Hotărârea nr. 163/2009

 Hotărârea nr. 163 din 29.05.2009 – prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.

HOTĂRÂRE

prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere .

 • - Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Art. 32 din Ordonanța nr. 27/27.08.2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si Urbanismul,

 • - Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor precum si Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 38/31.03.2000;

 • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. « a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Avizele prealabile de oportunitate al structurii specializate conduse de către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau;

- Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36 (9) si ale art. 45 (2), lit. «e» si (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba avizele prealabile de oportunitate a structurii specializate conduse de către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau, conform anexei la prezenta hotar are, in vederea intocmirii Planurilor Urbanistice Zonale si eliberării Certificatelor de Urbanism pentru următoarele amplasamente.

 • 1.1. - STR. ȘIRETULUI, NR. 70 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN - beneficiar ROMAN DUMITRU, din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitari (energie electrica, apa, canalizare);

 • 1.2. - STR. CÂMPULUI, NR. 1 - CONSTRU1RE-EXT1NDERE LOCUINȚA SI GARAJ -beneficiar AMARIEI ION, din Bacau ;

 • 1.3. - STR. BANATULUI, NR. 10 - CONSTRUIRE - EXTINDERE LOCUINȚA SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN - beneficiari URSACHI GELU SI URSACHI DANIELA, din Bacau,

 • 1.4. - STR. ION ROATA NR. 26 - CONSTRUIRE - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE PARȚIALA LOCUINȚA - INTRARE IN LEGALITATE - beneficiari OJOG NICU SI ANA din Bacau, cu prezentarea :

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare) ;

 • 1.5. - STR. MARTIR HORIA, NR. 15 - CONSTRUIRE BLOC DE APARTAMENTE P + 2 + M -beneficiar PLATON ELENA din Bacau, cu prezentarea :

 • - soluțiilor de asigurare a locurilor de parcare in incinta proprietarii;

 • - avizului Politiei Rutiere ;

 • 1.6. - STR. NEAGOE VODĂ, NR. 55 - CONSTRUIRE LOCUINȚA DE SERVICIU, REGIM DE ÎNĂLȚIME S + P + 3 + M, beneficiar SC. ROUTTE CONSTRUCT SRL., din Bacau, cu prezentarea :

 • - soluțiilor de asigurare a locurilor de parcare in incinta proprietății;

 • 1.7. - STR. DIGU BARNAT, S 36, P 1210/2 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiar GROSU NICOLAE, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins - pana la calea principala de acces, cu asigurarea accesului la proprietate, conform prevederilor legale,

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

 • 1.8. - STR. CL. BÂRLADULUI, NR. 98 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiari IONITA MARIUS, IONITA MIREL, STOLERU S1MONA-GABR1ELA, BALAITA CRISTINA-LILIANA, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins - pana la calea principala de acces, cu asigurarea accesului la proprietate, conform prevederilor legale;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

 • 1.9. - STR. PICTOR AMAN, NR 90 A - CONSTRUIRE - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE SPAȚIU COMERCIAL SI BIROURI, beneficiar GRADINARU GHEORGHE, din Bacau, cu prezentarea :

 • - soluțiilor de asigurare a locurilor de parcare in incinta proprietății;

ART.2 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarilor si Biroului Autorizații in Construcții.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

ANEXA

LA HOTARAREA NR. >l6d DIN 29.05.2009


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE in vederea emiteri certificatului de urbanism

Următoarele solicitatarii sunt avizate favorabil pentru emiterea certificatului de urbanism cu posibilitatea întocmirii planului urbanistic zonal aferent:

 • 1. - STR. ȘIRETULUI, NR. 70 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN — beneficiar ROMAN DUMITRU, din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

 • 2. - STR. CÂMPULUI, NR. 1 - CONSTRUIRE-EXTINDERE LOCUINȚA SI GARAJ - beneficiar AMARIEI ION, din Bacau ;

 • 3. - STR. BANATULUI, NR. 10 - CONSTRUIRE - EXTINDERE LOCUINȚA Si REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN - beneficiari URS AC HI GELU SI URSACHI DANIELA, din Bacau;

 • 4. - STR. ION ROATA, NR. 26 - CONSTRUIRE - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE PARȚIALA LOCUINȚA - INTRARE IN LEGALITATE - beneficiari OJOG NICU SI ANA, din Bacau, cu prezentarea :

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

 • 5. - STR. MARTIR HORIA, NR. 15 - CONSTRUIRE BLOC DE APARTAMENTE P + 2 + M - beneficiar PLATON ELENA, din Bacau, cu prezentarea :

 • - soluțiilor de asigurare a locurilor de parcare in incinta proprietății;

 • - avizului Politiei Rutiere ;

 • 6. - STR. NEAGOE VODĂ, NR. 55 - CONSTRUIRE LOCUINȚA DE SERVICIU, REGIM DE ÎNĂLȚIME S + P + 3 + M, beneficiar S.C. ROUTTE CONSTRUCT S.R.L., din Bacau, cu prezentarea :

 • - soluțiilor de asigurare a locurilor de parcare in incinta proprietății;

 • 7. - STR. DIGU BARNAT, S 36, P 1210/2 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiar GROSU NICOLAE, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins - pana la calea principala de acces, cu asigurarea accesului la proprietate, conform prevederilor legale;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

 • 8. - STR. CL. BÂRLADULUI, NR. 98 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiari IONITA MARIUS, IONITA MIREL, STOLERU SIMONA-GABRIELA, BALAITA CRISTINA-LILIANA, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins - pana la calea principala de acces, cu asigurarea accesului la proprietate, conform prevederilor legale;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

 • 9. - STR. PICTOR AMAN, NR. 90 A - CONSTRUIRE - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE SPAȚIU COMERCIAL SI BIROURI, beneficiar GRADINARU GHEORGHE, din Bacau, cu prezentarea :

 • - soluțiilor de asigurare a locurilor de parcare in incinta proprietății;


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI