalt

107 CONSTANTIN PLATON

Șerbănești 2 HCL 355/30.10.

j General Eremia 031 Calea Romanului _ .

Grigorescu

350

6

neame najat

108 CUZA VODĂ

Tipografilor

Oituz

Emil Racovita

Păcii

Păcii

550

7

1,5

asfalt

109 (DACIEI

Tache

Teiului

se infunda

i Marasti

Marasti

649

3,5_6

1,5

asfalt

110 DECEBAL

George Bacovia

Neagoe Vodă

Ardealului

I

Martir Horia, Nucului

592

7

1,5

beton

111 DEPOULUI

Ștefan cel    HCL.13/21.02.

Mare       97

Bradului

■pe lângă

IC.F. Roman

1000

4,5

balast

112 DIGUL BÂRNAT

Ștefan cel Mare

Ștefan cel Mare

Prelungirea Bradului

Zefirului

808

7

1,5

beton

Cornului

; Sublocotenent lAdam

Nicolae Lascar

;Bogdan

..

113 DIMITRIE BUȘILA

Șerbănești 1 Dec.225/27.06.

90

Arțarului

610

6

balast

I 0

I 1

I 2

I

I            4

1       5

1 6

2

8

9

10

11

I

I

Alexandru

7 Noiembrie

Via huța, Bulevardul Vasile Parvan,

Bulevardul Vasile Parvan

114

DIMITRIE CANTEMIR

,CFR

Dec.225/27.06.

90

Drag os Vodă

Ceahlăului

406

7,5

1_1,5

beton

'George

i

...

!

Cosbuc

......

115

DORULUI

Șerbănești 1

HCL 53/31.03.00

Muncii

se înfunda in câmp

Muncii

Gheorghe Vranceanu

980

7

balast

I

Liliacului,

116

DR.CONSTANTIN

CFR

Drag os Vodă

Poet Vasile

Bulevardul iVasile Parvan,

Bulevardul .Vasile Parvan,

365

7

1 1,5

beton

ISTRATE

Carlova

Xenopol

Xenopol, i Alexandru

Golescu

- ’

: 117

DR. VICTOR BABEȘ

Aviatori 1

Aviatorilor

C.F.industriala

^Neptun

i

565

5_6

1

asfalt

!

Dr.Constantin

I i

Tudor

JVIadimirescu

i Istrate,

118

DRAGOȘ VODĂ

CFR

Ozanei

Gloriei

i Procopie Strat,Dimitrie Cantemir

355

7

balast

119

DUMBRAVA ROȘIE

Centru

i

Calea Marasesti

Razboieni

118

6

1,5

beton

120

DUMBRAVEI

: Centru

Pietii

9_Mai

180

11

2

beton

121

ECATERINA TEODOROIU

Gherăiești

I.Brosteanu

Calea Moldovei

se infunda

i

318

6

asfalt

122

ECATERINA VARGA

George

| Bacovia

Neagoe Vodă

T raian

Traian

i

355

5,5

1_1,5

asfalt

30 Decembrie

123

EMIL RACOVIȚĂ

Tipografilor

Dec.

Energiei

George Bacovia

i

Cuza Vodă

125

7

1,5

beton

225/27.06.90

I 0 I

I 2

I            3

1—;—

1           5

1 6

1        7

10

11

Mihai lEminescu,

Păcii,

Emil Racovita,

George

Bacovia

124 ENERGIEI

Gării

Ghe.Buzdugan, Vultur,Ghe Dimitrov

Oituz

Mioriței

Mitropolit Veniamin Costache, Erou Costel Marius Hasan

730

14

1,5_2

asfalt

1

125 EROU CIPRIAN PINTEA

Cornișa

; Bujorului, Dec. 225/27.06.90

Calea Marasesti

Alecu Russo

Cornișa

Bistriței, Alecu

Russo

564

7_9

1,5

asfalt

EROU COSTEL MARIUS

12b ,,._ ..,

HASAN

Gării

i

Casele Naționale Dec.

225/27.06.90

Energiei

Gării

Banatului

410

6

1,5

asfalt

■    EROU GHEORGHE

RUSU

Vasile Alecsandri

1

Centru

Dec.

225/27.06.90

Calea Marasesti

9 Mai

i

!

251

6

2 4

asfalt

EROU GHEORGHE NECHITA

Sturza

111 Iunie Dec.

Bulevardul

Vasile Alecsandri

Aleea

i

152

fi

1

asfalt

225/27.06.90

I.S.Sturza

Armoniei

i

O

129 FAGULUI

Ștefan cel Mare

Parcului

■Prelungirea

■ Bradului

Ion lonescu de la iBrad

‘Vrancei, Vulturului, 8 Martie

1

Vrancei,

i Vulturului

250

6

1_1,5

asfalt-beton

130 FĂGĂRAȘ

Tache

HCL 44/24.02.04

Bucegi

Teiului

i

550

7

beton

Bulevardul

Livezilor, Valea Alba

131 FLORILOR

Bistrița Lac

i

Alexandru cel Bun

Ana Ipatescu

Valea Alba

349

7

2

beton

132 FRASINULUI

Carpați

Pelin Adam

; Calea Marasesti

Carpați

153

7

1,5

beton

133 FRUNZEI

Gherăiești

! Calea Moldovei

, se înfunda

720

7

beton+ balast

i 134 GAROFIȚEI

Carpați

i

Spiru Haret

1

i Letea

Alexei Tolstoi, Carpați, Castanilor

Alexei Tolstoi

1

1346

7

1,5

beton-asfalt

I 0

1 2

1           3

I *

|          5          I        6

7

8

8

10

11

I

i

i

■---- -                —T-----------------------

I

Mihai Eminescu, Avram

i

135 GĂRII

i Gării

• Calea Cosminului

Oituz

Bradului-Pod

Mărgineni

lancu,Erou Costel Marius

Hasan,

Maramureș,

1340

7_14

1,5_2

asfalt-beton

......- --------

Alexandru cel Bun

—- -.....- - ■

^se infunda la bl.9-:

Mioriței

136 GEORGEAPOSTU

Centru

Dec.

9 Mai

111 Calea

207

5,5

1.5

asfalt

225/27.06.90

; Marasesti

137 GEORGE BACOVIA

G.Bacovia

Gimnaziu, Regina Maria,Filimon Sirbu,Calea Moinesti

Bulevardul Unirii

Păcii,Emil ; Energiei            _

Racovita

i

Banca Naționala, Ion Luca, Tipografilor, Bucovinei, Nordului

1045

7

1,5_2

asfalt-beton

138 GEORGE COȘBUC

1

iCFR

;Tudor :Vladimirescu

i Dimitrie Cantemir

I

70

6

balast

139 GEORGE ENESCU

Tache

Marasti

se infunda

421

6

1.5

asfalt

Andrei

140 GHEORGHE ASACHI

iCFR

Viilor

Tisei             ÎSaguna,

300

6,5

balast

i

l Prutului

i Morii,

Alexandru Sahia

i Bulevardul

141 GHEORGHE DONICI

CFR

Tache lonescu

i Tineretului

Brândușei        iVasile Parvan,

860

78

1,5

asfalt

!

Dec.225/27.06.90

i                     : Poet Vasile

Carlova,Tisei

i

142 GHEORGHE GLOD

Tache

ISecerisului, Bela

1

iBrainer Dec.

225/27.06.90

Bicaz

Alexandru        Bucegi,13

Lapusneanu      Septem-brie

Bucegi,13

Septembrie

450

6

1,2

asfalt

i

Costache

143 GHEORGHE HOCIUNG

i

Șerbănești 2

HCL 141/26.07.01

■câmp

! limita municipiului .      _ , „

i            .        ILeon Sakellary

'spre Vaslui                      7

Radu,

Gheorghe

1025

6

neame

najat

i

i

Negel

10

I                       1

I 2

*

I           5

6       |        7

8

9

10

11

144

GHEORGHE LAZĂR

CFR

Viilor

Viilor

I

149,8

4,5

0,5_1

balast

. 145

GHEORGHE NEGEL

Șerbănești 2

HCL 141/26.07.01

i Șiretului

Gheorghe ;Hociung

500

6

neame

najat

: 146

GHEORGHE ȘINCAI

:CFR

! Viilor

; Andrei Saguna

231

8

balast

147

GHEORGHE VRĂNCEANU

Șerbănești 1

HCL

355/30.10.2003

; Dorului

Grigore Tabacaru

I

310

6

neame

. najat

148

GLADIOLEI

Gheră iești

Calea Moldovei

se înfunda

140

3

asfalt

149

GLORIEI

CFR

Tineretului

Dragos Vodă

Independentei Independentei

123

12

balast

150

GENERAL

DR.DRAGOMIR BADIU

Șerbănești 1

HCL 355/30.10.031 Muncii

Muncii

115

6

neame

najat

I

I Sălciei,

Colonel

Nicolae

151

GENERAL EREMIA GRIGORESCU

: Șerbănești 2

HCL 355/30.10.03 SS ’^nda in

: spate Lac

pe lângă Lac

Draghici, Capitan Ernest

1470

6

neame

najat

i

i

Țârțescu, Constantin

I

i

i Platon

Capitan loan Boros,Maior

! 152

GENERAL GRIGORE CANTILLI

i Șerbănești 2

HCL 133/27.10.95 Triumfului

;Constntin Platon

i

Alexandru

Velican,

Capitan Vasile

Lt. col. loan Zarnescu

365

5

balast

Precup

mi---

I 2 I          3

I—4

I           5

I        6       I        7

8

9

10

; 11

! '

!                 Acvilei, C-tin

Ț 1                Ț         ■■■-- —

At_n GENERAL ȘTEFAN

Constantin Musat,

! Constantei

Arcadie Septilici

1000

asfalt

GUȘE

Mușat        Dec.225/27.06.90/

!

7

HCL 133/27.10.95

154 GRIGORE TĂBĂCARU

Șerbănești 1 HCL 355/30.10.03

i

Muncii

se infunda in câmp

i ________________

Gheorghe

Vranceanu,

Ștefan Zeletin

845

6

_____

neame najat

155 HATMAN BERESCU

' Ștefan cel Mare

Ap rod u Purice

Aprodu Purice

Zefirului

309

7

1,5

beton

156 HENRI COANDĂ

Micronului Dec.

Condorilor

i                                                                                                                                                                                 i

i Aviatorilor,     ; Aviatorilor,

717

1,5

beton

Aviatori 1                 __

Neptun

7

225/27.06.90

! Aeroportului, Aeroportului,

157 HOLTULUI

Șerbănești 1

(Tecuciului

se infunda in

llarie Voronca

1550

6

1

balast

:camp

Bulevardul

Livezilor, Ana Crângului,

158 I.L.CARAGIALE

Bistrița Lac | lulia Hasdeu i                                           ’                                                                !

Alexandru Cel

Bulevardul Unirii

Ipatescu,      Aurel Vlaicu,

972

8 14

1,5

asfalt

Bun

j Cronicar Ion i Cronicar Ion Neculce      iNeculce

i i

< 159 IASOMIEI

I

Șerbănești 2 Atanasov

Calea Romanului Lupeni

Ilon Roata     iIon Roata

;                                                                                                                                                                                 i

235

7

1,5

asfalt

i

i

i

Independentei,! .      . .

• IBulevardul. Liliacului,      i..      „

„ ,      , ,     iVasi e Parvan,

160 IAȘILOR

CFR

Alba lulia

Viilor

Bulevardul    I

Vasile Pârvan, en°P°»

660

6

1

beton

„      , n ' Poet Vasile

iXenopol, Poet câr|ova

i

i

Vasile Cârlova

General

Pasajul Revoluției

se infunda la

: 1

161 ilERNII

Centru      (Averescu,

Camera de

1

190

7

beton

■              :Gutenberg,

Comerț

i

■ 162 ILARIE VORONCA

Șerbănești 1

Luceafărului

.Hoitului

Licurici

300

6

0,5_1,2 asfalt

mî

I 2

I

I        4

I           5

I 6

1

8

9

10

11

i

! 163 INDEPENDENTEI

CFR

!

Alba lulia

Tudor Vladimirescu

Gloriei

Gloriei

340

6

1 1,4

beton

164 ÎNFRĂȚIRII

Izvoare

Izvoare

Chimiei

Toporași, Ciprian Porumbescu, Cerbului, Chimiei

Veronica Micle, Toporași, Ciprian Porumbescu,

1127

7

1—1,5

asfalt-balast

i

i

Plopilor, Chimiei

I

165 ION CREANGĂ

CFR

Gheorghe Sincai

Bogdan Petriceicu

Hasdeu

Pictor Nicolae

Grigorescu

140

7

1,5

balast

!    ION GHELU

DESTELNICA

Sturza

Negel, Trotus

HCL

.1349/06.07.06

Bulevardul

Oituz

Fundătură

306

1,5_2

asfalt-

I.S.Sturza

Trotuș

o

beton

i

;8 Martie,

4e, ION IONESCU de la

IO/     - —

BRAD

1

I Ștefan cel Mare

Aurel Setu Dec.

225/27.06.90

Mioriței

Aprodu Purice

Sucevei, Primăverii, iTraian Vuia,

Primăverii, Venus

780

7

1_1,5

asfalt

I

Lupeni,Venus

i                                                               ;

168 ION LUCA

Tipografilor

Bradului Dec.

225/27.06.90

G.Bacovia

i Mioriței

i

i

1

Bucovinei

Ardealului

430

7

1

beton

169 ION PĂUN PINCIO

Centru

General

IGrigorescu

Nicolae BalcescuRazboieni

Trandafirilor

140

7

1,5_2

asfalt

!

Dr.Gheorghe

Dr.Gheorghe

170 ION ROATĂ

'Șerbănești 2

i Iasomiei

I

Silistei

Marinescu, Spicului, Vadul

Marinescu, Spicului, Vadul

1025

10_12

1

balast

i

i Pomilor,

Pomilor,

74 CAIȘILOR


75 CÂMPULUI


76 CANTONULUI


Sturza

Aleea Haselman

Nicolae Titulescu se înfunda        '

:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      i

149

4

1,5

asfalt

Șerbănești 2

HCL 141/26.07.01

Șiretului

Triumfului

General

Grigore Cantilli, Lt. col.lon Zarnescu

750

3,5_6

1,5

balast

Gherăiești

Speranței

seinfunda

160

4

balast


7

|   8   |    9   |   10

11

171

IOSIF COCEA

i Ștefan cel Mare

Ștefan cel Mare

Buciumului

: 22

i Decembrie,

Logofăt Tautu,

i Prieteniei

|

i

22 Decembrie, Logofăt Tautu, Prieteniei

510

7

1_1,5

beton-asfalt

Pictor Ștefan

172

IZVOARE

Izvoare

Chivu Stoica

Milcov

înfrățirii

Scânteii

Luchian, Vasile

1850

7

Ț 1,5

beton

Lupu, Rozelor

173

LALELELOR

; Cremenea

Miron Costin

Milcov,Viorelelor

667

3,5

asfalt

174

LĂCRĂMIOARELOR

Gherăiești

i Calea Moldovei

se înfunda

169

3

asfalt

175

LEON SAKELLARY

Șerbănești 2

HCL 141/26.07.01

Lupeni

Gheorghe Hociung

1000

6

neame

najat

Mihai David

Calea Marasesti

Orizontului,

Cornișa Bistriței,

Garofitei Calea

1763

1,5

asfalt-

I 176

LETEA

Letea

5 6

Veronica Micle

Orizontului, se

Marasesti

beton

ramifica

. 10 Mai HCL

N.Balcescu

Iernii,Mihai

113

8

asfalt

177

LIBERTĂȚII

Centru

Pieții

Mihai Viteazu

;219/15.05.08

Pasajul Bl. 12

Viteazu

178

LICURICI

'Șerbănești 1

i

i

Vasilescu Vasia

I

llarie Voronca

se infunda

Razoare, i Ulmilor

llarie Voronca

980

3_7

asfalt

i

Dr.Constantin

Ozanei.lasilor

Ozanei,lașilor

200

balast

179

LILIACULUI

■CFR

i

Ion Avadanei

Alba lulia

Istrate

7

180

LIMPEDEA

Gherăiești

Cantonului

Speranței

i

500

5

balast

: Calea Moldovei

!

se înfunda la

asfalt

: 181

LINIȘTEI

! Gherăiești

Cimitirului

cimitir

160

6

1_1,3

182

LIVEZILOR

Bistrița Lac

1 Florilor

I.L.Caragiale

i

Nufărului

i Nufărului

i

456

7

1,5

betonSlanicului

183 LOGOFĂTTĂUTU

Ștefan cel Mare

Neagoe Vodă   Primăverii

Mioriței, losif

! Cocea

Mioriței, Costache ! Negri, losif

-------------- ........ . .

!

.!-------------------

i Cocea

I

LT. COL.IOAN

184   -

ZARNESCU

i

Șerbănești 2

I

HCL 133/27.10.95 Campului               Gri9°re

, Cantilli

I

I

i

i

i

I

i

LOCOTENENT VASILE b NICULESCU

Chimiei

lj^i             ac           ■        se înfunda in

HCL 133/27.10.95 .Cireșoaiei câmp

—------------------

LOCOTENENT VICTOR

186 BOTOCAN

i

Șerbănești 1

HCL 178/13.11.97 Cezar Uncescu se infunda

187 LUCEAFĂRULUI

i

: Șerbănești 1

Tecuciului        Licurici

I

......—----------------------------------------

I

se infunda la

LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU

I

I Centru

.. .                   liceul

15 August      9 Mai         iGHEORGHE

I

i

iVRÂNCEANU

189 LUMINII

Centru

.                         .   ..        .. spatele Casei de

Iustin Georgescu Calea Marasesti *

Cultura

190 LUNCA BISTRIȚEI

t

I Gherăiești

; Calea Moldovei . Râul Bistrița

Bujorilor

191 LUNEI

Ștefan cel Mare

i

Prelungirea.Brad Jon lonescu de la iului                Brad

i

I


I 8

9

10

11

625

7

1,5

beton

250

5

balast

560

5

balast

200

6

balast

568

3_5

0,75_1

asfalt

300

14

2

beton

151

3,5

1,5_2

beton

1642

6

beton-asfalt

168

5

........j

1_1,5

asfalt


3         |        4

I          5

I 6

I 1

10

11

Dr.Gheorghe

192 LUPENi

:Șerbănești 2

iasomiei

Silistei

Marinescu, Spicului, Vadul Pomilor

Leon Sakellary

972

10

balast

193 MACILOR

i ■

i Gherăiești

HCL 298/29.10.04 Crăițelor

Crizantemelor, Sânzienelor

250

7

1

beton

194 MAGNOLIILOR

I Gherăiești

Crinilor HCL        _ .. .

353/15.12.06     Cra,telOr

Crizantemelor

I

Sânzienilor, Margaretelor

Sânzienilor, Margaretelor

450

7

1

beton

195 MARAMUREȘ

i Gării

i

Gării

i Apusului

Apusului

270

6

1

beton

MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU

I

Șerbănești 2

HCL 141/26.07.01

Hociung

i

i

: Șiretului

1350

6

neame

najat

197 i MARGARETELOR

Gherăiești

HCL 298/29.10.04 Bujorilor

Orhideelor

Magnoliilor

Magnoliilor

250

7

1

beton

198 MARTIR CLOȘCA

George Bacovia

Martir Horia

Ardealului

Radu Negru

190

7

2

beton

199 MARTIR CRIȘAN

George Bacovia

^Ardealului

ise ramifica.se ' infunda

300

5-7

1-2

asfalt

200 MARTIR HORIA

George

' Bacovia

Decebal

Mioriței

Neagoe Vodă, Martir Cloșca

Neagoe Vodă

468

7

2

beton

201 MĂGURA CAȘIN

Sturza

'Vasile Alecsandri Aleea Parcului

:                                                                                                                                                                                                            I

157

6

1

asfalt

_............ .

...............

.....■___________

□4


10 | 11

202 MĂRĂȘTl


i

■Tache


Bicaz


Calea Onești


203 iMIHAI EMINESCU


Grivita Roșie jGen.Pezan Dec. i 225/27.06.90


Energiei


Piața Gării


Bucegi,

Serei,Dacia,

1C.F

i .industriala

i

i

i '                                      .................

jBogdan

! Voievod, 'Fundătură iMihai iEminescu

I


Bucegi, 13 Septembrie, Alexandru Lapusneanu, George Enescu, Dacia,Nicolae        l

Copernic, i l Crinului, , C.Ferata


Banatului,

Bogdan Voievod


204


MIHAI VITEAZU


Centru


Strada Mare


! Piața Revoluției ! Bulevardul Unirii


!

i

;Ana Ipatescu,

Popa Șapca


i ... j..


845


494


8,5


14


205


MIHAIL KOGĂLNICEANU Centru


, Lu creți u Patrascanu HCL 355/30.10.03


Nicolae Balcescu Razboieni


130


12


206


; MILCOV

Milcov


Sf.Gheorghe,

i Fabricilor

i


: Bulevardul Alexandru cel Bun


' Izvoare, Alecu Russo


Lalelelor,

■ Mircea Eliade, ■Viorelelor, iStadionului, Alecu Russo


2365


14


CFR


Rolanov

i


Tineretului


ise infunda in | Negel


I

i

i Bulevardul

■Vasile Parvan


Bulevardul

j Vasile Parvan


750


1,5


1—1,5


1_1,2


! asfalt


i beton-

; asfalt


beton


asfalt


beton


asfalt


208 MIORIȚEI


i Ștefan cel :Mare


209 MIRCEA ELIADE


. Cremenea

i


210 M1RON COSTIN


Cremenea


MITROPOLIT ANDREI

2 1 ȘAGUNA


CFR


MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE


Gării


213 Umorii


CFR


I

l         4

I

I 6

I         7

8

10

î

i

Nordului,

Tipografilor,

'Energiei,

Bradului,

Nordului,

Prelungirea

Tipografilor,

j Bradului,

Ion Luca,

Domnita Balasa Elena Pavel

I

Vrancei,

Ardealului,

i Gării

i Ștefan cel Mare

Fagului, Ion lonescu de la

■Martir Horia, Banca

2500

14

2_3

asfalt

Brad,

i Naționala,

Buciumului,

■ Logofăt

Prieteniei,

Tautu,Neagoe

Logofăt Tautu,

22 Decembrie

i

Vodă

Miciurin

Dec.225/27.06.90

.Lalelelor

:se înfunda in Stadionului

Viorelelor

Viorelelor

323

3,5

1

beton

Bulevardul

Aleea

Cremenea,

Alexandru cel

Stadionului

Vișinului,

Pictor Theodor

960

7

1

asfalt

Bun

Laleleor

Aman

Gheorghe

;Asachi

Brândușei

; Gheorghe Sincai

!

58,5

5

0,75

asfalt

Mitropolit

.Energiei

Banatului

Veniamin

124

4

1,2

asfalt

i

:Costache

Gheorghe Donici Alba lulia

I

i

i

110

7

balast .

..... i


MAIOR ALEXANDRU

214 IVELICAN

I


Șerbănești 2


215 MUNCII


Șerbănești 1


  • 216 MUȘCATELOR

  • 217 i NALBEI


; Izvoare


Gherăiești


218 NARCISELOR


i

I Aviatori 1


219 NEAGOEVODĂ


i

;G.Bacovia


220 ;neptun


; Aviatori 1


3

|         4         |         5

! 6

i—

HOL 133/27.10.95

i

General Grigore     . ,   .

_ i.ll.             se înfunda

Cantilh

175

General dr.

: Plaiului,

i Muncii,

!

Plaiului,Cezar    Dragomir

Dorului

1 Dorului,

1100

Uncescu        Badiu,Grigore

i General dr.

Jabacaru

! |

Dragomir

| Badiu

i

i Pictor Ștefan

280

N.D.Cocea

I, . .              Vasile Lupu

Luchian

i

Calea Moldovei se infunda

1

140

Dr Victor

i

i

!

HCL 38/24.02.05

Calea Republicii C.F.uzinala

1Babes

Bucegi

924

i Plantelor,

-i-------------------

; Ecaterina

Logofăt Tautu,

Varga, Banca

Banca

Mioriței           Ardealului

Naționala,

Naționala,

983

jDecebal,

Martir Horia,

1 Martir Horia, Nucului

Radu Negru

Victor Babes     Aviatorilor

Neptun, Aviatorilor

1

666

5

4_6

6

3,0

14

7

3,5


I

balast


asfalt


balast


asfalt


1,5 | asfalt !


1,5_2 beton


asfalt* balast


1 0

1

I 2

! 3

I          4

I           5

I 6

7

9

10

11

I

i

Bulevardul

I.S.Sturza

T

Ion Păun Pincio, Bulevardul

I.S.Sturza,

Străpungere Nicolae Balcescu-Piata, Străpungere Nicolae

! 221

NICOLAE BĂLCESCU

Centru

I

Bulevardul Unirii

Vasile Alecsandri, Dumbrava Roșie, Razboieni

430

18

4_12

asfalt

Balcescu-Mihai

Viteazu

i

I

222 NICOLAE COPERNIC

Tache

I

Marasti

se infunda

550

6

1

asfalt

I

Dimitrie Busila,

i 223

NICOLAE LASCĂR BOGDAN

Șerbănești 1

Canalului

Dec.225/27-06-90

iTecuciului

ise ramifica si

; infunda

Nicolae Lascar Prunului, Bogdan      : Sublocotenent

570

7

asfalt

I

Adam

224

NICOLAE TITULESCU

Sturza

Karl Marx,Busuioc

Dec.225/27.06.90

I

Razboieni

Oituz

Caisilor

450

7

1,5 2

asfalt

I

i

| Bulevardul

225

NICU ENEA

i

: Bistrița Lac

i

Nufărului

Dec.225/27.06.90

Vadul Bistriței

1 Mai,Cezar

Bolliac

Unirii, Cezar Bolliac, i Cronicar Ion

Bulevardul

Unirii

577

7

1,5

asfalt

I

i Neculce

226

NORDULUI

Ștefan cel Mare

George Bacovia

Prelungirea

Bradului

i

: Mioriței,

i Nordului, Bradului

i

Mioriței,

Bradului

1687

6_7

1_1,5

beton-asfalt

227 NUCULUI

George

i Bacovia

Apolodor.Traian

Neagoe Vodă

Decebal

Nucului

150

5

1_1,5

beton

i 228 NUFĂRULUI

229 OGORULUI

i

i

  • 230 jOITUZ

  • 231 'ORHIDEELOR

232 ^ORIZONTULUI

i

  • 233 lOZANEI


o. . .. .       Basarabi,Panaite

Bistrița Lac   ...            i

’        Mosoiu


Izvoare


: Sturza


Gherăiești


Letea


CFR


iAna Ipatescu


Bulevardul          ..    ..

I.,        .       . _ Livezilor

iAlexandru cel Bun

i


i Ștefan Plavat


Izvoare


Razboieni


jHCL 298/29.10.04 Crizantemelor

[Prof.dr.Gheorghe , „

.. .                Letea

|Marinescu


A.Constantinescu,

■ llie Pintilie


Alba lulia


se infunda spre Rozelor


Gării


Nicolae Titulescu.lon Ghelu Destelnica, Bulevardul J.S.Sturza, ; Vasile ;Alecsandri


234 PANSELELOR

i

  • 235 PASAJUL REVOLUȚIEI


Carpați


! Centru


i Pasaj 6 Martie, ■Voievod Mihai Dec.

i 225/27.06.90


Spiru Haret


i

i Valea

ȘAIba,Livezilor

I

i

I


i

Cuza

Vodă,Energiei Mihai Eminescu, Bogdan Voievod


; Margaretelor, jSanzienelor

:Alecu j Russo, Letea

i

■Independentei, Dragos Vodă, Liliacului, Bulevardul I Vasile Parvan, ■Xenopol, Poet | Vasile Carlova;

; se infunda Piața i iSud                  i                   1

!                                                                   ■                                       !-----------------------r


Crăițelor


se infunda


Viilor


Nicolae Balcescu Piața Revoluției Iernii

! 1


Letea


i

i

’ j Liliacului,

i Bulevardul Vasile Parvan, Xenopol,

’ Poet Vasile

: Carlova


n-

10

11

481

7

1,5 2

asfalt-

beton

235

3,5

0,75

asfalt

1405

i

i

8 14

1 2

asfalt-

beton

300

7

1

beton

785

7

1_1,5

asfalt

700

8

1,5

beton

323

4

1_1,5

asfalt

i 125

I

7

1,5_2

asfalt

I


0 I                  1

I 2

1—3

I         4

I           5

I—*—

7

8

9

10

11

I

236 PĂCII

i

Tipografilor

Ț

Energiei

Bacovia

1 Cuza Vodă

Cuza Vodă

239

6

1_1,5

asfalt

237 PETRU RAREȘ

Centru

Rahovei

■Ana Ipatescu

Aleea Ion

Antonescu

i !

251

3,5

1_1,5

beton

238 PETUNIILOR

;Gherăiești

Crizantemelor

HCL 298/29.10.04;Sanzienelor

270

7

1

beton

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU

CFR

■Poet Vasile ;Carlova

:se infunda

Ion Creanga

Ion Creanga

162

7

balast

1

Cornișa

Toamnei, Cornișa Bistriței

PICTOR ION ° ANDREESCU

Cornișa

i

Calea Marasesti

Cornișa Bistriței

Bistriței,

Orizontului, se

370

6

1,2

asfalt

ramifica

PICTOR ȘTEFAN LUCHIAN

Izvoare

Izvoare

Izvoare

Rozelor,

Vasile Lupu,

Muscatelor

340

8

balast

PICTOR THEODOR

2 'AMAN

Cremenea

Miron Costin

Stadion Municipal

Aleea 'Ghioceilor

Progresului

1327

7

1_2

asfalt

243 PIEȚII

Centru

A.Petofi

Ana Ipatescu

Popa Șapca

Dumbravei

240

7

1_2

beton

244 PLAIULUI

i

Șerbănești 1

Avramesti

Calea Romanului Muncii

Ulmilor, Muncii

735

6

asfalt

245 PLANTELOR

George Bacovia

Neagoe Vodă

Traian

90

6

1_1,3

asfalt

246 PLOPILOR

! Izvoare

Gh.Ungureanu

înfrățirii

pana la CF

Veronica Micle

Veronica Micle

209

6

1

i

asfalt

i

101                   1 . I 2 I 3

:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ;                                                                                                                                                                    i

247 POET VASILE CÂRLOVA CFR

248

POET ANDREI MUREȘANU

Bistrița Lac

Constantin

249

POLIGONULUI

uuubwuun HCL 38/24.02.05

Mușat

250

POMILOR

Șerbănești 2


251 POPA ȘAPCĂ


Centru       Sf.Nicolae


PRELUNGIREA BRADULUI


i Ștefan cel Mare


253 PRIETENIEI


Ștefan cei Mare


Cezar Uncescu

4

5

j 6

I       7

8

8

10

i 11

'Alba

lulia,lașilor,

Alba

Gheorghe Donici Procopie Strat

Ozanei,

lulia,lașilor

390

10

balast

,Dr Constantin ilstrate

I

.Ozanei

Ana Ipatescu

se înfunda

I

I

170

11

asfalt

Calea

i

Onești .Alexei

Tolstoî

limita municipiului

1680

7

asfalt

Calea Romanului Lupeni

i

I

I

i

314

4

1

asfalt

Mihai Viteazu

9 Mai

I

Pietii

290

7 10

1_2

beton

Fagului,

Tazlaului,

Primăverii,

Mioriței

Digul Barnat

I Prelungirea

Traian Vuia,

1185

7

1. 1,5

beton

i Bradului

Lunei, Venus,

i

Aprodu Purice

Mioriței

Venus

I

i

losif Cocea,

; losif Cocea,

Primăverii, 22

760

3 5

1 1.5

beton

Primăverii

| Decembrie,Zim

'brului


I 0

I

I        2        |           3

—4—

l

6

I---------i---------

8

9

10

11

22 Decembrie, Logofăt Tautu,

----------------------------------------------------------------- ■

I

I

22 Decembrie,

254

PRIMĂVERII

Ștefan cel Mare        !

Ștefan cel Mare

Prelungirea Bradului

Prieteniei, Buciumului, Ion lonescu de

Prieteniei, Buciumului, Ion lonescu de la

809

7

1_1,5

asfalt

i

la .Brad, Vrancei

Brad, Vrancei

___        ; Mihai Eminescu

:Dec.225/27.06.90

■                                                                                                                                                                    i

Poet Vasile Carlova

Bulevardul

Bulevardul

255

PROCOPIE STRAT

Dragos Vodă

Vasile Parvan, Ceahlăului

Vasile Parvan, Xenopol

400

7

1,2_1,5 beton

!

PROF.DR.

: 256

GHEORGHE

Șerbănești 2

Calea Romanului Lupeni

Ion Roata

Ion Roata

235

7

1,5

asfalt

MARINESCU

I 257

PROGRESULUI

; Cremenea Felix Grivel

9 Mai,Pictor iTheodor Aman

; Cremenea

i

520

3,5

asfalt

258

PRUNULUI

Șerbănești 1 :

i

Sublocotenet

Adam

Nicolae Lascar

Bogdan

190

7

balast

259

PRUTULUI

CFR        i

Gheorghe Asachi

Brândușei

190

5_6

balast

260

RADU NEGRU

George Bacovia

Neagoe Vodă

Martir Cloșca

341

3_4

r

1

asfalt

1 0 |

I 2

I         3

1      4

1           5

1—;—

T ......

s

9

10

11

1                                                               i

i

Ion Păun Pincio, Bulevardul I.S.Sturza, Vasile Alecsandri,

Nicolae

Titulescu,

Șoimului,

261 RÂZBOIENI

Centru

I

I

;A.Marinescu, iLeon Sakellary,

Oituz

Parc,Calea Marasesti

Bulevardul I.S.Sturza, Vasile Alecsandri,

1071

7_14

1,5_2,5

beton-asfalt

Dumbrava

Roșie, Razboieni

Aleea Parcului

262 RĂZOARE

Șerbănești 1

Tecuciului

Luceafărului

i

i

Razoare

256

4 7

1 1,2

asfalt

263 RODNEI

Izvoare

i

200

4

balast

264 ROMANȚEI

Șerbănești 2

Si listei

Calea Romanului Pomilor

200

4

balast

265 ROZELOR

Izvoare

Robert Koch

Pictor Ștefan iLuchian

; canal fabrica iLetea,Izvoare

Vasile

Lupu,Rozelor

1320

4_6

1

asfalt

266 SALCÂMILOR

■ Izvoare

i

1 înfrățirii

se infunda

100

4

balast

267 SĂLCIEI

I

i Șerbănești 2

Șerbănești

. General. Eremia

Grigorescu

550

6

balast

268 ;SÂNZIENELOR

Gherăiești

HCL 298/29.10.04'Bujorilor

Crizantemelor

Magnoliilor, Orhideelor, ; Crăițelor

Magnoliilor, Orhideelor, Petuniilor, Zorelelor

470

7

1

beton

i 269 SCÂNTEII

Izvoare

Izvoare

i

.se infunda

153

5

balast

270 SEREI

Tache

HCL 44/24.02.04

i Marasti

se infunda spate Isera

Teiului

Teiului

75+

170

7

1

beton

i

271 SILIȘTEI

: Șerbănești 2

I

Calea Romanului Lupeni

Ion Roata

210

7

1,2

asfalt

I

272 SILOZULUI

Șerbănești 1

I

Tecuciului

se infunda-li mita mun.

240

8

balast

I

I 2

3

I        4        I         5

6

7

8

9

10

11

Gheorghe

Triumfului,

273

ȘIRETULUI

iȘerbănești 2

Calea Romanului Calea Bârladului

Negel, Costache

Câmpului, Gheorghe

1014

6

1

beton+ balast

i

Radu

Negel

i 274

SLĂNICULUI

G.Bacovia

Ana Cezar

Neagoe Vodă : Logofăt Tautu

329

......

3,5

1

asfalt

i

Arțarului,

275

SUBLOCOTENENT ADAM

iȘerbănești 1

Tecuciului       :se infunda

Dimitrie Busila,

280

7

1

beton

Prunului

276 SPERANȚEI

Gherăiești

Aeroportului

Cantonului      Limpedea

1570

6

balast

277

SPICULUI

Șerbănești 2

Calea Romanului Lupeni

Ion Roata

Ion Roata

230

8

balast

Panselelor,

i 278

SPIRU HARET

!Carpați

i Calea Marasesti Constantin Ene

Alexei Tolstoi,

417

8_10

1,5

asfalt

Garofitei

279 STADIONULUI

i Milcov

Soldat Gh.Petcu

i

Alecu Russo    Milcov

Aleea

Ghioceilor,

Fundătură Stadionului

430

7

1

asfalt

I

Miron Costin

| 280

SUCEVEI

Ștefan cel Mare

Ion lonescu de la

.              iVrancei

Brad

8 Martie,

Vulturului

185

6

1_1,5

asfalt

281

ȘERBĂNEȘT1

Șerbănești 2

: ......................

Calea Romanului Calea Romanului

Șerbănești, Sălciei

1040

5_8

asfalt

Aleea Ana

282 ȘOIMULUI

Sturza

Vreiman Decizia

Razboieni       infundata

415

6

1,5

asfalt

474/1965

1 o 1                 1

1 2

I 3

4

I          5

I 5--------

7

8

9

11

1

!

I

losif Cocea,

I

I

i

283 ȘTEFAN CEL MARE

Ștefan cel Mare

i

Mioriței

podul peste Ba mat

Primăverii,

Venus, Aprodu Purice,

Turbinei de 2 ori

1300

14

I

1,5_3

i

beton

i

i

Digul Barnat

284 ȘTEFAN ZELETIN

Șerbănești 1

HCL 355/30.10.03

Grigore iTabacaru

se infunda

165

6

neame

najat

285 TAZLAULUI

Ștefan cel Mare

N.Dragoeanu A.Morarescu

Prelungirea Bradului

se infunda la SC Sonoma SRL

i

i

588

7

1.5_2

beton

Bulevardul Unirii, Fundătură Tecuciului,

Razoare,

Trecatoarea

: 286 TECUCIULUI

Șerbănești 1

Calea Romanului limita municipiului

Luceafărului, Hoitului,

Tecuciului, Trecatoarea

760

7

asfalt

i

i

Silozului

Islaz, Sublocotenent Adam,

Nicolae Lascar

—...........—

-----------------------—

......................—

-----------------... .......

I

Bogdan

■..............

287 TEIULUI

i

;Tache

Bucegi

I

C.F.uzinala

i

Serei,Fagaras

i

13 Septembrie,

Serei, Daciei

686

6

1,5

balast

288 THEODOR NECULUȚĂ

I Șerbănești 1

I

Calea Romanului se infunda

i

300

5

balast

289 TIMPULUI

!

CFR

HCL 302/2008

General Ștefan

'Guse

^accesul UM

01639

474

7

neame

najat

| O |                 1                 I 2        |           3           I          4          I           5          I 6 I 7         |   8   |    9    |   10 I 11

Alba

290 TINERETULUI

;CFR

Gheorghe Donici

se infunda după Militari

lulia,Gloriei, Tudor Vladimirescu, Militari

640

11

balast-pavaj

291 TIPOGRAFILOR

i

tipografilor

George Bacovia

Bradului

Bucovinei, Mioriței

Bucovinei, Mioriței

470

7

1_1,5

beton

292 TISEI

CFR

Gheorghe Donici

Alba lulia

100

7

balast

293 TOAMNEI

Cornișa      '

Pictor Ion Andreescu

se ramifica, Cornișa Bistriței

462

3,5_5

1

asfalt

________________j

294 TOPORAȘI

: Izvoare

Veronica Micle

Se infunda după înfrățirii

înfrățirii

înfrățirii

765,4

3_8

balast

295 TRA1AN

George Bacovia

Lucretiu Pătrășcanu

Ecaterina Varga

i Ecaterina Varga

i Plantelor

360

6

1 1,5

___________

asfalt

296 TRAI AN VUIA

Ștefan cel Mare

Prelungirea : Bradului

Jon lonescu de la :Brad

Vrancei

192

7

1,25

asfalt

se infunda spate

297 TRANDAFIRILOR

Centru

Razboieni

parcul Trandafirilor

I

200

3_7

1,5

beton

298 TRIUMFULUI

Șerbănești 2

Calea Bârladului

Șiretului

Câmpului, Viitorului

i

I

Câmpului,

; General

Grigore Cantilli

730

8

1,5

beton

i

!

; Fundătură

I Bulevardul Vasile Parvan

i

i

! 299 TUDOR VLADIMIRESCU

CFR

tineretului

I

Bogdan Petriceici ;Hașdeu

850

9

1,5_2

beton

300 TURBINEI

Ștefan cel Mare

Ștefan cel Mare

i Vântului

I

1

170

5

0,75_1,

5

balast-pavaj

301 ULMILOR

Șerbănești 1 ■

Plaiului

| Luceafărului

j

775

3

balast

302 VADUL POMILOR

i                                                                                                                                                                    i

Șerbănești 2

Calea Romanului Lupeni

Ion Roata

i

Ion Roata

235

6

1

asfalt

0

I                           1

I 2

I            3

I         4

I         5

i—;

----------7----------1

10

11

303

VADUL BISTRIȚEI

Bistrița Lac

Bulevardul Unirii

Ștefan cel Mare

Nicu Enea

Barajului

517

14

1,5_2

asfalt

304

VALEA ALBĂ

Bistrița Lac

9 Mai

Nufărului

Florilor,1 Mai

Florilor

333

.. .. .

7

1,5_2

beton

305

VÂNTULUI

Ștefan cel Mare

Barajului

Turbinei

430

7

balast

Eliberării,

306

VASILE ALECSANDRI

Sturza

I.C.Frimu,

Gen.Averescu Dec.

Calea Mărășești

Bulevardul

I.S .Sturza

Războieni, Măgura Cașin

Războieni,

Erou Gheorghe

Nechita

970

7

1,5_2

beton

225/27.06.90

. :--------------------------

307

VASILE LUPU

Izvoare

Frederich Engels

Dec.225/27.06.90

Pictor Ștefan Luchian

Izvoare, Rozelor

■ Mușcatelor

558

5

balast

!

22 Decembrie,

i Prieteniei, Buciumului,

Ion lonescu de

22 Decembrie,

308

VENUS

Ștefan cel Mare

George Bacovia

Ștefan cel Mare

Prelungirea Bradului

Buciumului,

Ion lonescu de la Brad

665

6

1.5

beton

la Brad

Toporasi,

309

VERONICA MICLE

Izvoare

Maxim Gorki Dec.

225/27.06.90

înfrățirii

■ Chimiei,C.F.

i uzinala

Ciprian Porumbescu,

Plopilor

Letea,Plopilor

1025

3_6

1

asfalt+ balast

310

. . . .

I VICTOR NADOLSCHI

l

Gherăiești

HCL 67/11.05.98

I

Calea Moldovei

Arinilor

443

5

balast

I

Gheorghe

311

VIILOR

CFR

i

Alba luiia

Gh.Sincai

lașilor, Ozanei

Lazar, Gheorghe

225

8

balast

  • 312 VIITORULUI

  • 313 VIOLETELOR

314 VIORELELOR

I


iȘerbănești 2

i Carpați

Cremenea


Asachi

Calea Romanului Triumfului

653

8

Carpați

Alexei Tolstoi

i Viorelelor,

200

4

■Lalelelor

:Milcov

i Lalelelor,

Mircea Eliade

686

3,5


1 beton

1 i asfalt !■

1 asfalt


Ud

315 ’


10

11

VISELOR


VRANCEi


VULTURULUI


318 XENOPOL


319 ZAMBILELOR


i 320 ZEFIRULUI


321


ZIMBRULUI

I


322 ZORELELOR


I

Șerbănești 1

I Licurici

Licurici

i 300

5

balast

I

l Ștefan cel Mare

I

i

Grigore Preoteasa Mioriței

i

iTraian Vuia

Fagului, Primăverii

Fagului, ■Sucevei,

Primăverii      i

530

7

1,2_1,5 asfalt

Ștefan cel Mare

i

Fagului

Sucevei

245

6

1,5

asfalt

i

I

CFR

i

!

Alba lulia

iProcopie Strat

lașilor, Ozanei, Dr.Constantin

lașilor, Ozanei, Dr.Constantin

Istrate

240

5

balast

I

Istrate

l

i Gherăiești

Calea Moldovei

l se infunda

I

100

4

balast

i

Ștefan cel Mare

Hatman Berescu Digul Bârnat

Calugareni

■Calugareni

227

7

1,5

beton

! Ștefan cel Mare

22 Decembrie

Prieteniei

170

6

; beton

GJ^^^iÂ_A/^Clx298/29.10.04; Crizantemelor

Sanzienelor

130

7

1

beton


PRESfeDI^TEJ®|^>lî^ \

MIR0®ESCUWMnA5
CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICO VIDIU POPOVIC1