Hotărârea nr. 273/2009

 Hotărârea nr. 273 din 20.08.2009 – privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008 în sensul înlocuirii unui membru din Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008 în sensul înlocuirii unui membru din Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • -  Prevederile art. 103 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • -  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău;

  • -  Referatul nr.l 7817din 07.08.2009 al Serviciului Public de Asistentă Socială Bacău;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 și ale art. 45 alin.(l) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008, în sensul că la art. 1 unde este menționată componența Consiliului Comunitar Consultativ al Municipului Bacău, se propune înlocuirea doamnei Iuliana Dănilă cu doamna Carmen Fifirig, situație în care Consiliul va avea următoarea componență:

  • 1. DANIELA POZÎNĂREA - Director Serviciul Public de Asistență Socială Bacău;

  • 2. PODOLEANU FLORIN COSTEL - Consilier Poliția Primăriei Municipiului Bacău;

3 .CARMEN ROȘCULEȚ - Medic Autoritatea de Sănătate Publică Bacău;

4.DÂLCU NĂSTASE EUSEBIU -Asistent social Inspectoratul Școlar Județean Bacău 5.IACOBEANU MARIUS - Preot inspector asistență socială Episcopia Romanului;

  • 6. ADRIAN INDREAS - Vicepreședinte Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda-Romania Betania;

  • 7. CARMEN FIFIRIG - Șef Serviciu Asistență Socială;

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008 sunt și rămân în vigoare.

Art.3 Hotarareva.ficomunicata la Serviciul Public de Asistență Socială Bacău și la persoanele prevăzutejâartl 'dih hbtărâre.