Hotărârea nr. 318/2009

 Hotărârea nr. 318 din 29.09.2009 – privind acordarea la cerere d-lui Teterea Alexandru din municipiul Bacău, a unui loc de veci pe care îl are cesionat în Cimitirul Central din Calea Mărăşeşti nr.161 Bacău, fiind beneficiar al Legii nr.189/2000, privind persoanele persecutate şi cele deportate din motive politice.


privind acordarea la cerere d-lui Teterea Alexandru din municipiul Bacău, a unui loc de veci pe care îl are cesionat în Cimitirul Central din Calea Mărășești nr. 161 Bacău, fiind beneficiar al Legii nr. 189/2000, privind persoanele persecutate și cele deportate din motive politice


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • •  Prevederile art. 1 lit. „c” și art. 5 lit. „h” din Legea nr. 189/2000, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Referatul nr. 153156/31.08.2009, al Direcției Patrimoniu;

  • •  Adresa nr.594 bis/2009, a S.C. Luvis S.R.L. - Administrația Cimitirelor - Bacău;

  • •  Cererea d-lui Teterea Alexandru, cu domiciliul în municipiul Bacău, str. Castanilor, Bl. 4, Sc. A, Ap. 16;

  • •  Avizul de cesionare nr. 268/2005, eliberat de S.C. Luvis S.R.L. Bacău;

  • •  Hotărârea nr. 604/03.10.2003, emisă de Comisia de Aplicare a Legii nr. 189/2000;

  • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •  Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c” și ale art. 45 (3) și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE


Art. 1. Se acordă la cerere d-lui Teterea Alexandru din municipiul Bacău, str. Castanilor, Bl.

4, Sc. A, Ap. 16, un loc de veci în Cimitirul Central din municipiul Bacău, Calea Mărășești nr. 161, pe care l-a cesionat în zona A, rândul 41, poziția 9.

Art. 2. S.C. Luvis S.R.L. Bacău, care a concesionat Cimitirul Central din municipiul Bacău,


va recunoaște drcptul_ciL.titlu gratuit asupra locului de veci cesionat, de care beneficiază d-1 Teterea Alexandrufo^AÂ A^\

Art. 3. Hotărârea; vâ |i cothiX’' Administrația Cmti^B^ șMoAmi

A


icată la Direcția Patrimoniu, S.C. Luvis S.R.L. Bacău -mlui Teterea Alexandru.


PREȘEBEM

MIRONEL„7r _

n x.li-


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA1 NICOLAE-jOVIDIU POPOVjef I


Nr. 318

Din 29.09.2009

O.P., Gli.îs /R.T./Ex.l/Ds. I-A-4