Hotărârea nr. 27/2009

 Hotărârea nr. 27 din 27.02.2009 privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local Bacău în cauza aflată pe rolul Tribunalului Bacău – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ – Dosarul nr. 862/110/2009.

privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local Bacău în cauza aflată pe rolul Tribunalului Bacău -Secția Comercială și Contencios Administrativ - Dosarul nr. 862/110/2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • -  Prevederile art 67(1,2) art. 68 (3) din Codul de Procedură Civilă;

  • -  Prevederile art. 21 alin.(2)(3) din Legea nr.215/2001 a administratei publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • -  Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • -  Referatul nr. 90115 din 19.02.2009 al Direcției Juridice și Administrație Locală;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36(9) și art. 45 (1) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE

Art. Unic - Se mandatează Primarul municipiului Bacău, să procedeze în conformitate cu prevederile art. 21(2) (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, în sensul împuternicirii unei persoane să reprezinte interesele Consiliului Local Bacău și a municipiului Bacău, în cauza aflată pe rolul Tribunalului Bacău - Secția Comercială și Contencios Administrativ, Dosarul nr. 862/110/2009.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR.

DIN 27.02.2009

Caleap FI./ Ex. 1/Dos.I-A.