Hotărârea nr. 309/2009

 Hotărârea nr. 309 din 29.09.2009 – privind aprobarea organizării Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 2 – 4 octombrie 2009, cu finanţare de la bugetul local şi din sponsorizări, organizatorii acţiunii fiind Consiliul Local Bacău, în parteneriat cu alte instituţii, asociaţii şi organizaţii locale.

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere :

J Prevederile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

S Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

J Prevederile art. 47, art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

S Referatul nr. 10298/18.09.2009 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

S Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d” și alin. (6) lit. „a” punctul (4), art. 45(2) lit. „a ”din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău , a sumei de 250.000 RON, în vederea organizării Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 2-4 octombrie 2009, cu finanțare de la bugetul local și din sponsorizări, organizatorii acțiunii fiind Consiliul Local Bacău, în parteneriat cu alte instituții, asociații și organizații locale.

Cheltuielile ce se vor efectua sunt prevăzute în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. - Suma va fi suportată de la Capitolul „Alte servicii publice generale”, subcapitolul „ Alt^'^n^iJ^blice generale”.

PREȘEI^TED^-Șț^DNr. 309 V

Din 29.09.2009

O.P., C.H../R.T./EX.VDS. I-A^t


ANEXA la HCL nr. 309 din 29.09.2009

Structura cheltuielilor pentru Festivalul „Zilele Bacăului”

Asociația Meșterilor Populari din Moldova - 19.000 lei Liceul de Artă “G. Apostu” - 3.000 lei

Fundația Teatrală „Neghiniță” - 3,000 lei Asociația „Floricica” - 2.000 lei Radu Bogdan Ghelu - 2.000 lei

Claudiu Filip (Palatul Copiilor) - 2,000 lei

Clubul “Smart” - 2.000 lei

Ansamblul „Ciobănașul” - 2.000 lei

Școala Steluțelor - 2.000 lei

S.O.S.-1.500 lei

Asociația Nevăzătorilor - 1.500 lei

Uniunea Compozitorilor - 5.000 lei

Energie electrică - 4.000 lei

Corturi expoziție -7.500 lei

Lucrări electrice - 2.500 lei

Toalete ecologice - 3.000 lei Regie, grafică și decoruri - 3.500 lei Cheltuieli organizare - 4.000 lei

Grup Israel (transport) - 5.000 lei

Rezervă - 5.000 lei

Promovare, publicitate - 20.000 lei

Bannere, afișe, tipărituri - 14.300 lei

Scenotehnică (instalație, transport, cazare) - 30.750 lei Onorarii artiști - 93.873 lei

Transport - 5.959 lei


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-PVIDIU POPOVICR^